Potencjał innowacyjny firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Przykład województwa łódzkiego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,16  23,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,1623,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W dobie globalizacji innowacje stały się dla przedsiębiorstw podstawowym sposobem na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i poprawę efektywności działania. Wprowadzanie innowacji zatem to warunek konieczny dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa, jednak w przypadku małych i średnich podmiotów wdrażanie nowych rozwiązań jest nierzadko warunkiem na ich przetrwanie. O skali prowadzonej działalności innowacyjnej decyduje potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa, rozumiany jako zdolność do efektywnego wprowadzania innowacji. Zarówno poziom, jak i stopień wykorzystania owego potencjału uzależniony jest od wielu determinant, zlokalizowanych w otoczeniu podmiotu (zarówno dalszym, jak i bliższym), a także w jego wnętrzu (wiedza, zasoby ludzkie, finansowe i rzeczowe). W literaturze przedmiotu wielokrotnie zajmowano się problematyką potencjału innowacyjnego podmiotów, jednakże brakowało analiz potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z sektora MŚP, a szczególnie tych działających na terenie województwa łódzkiego. Autorka opisuje ważny problem wykorzystania potencjału innowacyjnego podmiotów z sektora MŚP w województwie łódzkim oraz poddaje ocenie zdolności tych podmiotów do działalności innowacyjnej. W książce w pełni zidentyfikowano czynniki kreujące potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim oraz oceniono zdolności tych podmiotów do działalności innowacyjnej na tle innych podmiotów w Polsce.


Liczba stron300
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-996-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce     17
  1.1. Definicja i klasyfikacja podmiotów należących do sektora MSP     17
  1.1.1. Kryterium ilościowe klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw     18
  1.1.2. Kryterium jakościowe klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw     22
  1.1.3. Kryterium ilościowo-jakościowe klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw     23
  1.2. Specyfika przedsiębiorstw należących do sektora MSP     23
  1.3. Rozwój sektora MSP w Polsce     28
  1.3.1. Przedtransformacyjna (wstępna) faza rozwoju MSP     28
  1.3.2. Faza eksplozji przedsiębiorczości (1990−1993)     30
  1.3.3. Faza stabilizacji ilościowej i wzrostu znaczenia sektora MSP w gospodarce (1994−1997)     31
  1.3.4. Faza spowolnionego wzrostu i przygotowań do integracji z Unią Europejską (1998−2002)     33
  1.3.5. Faza rozkwitu sektora MSP w następstwie pomocy z Unii Europejskiej
  (od 2003 r.)     34
  1.4. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce     36
  1.5. Cykl życia podmiotów z sektora MSP     42
  1.5.1. Cykl życia przedsiębiorstw     42
  1.5.2. Cykl życia małych przedsiębiorstw     46
  1.5.3. Droga rozwoju przedsiębiorstw     52
  1.5.4. Momenty krytyczne w rozwoju przedsiębiorstw     56
  1.6. Bariery rozwoju podmiotów małej i średniej skali działania     59
  
  Rozdział 2. Innowacje w sektorze MSP     65
  2.1. Innowacje w przedsiębiorstwach     65
  2.1.1. Definicje innowacji     66
  2.1.2. Klasyfikacja innowacji     73
  2.1.3. Źródła innowacji     78
  2.2. Działalność innowacyjna podmiotów z sektora MSP     83
  2.2.1. Istota i modele działalności innowacyjnej     84
  2.2.2. Bariery działalności innowacyjnej podmiotów z sektora MSP     89
  2.3. Polityka wspierania działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw     92
  2.3.1. Pojęcia, cele i typy polityki innowacyjnej     92
  2.3.2. Instrumenty polityki innowacyjnej     98
  2.3.3. Polityka innowacyjna w Polsce – ewolucja, organizacja, instrumenty     100
  
  Rozdział 3. Potencjał innowacyjny podmiotów z sektora MSP     107
  3.1. Uwarunkowania działalności innowacyjnej     107
  3.1.1. Pojęcie potencjału innowacyjnego     108
  3.1.2. Znaczenie potencjału innowacyjnego dla rozwoju przedsiębiorstw     115
  3.2. Zewnętrzny potencjał innowacyjny     117
  3.2.1. Otoczenie dalsze przedsiębiorstwa     119
  3.2.2. Otoczenie bliższe przedsiębiorstwa     125
  3.3. Wewnętrzny potencjał innowacyjny     132
  3.3.1. Potencjał finansowy     135
  3.3.2. Potencjał ludzki     143
  3.3.3. Potencjał rzeczowy     148
  3.3.4. Wiedza     150
  
  Rozdział 4. Analiza uwarunkowań potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim     157
  4.1. Organizacja i metodologia badania     157
  4.1.1. Badanie kwestionariuszowe CAWI     158
  4.1.2. Indywidualne wywiady pogłębione     160
  4.1.3. Wskaźnik potencjału innowacyjnego regionu łódzkiego     160
  4.1.4. Charakterystyka badanej populacji     161
  4.1.5. Charakterystyka próby badawczej     163
  4.2. Analiza zewnętrznych uwarunkowań tworzenia potencjału innowacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach w województwie łódzkim     167
  4.2.1. Otoczenie dalsze     167
  4.2.2. Otoczenie bliższe     174
  4.3. Analiza wewnętrznych uwarunkowań tworzenia potencjału innowacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach w województwie łódzkim     187
  4.3.1. Zasoby finansowe     187
  4.3.2. Zasoby ludzkie     192
  4.3.3. Zasoby rzeczowe     197
  4.3.4. Wiedza     202
  4.4. Analiza uwarunkowań potencjału innowacyjnego − podsumowanie     209
  
  Rozdział 5. Ocena potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim     211
  5.1. Analiza potencjału innowacyjnego podmiotów z sektora MSP w województwie łódzkim     211
  5.1.1. Analiza wykorzystania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim     211
  5.1.1.1. Analiza wykorzystania zasobów finansowych     212
  5.1.1.2. Analiza wykorzystania zasobów ludzkich     216
  5.1.1.3. Analiza wykorzystania zasobów rzeczowych     226
  5.1.1.4. Analiza wykorzystania wiedzy     229
  5.1.2. Analiza skłonności podmiotów z sektora MSP w województwie łódzkim do podejmowania działalności innowacyjnej     239
  5.1.3. Analiza barier działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw     246
  5.2. Analiza potencjału innowacyjnego podmiotów z sektora MSP w województwie łódzkim na tle Polski     248
  5.2.1. Wskaźnik zdolności innowacyjnej regionu     249
  5.2.2. Analiza porównawcza potencjału innowacyjnego w województwie łódzkim na tle Polski     252
  5.3. Wnioski     256
  5.4. Rekomendacje odnośnie do zwiększenia potencjału innowacyjnego podmiotów z sektora MSP w województwie łódzkim     260
  5.4.1. Rekomendacje dla podmiotów z sektora MSP w województwie łódzkim     260
  5.4.2. Rekomendacje dla instytucji otoczenia biznesu     261
  5.4.3. Rekomendacje dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie polityki innowacyjnej na szczeblu województwa łódzkiego     262
  
  Zakończenie     265
  Bibliografia     269
  Spis rysunków     295
  Spis tabel     299
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia