Instytucje parabankowe w Polsce

Instytucje parabankowe w Polsce

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

99,00

Format: epub

99,00

cena zawiera podatek VAT

.. Ksiazka dotyczy prawnych aspektów dzialalnosci instytucji parabankowych w Polsce spóldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych, instytucji platniczych, biur uslug platniczych, instytucji pieniadza elektronicznego oraz instytucji kredytowych. .. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do radców prawnych, adwokatów i sedziów, a takze do pracowników spóldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych, instytucji platniczych, instytucji kredytowych, banków oraz instytucji nadzorczych. Zagadnienia w niej przedstawione powinny zainteresowac równiez studentów prawa, administracji i ekonomii, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz przedstawicieli doktryny. ( ) Czy mozliwa jest w Polsce jedna wspólna regulacja prawna instytucji parabankowych, wzorowana na prawie bankowym (a moze wspólna dla nich i banków), i czy bedzie to mozliwe w bliskiej przyszlosci? (...) Ten wlasnie problem postawil sobie Witold Srokosz jako cel badawczy swojej monografi i, która zamierzony cel osiagnela w wyniku bezprecedensowych pod wzgledem zakresu i glebokosci rozwazan skladajacych sie na calosciowy obraz sytuacji prawnej instytucji parabankowych w Polsce ( ) . Prof. dr hab. Eugenia Fojcik-Mastalska


Liczba stron768
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2768-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    17
  Wstęp    25
  Rozdział 1 Działalność bankowa    29
  1.1. Pojęcie działalności bankowej    29
  1.2. Działalność depozytowa    32
  1.2.1. Zakres działalności depozytowej    32
  1.2.2. Pojęcie depozytu dla potrzeb statystyki monetarnej    37
  1.2.3. Element zwrotności jako najważniejsza cecha działalności depozytowej    39
  1.2.4. Działalność depozytowa a działalność inwestycyjna    42
  1.2.5. Działalność depozytowa a działalność ubezpieczeniowa    50
  1.2.5.1. Pojęcie działalności ubezpieczeniowej    50
  1.2.5.2. Działalność depozytowa a ubezpieczenia gospodarcze (osobowe i majątkowe)    52
  1.2.5.3. Działalność depozytowa a ubezpieczenia społeczne    54
  1.2.6. Działalność depozytowa a wydawanie pieniądza elektronicznego    63
  1.2.7. Działalność depozytowa a świadczenie usług płatniczych (działalność płatnicza)    68
  1.3. Działalność bankowa wykonywana przez podmioty inne niż banki    72
  Rozdział 2 Rodzaje instytucji parabankowych w Polsce    76
  2.1. Pojęcie instytucji parabankowej    76
  2.1.1. Pojęcie instytucji parabankowej w doktrynie prawa    76
  2.1.2. Instytucja parabankowa a monetarna instytucja finansowa    81
  2.1.3. Pojęcie instytucji parabankowej a pojęcie instytucji kredytowej    83
  2.1.4. Pojęcie instytucji parabankowej a pojęcie banku    83
  2.1.5. Pojęcie instytucji parabankowej a pojęcie instytucji finansowej    84
  2.2. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe    86
  2.2.1. Cechy konstrukcyjne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych    86
  2.2.1.1. Działalność depozytowo-kredytowa jako cecha charakterystyczna spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej    88
  2.2.1.2. Forma organizacyjno-prawna spółdzielni jako cecha konstrukcyjna spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej    90
  2.2.1.3. Niezarobkowość jako cecha konstrukcyjna spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej    104
  2.2.1.4. Istnienie wspólnych więzi pomiędzy członkami jako cecha konstrukcyjna spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej    113
  2.2.2. System SKOK    116
  2.2.2.1. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa jako najważniejszy element systemu SKOK    117
  2.2.2.2. Struktura systemu SKOK    157
  2.2.2.3. Zaangażowanie w systemie SKOK środków członków kas powierzonych pod tytułem zwrotnym (depozytów)    160
  2.2.2.4. System SKOK a system bankowy    163
  2.3. Instytucje płatnicze    164
  2.3.1. Definicja instytucji płatniczej w dyrektywie PSD    164
  2.3.2. Zakres stosowania dyrektywy PSD dla potrzeb zidentyfikowania instytucji płatniczej    166
  2.3.2.1. Pojęcia dyrektywy PSD mające wpływ na jej zakres przedmiotowy    167
  2.3.2.2. Wyłączenia z zakresu przedmiotowego dyrektywy PSD    183
  2.3.3. Zakres stosowania ustawy o usługach płatniczych dla potrzeb zdefiniowania instytucji płatniczej (według projektu ustawy)    200
  2.3.4. Dostawcy usług płatniczych "traktowani jak" instytucje płatnicze według dyrektywy PSD oraz projektu ustawy o usługach płatniczych    201
  2.4. Instytucja pieniądza elektronicznego    204
  2.4.1. Definicja legalna instytucji pieniądza elektronicznego    205
  2.4.2. Rynek pieniądza elektronicznego w Unii Europejskiej    207
  2.4.3. Wyłączenia z zakresu przedmiotowego dyrektywy 2009/110/EC w kontekście identyfikacji instytucji pieniądza elektronicznego    211
  2.4.4. Pojęcie pieniądza elektronicznego    212
  2.4.4.1. Definicja legalna pieniądza elektronicznego    212
  2.4.4.2. Pieniądz elektroniczny jako wartość pieniężna stanowiąca surogat monet i banknotów (pieniądza gotówkowego)    218
  2.4.4.3. Pieniądz elektroniczny a lokowanie, transfer lub wycofanie środków (funds)    219
  2.4.4.4. Pieniądz elektroniczny a inicjowanie transakcji płatniczej    224
  2.4.4.5. Pieniądz elektroniczny a rachunek płatniczy    225
  2.4.4.6. Pieniądz elektroniczny a "pieniądz sieciowy"    226
  Rozdział 3 Bezpieczeństwo środków powierzonych instytucjom parabankowym    227
  3.1. Regulacje prawne zapewniające bezpieczeństwo środkom powierzonym instytucjom parabankowym    227
  3.2. Nadzór państwowy nad działalnością instytucji parabankowych    228
  3.2.1. Zintegrowany nadzór finansowy a państwowy nadzór nad działalnością instytucji parabankowych    230
  3.2.2. Zintegrowany nadzór finansowy a nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Kasą Krajową    231
  3.2.2.1. Konieczność objęcia kas i Kasy Krajowej nadzorem państwowym    231
  3.2.2.2. Modele publicznoprawnego nadzoru nad uniami kredytowymi    232
  3.2.2.3. Zintegrowany nadzór finansowy nad uniami kredytowymi w świetle modelowego prawa    234
  3.2.2.4. Zintegrowany nadzór finansowy nad uniami kredytowymi w wybranych państwach Unii Europejskiej (z uwzględnieniem polskich przepisów)    236
  3.2.3. Wspólne reżimy nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami parabankowymi    241
  3.2.3.1. Wspólny reżim nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami pieniądza elektronicznego oraz instytucjami kredytowymi    241
  3.2.3.2. Wspólny reżim nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami pieniądza elektronicznego oraz instytucjami płatniczymi    243
  3.2.4. Cel i funkcje państwowego nadzoru nad działalnością instytucji parabankowych    245
  3.2.4.1. Funkcja licencyjna    247
  3.2.4.2. Funkcja regulacyjna    350
  3.2.4.3. Funkcja kontrolna    361
  3.2.4.4. Funkcja dyscyplinująca    385
  3.2.5. Odpowiedzialność Komisji Nadzoru Finansowego z tytułu wykonywania nadzoru nad działalnością instytucji parabankowych    412
  3.2.6. Współpraca i wymiana informacji Komisji Nadzoru Finansowego z innymi podmiotami przy wykonywaniu nadzoru nad instytucjami parabankowymi    414
  3.2.6.1. Prawna regulacja współpracy i wymiany informacji    414
  3.2.6.2. Instytucjonalne ramy współpracy i wymiany informacji dotyczącej nadzoru nad instytucjami parabankowymi    422
  3.2.7. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego    427
  3.2.8. Finansowanie nadzoru państwowego nad instytucjami parabankowymi    429
  3.3. Normy ostrożnościowe    431
  3.3.1. Pojęcie i rodzaje norm ostrożnościowych    432
  3.3.2. Normy ostrożnościowe dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych    437
  3.3.3. Normy ostrożnościowe dotyczące Kasy Krajowej    444
  3.3.4. Normy ostrożnościowe dotyczące instytucji płatniczych i biur usług płatniczych    446
  3.3.5. Normy ostrożnościowe dotyczące instytucji pieniądza elektronicznego    448
  3.3.6. Stanowienie norm ostrożnościowych    452
  3.3.7. Naruszenia norm ostrożnościowych a ważność umów zawieranych przez instytucje parabankowe    452
  3.3.8. Model regulacji dotyczącej norm ostrożnościowych dla instytucji parabankowych    456
  3.4. Fundusze własne instytucji parabankowych    458
  3.4.1. Fundusze własne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych    458
  3.4.2. Fundusze własne instytucji pieniądza elektronicznego według dyrektywy 2000/46/EC i ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych    460
  3.4.3. Wspólna regulacja dotycząca funduszy własnych instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego według dyrektywy PSD oraz dyrektywy 2009/110/EC    462
  3.4.4. Fundusze własne krajowej instytucji płatniczej według projektu ustawy o usługach płatniczych    465
  3.5. Wspólny reżim ostrożnościowy dla instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego według dyrektywy PSD oraz dyrektywy 2009/110/EC    468
  3.6. Systemy kontroli wewnętrznej w instytucjach parabankowych    470
  3.7. Systemy gwarantowania depozytów powierzonych instytucjom parabankowym    474
  3.7.1. System gwarantowania depozytów powierzonych spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz Kasie Krajowej    474
  3.7.2. System gwarantowania depozytów powierzonych instytucjom płatniczym oraz instytucjom pieniądza elektronicznego    479
  3.7.3. Gwarantowanie depozytów instytucji kredytowych prowadzących w Polsce działalność transgraniczną lub poprzez oddział    485
  3.8. Sieć bezpieczeństwa finansowego a instytucje parabankowe    486
  3.9. Konstytucyjność ograniczeń działalności instytucji parabankowych na przykładzie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych    488
  3.9.1. Wprowadzenie    488
  3.9.2. Regulacje określające warunki (wymogi) prowadzenia działalności gospodarczej przez kasy, które nie stanowią ograniczeń wolności    491
  3.9.3. Ważny interes publiczny jako przesłanka ograniczenia swobody działalności gospodarczej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych    494
  Rozdział 4 Działalność instytucji parabankowych    498
  4.1. Działalność bankowa instytucji parabankowych    498
  4.1.1. Czynności bankowe zastrzeżone dla banków wykonywane przez instytucje parabankowe    498
  4.1.1.1. Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów    499
  4.1.1.2. Udzielanie kredytów    505
  4.1.1.3. Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych    521
  4.1.2. Przeprowadzanie transakcji płatniczych    527
  4.1.2.1. Przeprowadzanie transakcji płatniczych jako działalność bankowa    527
  4.1.2.2. Faza I - żądanie wykonania transakcji płatniczej    528
  4.1.2.3. Faza II - "wykonania transakcji płatniczej"    534
  4.1.2.4. Faza III - faza odbiorcy    538
  4.1.3. Wpłata gotówkowa na rachunek płatniczy    538
  4.1.4. Emisja pieniądza elektronicznego    539
  4.2. Działalność instytucji parabankowych inna niż działalność bankowa    540
  4.3. Outsourcing usług świadczonych przez instytucje parabankowe    547
  4.3.1. Pojęcie outsourcingu    547
  4.3.2. Outsourcing usług świadczonych przez kasy    547
  4.3.3. Outsourcing usług płatniczych świadczonych przez instytucje płatnicze    551
  4.3.4. Outsourcing usług świadczonych przez instytucje pieniądza elektronicznego    560
  4.4. Ochrona konsumenta    561
  4.4.1. Członek SKOK jako konsument    561
  4.4.2. Regulacje konsumenckie mające zastosowanie do ochrony konsumentów usług instytucji parabankowych    562
  4.4.3. Instytucjonalna ochrona konsumenta usług instytucji parabankowych    564
  4.4.4. Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami parabankowymi a ochrona konsumenta    566
  4.5. Sankcje za wykonywanie działalności bankowej bez zezwolenia    567
  4.5.1. Sankcje natury cywilnoprawnej    567
  4.5.2. Sankcje natury karnoprawnej    569
  4.6. Ochrona prawna nazw "kasa", "instytucja płatnicza" oraz "biuro usług płatniczych"    571
  4.7. Szczególne ustawowe obowiązki instytucji parabankowych a szczególne ustawowe obowiązki banków    573
  4.7.1. Katalog szczególnych ustawowych obowiązków banków    573
  4.7.2. Tajemnica bankowa w działalności instytucji parabankowych    574
  4.7.3. Realizowanie przez instytucje parabankowe w ustawowo określonym terminie poleceń przelewu dotyczących należności, do których są stosowane przepisy ordynacji podatkowej    581
  4.7.4. Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności instytucji parabankowych do prania pieniędzy oraz do finansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym    582
  4.7.4.1. Zakres podmiotowy oraz przedmiotowy dyrektywy 2005/60/EC i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu    582
  4.7.4.2. Obowiązki ewidencyjne instytucji parabankowych    586
  4.7.4.3. Obowiązki informacyjne instytucji parabankowych    591
  4.7.4.4. Obowiązek wstrzymania transakcji i blokady rachunku    593
  4.7.4.5. Obowiązki instytucji parabankowych według rozporządzenia 1781/2006 w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym    595
  4.8. Szczególne ustawowe uprawnienia instytucji parabankowych a szczególne ustawowe uprawnienia banków    598
  4.8.1. Katalog szczególnych ustawowych uprawnień banków    598
  4.8.2. Tytuł egzekucyjny SKOK a bankowy tytuł egzekucyjny    599
  4.8.3. Hipoteka bankowa a hipoteka SKOK    600
  Rozdział 5 Wykonywanie przez instytucje parabankowe działalności poprzez oddział lub transgranicznie    603
  5.1. Unijna regulacja swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w zakresie działalności instytucji kredytowych, instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego    603
  5.1.1. Swobody wspólnotowe (obecnie unijne) a Jednolity Rynek Finansowy (ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego)    603
  5.1.2. Jednolita licencja instytucji kredytowej (bankowa), instytucji płatniczej oraz instytucji pieniądza elektronicznego    610
  5.1.3. Pojęcie oddziału instytucji kredytowej, oddziału instytucji płatniczej oraz oddziału instytucji pieniądza elektronicznego w prawie Unii Europejskiej    614
  5.1.4. "Stałość" i "przejściowość" działalności instytucji kredytowej, instytucji płatniczej oraz instytucji pieniądza elektronicznego    617
  5.1.5. Działalność instytucji kredytowej, instytucji płatniczej oraz instytucji pieniądza elektronicznego objęta swobodą przedsiębiorczości    620
  5.1.6. Działalność instytucji kredytowej, instytucji płatniczej oraz instytucji pieniądza elektronicznego objęta swobodą świadczenia usług    624
  5.1.7. Swoboda świadczenia usług a swoboda przepływu kapitału w zakresie działalności instytucji kredytowych, instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego    627
  5.1.8. Ograniczenia swobody świadczenia usług, swobody przedsiębiorczości oraz swobody przepływu kapitału i płatności w zakresie działalności instytucji kredytowych, płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego    633
  5.1.8.1. Obowiązek notyfikacji    634
  5.1.8.2. Uprawnienie właściwych władz państwa przyjmującego do nakładania kar na instytucję kredytową, instytucję płatniczą i instytucję pieniądza elektronicznego oraz ograniczania ich działalności według dyrektywy 2006/48/EC oraz dyrektywy PSD    638
  5.1.8.3. Możliwość ograniczenia przez państwo członkowskie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług w zakresie działalności instytucji kredytowych, instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego, ze względu na ochronę dobra    644
  5.2. Jednolita licencja (autoryzacja) a działalność instytucji kredytowej, instytucji płatniczej i instytucji pieniądza elektronicznego w Polsce    653
  5.2.1. Zakres dopuszczalnej działalności instytucji kredytowej, instytucji płatniczej i instytucji pieniądza elektronicznego w Polsce    653
  5.2.2. Pojęcie oddziału instytucji kredytowej, instytucji płatniczej i instytucji pieniądza elektronicznego w Polsce    656
  5.2.3. Pojęcie działalności transgraniczej    657
  5.2.3.1. Definicja działalności transgranicznej    657
  5.2.3.2. Działalność transgraniczna instytucji kredytowej według polskiej ustawy - Prawo bankowe a swoboda przedsiębiorczości oraz swoboda świadczenia usług    659
  5.2.3.3. Polska definicja działalności transgranicznej a postanowienia dyrektywy 2006/48/EC i dyrektywy PSD    661
  5.2.3.4. Formy działalności w Polsce instytucji kredytowych, instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego bez wykorzystania oddziału    662
  5.2.3.5. Miejsce wykonywania działalności przez instytucję kredytową, instytucję płatniczą oraz instytucję pieniądza elektronicznego    675
  5.2.3.6. Wpływ kanału dystrybucji na miejsce wykonania transgraniczej działalności instytucji kredytowych oraz miejsce świadczenia usług przez instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego    680
  5.3. Obowiązek notyfikacji o podjęciu w Polsce przez instytucję kredytową, instytucję płatniczą oraz instytucję pieniądza elektronicznego działalności transgranicznej lub poprzez oddział    687
  5.3.1. Procedura notyfikacyjna - uwagi ogólne    687
  5.3.2. Warunki rozpoczęcia działalności w Polsce przez instytucję kredytową, instytucję płatniczą oraz instytucję pieniądza elektronicznego    688
  5.3.2.1. Stosowanie art. 48ł pr. bank. oraz art. 124 u.u.p.    688
  5.3.2.2. Stosowanie art. 49l pr. bank. oraz art. 122 u.u.p.    690
  5.3.2.3. Możliwość kontrolowania przez Komisję Nadzoru Finansowego spełnienia unijnych warunków uzyskania jednolitej licencji    692
  5.3.2.4. Obowiązek notyfikacji działalności w zakresie świadczenia usług bankowych oraz usług płatniczych na odległość    692
  5.4. Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad działającą w Polsce instytucją kredytową oraz instytucją płatniczą    694
  5.4.1. Zasada nadzoru państwa macierzystego    694
  5.4.2. Nadzór nad płynnością oddziałów instytucji kredytowej    695
  5.4.3. Nadzór nad realizacją polityki pieniężnej    697
  5.4.4. Przysługujące polskim władzom nadzorczym środki prawne nadzoru nad instytucją kredytową oraz instytucją płatniczą, która prowadzi w Polsce działalność    698
  5.5. Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością w Polsce instytucji pieniądza elektronicznego    707
  5.6. Szczególne obowiązki ustawowe instytucji kredytowej, instytucji płatniczej oraz instytucji pieniądza elektronicznego świadczących w Polsce usługi transgranicznie lub poprzez oddział    709
  5.7. Szczególne uprawnienia ustawowe instytucji kredytowej prowadzącej w Polsce działalność transgranicznie lub poprzez oddział    712
  5.7.1. Uwagi wstępne    712
  5.7.2. Pojęcie banku a pojęcie instytucji kredytowej na gruncie polskiego prawa bankowego w kontekście szczególnych uprawnień ustawowych    713
  5.7.3. Bankowy tytuł egzekucyjny    713
  5.7.4. Szczególna moc prawna ksiąg i niektórych innych dokumentów bankowych oraz hipoteka bankowa    715
  5.7.5. Przetwarzanie dla celów prowadzonej działalności bankowej informacji zawartych w dokumentach tożsamości osób fizycznych    717
  5.8. Podejmowanie działalności przez krajowe instytucje płatnicze oraz instytucje pieniądza elektronicznego z siedzibą w Polsce w innych państwach członkowskich    717
  Wnioski    719
  Literatura    731
  Wykaz aktów prawnych    745
  Wykaz orzecznictwa    757
  Inne materiały    762
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia