Zamknięcie roku a zdarzenia po dniu bilansowym i korekta błędów lat poprzednich

-20%

Zamknięcie roku a zdarzenia po dniu bilansowym i korekta błędów lat poprzednich

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

7,92  9,90

Format: pdf

7,929,90

cena zawiera podatek VAT

Zatwierdzenie sprawozdania następuje w okresie kilku miesięcy od dnia bilansowego. Pomiędzy dniem bilansowy a zatwierdzeniem firmy prowadzą normalną działalność operacyjną. Niektóre zdarzenia, mające miejsce przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, wpływają na jego kształt a w szczególności na wynik finansowy. Istotna zatem jest umiejętność oceny, które z tych zdarzeń wpłyną na wynik roku poprzedzającego, a które nie mają charakteru korygującego.


Z publikacji "Zamknięcie roku a zdarzenia po dniu bilansowym i korekta błędów lat poprzednich" dowiesz się przykładowo: kiedy błąd można uznać za istotny, które zdarzenia należy ująć w roku poprzednim, a które w roku bieżącym, jak ująć faktury korygujące sprzedaż roku poprzedniego, jak należy księgować zdarzenia, które nie zostały ujęte w księgach roku poprzedniego, co zrobić z kosztami, które zostały ujęte w poprzednim roku w zawyżonej wysokości. Adresaci:
Adresatami publikacji są przede wszystkim osoby zatrudnione w księgowości i finansach, właściciele oraz pracownicy biur rachunkowych.


Liczba stron57
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-4325-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     7
  Część I Zdarzenia po dacie bilansu     9
  1. Wprowadzenie     9
  2. Istota i terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych     9
  3. Cechy ksiąg rachunkowych     11
  4. Zdarzenia po dacie bilansu     13
  5. Zdarzenia po dacie bilansu według MSR     16
  Część II Zdarzenia po dacie bilansowej na przykładach     18
  1. Wstęp     18
  2. Przykłady     20
  2.1. Rozstrzygnięcie sprawy sądowej     20
  2.2. Sprzedaż, zakup aktywów po dacie bilansowej     20
  2.3. Dywidendy     22
  2.4. Kredyt bankowy, upadłość dłużnika, rozwiązanie umowy przez istotnego kontrahenta     22
  2.5. Zagrożenie kontynuacji działania     24
  Część III Korekta podatku dochodowego za rok ubiegły po zamknięciu ksiąg rachunkowych     25
  Część IV Korekty kapitału z tytułu błędu podstawowego     28
  1. Wprowadzenie     28
  2. Zdarzenia związane z popełnieniem błędu podstawowego     28
  3. Błąd podstawowy a regulacje MSR 8     29
  Część V Zdarzenia następujące po dniu bilansowym w pytaniach i odpowiedziach     31
  1. Zdarzenia po dacie bilansu     31
  1.1. Czy faktury korygujące należy księgować w dacie ich wystawienia, czy też należy kierować się fakturą pierwotną i okresem, który jest korygowany w ich wyniku?     31
  1.2. Czy konieczne jest potwierdzanie należności na dzień bilansowy, gdy należność została uregulowana po dniu bilansowym?     35
  1.3. Czy musimy skorygować zapisy na koniec roku 2012 w związku z objęciem obowiązkiem badania sprawozdań finansowych?     36
  1.4. Czy należy dokonać odpisu aktualizacyjnego należności przeterminowanej na dzień bilansowy, jeżeli kontrahent część tej należności uregulował po dniu bilansowym?     37
  1.5. Jak należy zaksięgować korektę faktury sprzedaży z poprzedniego roku?     38
  1.6. Jak należy zaksięgować w księgach rachunkowych faktury, które nie zostały ujęte w PKPiR w poprzednim roku?     39
  1.7. Jakie zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, mogą kwalifikować się do ujęcia w wyniku roku poprzedniego?     41
  2. Błędy lat poprzednich     44
  2.1. Co może być uznane za błąd podstawowy?     44
  2.1. Czy można korygować sprawozdanie finansowe sprzed kilku lat?     44
  2.3. Jaki należy określić próg istotności?     46
  2.4. Co zrobić z kosztami, które zostały ujęte w poprzednich latach w zawyżonej wysokości?     47
  2.5. Czy błąd w spisie z inwentaryzacji za poprzedni, już zamknięty rok obrotowy, można uznać za błąd podstawowy?     49
  2.6. Czy możemy zaksięgować w 2012 r. odsetki, które powinniśmy zapłacić w latach 2008-2009?     50
  2.7. Czy wprowadzając inwestycję do ksiąg spółka ma prawo zaliczyć w koszty amortyzacji wartości umorzenia za lata poprzednie?     52
  2.8. Jak dokonać korekty błędnego przeniesienia kwoty podatku VAT do bilansu otwarcia po zatwierdzeniu sprawozdania?     54
  2.9. Jak należy zaksięgować stwierdzony błąd w inwentaryzacji w pozycji "roboty w toku"?     56
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia