Międzynarodowy alfabet fonetyczny w slawistyce

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,99  29,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,9929,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książkę można określić jednym słowem jako swoisty przewodnik po transkrypcji międzynarodowej. Zawarto w niej spotykane w literaturze fonetycznej wzory transkrypcji oraz opracowane na podstawie tych wzorów autorskie propozycje konstruowania bardziej skomplikowanych symboli fonetycznych. W polskim piśmiennictwie językoznawczym brakuje pełnego opisu obecnie obowiązujących symboli alfabetu międzynarodowego. W zamyśle autora omawiana publikacja ma wypełnić tę lukę.


Dobór przykładów i symboli ma służyć przede wszystkim badaczom języków słowiańskich. Z monografii mogą korzystać także lingwiści innych specjalności, a także logopedzi. Jest to jednak pozycja raczej specjalistyczna niż popularnonaukowa, dlatego może być trudna w odbiorze dla czytelnika bez podstawowego przygotowania fonetycznego.


Praca składa się z 10 rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera w skrócie zarysowaną historię Międzynarodowego Towarzystwa Fonetycznego i samego alfabetu międzynarodowego. Kolejne dwa rozdziały zawierają wszystkie zestawy symboli IPA wraz z klasyfikacją objaśniającą sposób użycia tych symboli, a także ogólne zalecenia Międzynarodowego Towarzystwa Fonetycznego dotyczące transkrypcji w konwencji międzynarodowej.


Dalsze rozdziały poświęcono, odpowiednio, sposobom transkrybowania typów fonacji i cech prozodycznych, spółgłosek oraz samogłosek. W oddzielnej części zebrano wzory transkrybowania różnorodnych artykulacji złożonych (artykulacje podwójne, palatalizacja, labializacja, afrykaty, geminacja, typy wybuchu, nazalizacja, dyftongi).


Przedostatni rozdział poświęcony jest szczególnym zagadnieniom fonetyki języków słowiańskich, gdzie omówiono między innymi kwestie związane z transkrybowaniem r frykatywnego, spółgłosek spalatalizowanych lub trących wariantów spółgłosek nosowych.


Dodatkowo opracowanie zawiera przykłady transkrypcji pojedynczych wyrazów i dłuższych tekstów z różnych języków słowiańskich, zestawienie porównawcze symboli alfabetu slawistycznego i międzynarodowego, a także szczegółowy spis symboli IPA z podaniem ich wartości, nazw, kodów komputerowych i sposobów transkrypcji uproszczonej.


Liczba stron166
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-387-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    5
  
  1. Zarys historii IPA /    13
  
  2. Zestawy i typologia symboli IPA /    19
  
  3. Zasady Międzynarodowego Towarzystwa Fonetycznego /    31
  
  4. IPA a alfabet slawistyczny /    35
  
  5. Fonacja i prozodia /    49
  5.1. Odmiany fonacji /    49
  5.2. Prozodia i sylabiczność /    51
  
  6. Spółgłoski /    61
  6.1. Spółgłoski w IPA /    61
  6.2. Spółgłoski wargowe (labialne) /    66
  6.3. Spółgłoski zębowe (dentalne) i dziąsłowe (alweolarne) /    67
  6.4. Spółgłoski retrofleksyjne i dorsalne (grzbietowe) /    69
  6.5. Spółgłoski gardłowe (faryngalne) i krtaniowe (glottalne) /    71
  6.6. Zwarcie krtaniowe „dźwięczne” i „bezdźwięczne” /    72
  
  7. Samogłoski /    75
  7.1. Samogłoski w IPA /    75
  7.2. Samogłoski niezgłoskotwórcze /    77
  7.3. Symbole samogłosek w alfabecie slawistycznym i ich odpowiedniki w IPA /    79
  
  8. Artykulacje złożone /    83
  8.1. Artykulacje podwójne /    83
  8.2. Palatalizacja /    84
  8.3. Labializacja i delabializacja /    86
  8.4. Afrykaty /    88
  8.5. Odmiany wybuchu (plozji) /    90
  8.6. Geminaty /    92
  8.7. Unosowienie samogłosek i odnosowienie spółgłosek nosowych /    94
  8.8. Dyftongi /    97
  
  9. Szczególne problemy fonetyki języków słowiańskich /    99
  9.1. Polskie spółgłoski przedniojęzykowe /    99
  9.2. Polskie spółgłoski pre- i postpalatalne /    101
  9.3. Spalatalizowane spółgłoski szumiące /    104
  9.4. [r] trące (frykatywne) /    105
  9.5. [r] jednouderzeniowe /    106
  9.6. Trące warianty spółgłosek nosowych /    107
  9.7. Spółgłoski boczne w językach słowiańskich /    108
  
  10. Przykłady transkrypcji /    111
  10.1. Język czeski /    111
  10.2. Język polski /    112
  10.3. Język rosyjski /    114
  10.4. Język słoweński /    114
  
  11. Spis symboli IPA /    117
  
  Bibliografia /    153
  Spis rysunków i tabel /    158
  
  Summary /    160
  Резюме /    161
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia