Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem

-18%

Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

64,78  79,00

Format: epub

64,7879,00

cena zawiera podatek VAT

Monografia Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem to udana próba wieloaspektowego podejścia do tytułowego zagadnienia. Bezpieczeństwo ekonomiczne rozpatrywane jest na gruncie różnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim jest to ekonomia, ale także prawo, politologia i nauki o zarządzaniu.


Pracę charakteryzuje ogromna aktualność. Dotyczy ona ekonomii i mechanizmu rynkowego w świetle kryzysu finansowego, percepcji bezpieczeństwa ekonomicznego oraz wyzwań stojących przed zarządzaniem tym bezpieczeństwem; następnie zagrożeń i konsekwencji globalnego kryzysu finansowego i związanego z tym zarządzania stabilnością rynku finansowego, europejskiej optymalizacji rozwoju gospodarczego oraz współzależności, jakie występują pomiędzy prowadzoną polityką zagraniczną oraz gospodarką nieoficjalną a bezpieczeństwem ekonomicznym. Ponadto omawia prawne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego, w tym zmiany podatków i ich pobór, a także ubezpieczenia społeczne w kontekście bezpieczeństwa socjalnego obywateli.


Tak rozległy obszar dociekań naukowych powoduje, że monografia jest nie tylko dziełem naukowym, ale może pełnić rolę podręcznika adresowanego do studentów kierunku bezpieczeństwo i pokrewnych, jak również studentów ekonomii, zarządzania i nauk o politykach publicznych.


Prof. dr hab. Barbara Kożuch


Liczba stron432
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-4799-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O autorach    9
  Wprowadzenie    11
  Wstęp    17
  1.1. Formalizm a idea integracji nauk społecznych    18
  1.2. Powrót do idei Adama Smitha i Thorsteina Veblena. Znaczenie podziału pracy i instytucji    28
  1.3. Instytucjonalna analiza funkcji państwa i rynku z perspektywy trwającego kryzysu    43
  1.4. Odpowiedzialność ekonomistów i granice wiedzy ekonomicznej    52
  Wnioski    64
  Bibliografia    66
  Zamiast wstępu - bezpieczeństwo w XXI wieku    69
  2.1. Bezpieczeństwo w wymiarze ekonomicznym    75
  2.2. Ekonomika bezpieczeństwa a bezpieczeństwo ekonomiczne    84
  2.3. Metafora domu w zarządzaniu bezpieczeństwem ekonomicznym państwa    92
  2.4. Geoekonomia i wojny gospodarcze    95
  2.5. Predykcja i współczesne mierniki bezpieczeństwa ekonomicznego    103
  2.6. Postulowany wymiar zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym państwa    119
  Wnioski    142
  Bibliografia    143
  Wstęp    149
  3.1. Cechy zdarzeń o charakterze kryzysowym w gospodarce międzynarodowej    151
  3.2. Patologie globalnego kryzysu finansowego    154
  3.3. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych?    173
  3.4. Winni kryzysu finansowego    176
  3.5. Dekalog plag ekonomicznych XXI wieku    182
  3.6. Kryzys finansowy i jego skutki dla polskiej gospodarki    185
  Wnioski    194
  Bibliografia    196
  Wstęp    201
  4.1. Międzynarodowe rynki finansowe w transgranicznym przemieszczaniu kapitału    202
  4.2. Europejski system nadzoru finansowego    222
  4.3. Skonsolidowany nadzór instytucjonalny nad rynkiem finansowym w Polsce    229
  Wnioski    241
  Bibliografia    243
  Wstęp    249
  5.1. Ograniczenia rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej    250
  5.2. Nowe rozwiązania w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu    253
  5.3. Strategia "Europa 2020" a przeciwdziałanie kryzysom    262
  5.4. Polska gospodarka po 2008 roku a budowa bezpieczeństwa ekonomicznego    269
  5.5. Polski Krajowy Program Reform a cele strategii "Europa 2020"    278
  Wnioski    281
  Bibliografia    284
  Wstęp    285
  6.1. Państwo i polityka zagraniczna    285
  6.2. Globalizacja i nowe uwarunkowania polityki zagranicznej    288
  6.3. Polityka a ekonomia w relacjach globalnych    291
  6.4. Cele polityki zagranicznej a bezpieczeństwo ekonomiczne    295
  6.5. Polityczne środki oddziaływania na bezpieczeństwo ekonomiczne    297
  Wnioski - geopolityczne i ekonomiczne dla Polski z perspektywy Unii Europejskiej    300
  Bibliografia    301
  Wstęp    303
  7.1. Przyczyny uchylania się od opodatkowania    305
  7.2. Pojęcie szarej strefy w gospodarce    310
  7.3. Rodzaje oszustw podatkowych    313
  7.4. Sposoby przeciwdziałania patologiom podatkowym    319
  7.5. Konstrukcja opodatkowania nieujawnionych dochodów jako gwarant bezpieczeństwa systemu podatkowego    323
  Wnioski    325
  Bibliografia    326
  Wstęp    329
  8.1. Konstytucyjne podstawy finansów publicznych    330
  8.2. Ustawa o finansach publicznych    334
  8.3. Zasada legalizmu z perspektywy ustawy o finansach publicznych    337
  8.4. Zasada limitowania zadłużenia w ustawie o finansach publicznych    345
  8.5. Zasada planowania, gromadzenia i wydatkowania środków publicznych    359
  Wnioski    368
  Bibliografia    369
  Wstęp    371
  9.1. Potrzeby zmian legislacyjnych w podatkach samorządowych    372
  9.2. Ulga z tytułu wychowania dzieci - skutki dla budżetu    378
  9.3. Oszustwa w handlu wewnątrzwspólnotowym - skutki finansowe    380
  9.4. Jednolity system przymusowej egzekucji świadczeń    390
  Wnioski    396
  Bibliografia    397
  Wstęp    401
  10.1. Typologia systemów ubezpieczeń społecznych oraz krótka charakterystyka systemów ubezpieczeń społecznych w Polsce    402
  10.2. Ryzyko w systemie ubezpieczeń społecznych    407
  10.3. Bezpieczeństwo systemów ubezpieczeń społecznych w Polsce    416
  Wnioski    426
  Bibliografia    428
  Indeks    429
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia