Studia Prawno-Ekonomiczne tom 95

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

31,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym.
Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną
z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.


Liczba stron370
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRAWO – THE LAW
  Łukasz BŁASZCZAK, Elwira MARSZAŁKOWSKA-KRZEŚ
  Przymioty procesowe stron i uczestników postępowania nieprocesowego
  niezbędne do dochodzenia ochrony prawnej na drodze sądowej.Wybrane zagadnienia ...................    11
  Process attributes parties and participants in the non-litigious proceedings necessary for the investigation of legal protection through the courts. Selected issues
  
  Przemysław DĄBROWSKI
  „Sprawa wileńska” na łamach polskojęzycznej prasy litewskiej w Wilnie w latach 1919–1922 .........    31
  “The issue of Vilnius” in the pages of Polish-speaking Lithuanian press in Vilnius in the years 1919–1922
  
  Maria KARCZ-KACZMAREK, Mariusz MACIEJEWSKI
  Samorządy zawodowe i zakres ich samodzielności, w świetle doktryny oraz orzecznictwa .........    57
  Professional autonomies (self-governments) and its range of independence in light of doctrine and jurisdiction
  
  Magdalena PALUSZKIEWICZ
  Prawne pojęcie niepełnosprawności .............    77
  The legal notion of disability
  
  Anna REDA-CISZEWSKA
  Prawo do strajku w świetle Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ........    99
  Right to strike under the European Convention on Human Rights
  
  Tomasz TULEJSKI
  Wojny święte starożytnego Izraela. Konstrukcja teoretyczna i religijne
  uzasadnienie. Część II. ..............................................................................................    117
  Holy Wars of the ancient Israel. Theoretical construction and theological
  justification. Part II
  Tatiana WROCŁAWSKA
  Prawne pojęcie rehabilitacji .......................................................................................    137
  The legal definition of rehabilitation
  Justyna NOWAK
  Uchylenie uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej podziału zysku w świetle
  ochrony akcjonariuszy mniejszościowych – glosa do wyroku sądu najwyższego
  z dnia 21 maja 2010 roku, II CSK 564/09 .................................................................    159
  EKONOMIA – THE ECONOMICS
  Joanna BUKOWSKA
  Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w reakcji
  na kryzys finansowy ...................................................................................................    173
  The European Central Bank’s Monetary Policy in Response
  to the Financial Crisis
  Waldemar FLORCZAK
  Ile może kosztować reforma systemu pomocy prawno-obywatelskiej w Polsce .......    189
  How much we can pay for the legal aid reform in Poland
  Alina GRYNIA
  Kapitał ludzki jako determinanta konkurencyjności gospodarek państw bałtyckich ...............    207
  Human capital as a determinant of competitiveness of the economies of the Baltic States
  
  Marcin JANUSZ
  Sytuacja mieszkaniowa młodych małżeństw w powiecie elbląskim...................................    225
  The housing situation of young married couples in Elbląg district
  
  Sławomir KALINOWSKI
  Znaczenie pracy nieformalnej dla ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w zależności od wieku.......................................    245
  The Importance of Informal Working for Rural Population with Precarious Income Depending on Age
  
  Piotr KARP
  Asymetryczny wpływ zmiany stopy procentowej WIBOR na stopy banków komercyjnych oraz gospodarkę Polski ......................................    261
  Asymmetric impact of changes the WIBOR interest rate on commercial banks interest rates and the Polish economy
  Mariusz NYK
  Płaca minimalna wobec oczekiwań podażowej strony rynku pracy ...............................    289
  Expectations to minimum wage job market
  
  Izabela POPIEL
  Aspekty pojęciowe kapitału ludzkiego i jego znaczenie ....................................    301
  Conceptual aspects of human capital and its importance
  Lucyna PROROK
  Rynek pracy a realizacja aktywnej polityki społecznej. Przykład łódzki ..................    317
  Realisation of APS at the labour market. The lodzenis example
  Marta ROSTROPOWICZ-MIŚKO
  Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych kobiet ze Śląska Opolskiego na relacje małżeńskie / partnerskie....................................329
  The effects of foreign labour migrations of Opole Silesia women on their marital / parental relations
  Janusz ŚWIERKOCKI
  Elementy polityki wobec polskich inwestycji bezpośrednich ...............................    345
  Policy Measures Supporting Outward FDI in Poland
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia