X

  Wstęp
  
  
  Autorzy
  
  
  Rozdział 1. Istota i pojęcie innowacyjności oraz polityki innowacyjnej
  Łukasz Mamica
  1.1. Wprowadzenie
  1.2. Pojęcie, rodzaje i cele innowacji
  1.3. Podstawowa charakterystyka polityki innowacyjnej
  1.4. Rys rozwojowy polityki innowacyjnej po II wojnie światowej
  1.5. Źródła innowacji
  1.6. Kapitał ludzki jako podstawowy zasób w rozwoju innowacyjności
  1.7. Podsumowanie
  1.8. Pytania i zadania podsumowujące
  1.9. Bibliografia
  
  
  
  Rozdział 2. Innowacje a wzrost gospodarczy
  Tomasz Geodecki
  2.1. Wprowadzenie
  2.2. Innowacje jako główna przyczyna rozwoju gospodarczego w teorii J.A. Schumpetera
  2.3. Makroekonomia zmiany technicznej: postęp techniczny i jego waga dla wzrostu gospodarczego
  2.4. Działalność badawczo-rozwojowa jako główny czynnik innowacyjności gospodarek
  2.5. Zmiana technologiczna i jej determinanty na gruncie krytycznego rozwinięcia teorii wzrostu R. Solowa
  2.6. Czynniki konwergencji: transfer technologii i instytucjonalne otoczenie działalności gospodarczej
  2.7. Podsumowanie
  2.8. Pytania i zadania podsumowujące
  2.9. Bibliografia
  
  
  
  Rozdział 3. Metodyka pomiaru działalności innowacyjnej
  Tomasz Geodecki
  3.1. Wprowadzenie
  3.2. Wskaźniki działalności badawczo-rozwojowej i jej efektów
  3.3. Bezpośrednie wskaźniki działalności innowacyjnej: metodologia Oslo i Badanie Innowacji we Wspólnocie
  3.4. Wskaźniki produktywności czynników
  3.5. Złożone wskaźniki innowacyjności
  3.6. Podsumowanie
  3.7. Pytania i zadania podsumowujące
  3.8. Bibliografia
  
  
  
  Rozdział 4. Źródła i cele polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej
  Tomasz Geodecki, Łukasz Bajak
  4.1. Wprowadzenie
  4.2. Polityka naukowa, technologiczna i naukowo-technologiczna
  4.3. Przesłanki wyodrębnienia polityki innowacyjnej
  4.4. Polityka innowacyjna w ujęciu ewolucyjnym
  4.5. Cele i instrumenty współczesnej polityki innowacyjnej
  4.6. Klasyfikacja instrumentów współczesnej polityki innowacyjnej
  4.7. Podsumowanie
  4.8. Pytania i zadania podsumowujące
  4.9. Bibliografia
  
  
  
  Rozdział 5. Polityka innowacyjna z perspektywy systemów innowacyjnych: narodowy i regionalny system innowacji
  Piotr Kopyciński
  5.1. Wprowadzenie
  5.2. Systemy innowacyjne: podstawowe informacje
  5.3. Narodowy system innowacji
  5.4. Regionalny system innowacji
  5.5. Podsumowanie
  5.6. Pytania i zadania podsumowujące
  5.7. Bibliografia
  
  
  
  Rozdział 6. Znaczenie miast w kreowaniu innowacyjności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego
  Michał Kudłacz
  6.1. Wprowadzenie
  6.2. Innowacyjność jako składowa rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce
  6.3. Problematyka innowacyjności w kontekście teorii rozwoju regionalnego
  6.4. Sieciowa interpretacja związków metropolii z rozwojem regionu
  6.5. Analiza przestrzenna potencjału innowacyjnego w Polsce
  6.6. Pytania i zadania podsumowujące
  6.7. Bibliografia
  
  
  
  Rozdział 7. Instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej
  Piotr Feczko, Maciej Gnela
  7.1. Wprowadzenie do zadań sektora publicznego względem sfery innowacji
  7.2. Administracja rządowa a innowacje
  7.3. Samorząd terytorialny a sfera innowacji
  7.4. Wspieranie innowacyjności przez unijny sektor publiczny i jego instytucje zależne
  7.5. Pytania i zadania podsumowujące
  7.6. Bibliografia
  
  
  
  Rozdział 8. Prawna ochrona własności intelektualnej
  Bartłomiej Biga
  8.1. Wprowadzenie
  8.2. Źródła prawa własności intelektualnej
  8.3. Ochrona wynalazków: patenty
  8.4. Inne przedmioty ochronny prawa własności przemysłowej
  8.5. Prawo autorskie
  8.6. Podsumowanie
  8.7. Pytania i zadania podsumowujące
  8.8. Bibliografia
  
  
  
  Rozdział 9. Przemysły kreatywne
  Łukasz Mamica
  9.1. Wprowadzenie
  9.2. Specyfika przemysłów kreatywnych
  9.3. Ekonomiczny i pozaekonomiczny wymiar przemysłów kreatywnych
  9.4. Determinanty sukcesu funkcjonowania przemysłów kreatywnych
  9.5. Kultura i sztuka jako baza dla rozwoju przemysłów kreatywnych
  9.6. Miasta kreatywne
  9.7. Podsumowanie
  9.8. Pytania i zadania podsumowujące
  9.9. Bibliografia
  
  
  
  Rozdział 10. Wzornictwo przemysłowe jako źródło przewagi innowacyjnej
  Łukasz Mamica
  10.1. Wprowadzenie
  10.2. Pojęcie designu oraz obszary tworzenia wartości dodanej przez jego wykorzystanie
  10.3. Rys historyczny rozwoju wzornictwa przemysłowego w Polsce
  10.4. Ekonomiczny wymiar wzornictwa przemysłowego
  10.5. Polityka w zakresie wsparcia rozwoju designu
  10.6. Wartość designu z perspektywy konsumentów
  10.7. Podsumowanie
  10.8. Pytania i zadania podsumowujące
  10.9. Bibliografia
Polityka innowacyjna
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

204

Kategoria

Teoria ekonomii

Wydawca

PWE

ISBN-13

978-83-208-2258-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 10,48 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

PWE , 2016
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

44,90

31,43

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

We współczesnym świecie rośnie znaczenie innowacyjności jako głównego czynnika przewagi konkurencyjnej. Coraz większa jest zatem rola polityki innowacyjnej, która staje się jednym z najważniejszych narzędzi stymulowania rozwoju. W książce przedstawiono istotę innowacyjności i polityki innowacyjnej, wpływ innowacji na rozwój gospodarczy, metodykę pomiaru działalności innowacyjnej, instrumenty polityki innowacyjnej i ich klasyfikacje, narodowy i regionalny system innowacji, znaczenia miast w kreowaniu innowacyjności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego, instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej. Wiele miejsca poświęcono w niej także ochronie własności intelektualnej oraz przemysłom kreatywnym.


Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania publicznego, administracji, gospodarki publicznej, polityki społecznej, ekonomii i zarządzania.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!