Edukacja Jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych - Agnieszka Kozerska: Seniorzy w Polsce jako użytkownicy technologii informacyjno-komunikacyjnych

-25%

Edukacja Jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych - Agnieszka Kozerska: Seniorzy w Polsce jako użytkownicy technologii informacyjno-komunikacyjnych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

2,25  3,00

Format: pdf

2,253,00

cena zawiera podatek VAT

Problematyka edukacji osób dorosłych znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu opracowaniach naukowych i metodycznych. Niniejsza książka jest kolejną pozycją wydawniczą o dorosłym człowieku funkcjonującym w warunkach społeczeństwa wiedzy, przed którym współczesna rzeczywistość edukacyjna i społeczna wyznacza wciąż nowe wyzwania, zadania i społeczno-zawodowe role. Cokolwiek by nie pisać o założonych i rzeczywistych rolach każdego człowieka dorosłego wyznaczonych przez współczesne uwarunkowania edukacji uniwersyteckiej, nie można pominąć kategorialnie traktowanych kompetencji i odpowiedzialności nauczyciela akademickiego. W strukturze treści niniejszej książki wyróżnione zostały sekwencje problemowe w obszarze edukacji osób dorosłych w kontekście edukacji jutra od uniwersytetu do starości. Są to węzłowe zagadnienia stanowiące nie tyle o istocie, a o doniosłości i zadaniach edukacji dorosłych, a w tym także nauczycieli i nauczycieli akademickich. Jest to szczególnie wymowne podejście do problematyki przygotowania współczesnego absolwenta szkoły wyższej ku temu, aby z dyplomem ukończenia tej szkoły dalej „iść w życie” i nie ustawać w pomnażaniu kompetencji nabytych w toku studiów. Funkcjonowanie dorosłego człowieka, a zwłaszcza nauczycieli i nauczycieli akademickich, nieustannie i nieuchronnie podlega społecznemu wartościowaniu i ocenie. W okresie dokonującej się transformacji w Europie i poza nią dość często, a może nawet zbyt często, spotykamy się z przejawami anomii w edukacji i w innych dziedzinach funkcjonowania społeczeństw. Potęguje się niepokojące zjawisko spadku poczucia wartości edukacji (i wartości norm stanowiących o wartości autorytetu jednostki oraz grup społecznych), a z innej strony narasta niepokojące zjawisko wypalania zawodowego ludzi pracy w wielu zawodach i specjalnościach. Te i inne mechanizmy, towarzyszące oddziaływaniom edukacyjnym każdej współczesnej szkoły i uczelni, nie mogą pozostawać obojętne nikomu, a tym bardziej w zakresie szeroko traktowanej edukacji jutra. (…) Jan Grzesiak (frag.
Wstępu)


WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
ISBN-13978-83-61991-91-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp
  Jan Grzesiak
  Od uniwersytetu do starości – dyplom mobilizuje i wytycza drogę do lepszego jutra     17
  
  Część I. Jakość kształcenia, a wartości wynikające z idei uniwersytetu
  
  Kazimierz Wenta
  Parametryzacja szkoły wyższej a efekty kształcenia     23
  Eugeniusz Kameduła
  Niektóre problemy jakości kształcenia w edukacji jutra     35
  Anna Sajdak
  Miejsce dydaktyki ogólnej w przygotowaniu pedagogicznym nauczycieli akademickich     47
  
  Część II. Opinie studentów o edukacji w aspekcie kreacji ich przyszłości
  
  Grzegorz Sanecki
  Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji w odbiorze studentów     61
  Karina Górska-Rożej, Anna Rożej
  Reformowanie szkolnictwa wyższego w opinii studentów studiów doktoranckich     73
  Ewa Kraus
  Osobowość nauczycieli akademickich wobec wyzwań cywilizacyjnych     83
  Joanna Konaszewska
  Wizje kariery zawodowej studentów kończących studia magisterskie a ich poziom optymizmu     93
  Ewa Augustyniak
  Sylwetka absolwenta Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jako przejaw kultury organizacyjnej     107
  
  Część III. Kształcenie zawodowe przyszłych nauczycieli
  
  Kazimierz Żegnałek, Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska
  Kształcenie nauczycieli w nowej rzeczywistości edukacyjnej – oczekiwania i realia     119
  Janina Świrko-Pilipczuk
  Zmiany w kształceniu pedagogicznym – świadomość ich założeń i możliwych rezultatów     131
  Barbara Grajdura
  Potrzeba wartości a program kształcenia pedagogów w uczelni niepublicznej     141
  
  Część IV. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i nauczycieli akademickich
  
  Jolanta Szempruch
  Kierunki zmian w doskonaleniu zawodowym nauczycieli     153
  Julia Mianecka
  Aktywizacja edukacyjna współczesnego nauczyciela     167
  Karolina Zatoń
  Problem samooceny nauczycieli akademickich     177
  
  Część V. Kapitał ludzki a edukacja jutra. Aktualne i perspektywiczne problemy edukacji prozawodowej i zawodowej
  
  Zofia Remiszewska
  Droga satysfakcji „na własną rękę”     189
  Katarzyna Klimkowska
  Edukacja do sukcesu narzędziem rozwoju kapitału ludzkiego     203
  Jolanta Lenart
  Niewydolność poradnictwa zawodowego i jego skutki. Zapomniane doświadczenia z okresu Polski Ludowej     213
  Monika Lewandowska, Izabela Korabiewska, Anna Obszyńska-Litwiniec, Witold Rongies, Dariusz Białoszewski
  Poziom wiedzy studentów fizjoterapii na temat ergonomii pracy     227
  
  Część VI. Emigracja zarobkowa młodych Polaków i jej skutki
  
  Ryszard Bera
  Plany emigracji zarobkowej młodzieży kończącej studia wyższe a ich nadzieja na sukces     239
  Renata Franczak
  Młodzi emigranci polscy o swoim zadowoleniu z życia     255
  
  Część VII. Oświata w obliczu problemów osób starszych
  
  Jerzy Potoczny
  Wpływ andragogiki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej na rozwój teorii i praktyki kształcenia dorosłych w Galicji na przełomie XIX i XX wieku     267
  Anna Kanios
  Postawy osób starszych wobec własnej starości     279
  Agnieszka Kozerska
  Seniorzy w Polsce jako użytkownicy technologii informacyjno-komunikacyjnych     289
  Maria Królica
  Edukacyjne oddziaływanie osób starszych na dzieci w wieku przedszkolnym – możliwości, zadania, formy działania     301
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia