Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia Tom I - Artur Biłgorajski: Granice wolności czy wolność ponad granicami? Kilka uwag na temat koncepcji wolności jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

-25%

Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia Tom I - Artur Biłgorajski: Granice wolności czy wolność ponad granicami? Kilka uwag na temat koncepcji wolności jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1 opinia

Redakcja:

Anna Kalisz

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

3,00  4,00

Format: pdf

3,004,00

cena zawiera podatek VAT

Drogi Czytelniku,


oddawana Ci do rąk publikacja pod naukową redakcją Pani doktor Anny Kalisz stanowi pokłosie konferencji naukowej pt. „Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia”, zorganizowanej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu w dniu 25 kwietnia 2014 roku. Ważne jest, że obok Władz Uczelni swoje organizacyjne i merytoryczne wsparcie inicjatywie tej okazali Sekretarz Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk dr Bolesław Ćwiertniak oraz Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach dr Aleksandra Wentkowska. (…)
Warto podkreślić jednak, że publikacja nie stanowi po prostu „materiałów pokonferencyjnych”, lecz gromadzi rozważania różnych Autorów zajmujących się tytułową tematyką.
Wspólnym mianownikiem dla wszystkich prac są prawa człowieka i ich ochrona, niemniej prace te są charakterem zróżnicowane. Wśród nich odnajdujemy prace traktujące o prawach człowieka w różnych aspektach, a to o prawach człowieka w ujęciu generacyjnym – klasycznym, o prawach człowieka na gruncie prawa międzynarodowego, prawa publicznego, prawa prywatnego oraz na gruncie prawa pracy.
Konferencyjne wystąpienia oraz niniejsza publikacja skłoniły nas między innymi do powrotu do podstawowego pytania: czy prawa człowieka stanowią odrębną dziedzinę prawa, czy może tak jednak nie jest? Z jednej strony pojęcie praw człowieka funkcjonuje w świadomości społecznej, czasem napotykamy pojęcie „prawo praw człowieka”, istnieje i rozwija się doktryna praw człowieka, na niektórych wydziałach prawa uniwersytetów funkcjonują katedry praw człowieka. Z drugiej strony, o ile prawa człowieka mogą stanowić i stanowią odrębny przedmiot nauczania, to jednak wydaje się, że nie stanowią one odrębnej dyscypliny prawa. Zagadnienia praw człowieka bardziej przenikają różne dyscypliny prawa i zarówno treść książki, jak i jej systematyka wydają się tę tezę potwierdzać. Tak więc prawa człowieka mają swój wymiar międzynarodowy i ponadnarodowy, mają swój wymiar konstytucyjny – zasadniczo horyzontalny, do ich naruszeń dochodzi w obszarze zarówno stanowienia, jak i stosowania norm prawa administracyjnego, karnego, cywilnego, jak i norm składających się na inne dyscypliny prawa. Ponadto prawa człowieka cechuje dynamika przejawiająca się we wkraczaniu przez nie na obszary, na których ich wcześniej nie stwierdzano, na przykład prawa człowieka postępują za rozwojem stosunków społecznych, rozwojem techniki czy technologii. Ponieważ prawa człowieka wymagają ochrony, to za ich rozwojem postępuje rozwój instytucji, procedur i całych mechanizmów ich ochrony, często wysoce wyspecjalizowanych, zarówno w wymiarze prawa międzynarodowego, jak i w wymiarze prawa wewnętrznego. (…)
Andrzej Bisztyga
(frag. Słowa wstępnego)


WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
ISBN-13978-83-64788-03-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne – Andrzej Bisztyga    13
  Od Redaktora    15
  Prawa kolektywne na tle klasycznego ujęcia praw człowieka    23
  Zagadnienie obiektywności i uniwersalności praw człowieka. Zarys problematyki    33
  Czy istnieje publiczne prawo podmiotowe do bogacenia się?    49
  Wyeliminowanie ubóstwa nowym zobowiązaniem prawnomiędzynarodowym    57
  do bezpieczeństwa osobistego    65
  Prawo człowieka do środowiska naturalnego – wybrane aspekty prawne i pozaprawne    71
  Prawne problemy związane z realizacją prawa dostępu do dziedzictwa ludzkości    91
  Proces wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych    99
  – uwagi ogólne    111
  w porządku prawnym Unii Europejskiej    117
  i podstawowych wolności – korzyści, zagrożenia i wyzwania    137
  Unijna koncepcja równości płci na tle standardów CEDAW    147
  Prawa unijnego pasażera jako element praw człowieka trzeciej generacji    157
  Prawa człowieka i obywatela w świetle Konstytucji Federalnej Szwajcarii z 1999 roku    165
  Naruszenie praw człowieka na Cyprze po zamachu stanu w 1974 roku. Wybrane problemy    175
  Aneksja Krymu – naruszenie pacta sunt servanda a klauzula rebus sic stantibus    183
  Sąd Konstytucyjny w Mołdawii    193
  Prawo jednostki do bezpieczeństwa w państwie czy też prawo jednostki do bezpiecznego państwa – wybrane kwestie    207
  Granice wolności czy wolność ponad granicami? Kilka uwag na temat koncepcji wolności jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.    217
  Zasada demokratycznego państwa prawnego jako źródło zasad przyzwoitej legislacji    223
  Zasada społeczeństwa obywatelskiego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego    233
  Realizacja konstytucyjnego prawa do nauki na poziomie szkoły podstawowej    241
  Kilka uwag o konstytucyjnej wolności zgromadzeń    249
  Konstytucyjne prawo do obrony jako gwarancja poszanowania praw człowieka w procesie karnym    257
  (nullum crimen et nulla poena sine lege)    265
  неосторожного причинения смерти    273
  Prawo przedsiębiorcy do swobodnego wyboru drugiej strony umowy w świetle art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym    289
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia