Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

249,00

Format: epub

249,00

cena zawiera podatek VAT

Adam Mariański doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; doradca podatkowy, adwokat, partner zarządzający w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych; członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association); członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors) oraz Rady Programowej Przeglądu Podatkowego ; autor albo współautor ponad dwustu publikacji poświęconych prawu podatkowemu, w tym monogra?i, artykułów, glos, opinii oraz kilku praktycznych komentarzy; wykładowca na wielu konferencjach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa podatkowego.
Aleksandra Krajewska doktorantka w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; prawnik w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa podatkowego.
Aneta Nowak-Piechota doradca podatkowy w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej; doktorantka w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa podatkowego.
Michał Wilk doktor nauk prawnych, radca prawny i doradca podatkowy; adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP; zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego . Członek polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association), członek-założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.
Jakub Żurawiński doradca podatkowy w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej; ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.


Niniejszy komentarz ma za zadanie przybliżyć zasady opodatkowania CIT. Został on napisany przez praktyków i dla praktyków, a jego celem jest wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych powstających na gruncie ustawy. W wielu miejscach autorzy przywołali przykłady wskazujące na praktyczne zastosowanie komentowanych zagadnień .
z Wprowadzenia
W czwartym wydaniu książki omówiono m.in.:
? nowe rozwiązania dotyczące faktur korygujących,
? uchylenie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych,
? modyfikacje związane z wprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego,
? modyfikacje katalogu kosztów uzyskania przychodów,
? ulgę na działalność badawczo-rozwojową, która zastąpiła obowiązującą wcześniej ulgę na nowe technologie.
W dodatku do komentarza dokonano obszernego omówienia zagadnienia kosztów reprezentacji i reklamy.
Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w działach finansowych oraz dla pracowników administracji podatkowej.


Liczba stron792
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-385-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wprowadzenie    15
  Ustawa z dnia 15 lutego 92 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.)    19
  Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 21 Art. 1. 21 Art. 1a. 27 Art. 2. 36 Art. 3. 43 Art. 4. 48 Art. 4a. 49 Art. 4b. (uchylony) 66 Art. 4c. 66 Art. 5. 67 Art. 6. 76 Art. 7. 88 Art. 7a. 95 Art. 8. 97 Art. 9. 105 Art. 9a. 113 Art. 9b. 130 Art. 10. 134 Art. 11.    151
  Rozdział 2. Przychody 163 Art. 12. 163 Art. 13. (uchylony) 223 Art. 14. 223 Art. 14a.    231
  Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodów 234 Art. 15. 234 Art. 15a. 273 Art. 15b. (uchylony) 280 Art. 15c. 283 Art. 16. 289 Art. 16a. 431 Art. 16b. 438 Art. 16c. 449 Art. 16d. 451 Art. 16e. 454 Art. 16f. 457 Art. 16g. 458 Art. 16h. 482 Art. 16i. 487 Art. 16j. 492 Art. 16k. 495 Art. 16l. 500 Art. 16ł. 501 Art. 16m.    504
  Rozdział 4. Zwolnienia przedmiotowe Art. 17.    507
  Rozdział 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu 560 Art. 17a-17l. 560 Art. 17b. 561 Art. 17c. 563 Art. 17d. 563 Art. 17e. 563 Art. 17f. 564 Art. 17g. 565 Art. 17h. 565 Art. 17i. 566 Art. 17j. 566 Art. 17k. Art. 17l.    567
  Rozdział 5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku 579 Art. 18. 579 Art. 18a-18b. (uchylone) 592 Art. 18c. (utracił moc) 592 Art. 18d-18e. 592 Art. 18e. 593 Art. 19. 596 Art. 19a. (uchylony) 601 Art. 20. 601 Art. 21. 613 Art. 22. 632 Art. 22a. 640 Art. 22b. 640 Art. 22c. 641 Art. 23-24. (uchylone) Art. 24a.    643
  Rozdział 6. Pobór podatku 659 Art. 25. 659 Art. 25a. 677 Art. 26. 678 Art. 26a. 698 Art. 27. 699 Art. 27a. 704 Art. 28. 705 Art. 28a.    706
  Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących 710 Art. 29. 710 Art. 30. 710 Art. 31. 710 Art. 32. 710 Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36.    711
  Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe 712 Art. 37. 712 Art. 38. (uchylony) 714 Art. 38a. 714 Art. 38b. 715 Art. 38c. 715 Art. 39. 716 Art. 40. 716 Art. 41. Art. 42.    717
  Załączniki    719
  Dodatek. Koszty reklamy i reprezentacji - odmienne skutki podatkowe    757
  Wykaz literatury    777
  Wykaz orzeczeń    781
  Autorzy    789
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia