Potencjał innowacyjny firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Przykład województwa łódzkiego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W dobie globalizacji innowacje stały się dla przedsiębiorstw podstawowym sposobem na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i poprawę efektywności działania. Wprowadzanie innowacji zatem to warunek konieczny dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa, jednak w przypadku małych i średnich podmiotów wdrażanie nowych rozwiązań jest nierzadko warunkiem na ich przetrwanie. O skali prowadzonej działalności innowacyjnej decyduje potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa, rozumiany jako zdolność do efektywnego wprowadzania innowacji. Zarówno poziom, jak i stopień wykorzystania owego potencjału uzależniony jest od wielu determinant, zlokalizowanych w otoczeniu podmiotu (zarówno dalszym, jak i bliższym), a także w jego wnętrzu (wiedza, zasoby ludzkie, finansowe i rzeczowe). W literaturze przedmiotu wielokrotnie zajmowano się problematyką potencjału innowacyjnego podmiotów, jednakże brakowało analiz potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z sektora MŚP, a szczególnie tych działających na terenie województwa łódzkiego. Autorka opisuje ważny problem wykorzystania potencjału innowacyjnego podmiotów z sektora MŚP w województwie łódzkim oraz poddaje ocenie zdolności tych podmiotów do działalności innowacyjnej. W książce w pełni zidentyfikowano czynniki kreujące potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim oraz oceniono zdolności tych podmiotów do działalności innowacyjnej na tle innych podmiotów w Polsce.


Liczba stron300
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-996-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce    17
  1.1. Definicja i klasyfikacja podmiotów należących do sektora MSP    17
  1.1.1. Kryterium ilościowe klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw    18
  1.1.2. Kryterium jakościowe klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw    22
  1.1.3. Kryterium ilościowo-jakościowe klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw    23
  1.2. Specyfika przedsiębiorstw należących do sektora MSP    23
  1.3. Rozwój sektora MSP w Polsce    28
  1.3.1. Przedtransformacyjna (wstępna) faza rozwoju MSP    28
  1.3.2. Faza eksplozji przedsiębiorczości (1990−1993)    30
  1.3.3. Faza stabilizacji ilościowej i wzrostu znaczenia sektora MSP w gospodarce (1994−1997)    31
  1.3.4. Faza spowolnionego wzrostu i przygotowań do integracji z Unią Europejską (1998−2002)    33
  (od 2003 r.)    34
  1.4. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce    36
  1.5. Cykl życia podmiotów z sektora MSP    42
  1.5.1. Cykl życia przedsiębiorstw    42
  1.5.2. Cykl życia małych przedsiębiorstw    46
  1.5.3. Droga rozwoju przedsiębiorstw    52
  1.5.4. Momenty krytyczne w rozwoju przedsiębiorstw    56
  1.6. Bariery rozwoju podmiotów małej i średniej skali działania    59
  Rozdział 2. Innowacje w sektorze MSP    65
  2.1. Innowacje w przedsiębiorstwach    65
  2.1.1. Definicje innowacji    66
  2.1.2. Klasyfikacja innowacji    73
  2.1.3. Źródła innowacji    78
  2.2. Działalność innowacyjna podmiotów z sektora MSP    83
  2.2.1. Istota i modele działalności innowacyjnej    84
  2.2.2. Bariery działalności innowacyjnej podmiotów z sektora MSP    89
  2.3. Polityka wspierania działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw    92
  2.3.1. Pojęcia, cele i typy polityki innowacyjnej    92
  2.3.2. Instrumenty polityki innowacyjnej    98
  2.3.3. Polityka innowacyjna w Polsce – ewolucja, organizacja, instrumenty    100
  Rozdział 3. Potencjał innowacyjny podmiotów z sektora MSP    107
  3.1. Uwarunkowania działalności innowacyjnej    107
  3.1.1. Pojęcie potencjału innowacyjnego    108
  3.1.2. Znaczenie potencjału innowacyjnego dla rozwoju przedsiębiorstw    115
  3.2. Zewnętrzny potencjał innowacyjny    117
  3.2.1. Otoczenie dalsze przedsiębiorstwa    119
  3.2.2. Otoczenie bliższe przedsiębiorstwa    125
  3.3. Wewnętrzny potencjał innowacyjny    132
  3.3.1. Potencjał finansowy    135
  3.3.2. Potencjał ludzki    143
  3.3.3. Potencjał rzeczowy    148
  3.3.4. Wiedza    150
  Rozdział 4. Analiza uwarunkowań potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim    157
  4.1. Organizacja i metodologia badania    157
  4.1.1. Badanie kwestionariuszowe CAWI    158
  4.1.2. Indywidualne wywiady pogłębione    160
  4.1.3. Wskaźnik potencjału innowacyjnego regionu łódzkiego    160
  4.1.4. Charakterystyka badanej populacji    161
  4.1.5. Charakterystyka próby badawczej    163
  4.2. Analiza zewnętrznych uwarunkowań tworzenia potencjału innowacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach w województwie łódzkim    167
  4.2.1. Otoczenie dalsze    167
  4.2.2. Otoczenie bliższe    174
  4.3. Analiza wewnętrznych uwarunkowań tworzenia potencjału innowacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach w województwie łódzkim    187
  4.3.1. Zasoby finansowe    187
  4.3.2. Zasoby ludzkie    192
  4.3.3. Zasoby rzeczowe    197
  4.3.4. Wiedza    202
  4.4. Analiza uwarunkowań potencjału innowacyjnego − podsumowanie    209
  Rozdział 5. Ocena potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim    211
  5.1. Analiza potencjału innowacyjnego podmiotów z sektora MSP w województwie łódzkim    211
  5.1.1. Analiza wykorzystania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim    211
  5.1.1.1. Analiza wykorzystania zasobów finansowych    212
  5.1.1.2. Analiza wykorzystania zasobów ludzkich    216
  5.1.1.3. Analiza wykorzystania zasobów rzeczowych    226
  5.1.1.4. Analiza wykorzystania wiedzy    229
  5.1.2. Analiza skłonności podmiotów z sektora MSP w województwie łódzkim do podejmowania działalności innowacyjnej    239
  5.1.3. Analiza barier działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw    246
  5.2. Analiza potencjału innowacyjnego podmiotów z sektora MSP w województwie łódzkim na tle Polski    248
  5.2.1. Wskaźnik zdolności innowacyjnej regionu    249
  5.2.2. Analiza porównawcza potencjału innowacyjnego w województwie łódzkim na tle Polski    252
  5.3. Wnioski    256
  5.4. Rekomendacje odnośnie do zwiększenia potencjału innowacyjnego podmiotów z sektora MSP w województwie łódzkim    260
  5.4.1. Rekomendacje dla podmiotów z sektora MSP w województwie łódzkim    260
  5.4.2. Rekomendacje dla instytucji otoczenia biznesu    261
  5.4.3. Rekomendacje dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie polityki innowacyjnej na szczeblu województwa łódzkiego    262
  Zakończenie    265
  Bibliografia    269
  Spis rysunków    295
  Spis tabel    299
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia