Zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką

-20%

Zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

79,20  99,00

Format: pdf

79,2099,00

cena zawiera podatek VAT

Podręcznik stanowi kompendium interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania środowiskiem i tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju. Uwzględniono w nim specyfikę doświadczeń, przede wszystkim niemieckich, w tej dziedzinie oraz opisano innowacyjne rozwiązania, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w kształtowaniu procesu transformacji również w innych krajach. Systemy środowiskowe, polityka i prawo ochrony środowiska, zarządzanie środowiskiem czy techniki energii odnawialnej to tylko niektóre z poruszanych tu zagadnień.


Książka zawiera między innymi: szerokie omówienie międzynarodowych uwarunkowań zarządzania środowiskiem, opisy innowacyjnych i systemowych zależności w aspekcie politycznym, prawnym, ekonomicznym i technicznym, liczne przykłady najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania środowiskiem bazujące na doświadczeniach niemieckich, studia przypadków wraz z zestawami ćwiczeń dotyczące interdyscyplinarnych aspektów zrównoważonego rozwoju. Adresaci:
Publikacja skierowana jest do studentów i pracowników naukowych kierunków ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych, a także do przedsiębiorców i menedżerów - ze względu na praktyczne przedstawienie kompleksowych zagadnień w zakresie proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Zainteresuje również inżynierów - ponieważ uwzględnia techniczne aspekty zarządzania środowiskiem, międzynarodowe doświadczenia i najlepsze praktyki, oraz pracowników administracji zajmujących się kwestiami środowiskowymi lub gospodarczymi.


Liczba stron932
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5448-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie do polskiego wydania     15
  Słowo wstępne ministra środowiska Republiki Federalnej Niemiec Sigmara Gabriela     17
  Słowo wstępne prof. dr. Maximiliana Gege     19
  Słowo wstępne redaktora książki     23
  Rozdział I. Podstawy nauk o środowisku     29
  Christina Seidler
  1. Podstawowe struktury otoczenia przedsiębiorstwa     30
  2. Konieczność zastosowania modelu     33
  3. Charakterystyka elementów środowiska     34
  3.1. Element środowiska: powietrze     34
  3.2. Element środowiska: gleba     42
  3.3. Element środowiska: woda     50
  3.4. Biosfera     57
  4. Ingerencja człowieka w geoekosystemy     63
  Rozdział II. Zrównoważony rozwój     67
  1. Zrównoważony rozwój w aspekcie ekologicznym, ekonomicznym i społecznym     68
  Liane Möller
  1.1. Postęp, zasięg i wdrażanie zrównoważonego rozwoju     69
  1.2. Strategie, koncepcje i organizacje     74
  1.3. Modele i wskaźniki zrównoważonego rozwoju     79
  1.4. Program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju - Agenda 21     83
  2. Zrównoważony rozwój na szczeblu przedsiębiorstw     91
  Jana Brauweiler
  2.1. Istota zarządzania zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach     92
  2.2. Sprawozdawczość w dziedzinie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw     100
  2.3. Perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach     103
  Rozdział III. Znaczenie interesariuszy strategicznych     111
  Jana Brauweiler
  1. Pojęcie interesariuszy     112
  2. Interesariusze proekologiczni     116
  3. Jak przedsiębiorstwo analizuje interesariuszy     120
  3.1. Identyfikacja i podział istotnych interesariuszy     120
  3.2. Rozpoznanie zakresu wpływu, celów, strategii i działań interesariuszy     122
  3.3. Opracowanie strategii uwzględniającej interesy interesariuszy     125
  4. Świadomość ekologiczna i zachowanie proekologiczne jako niezbędne cechy interesariuszy proekologicznych     127
  Rozdział IV. Podstawy i etapy wdrażania polityki ekologicznej     133
  1. Polityka ochrony środowiska i ekonomia środowiska - podstawy     136
  Liane Möller
  1.1. Polityka ochrony środowiska i zrównoważony rozwój     137
  1.2. Polityka ochrony środowiska - wzorzec, cele, zasady i instrumenty     137
  1.3. Polityka i prawo ochrony środowiska, ekonomia środowiska oraz zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie     139
  1.4. Ekonomia środowiska     141
  1.5. Instrumenty polityki ochrony środowiska     152
  2. Międzynarodowa polityka ochrony środowiska     168
  Liane Möller
  2.1. Globalizacja i ochrona środowiska - wzrost złożoności, różnorodności i instytucjonalizacji     169
  2.2. Instytucje i organizacje, konwencje i umowy oraz różne formy kooperacji     173
  3. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej     191
  Liane Möller
  3.1. Zasady, implikacje i strategie europejskiej polityki ochrony środowiska     192
  3.2. Instrumentalizacja polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej     200
  3.3. Rozwój polityki ochrony środowiska w związku z ostatnim rozszerzeniem
  Unii Europejskiej     205
  3.4. Polityka ochrony środowiska i wspólna polityka rolna     209
  3.5. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej jako proces wieloaspektowy     209
  4. Polityka ochrony środowiska w Niemczech     217
  Liane Möller, Bernd-Dietmar Kammerschen
  4.1. Strategie rozwoju polityki ochrony środowiska w Niemczech     218
  4.2. Ochrona środowiska w reformie federalistycznej i opracowanie Kodeksu środowiskowego     220
  4.3. Wdrożenie zasad polityki ochrony środowiska za pomocą wielopłaszczyznowego systemu podmiotów polityki ekologicznej     222
  4.4. Instrumenty polityki ochrony środowiska     225
  4.5. Zrównoważona polityka energetyczna i klimatyczna     233
  Rozdział V. Prawo ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy     243
  1. Znaczenie prawa ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy dla przedsiębiorstw     245
  Peggy Sommer, Bernd Delakowitz
  1.1. Charakterystyka prawa ochrony środowiska     246
  1.2. Jedno- i wieloaspektowe prawo ochrony środowiska     255
  1.3. Wymogi związane z organizacją prawa ochrony środowiska w przedsiębiorstwach     283
  1.4. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie     287
  1.5. Podsumowanie i perspektywy     289
  2. Prawo ochrony środowiska na przykładzie wymogów ochrony przed imisjami w Saksonii     294
  Norbert Schieß
  2.1. Uregulowanie i wdrożenie ochrony przed imisjami w Saksonii     294
  2.2. Handel uprawnieniami do emisji na przykładzie Saksonii     296
  3. Prawo ochrony środowiska na przykładzie opakowań     298
  Joachim Quoden
  3.1. Dyrektywa UE o opakowaniach     298
  3.2. Niemieckie rozporządzenie o opakowaniach     306
  Rozdział VI. Systemy zarządzania środowiskowego według ISO 14001 i EMAS     311
  1. Rodzaje i zastosowanie koncepcji zarządzania środowiskiem     312
  Jana Brauweiler
  1.1. Geneza i definicja systemu zarządzania środowiskowego     313
  1.2. Wymogi związane z systemem zarządzania środowiskowego według ISO 14001     315
  1.3. Wymogi związane z systemem zarządzania środowiskowego według EMAS     319
  1.4. Efekty systemów zarządzania środowiskowego     322
  1.5. Praktyczne znaczenie systemów zarządzania środowiskowego według ISO 14001 oraz EMAS obecnie i w przyszłości     326
  2. Niestandardowe metody zarządzania środowiskowego     333
  Jana Brauweiler, Peggy Sommer
  2.1. Znaczenie niestandardowych metod zarządzania środowiskowego     334
  2.2. Rodzaje niestandardowych metod zarządzania środowiskowego     335
  2.3. Krajowe i międzynarodowe rozpowszechnienie niestandardowych metod zarządzania środowiskowego     338
  2.4. Charakterystyka wybranych niestandardowych metod zarządzania środowiskowego     341
  2.5. Efekty i perspektywy rozwoju niestandardowych metod zarządzania środowiskowego     352
  Rozdział VII. Instrumenty wspomagające zarządzanie środowiskiem     355
  Peggy Sommer
  1. Zastosowanie controllingu ekologicznego w przedsiębiorstwie     357
  1.1. Definicja, zadania i formy controllingu ekologicznego     357
  1.2. Funkcje controllingu ekologicznego     359
  1.3. Organizacyjne wdrażanie controllingu ekologicznego     361
  1.4. Metodyczne i praktyczne znaczenie controllingu ekologicznego     362
  2. Instrumenty zarządzania środowiskiem i controllingu ekologicznego     363
  2.1. Rodzaje instrumentów     363
  2.2. Charakterystyka wybranych instrumentów     373
  2.3. Kompatybilność instrumentów     405
  3. Efektywna ochrona środowiska przy użyciu systemu informacji o środowisku w przedsiębiorstwie     408
  3.1. Definicja     409
  3.2. Rodzaje, funkcje i efekty SIŚP     409
  3.3. Ocena praktycznego znaczenia SIŚP     415
  4. Podsumowanie     416
  Rozdział VIII. Ochrona środowiska w przedsiębiorstwach     425
  Peggy Sommer, Jana Brauweiler
  1. Wprowadzenie - wpływ przedsiębiorstwa na środowisko naturalne     428
  2. Proekologiczne działania w obszarach jednofunkcyjnych przedsiębiorstwa     430
  2.1. Proekologiczny wybór i adaptacja lokalizacji     430
  2.2. Ekologiczne projektowanie produktu w obszarze badań i rozwoju w przedsiębiorstwie     435
  2.3. Proekologiczne zaopatrzenie     442
  2.4. Proekologiczna produkcja     446
  2.5. Opakowania ekologiczne     452
  2.6. Ekologistyka     455
  2.7. Proekologiczny zbyt     461
  2.8. Proekologiczne unieszkodliwianie odpadów i gospodarka cyrkulacyjna     462
  3. Ochrona środowiska w obszarach wielofunkcyjnych przedsiębiorstwa     468
  3.1. Organizacja ochrony środowiska w przedsiębiorstwie     468
  3.2. Proekologiczne zarządzanie zasobami ludzkimi     473
  3.3. Marketing ekologiczny     476
  4. Wielofunkcyjność ochrony środowiska w odniesieniu do proekologicznego zarządzania łańcuchem dostaw (supply chain management)     480
  4.1. Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw     481
  4.2. Definicja proekologicznego zarządzania łańcuchem dostaw     484
  5. Podsumowanie i wnioski     488
  Rozdział IX. Rola innowacji ekologicznych     495
  Wolfgang Gerstlberger, Markus Will
  1. Pojęcie innowacji ekologicznych     496
  2. Organizacja i ocena innowacji ekologicznych     500
  2.1. Determinanty i motywacja do generowania innowacji ekologicznych     500
  2.2. Kształtowanie innowacji ekologicznych     502
  3. Efekty innowacji ekologicznych w odniesieniu do zatrudnienia i wzrostu gospodarczego     506
  4. Podsumowanie     507
  Rozdział X. Wybrane aspekty technik ochrony środowiska     511
  1. Wprowadzenie     513
  2. Energia     514
  Wilhelm Riesner, Andreas Sommer
  2.1. Zapotrzebowanie na energię i sposoby jego zaspokojenia     514
  2.2. Sposoby redukcji zapotrzebowania na energię     519
  2.3. Przykłady, działania i technologie służące do redukcji strat związanych z przemianą energii oraz z zastosowaniem energii     520
  2.4. Podsumowanie     523
  3. Emisje zanieczyszczeń gazowych     525
  Stefan Fränzle, Andreas Sommer
  3.1. Wprowadzenie     525
  3.2. Technologie oczyszczania dymu i spalin lub poboru paliwa     528
  3.3. Alternatywne technologie energetyczne oparte na spalaniu lub utlenianiu oraz emisje wynikające z ich używania     532
  3.4. Podsumowanie     534
  4. Woda i ścieki     535
  Gernot Kayser, Andreas Sommer
  4.1. Oczyszczanie ścieków     535
  4.2. Etapy postępowania podczas oczyszczania ścieków     536
  4.3. Proces uzdatniania wody     540
  4.4. Etapy procesu uzdatniania wody     540
  4.5. Podsumowanie     542
  5. Metody ponownego wykorzystania wody     543
  Hermann Orth
  5.1. Wprowadzenie     544
  5.2. Przykłady ponownego wykorzystania wody     545
  5.3. Cele ponownego wykorzystania wody     548
  5.4. Formy ponownego wykorzystania wody     550
  5.5. Technologie uzdatniania wody i wymagania dotyczące jej jakości     553
  5.6. Podsumowanie i wnioski końcowe     556
  6. Odpady     558
  Gernot Kayser, Andreas Sommer
  6.1. Wprowadzenie     558
  6.2. Zapobieganie powstawaniu odpadów     559
  6.3. Utylizacja odpadów     561
  6.4. Usuwanie odpadów     564
  6.5. Podsumowanie     566
  Rozdział XI. Alternatywne metody wytwarzania i wykorzystania energii     567
  1. Odnawialne źródła energii     571
  Markus Reichel, Friedrich Czambor
  1.1. Wprowadzenie     572
  1.2. Wyjaśnienie pojęć     572
  1.3. Formy odnawialnych źródeł energii     575
  1.4. Potencjał badawczy     585
  1.5. Warunki wykorzystania odnawialnych źródeł energii     587
  1.6. Aktualny stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii     592
  1.7. Podsumowanie i perspektywy     595
  2. Energia słoneczna - podstawowe zagadnienia     597
  Oliver Renner
  2.1. Wprowadzenie i terminologia     598
  2.2. Rodzaje wykorzystania     598
  3. Wytwarzanie energii słonecznej - fotowoltaika     607
  Lars Kühl
  3.1. Rozwój i systemy     608
  3.2. Promienie słoneczne     610
  3.3. Budowa i funkcja ogniwa słonecznego     612
  3.4. Współczynnik sprawności i wydajność modułów fotowoltaicznych     616
  3.5. Rodzaje i struktura modułów     620
  3.6. Inwertory     625
  3.7. Planowanie i rozmieszczenie     627
  3.8. Podsumowanie     631
  4. Wykorzystanie energii geotermalnej     633
  Lars Kühl
  4.1. Geotermalne wykorzystanie energii na różnych głębokościach     634
  4.2. Geotermia głęboka     637
  4.3. Geotermia przypowierzchniowa     644
  4.4. Planowanie instalacji do zastosowania geotermii przypowierzchniowej     653
  4.5. Podsumowanie     656
  5. Energia wiatru     658
  Lars Kühl
  5.1. Rozwój i potencjał energii wiatru     659
  5.2. Prędkość wiatru i jego wydajność     661
  5.3. Formy budowlane turbin wiatrowych     664
  5.4. Turbiny wiatrowe o poziomej osi obrotu     670
  5.5. Zastosowanie siłowni wiatrowych     676
  5.6. Rozwój rynkowy     679
  5.7. Podsumowanie     682
  6. Zdecentralizowane systemy zaopatrzenia w energię za pomocą małych elektrowni wodnych     684
  Konrad Thürmer, Christian Kohout
  6.1. Wprowadzenie     685
  6.2. Zarys historyczny     686
  6.3. Gospodarka energetyczna     686
  6.4. Wykorzystanie siły wody     689
  6.5. Aspekt ekologiczny     693
  6.6. Aspekt ekonomiczny     695
  6.7. Podsumowanie     695
  7. Energooszczędne budownictwo - uwarunkowania i rezultaty współpracy w sieci     697
  Christoph Brake
  7.1. Wprowadzenie     698
  7.2. Zrównoważone budownictwo     698
  7.3. Działania służące zwiększeniu wydajności energetycznej istniejących obiektów budowlanych     704
  7.4. Modele biznesowe w energooszczędnym budownictwie     713
  7.5. Programy finansowe w Niemczech     714
  7.6. Innowacje i rozwój kompetencji w rzemiośle     719
  7.7. Podsumowanie i perspektywy     722
  Rozdział XII. Wybrane przykłady z nauk o systemach ochrony środowiska oraz biotechnologii     727
  1. Interdyscyplinarne aspekty renaturalizacji ekosystemów     729
  Stefan Zerbe, Ulrich Hampicke, Konrad Ott
  1.1. Wprowadzenie     730
  1.2. Definicja i koncepcja ekologii renaturalizacyjnej     731
  1.3. Cele renaturalizacji ekosystemów     734
  1.4. Zadania ekologii w renaturalizacji ekosystemów     735
  1.5. Ekonomiczne aspekty renaturalizacji ekosystemów     739
  1.6. Etyczne aspekty renaturalizacji systemów ekologicznych     743
  1.7. Podmioty biorące udział w renaturalizacji ekosystemów     748
  1.8. Podsumowanie     751
  2. Podstawy energetycznego wykorzystania biomasy     760
  Matthias Kramer, Maria Meyer
  2.1. Wprowadzenie     760
  2.2. Biomasa jako odnawialne źródło energii     761
  2.3. Energetyczne wykorzystanie biomasy     765
  2.4. Stan obecny i perspektywy     771
  2.5. Podsumowanie     775
  3. Nowoczesna biotechnologia na przykładzie zastosowania grzybów     778
  Martin Hofrichter
  3.1. Wprowadzenie     779
  3.2. Grzyby     783
  3.3. Mikrogrzyby i ich znaczenie biotechnologiczne     784
  3.4. Makrogrzyby i ich znaczenie biotechnologiczne     787
  3.5. Podsumowanie i perspektywy     795
  3.6. Glosariusz     796
  Rozdział XIII. Studia przypadków     801
  1. Sprawozdawczość dotycząca zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 803 Liane Möller
  2. Analiza interesariuszy 821 Jana Brauweiler
  3. Handel uprawnieniami do emisji 827 Stephan Meyer
  4. Efekty współpracy w zakresie ochrony środowiska 836 Liane Möller
  5. Współpraca oraz innowacje w zakresie ochrony środowiska 843 Liane Möller
  6. Prawo ochrony środowiska - obowiązki przedsiębiorstwa na przykładzie browaru 850 Peggy Sommer
  7. Wydanie pozwolenia w związku z prawem o ochronie przed imisjami 855 Peggy Sommer
  8. Współpraca w zarządzaniu środowiskiem 860 Jana Brauweiler
  9. Zastosowanie instrumentów zarządzania środowiskiem 865 Peggy Sommer
  10. Możliwości oszczędzania energii i redukcji kosztów w przedsiębiorstwie 876 Liane Möller
  11. Organizowanie dużych imprez masowych w sposób przyjazny dla środowiska 884 Peggy Sommer
  12. Marketing ekologiczny 891 Katharina Kahl
  13. Zrównoważona produkcja energii: energetyczne wykorzystanie łąk górskich 902 Matthias Kramer, Maria Meyer
  Wykaz autorów 917
  Indeks 925
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia