Zarządzanie organizacją XXI wieku Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo

-15%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,52  31,20

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

26,5231,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia „Zarządzanie organizacją XXI wieku” jest efektem aktualnych badań wielu autorów z różnych ośrodków akademickich, których głównym celem w przedstawionych rozdziałach jest dostarczenie metod i porad dla rozwiązywania nowych wyzwań w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Zarządzanie to zestaw działań wykorzystujących posiadane zasoby dla osiągania zamierzonych rezultatów. Istotą funkcji zarządzania jako specyficznego rodzaju regulacji wykonywanych zbiorowo przez jednostki organizacyjne,
jest w szczególności formułowanie celu działania, planowanie i organizowanie struktur oraz określanie procedur funkcjonowania wraz z kontrolowaniem realizacji zamierzonych celów. Poszczególne rozdziały stanowią zarówno teoretyczne, jak i praktyczne odniesienie do problematyki zarządzania, gdzie wspólnym obszarem zainteresowań jest współczesne zarządzanie organizacją XXI wieku, gdzie mamy do czynienia z wieloma skomplikowanymi i nowymi problemami funkcjonowania, które wymagają rozwiązań.
Współczesne organizacje stanęły w obliczu nowych realiów gospodarowania, które zmodyfikowały sposób zarządzania i podejście menedżera, zarówno
do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, jak i do coraz bardziej wymagających pracowników. Wraz z pojawieniem się na rynku pracy przedstawicieli młodej generacji, kadra menedżerska stanęła przed wyzwaniem międzypokoleniowego zarządzania, polegającego na stworzeniu efektywnego klimatu współpracy, w którym wszyscy wspólnie dążą do wyznaczonego celu bez względu na występujące różnice. W ten sposób dobór problematyki stanowi też nawiązanie do przyszłych problemów społeczno–gospodarczych.
Obecna globalizacja zmusza podmioty gospodarcze do modyfikacji dotychczas wykorzystywanych koncepcji zarządzania lub utworzenie jej na nowo według obowiązujących norm, zasad, a nawet trendów na rynku. W ramach interdyscyplinarnych badań naukowych ukazanych w monografii szczególną uwagę zwrócono na problematykę współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, zastosowania aktualnych rozwiązań informatycznych w biznesie oraz kreatywne i innowacyjne elementy zarządzania w systemie społeczno
– gospodarczym.
Jako redaktorzy niniejszej monografii mamy nadzieję, że wiele przedstawionych zagadnień będzie motywowało czytelnika do zainteresowania się poruszaną tematyką, co przełoży się na podjęcie własnych dociekań i nowych rozwiązań omówionych problemów badawczych.


Prof. Pcz dr hab inż. Joanna Nowakowska-Grunt
Dr inż. Ireneusz Miciuła


Liczba stron247
WydawcaSophia
ISBN-13978-83-65357-36-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  
  PRZEDMOWA    11
  EWA DĘBIŃSKA-RUDY, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH    13
  I.COACHINGOWY ASPEKT ZARZĄDZANIA ROZWOJEM PRACOBIORCÓW    13
  WSTĘP    13
  1.SZKOLENIA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW    13
  2.ISTOTA COACHINGU    19
  2.ZNACZENIE COACHING W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW    21
  PODSUMOWANIE    27
  LITERATURA    28
  RADOSŁAW CZAHAJDA,POLITECHNIKA WROCŁAWSKA    29
  II. GRYWALIZACJA W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI METODYKĄ AGILE    29
  WSTĘP    29
  1.POJĘCIE GRYWALIZACJI    29
  2.ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW GIER    30
  3.PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA GRYWALIZACJI    31
  4.SUKCES GRYWALIZACJI    31
  5.ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI METODYKĄ AGILE    34
  6.SKUTECZNOŚĆ AGILE    34
  7.PROCES ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI    34
  8.ROLE W ZESPOLE PROJEKTOWYM    35
  9.GRY STOSOWANE W AGILE    37
  10.ELEMENTY GIER STOSOWANE W METODYKACH ZWINNYCH    39
  11.PLANOWANE DALSZE BADANIA    40
  PODSUMOWANIE    41
  BIBLIOGRAFIA    42
  MONIKA KOSACKA, KAROLINA WERNER –LEWANDOWSKA
   POLITECHNIKA POZNAŃSKA    43
  III. ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE JAKO KLUCZOWA DETERMINANTA W ZARZĄDZANIU    43
  WPROWADZENIE    43
  1.PODEJSCIE ZASOBOWE W ZARZĄDZANIU    44
  1.ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTW    49
  PODSUMOWANIE    54
  BIBLIOGRAFIA    55
  
  KATARZYNA RAGIN-SKORECKA, FILIP NOWAK, POLITECHNIKA POZNAŃSKA    57
  IV.KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO PRZEZ TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI    57
  WSTĘP    57
  1. STAN WIEDZY Z DANEJ DZIEDZINY POWIĄZANY Z CELEM ARTYKUŁU    57
  2. SCHEMAT BADAŃ    61
  3. WYNIKI BADAŃ    62
  PODSUMOWANIE    67
  LITERATURA    68
  TADEUSZ TRĘBACZ, POLITECHNIKA RZESZOWSKA    69
  V.KAPITAŁ LUDZKI JAKO STRATEGICZNY ZASÓB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM    69
  WSTĘP    69
  1. GENEZA    69
  2. ISTOTA KAPITAŁU LUDZKIEGO    72
  3. MOTYWACJA    76
  ZAKOŃCZENIE    81
  LITERATURA    82
  ANNA ORLIKOWSKA, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH    83
  VI.CONTINUOUS LEARNING – KRYTYCZNA ANALIZA MODELU DELOITTE    83
  WSTĘP    83
  1.CONTINUOUS I LIFELONG LEARNING – PRZEGLĄD DOTYCHCZASOWEGO DOROBKU NAUKI I PRAKTYKI    83
  1.MODEL DELOITTE – KRYTYCZNA ANALIZA.    87
  2.PRAKTYCZNE IMPLIKACJE WDROŻENIOWE ORAZ POTENCJAŁ
  DLA DALSZYCH BADAŃ    93
  ZAKOŃCZENIE    94
  LITERATURA    94
  NETNOGRAFIA    96
  INNE    96
  AGNIESZKA BERA    99
  VII.RODZAJE SZKOLEŃ W CONTACT CENTER    99
  WSTĘP    99
  1.ŚRODOWISKO CONTACT CENTER    99
  2.RODZAJE SZKOLEŃ    101
  3.SZKOLENIA W CONTACT CENTER    102
  3.1. SZKOLENIA WSTĘPNE    103
  3.2. SZKOLENIA ROZWOJOWE    104
  3.3. SZKOLENIA ZMIENIAJĄCE    105
  4.WYZWANIA    106
  ZAKOŃCZENIE    108
  LITERATURA    109
  NETNOGRAFIA    109
  KAROLINA KARBOWNIK, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA    110
  VIII.TELEPRACA JAKO WARTOŚĆ DODATNA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA    111
  WSTĘP    111
  1.WPROWADZENIE DO TEMATU BADAŃ    111
  1.1. DEFINIOWANIE TELEPRACY W POLSKIM USTAWODAWSTWIE    111
  1.2. RÓŻNE FORMY TELEPRACY    113
  1.3. ASPEKTY PRAWNE WYKONYWANIA TELEPRACY    114
  2.BADANIA WŁASNE    115
  2.1. METODOLOGIA    115
  2.2. SPECYFIKA TELEPRACOWNIKÓW    116
  ZAKOŃCZENIE    119
  LITERATURA    120
  PIOTR LENIK, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE,    121
  IX.MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TEORII KOSTKI LODU
  W ZARZĄDZANIU ZMIANAMI    121
  WPROWADZENIE    121
  1. ZAŁOŻENIA TEORII KOSTKI LODU    121
  2. WPŁYW WRAŻLIWOŚCI ORAZ KULTURY ORGANIZACYJNEJ
  NA INTENSYWNOŚĆ PRZEPROWADZANYCH ZMIAN    123
  PODSUMOWANIE    128
  BIBLIOGRAFIA    129
  KAMILA SACHARCZUK, RAFAŁ SKORUPSKI, POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA    131
  X.BLOG - JAKO FORMA STRATEGII MARKETINGOWEJ    131
  WSTĘP    131
  1.POJĘCIE BLOGA    131
  2.CECHY BLOGÓW    133
  3.KOMUNIKACJA I PROMOCJA PRZY WYKORZYSTANIU BLOGÓW    134
  ZAKOŃCZENIE    137
  LITERATURA    138
  NETNOGRAFIA    138
  JAN ZACHAREWICZ, UNIWERSYTET GDAŃSKI    139
  XI.KREATYWNOŚĆ W BIZNESIE    139
  WSTĘP    139
  2.TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA    143
  3. TECHNIKA 635    146
  ZAKOŃCZNIE    150
  BIBLIOGRAFIA    151
  EWA KUZIONKO – OCHRYMIUK, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU    153
  XII.DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA W POLSCE
  JAKO DETERMINANTA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI    153
  WSTĘP    153
  1.ISTOTA INNOWACJI    153
  2.ISTOTA INNOWACJI W POLSCE    157
  3.ISTOTA INNOWACJI W SEKTORZE PUBLICZNYM    158
  4.DETERMINANTY ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI    160
  ZAKOŃCZENIE    164
  LITERATURA    165
  KINGA KOZŁOWSKA, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU    166
  XIII.DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW
  PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE W LATACH 2004-2014    167
  WSTĘP    167
  1.ISTOTA INNOWACJI I INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW    167
  1.ANALIZA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE W LATACH 2004-2014    170
  2.DETERMINANTY WZROSTU INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE    176
  ZAKOŃCZENIE    178
  LITERATURA    179
  ANNA MATEL, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU    180
  XIV.ZACHOWANIA KONSUMENCKIE W UJĘCIU
  EKONOMII BEHAWIORALNEJ    181
  WSTĘP    181
  1. NEOKLASYCZNA KONCEPCJA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH    181
  2. RACJONALNOŚĆ DZIAŁANIA W SZKOŁACH EKONOMICZNYCH    182
  3. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA EKONOMII BEHAWIORALNEJ    184
  4. BEHAWIORALNA KONCEPCJA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH    185
  ZAKOŃCZENIE    187
  LITERATURA    188
  
  
  
  MAGDALENA ROZENEK, KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNE
  SGH W WARSZAWIE    190
  XV.DZIAŁALNOŚĆ E-PR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
   – STUDIUM PRZYPADKU    191
  WSTĘP    191
  1.UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI E-PR
  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO    191
  1.1. OTOCZENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY WYŻSZEJ    191
  1.2. WEWNĄTRZORGANIZACYJNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI
  E-PR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO    192
  2.Kampania e-PR    198
  Zakończenie    200
  Netnografia    202
  MARCIN KRÓL, SYLWIA KRÓL, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA    203
  XVI.WPŁYW MARKETINGU NA ZAKUPY KONSUMENTÓW    203
  WSTĘP    203
  1.ISTOTA MARKETINGU SZEPTANEGO    203
  2.MARKETING W PRZEDSIEBIORSTWIE    205
  3.REKLAMA A MARKETING    206
  4.BADANIA ZWIĄZANE Z ZAKUPEM TELEFONU KOMÓRKOWEGO    207
  ZAKOŃCZENIE    210
  LITERATURA    211
  NETNOGRAFIA    212
  DOMINIK KABUS, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA    213
  XVII.LEGAL REGULATIONS APPLICABLE FOR TRANSPORT COMPANIES WITHIN THE INTERNATIONAL MARKET    213
  INTRODUCTION    213
  1. LEGAL REGULATIONS IN THE SCOPE OF ROAD TRANSPORTATION OF GOODS    213
  2. REQUIREMENTS APPLICABLE FOR ROAD CARRIERS    216
  3.CERTIFICATION OF ROAD CARRIERS    217
  4.CERTIFICATE OF PROFESSIONAL COMPETENCE    218
  5.COMMUNITY LICENSE    219
  6.DRIVER’S CERTIFICATE    220
  BIBLIOGRAPHY    222
  
  
  WALDEMAR JAGODZIŃSKI, SZKOŁA GŁOWNA HANDLOWA    223
  XVIII.SUKCESJA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ZASOBAMI NIEMATERIALNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA    223
  WSTĘP    223
  1.ISTOTA POJĘCIOWA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO    224
  2.MODEL FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO
  WG C. ROSENBAUER    224
  3. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ZASOBAMI NIEMATERIALNYMI    228
  4.SUKCESJA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO A STRATEGIA REDUNDANCJI ZASOBÓW NIEMATERIALNYCH    228
  PODSUMOWANIE    232
  BIBLIOGRAFIA    233
  DOMINIK KABUS, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA    236
  XIX.PLATFORMA INTERNETOWA RAPID
  - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE W DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ    237
  WSTĘP    237
  1.ZNACZENIE SPEDYCJI W PROCESIE TRANSPORTOWYM    237
  2.PLATFORMA INTERNETOWA RAPID    239
  3.ZAKRES ZASTOSOWAŃ PROGRAMU INTERNETOWEGO RAPID:    242
  4.GŁÓWNE ZALETY PLATFORMY „RAPID” W GRUPIE ZAKUPOWEJ    243
  5.KORZYŚCI DLA KLIENTA    243
  6.KORZYŚCI DLA PRZEWOŹNIKA    243
  7.KORZYŚCI DLA GRUPY:    243
  PODSUMOWANIE    246
  BIBLIOGRAFIA    247
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia