mpt button buy
mpt button rent

X

  Wstęp 11
  Preface 13
  Część pierwsza. Bronisława Dymara; Zabawa, radość i szczęście w literaturze i życiu dzieci, młodzieży, dorosłych 19
    Rozdział I. Poszukiwanie nowych znaczeń, kontekstów i przestrzeni zabawy 19
      Zabawa, radość i szczęście jako cel sam w sobie – stan istnienia 19
      Zabawa a cechy dziecięcości 21
        Wyrażanie uczuć 22
        Specyficzne cechy umysłowości dziecka 23
        Kontakt z rzeczami 23
        Specyfika społecznych kontaktów dziecka 24
        Dziecięce spotkania ze światem przyrody i sztuki 24
        Kod dziecięcego języka jako istotna cecha dziecięcości 25
      Humor, komizm, śmiech, radość bawienia się i zabawy 26
      Przestrzenie życia i przestrzenie zabawy 31
      O dwóch ważnych niedopowiedzeniach w literaturze przedmiotu 35
      Aneks 1 36
      Aneks 2 37
      Aneks 3 38
    Rozdział II. Teksty literackie źródłem wiedzy o egzystencjalnych, społeczno-moralnych, estetycznych i poznawczych cechach zabawy 39
      Czytaj i baw się z nami, czyli różne odcienie zabawy w literaturze 39
      Zabawa jako stan istnienia i źródło radości – śladami książek Marii Kownackiej i Wandy Chotomskiej 44
      Fikcja, fantazja i rzeczywistość w zabawach inspirowanych książkami Juliana Tuwima i Kornela Makuszyńskiego 47
      Społeczno-moralne, witalne i hedonistyczne cechy zabaw bohaterów książek Astrid Lindgren 52
      Żywioł zabawy 61
    Rozdział III. Radość zabawy w życiu dzieci i młodzieży 65
      Lekcje, których za mało w naszych szkołach – uczenie się kompleksowe z bliska 65
        Dziecko jako osoba. Uczeń jako człowiek 65
        „Omne trinum perfektum” – wszystko, co potrójne, jest doskonałe – trójdzielna budowa kompleksów 67
        Żywioł radości i zabawy w uczeniu się – nauczaniu kompleksowym 69
        Przestrzenie – obszary współdziałania. Bliżej integracji rzeczywistej 70
        Dominanty działań kompleksowych, czyli sztuka wybierania i odrzucania 72
      Zabawa i taniec na zajęciach kompleksowych w szkole podstawowej 74
        Rozmyślania nauczyciela 74
        Atmosfera i sztuka projektowania – lekcja projektująca 74
        Bierzemy udział w realizacji kompleksu (3 lekcje) 75
        Bawimy się w teatr 77
        Zakończenie zajęć. Refleksja i samoocena 78
      Zabawa i taniec na zajęciach kompleksowych w gimnazjum 79
        Rozmyślania nauczyciela i jego asystentów 79
        Projektowanie – stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi 80
        Lekcje ćwiczeniowo-badawcze 81
        Spójrzmy na siebie, oceńmy wyniki naszej pracy 83
        Rozmyślania końcowe, ewaluacja 84
      Zabawa i taniec na zajęciach kompleksowych w liceum 84
        Myśl o sławie nie zawsze służy sprawie 84
        Znów o sztuce projektowania 85
        Reportaż z bliska, czyli bogactwo działań realizacyjnych 87
        Wyniki końcowe, nie zawsze typowe 88
        Nagroda wierszem dla wytrwałych w poszukiwaniu radości i szczęścia 89
      Radość i optymizm jako dar i nadzieja 90
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 92
      Streszczenie 92
      Summary 92
      Aneks 93
  Część druga. Alina Górniok-Naglik; Zabawa, taniec, radość i szczęście w poezji oraz w twórczości dzieci i młodzieży 97
    Rozdział I. Wokół zabawy, tańca, radości i szczęścia 97
      W poszukiwaniu szczęścia i radości 97
      Manifestacja radości i szczęścia – zabawa i taniec w życiu człowieka 98
      Sposoby wyrażania szczęścia i radości w twórczości, czyli słów kilka o sztuce poetyckiej 100
    Rozdział II. Poezja o zabawie i tańcu 101
      Zabawa w poezji dla dorosłych – tytułem wprowadzenia 101
        Zabawy dziecięce w poezji dla dorosłych 101
        Zabawy dorosłych w poezji 104
      Zabawa w poezji dla dzieci 108
      Wiersze dzieci i młodzieży o zabawie 112
        Zabawa w poezji dziecięcej 112
        Zabawa w poezji dorastającej młodzieży 114
      Taniec w poezji dla dorosłych i dzieci oraz w wierszach tworzonych przez dzieci i młodzież 116
        Taniec w poezji dla dorosłych 116
        Taniec w poezji dla dzieci 122
        Taniec w poezji tworzonej przez dzieci i młodzież 126
      Zabawa i taniec w poezji a droga do radości, szczęścia – uwagi końcowe 129
    Rozdział III. Uczymy się kompleksowo 135
      Główne założenia kompleksu 135
      Lekcje projektujące 136
      Lekcje ćwiczeniowo-badawcze 139
      Lekcja podsumowująca (2 godz.) 142
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 143
      Streszczenie 143
      Summary 144
  Część trzecia. Jadwiga Uchyła-Zroski; Zabawa w muzyce, pieśni i tańcu 147
    Rozdział I. Śpiewaj i baw się z nami 147
      Zabawa w muzycznych działaniach dziecka 147
        Ja, ty, my..., czyli o zabawie muzycznej więcej 147
        Rozwój zdolności ogólnych i muzycznych w procesie zabawy 152
        Czynniki wyzwalające i hamujące potrzebę zabawy 154
        Zabawa naturalną potrzebą i cechą dziecięcości 156
        Intersemiotyczny i autokreacyjny charakter zabawy 157
      Radość muzykowania a sytuacja ucznia i nauczyciela w szkole 160
        Formy muzyczne i rodzaje aktywności wyrażone zabawą 160
        Swobodna i kierowana działalność dziecka zainspirowana zabawą, czyli o nową jakość nauczania muzyki 162
        Co każdy nauczyciel o zabawie wiedzieć powinien? 164
        Gdzie szukać inspiracji do zabawy muzycznej? 165
        Zainteresowania jako czynnik wzmagający potrzebę zabawy 167
      Systemy nauczania muzyki uwzględniające treści zabawowe 168
        Ruch i zabawa w systemie nauczania Emila Jaquesa-Dalcroze’a i Rudolfa Labana 168
        Zabawa wyrażona śpiewem w systemie Zoltána Kodály’a 170
        Gra na instrumentach ulubionym zajęciem dziecka według Shinichi Suzuki i Carla Orffa 172
        Zabawa w systemie Edwina Eliasa Gordona przybliżająca dziecko do muzyki 174
        Zintegrowana pedagogika muzyczna jako specyficzny rodzaj aktywności twórczej dzieci i młodzieży 176
      Zabawa i zabawowe działania dziecka w rodzinie 178
        Więzi rodzinne i uczuciowe kształtowane przez zabawę 178
        Małe dziecko i dziecięce działania zabawowe (śpiewanki, przytulanki, melobajki, dobranocki, kołysanki) 179
        Zabawy muzyczne w rodzinie 182
        Zabawy przekazywane w rodzinie przez dziadków – znakiem tradycji i przeszłości 182
        Zabawy domowe kształtujące więzi rówieśnicze 184
      Katalog dobrej zabawy w domu, szkole oraz w grupie rówieśniczej 185
    Rozdział II. Piosenki, pląsy i tańce dzieci w różnym wieku 187
      Bogactwo motywów i wątków ludycznych w treściach piosenek dziecięcych i pieśni 187
      Muzykujemy i bawimy się dźwiękami 190
      Ruch, pląsy i tańce na zajęciach muzycznych różnych grup wiekowych 191
      Zabawa czynnikiem wzmagającym potrzebę ekspresji muzyczno-ruchowej i poczucie własnej wartości 193
      Uspołeczniająca i wychowawcza rola zabaw muzycznych i tańców 195
    Rozdział III. Zabawa muzyczna w działaniach twórczych uczniów i studentów – przykładowe kompleksy zajęć 199
      Kompleks zajęć dla młodzieży szkolnej pt. „Fryderyk Chopin to wielki, ale jeszcze mało znany Polak i muzyk" 199
      Kompleks zajęć dla studentów pt. „Pieśni, muzyka i tańce różnych epok” 202
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 204
      Streszczenie 204
      Summary 205
      Aneks 1. Przykładowy repertuar pieśniowy do zabaw z piosenką 206
      Aneks 2. Partytury i opisy działań twórczych uczniów 214
      Aneks 3. Opisy i układy zabaw tanecznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych 215
Dziecko w świecie zabawy
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

216

Kategoria

Edukacja

ISBN-13

978-83-7308-839-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 44,25 MB

Słowa kluczowe

Pedagogika, Impuls, Edukacja, Wychowanie

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Alina Górniok-Naglik
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

34,80

24,36

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

          Książka stanowi pewien fenomen w pedagogice. Łączy bowiem problematykę zabawy z mniej uchwytnymi kategoriami radości i szczęścia, które są rozpatrywane w kontekście literatury i muzyki. Publikacja, będąca 17. tomem serii „Nauczyciele – nauczycielom”, składa się z trzech części napisanych przez poszczególne współautorki.


          Bronisława Dymara wydobywa ważne znaczenia zabawy i funkcje ludycznej edukacji, charakteryzuje cechy dziecięcości oraz przybliża kategorie komizmu i humoru w oparciu o teksty J. Brzechwy, K. Makuszyńskiego i A. Lindgren.


          Alina Górniok-Naglik rozpatruje źródła szczęścia i radości, jej manifestacje w zabawie i tańcu, opisane w poezji oraz językowe formy wyrażania zróżnicowanych ludzkich myśli i uczuć w przestrzeniach ludyczności. Z wnikliwych analiz wierszy wyprowadza typy poezji o tańcu i zabawie, nazywa je i nowatorsko dookreśla.


          Jadwiga Uchyła-Zroski ukazuje radość i zabawę jako swoistą formę muzykowania, wyrażaną śpiewem, grą na instrumentach i tańcem. Ujmuje też zabawę jako żywioł i stan istnienia. Charakteryzuje czynniki hamujące i wyzwalające potrzebę bawienia się u dzieci oraz młodzieży w różnym wieku. Przekonuje, że zabawa wyzwala zdolności twórcze człowieka.


          W książce zamieszczono wiele celnych przykładów, sentencji i powiedzeń. Dodatkową wartość stanowi antologia „Bliżej zabawy, radości i szczęścia”, zawierająca 80 wierszy, w tym 30 utworów napisanych przez dzieci, młodzież licealną i studentów pedagogiki.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!