Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym

-20%

Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym

1 ocena

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

50,40  63,00

Format: pdf

50,4063,00

cena zawiera podatek VAT

W niniejszej publikacji dokonano szczegółowej analizy zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Praca podzielona została na rozdziały, w których omówiono zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych do podmiotów prowadzących postępowanie administracyjne, status tychże podmiotów z punktu widzenia zasady ochrony danych osobowych oraz obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym.


Konstrukcja poszczególnych rozdziałów pracy opiera się na analizie typowych czynności przetwarzania danych osobowych z punktu widzenia przepisów regulujących ogólne postępowanie administracyjne. Za względu na postępującą informatyzację urzędów administracji publicznej, a także rozwój środków komunikacji elektronicznej, osobny rozdział pracy poświęcony został zasadom ochrony danych osobowych w postępowaniu administracyjnym prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.


Liczba stron320
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-4628-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     11
  Wstęp     15
  Rozdział I Publicznoprawna ochrona danych osobowych - geneza i założenia     17
  Rozdział II Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych do organów administracji rządowej i samorządowej     24
  1. Prawo europejskie 24 2. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych do organów administracji publicznej 26 2.1. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych do organów administracji rządowej 28 2.2. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych do organów administracji samorządowej 32 2.3. Zagadnienie prywatyzacji zadań publicznych a zastosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 35 2.4. Podział administratorów danych na podmioty publiczno- i prywatnoprawne     36
  Rozdział III Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym     39
  1. Pojęcie ogólnego postępowania administracyjnego 39 2. Przedmiotowy zakres zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych 41 3. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym 60 4. Zakres czynności ogólnego postępowania administracyjnego regulowanych przez ustawę o ochronie danych osobowych - pojęcie przetwarzania danych osobowych.     64
  Rozdział IV Kategorie danych osobowych przetwarzanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym .     68
  1. Pojęcie danych osobowych. 68 2. Kategorie danych osobowych. 82 3. Kategoryzacja danych osobowych przetwarzanych w administracyjnym postępowaniu ogólnym w oparciu o przepisy k.p.a. 85 3.1. Dane osobowe stron postępowania. 85 3.2. Dane osobowe podmiotów na prawach strony. 91 3.3. Dane osobowe uczestników postępowania. 93 3.4. Dane osobowe znajdujące się w materiale dowodowym postępowania. 94 4. Kategoryzacja danych osobowych przetwarzanych w administracyjnym postępowaniu ogólnym w oparciu o przepisy o ochronie danych osobowych.     95
  Rozdział V Podmioty postępowania administracyjnego i ich status w przepisach o ochronie danych osobowych.     97
  1. Podmioty przetwarzające dane osobowe. 97 1.1. Administrator danych osobowych 98 1.2. Administrator danych osobowych ze sfery prawa publicznego 102 1.3. Podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie 109 1.4. Powierzenie danych osobowych do przetwarzania przez podmioty ze sfery prawa publicznego 113 2. Status podmiotów postępowania administracyjnego jako podmiotów przetwarzających dane osobowe. 116 2.1. Organ prowadzący postępowanie . 116 2.2. Strona postępowania 125 2.3. Podmioty na prawach strony. 127 2.4. Organ administracji publicznej jako organ współdziałający w procesie wydawania decyzji. 128 2.4.1. Zajęcie stanowiska w sprawie przez inny organ 128 2.4.2. Udzielenie pomocy prawnej     130
  Rozdział VI Podstawa prawa i zakres przetwarzania danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 133 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych - zagadnienia ogólne. 133 2. Zasada autonomii informacyjnej jednostki 140 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 147 4. Cel przetwarzania danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 157 5. Zakres przetwarzania danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym.     160
  Rozdział VII Zbieranie danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym.     164
  1. Zbieranie danych osobowych jako szczególna postać przetwarzania danych osobowych. 164 2. Zbieranie danych osobowych w administracyjnym postępowaniu ogólnym. 169 3. Obowiązki związane ze zbieraniem danych osobowych. 172 4. Obowiązki związane ze zbieraniem danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.     179
  Rozdział VIII Udostępnianie danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym.     187
  1. Pojęcie udostępniania danych osobowych 187 2. Udostępnianie danych w ustawie o ochronie danych osobowych. 189 3. Podstawy prawne udostępniania danych osobowych w celu włączenia do zbioru danych. 195 4. Udostępnianie danych osobowych w celu włączenia do zbioru danych przez administratorów ze sfery prawa publicznego. 201 5. Udostępnianie danych osobowych w celu innym, niż włączenie do zbioru danych. 202 5.1. Udostępnianie danych podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa . 203 5.2. Udostępnianie danych podmiotom nieuprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa 212 6. Udostępnianie danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 215 6.1. Udostępnianie danych osobowych zebranych w ramach postępowania. 216 6.2. Udostępnianie danych osobowych zebranych w ramach postępowania na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. 220 6.3. Udostępnianie danych osobowych na potrzeby prowadzonego postępowania 226 7. Zagadnienia proceduralne udostępniania danych osobowych. 227 7.1. Procedura udostępniania danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych 227 7.2. Procedura udostępniania danych osobowych w przepisach szczególnych.     229
  Rozdział IX Szczególne obowiązki spoczywające na organie prowadzącym postępowanie w związku z przetwarzaniem danych osobowych.     231
  1. Prawo kontroli przetwarzania danych osobowych 231 1.1. Realizacja prawa kontroli przetwarzania danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 233 1.1.1. Prawo dostępu do danych. 236 1.1.2. Żądania w zakresie poprawności, kompletności i legalności przetwarzania danych osobowych 240 1.1.3. Żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciw wobec przetwarzania danych. 243 1.1.4. Żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem zakazu automatyzacji decyzji indywidualnych. 244 2. Obowiązek rejestracyjny. 247 3. Obowiązek rejestracyjny a przetwarzanie danych osobowych w toku ogólnego postępowania administracyjnego. 254 4. Obowiązek zabezpieczenia danych osobowych. 262 5. Obowiązek zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym.     266
  Rozdział X Zasady ochrony danych osobowych w postępowaniu administracyjnym toczącym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.     269
  1. Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. 269 2. Zasady przetwarzania danych osobowych w komunikacji elektronicznej i ich zastosowanie w postępowaniu administracyjnym. 277 2.1. Zastosowanie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 281 2.2. Szczególne zasady przetwarzania danych osobowych w postępowaniu administracyjnym toczącym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej . 285 2.2.1. Szczególne kategorie danych osobowych związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 285 2.2.2. Wykonanie obowiązku informacyjnego 289 2.2.3. Powierzenie danych osobowych do przetwarzania.     291
  Zakończenie.     295
  Bibliografia.     299
  Wykaz orzecznictwa.     313
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia