Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce

-30%

Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,60  38,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

26,6038,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka prezentuje adopcję, jako istotne zjawisko społeczne i kulturowe. Adopcja jest tu rozumiana jako forma zaspokajania podstawowych potrzeb osamotnionego dziecka i bezdzietnej, na ogół, pary małżeńskiej oraz etycznego choć niełatwego rozwiązania problemów rodziny biologicznej. Temat jest niezwykle aktualny. Odnosi się bowiem do bardzo delikatnego obszaru tworzenia lub rekonstrukcji życia rodzinnego. W adopcji fascynujące jest to, że obcy sobie - początkowo - ludzie, małżonkowie i dziecko tworzą rodzinę, nawiązują więź i budują wyjątkową wspólnotę, dochodząc do niespotykanej głębi uczuciowej, takiej którą nie zawsze udaje się stworzyć nawet w rodzinach o naturalnych więzach krwi. Adopcja nie jest zjawiskiem mocno reprezentowanym w liczbach, ale pomimo to budzi wielkie zainteresowanie społeczne. Przedstawiona praca składa się z czterech części podzielonych na trzynaście rozdziałów. W części pierwszej, dokonano wprowadzenia w problematykę adopcji poprzez prezentację literatury naukowej i popularnej oraz przedstawiono metodologiczne podstawy badań własnych. Część druga skupiła się na instytucjonalnych wymiarach adopcji, stanowiących jedną z najbardziej inspirujących form opieki nad dzieckiem osamotnionym i tworzenia rodziny, kształtującej się na obok form kompensacji sieroctwa społecznego. Podjęto tu próbę ukazania przysposobienia na tle wybranych czynników o charakterze historycznym oraz próby zakreślenia aktualnego stanu prawnego przysposobienia. W części trzeciej przedstawiono medialne wizerunki adopcji, tworzone w społeczeństwie polskim ostatnich kilkunastu lat. Część ostatnia pracy stanowi swoistą próbę konfrontacji obrazu medialnego: czasopiśmienniczych, telewizyjnych, filmowych, zamieszczonych w Internecie z doświadczaną przez niektóre osoby rzeczywistością. Została wykorzystana tu wiedza i doświadczenie pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. Kolejne źródło stanowiła korespondencja złożona z listów czytelników Pani Domu, składających deklaracje adopcji dzieci ukazanych na łamach tygodnika. Również bardzo cenne dla konfrontacji wizerunków medialnych i dokumentacyjnych są wywiady przeprowadzone z rodzicami adopcyjnymi, znawcami adopcji z praktyki życiowej.


Liczba stron330
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7850-381-1
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Część pierwsza. Wprowadzenie w problematykę adopcji    19
    Rozdział I. Przysposobienie w literaturze naukowej oraz popularnej    19
      1.1. Stan badań nad adopcją przedstawiony w publikacjach o charakterze monograficznym    20
      1.2. Wyniki badań zaprezentowane w najważniejszych artykułach poświęconych adopcji    22
        1.2.1. Dziecko adopcyjne    23
        1.2.2. Rodzice biologiczni dziecka powierzanego do adopcji    26
        1.2.3. Rodzina adopcyjna    27
        1.2.4. Trudności i porażki adopcyjne    33
        1.2.5. Instytucje uczestniczące w adopcji    37
      1.3. Poradniki i pamiętniki    40
    Rozdział II. Problematyka adopcji w badaniach własnych    47
      2.1. Problemy badawcze    47
      2.2. Przyjęte procedury badawcze    50
      2.3. Charakterystyka grup objętych badaniem    59
  Część druga. Instytucjonalne wymiary adopcji    71
    Rozdział III. Adopcja w procesie ewolucji – od zaspokajania potrzeb dorosłych do realizacji dobra dziecka    71
      3.1. Tradycje wychowania w domu obcym    72
      3.2. Adopcja realizowana w II Rzeczpospolitej    76
      3.3. Adopcja na tle opieki nad dzieckiem osamotnionym w PRL    83
    Rozdział IV. Trendy w opiece zastępczej w III Rzeczpospolitej    97
      4.1. Społeczne, polityczne i kulturalne uwarunkowania opieki nad dzieckiem osamotnionym po zmianie ustroju    98
      4.2. Etap dyskusji i propagowania rodzinnych form opieki zastępczej    105
      4.3. Wdrażanie powiatowego systemu pomocy rodzinie    109
    Rozdział V. Prawny wymiar adopcji w Polsce    115
      5.1. Możliwości przysposobienia    116
      5.2. Typy przysposobienia występujące w prawie polskim    120
      5.3. Adopcja zagraniczna    123
    Rozdział VI. Stanowisko chrześcijaństwa wobec adopcji    127
      6.1. Adopcja w Biblii i dokumentach Kościoła katolickiego    127
      6.2. Adopcja w nauczaniu Jana Pawła II i praktycznych działaniach Kościoła    130
      6.3. Stanowisko przedstawicieli Kościołów reformowanych wobec dziecka osamotnionego i adopcji    135
  Część trzecia. Obraz adopcji w środkach masowego przekazu    141
    Rozdział VII. Wizerunki adopcji w czasopismach    141
      7.1. Adopcja na łamach „Gazety Wyborczej”    143
        7.1.1. Wizerunek dziecka osamotnionego powierzonego do adopcji    144
          7.1.1.1. Dziecko nieznanego pochodzenia oczekujące na rodziców    146
          7.1.1.2. Charakterystyka dzieci osamotnionych    147
          7.1.1.3. Przysposabianie dzieci specjalnej troski    149
          7.1.1.4. Dzieci przeznaczone do adopcji zagranicznej    150
          7.1.1.5. Problem dzieci adoptowanych nielegalnie    152
        7.1.2. Rodzice biologiczni dzieci adoptowanych    154
        7.1.3. Rodzina adopcyjna    155
      7.2. Adopcja w czasopiśmiennictwie kobiecym na przykładzie publikacji „Przyjaciółki”    158
        7.2.1. Dzieci przeznaczone do adopcji    160
        7.2.2. Rodzice biologiczni    163
        7.2.3. Kandydaci na rodziców adopcyjnych    164
        7.2.4. Aspekty wychowawcze adopcji    166
    Rozdział VIII. Telewizyjny obraz adopcji    173
      8.1. Talk-show    175
      8.2. Adopcja w serialach dokumentalnych    177
      8.3. Walory i mankamenty prezentacji treści adopcyjnych w programach telewizyjnych    181
    Rozdział IX. Filmy fabularne z wątkami adopcyjnymi    187
      9.1. Film Jedwabna opowieść jako przykład ukazujący matkę biologiczną rozważającą decyzję o powierzeniu własnego dziecka do adopcji    190
      9.2. Biały oleander – obraz skoncentrowany na przeżyciach dziecka pozbawionego rodziny    192
      9.3. Rodzina zastępcza – egzemplifikacja wspólnoty rodzinnej oczekującej na przyjęcie dziecka    194
    Rozdział X. Adopcja w Internecie    197
      10.1. Instytucje umieszczające na swych stronach internetowych treści adopcyjne    202
      10.2. Wypowiedzi rodziców biologicznych dzieci powierzonych do adopcji    203
      10.3. Pytania zainteresowanych adopcją    205
      10.4. „Świadectwa życia” rodziców adopcyjnych    207
  Część czwarta. Społeczne doświadczanie adopcji    215
    Rozdział XI. Obraz adopcji w opinii pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych    215
      11.1. Typy kandydatów na rodziców adopcyjnych    215
      11.2. Źródła wiedzy kandydatów o adopcji    217
      11.3. Charakterystyka kontaktów kandydatów na rodziców z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym    219
      11.4. Przyczyny ubiegania się o adopcję    223
      11.5. Zmiany postaw kandydatów następujące w toku przygotowania do adopcji    225
      11.6. Przyczyny odrzucenia kandydatów    227
      11.7. Kategorie rodziców biologicznych    228
      11.8. Dziecko przeznaczone do adopcji    229
      11.9. Drogi do sukcesu rodzicielstwa adopcyjnego    232
    Rozdział XII. Niezrealizowane rodzicielstwo adopcyjne w świetle korespondencji czytelników „Pani Domu”    241
      12.1. Akcja adopcyjna jako inspiracja do powstania korespondencji    242
      12.2. Autorzy listów    244
      12.3. Identyfikacja celu listu i jego kompozycji    248
      12.4. Motywacje adopcyjne autorów    249
      12.5. Skutki korespondencji    255
    Rozdział XIII. Adopcja w narracjach rodziców    259
      13.1. Rodzina z małym dzieckiem    260
      13.2. Rodzina z adoptowaną nastolatką    264
      13.3. Rodzina z dwojgiem dzieci adoptowanych (nastolatką i kilkulatkiem)    267
      13.4. Rodzina z dwojgiem dzieci adoptowanych (nastolatkiem i kilkulatką)    272
      13.5. Rodzina z trojgiem dzieci adoptowanych    276
      13.6. Rodzina z dziećmi biologicznymi i dzieckiem przyjętym spoza rodziny    282
  Zakończenie    293
    Wnioski wynikające z badań    293
    Nowe perspektywy badawcze    301
  Literatura cytowana    305
    1. Teksty źródłowe    305
    2. Opracowania    314
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia