Uwarunkowania skuteczności działania inkubatorów przedsiębiorczości

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,96  24,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,9624,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Skłonność społeczeństwa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej odgrywa istotną rolę w rozwoju krajowych gospodarek. Biorąc pod uwagę charakterystykę jednostek należących do sektora MŚP, ich potrzeby oraz bariery, niekiedy uniemożliwiające egzystencję na rynku, warto zwrócić uwagę na konieczność kreowania narzędzi wspomagających przedsiębiorczość. Spośród licznych instrumentów wsparcia jednostek z sektora MŚP na szczególną uwagę zasługują inkubatory przedsiębiorczości, których działalność koncentruje się wokół kompleksowej pomocy udzielanej zarówno obecnym, jak i potencjalnym przedsiębiorcom. Pomimo że w zasadzie każda ze wskazanych instytucji jest inna, posiada własne, niekiedy unikatowe cechy, zadania oraz cele, organizacje te należą do najbardziej popularnych form wspomagania postaw przedsiębiorczych funkcjonujących na całym świecie. W związku z tym podmioty gospodarcze objęte wsparciem uczestniczą w procesie inkubacji, którego finalnym celem jest przygotowanie przedsiębiorstw do stabilnej egzystencji na rynku. W monografii opisano problemy związane z uwarunkowaniami skuteczności inkubatorów przedsiębiorczości, która stanowi niezwykle istotny aspekt funkcjonowania analizowanych instytucji wsparcia. Analizy przeprowadzone na przykładzie organizacji prowadzących działalność w województwie łódzkim dostarczają wiele wniosków zarówno dla decydentów na poziomie lokalnym oraz regionalnym, jak i menedżerów wszystkich ośrodków inkubujących podmioty gospodarcze.


Liczba stron308
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-054-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział I. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości     15
  1.1. Definicja przedsiębiorstwa     16
  1.1.1. Przedsiębiorstwo z punktu widzenia ekonomii     17
  1.1.2. Przedsiębiorstwo z punktu widzenia prawa polskiego     18
  1.2. Pojęcie przedsiębiorczości i przedsiębiorcy     19
  1.2.1. Historyczne ujęcie przedsiębiorczości i przedsiębiorcy     20
  1.2.2. Współczesne ujęcie przedsiębiorczości i przedsiębiorcy     23
  1.3. Modele działań przedsiębiorczych     27
  1.3.1. Przedsiębiorczość żywiołowa     27
  1.3.2. Przedsiębiorczość ewolucyjna     28
  1.3.3. Przedsiębiorczość etyczna     29
  1.3.4. Przedsiębiorczość systemowa     30
  1.4. Przedsiębiorstwo w teorii ekonomii     30
  1.4.1. Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa     31
  1.4.2. Koncepcja menedżerska     32
  1.4.3. Teoria kosztów transakcyjnych     33
  1.4.4. Przedsiębiorstwo w teorii agencji     34
  1.4.5. Podejście behawioralne     35
  1.4.6. Koncepcja mechanizmu alokacji zasobów     36
  1.4.7. Teoria praw własności     37
  1.5. Cykl życia przedsiębiorstw     38
  1.5.1. Koncepcja dwuetapowego cyklu życia przedsiębiorstwa     40
  1.5.2. Koncepcja trzyetapowego cyklu życia przedsiębiorstwa     40
  1.5.3. Koncepcja czteroetapowego cyklu życia przedsiębiorstwa     42
  1.5.4. Koncepcja pięcioetapowego cyklu życia przedsiębiorstwa     44
  1.6. Etapy tworzenia przedsiębiorstw     48
  1.7. Potrzeby nowego przedsiębiorstwa     53
  1.8. Przesłanki wspierania mikro- i małych przedsiębiorstw     55
  1.9. Formy wspierania mikro- i małych podmiotów gospodarczych w Polsce     56
  1.9.1. Finansowe instrumenty wspierające mikro- i małe przedsiębiorstwa     58
  1.9.2. Instrumenty niefinansowe wspierające mikro- i małe przedsiębiorstwa     63
  
  Rozdział II. Inkubator przedsiębiorczości jako forma wspierania nowo tworzonego podmiotu gospodarczego     65
  2.1. Pojęcie inkubatorów przedsiębiorczości     66
  2.2. Specyfika inkubatorów przedsiębiorczości     70
  2.2.1. Cele działania inkubatorów przedsiębiorczości     71
  2.2.2. Zadania inkubatorów przedsiębiorczości     73
  2.2.3. Cechy inkubatorów przedsiębiorczości     74
  2.3. Inicjatorzy inkubatorów przedsiębiorczości oraz ich formy prawne     79
  2.4. Przebieg procesu inkubacji     83
  2.4.1. Koncepcja czteroetapowego procesu inkubacji     83
  2.4.2. Koncepcja sześcioetapowego procesu inkubacji     92
  2.5. Rodzaje inkubatorów przedsiębiorczości     93
  2.5.1. Tradycyjne inkubatory przedsiębiorczości     98
  2.5.2. Inkubatory przedsiębiorczości „nowej generacji”     99
  2.5.3. Publiczne inkubatory przedsiębiorczości (not-for-profit)     100
  2.5.4. Prywatne inkubatory przedsiębiorczości (not-for-profit oraz for-profit)     101
  2.5.5. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości     103
  2.5.6. Technologiczne inkubatory przedsiębiorczości     106
  2.5.7. Alternatywne formy inkubatorów przedsiębiorczości     107
  
  Rozdział III. Inkubacja przedsiębiorczości na świecie     111
  3.1. Historia inkubatorów przedsiębiorczości     112
  3.1.1. Historia inkubatorów przedsiębiorczości na świecie     113
  3.1.2. Historia inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce i w województwie łódzkim     117
  3.2. Analiza wyników dotychczasowych badań dotyczących sposobu funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości     120
  3.2.1. Cechy inkubatorów przedsiębiorczości w wybranych krajach     123
  3 .2 .2 . Benchmarking inkubatorów przedsiębiorczości w Unii Europejskiej     130
  3.2.3. Przeciętny inkubator przedsiębiorczości w Polsce     138
  3.2.4. Kluczowe czynniki sukcesu inkubatorów przedsiębiorczości na świecie     141
  3.3. Autorski wzorzec inkubatora przedsiębiorczości oraz mierniki skuteczności funkcjonowania tych instytucji     148
  3.3.1. Komponenty autorskiego wzorca inkubatora przedsiębiorczości     148
  3.3.2. Wspieranie postaw przedsiębiorczych u potencjalnych przedsiębiorców     150
  3.3.3. Monitoring skuteczności działań podejmowanych przez inkubatory przedsiębiorczości     151
  3.3.4. Świadczenie usług przez inkubator przedsiębiorczości     152
  3.3.5. Wewnętrzna i zewnętrzna sieć współpracy     153
  3.3.6. Polityka wejścia do oraz wyjścia z inkubatora przedsiębiorczości     154
  3.3.7. Mierniki skuteczności funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości     154
  
  Rozdział IV. Inkubatory przedsiębiorczości w województwie łódzkim     159
  4.1. Organizacja i metodologia badania     160
  4.2. Podstawowe informacje o inkubatorach przedsiębiorczości z województwa łódzkiego objętych badaniem     163
  4.2.1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Łodzi     164
  4.2.2. Inkubator Przedsiębiorczości w Kleszczowie     165
  4.2.3. Inkubator Przedsiębiorczości w Kutnie     166
  4.2.4. Inkubator Technologiczny w Bełchatowie     166
  4.2.5. Inkubator Uniwersytetu Łódzkiego     167
  4.2.6. Łódzki Inkubator Technologiczny     168
  4.2.7. Zelowski Inkubator Przedsiębiorczości     169
  4.3. Klasyfikacja inkubatorów w województwie łódzkim     170
  4.4. Analiza opisowa sposobu funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości zlokalizowanych w województwie łódzkim     173
  4.4.1. Wspieranie postaw przedsiębiorczych u potencjalnych przedsiębiorców     174
  4.4.2. Monitoring skuteczności działań podejmowanych przez inkubatory przedsiębiorczości     179
  4.4.3. Świadczenie usług przez inkubator przedsiębiorczości     187
  4.4.4. Wewnętrzna i zewnętrzna sieć współpracy     192
  4.4.5. Polityka wejścia do oraz wyjścia z inkubatora przedsiębiorczości     197
  
  Rozdział V. Analiza skuteczności inkubatorów przedsiębiorczości z województwa łódzkiego oraz rekomendacje w zakresie inkubacji podmiotów gospodarczych     203
  5.1. Analiza porównawcza benchmarku inkubatora przedsiębiorczości z inkubatorami z województwa łódzkiego     204
  5.2. Analiza wskaźnikowa skuteczności inkubatorów przedsiębiorczości zlokalizowanych w województwie łódzkim     209
  5.2.1. Poziomy skuteczności działania inkubatorów przedsiębiorczości z województwa łódzkiego     210
  5.2.2. Analiza w obszarze wspierania postaw przedsiębiorczych u potencjalnych przedsiębiorców     216
  5.2.3. Analiza w obszarze monitoringu skuteczności działań podejmowanych przez inkubatory przedsiębiorczości     223
  5.2.4. Analiza w obszarze świadczenia usług przez inkubator przedsiębiorczości     232
  5.2.5. Analiza w obszarze wewnętrznej i zewnętrznej sieci współpracy     239
  5.2.6. Analiza w obszarze polityki wejścia do oraz wyjścia z inkubatora przedsiębiorczości     247
  5.2.7. Ogólna analiza skuteczności inkubatorów przedsiębiorczości z województwa łódzkiego     254
  5.3. Wnioski i rekomendacje w zakresie poprawy skuteczności inkubatorów przedsiębiorczości z województwa łódzkiego     256
  5.3.1. Ocena skuteczności funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości z województwa łódzkiego w świetle prowadzonej przez nie działalności     257
  5.3.2. Rekomendowane kierunki rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości z województwa łódzkiego koncentrujące się wokół poprawy skuteczności ich funkcjonowania     260
  
  Zakończenie     271
  Bibliografia     275
  Spis aktów prawnych     299
  Netografia     301
  Spis rysunków     303
  Spis tabel     305
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia