Firma i jej ochrona

-20%

Firma i jej ochrona

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

58,40  73,00

Format: pdf

58,4073,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny na 30.10.2008 r.


Prezentowana monografia stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z instytucją firmy, która w 2003 r. doczekała się po prawie 70 latach nowej regulacji prawnej. Zgodnie z nią firma nie może być już postrzegana jako oznaczenie przedsiębiorstwa, gdyż stanowi jedynie oznaczenie przedsiębiorcy. Autorka analizuje m.in. reguły tworzenia firmy, rozporządzania nią w obrocie, podstawy prawne jej ochrony, skutki wprowadzenia dualizmu oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Celem książki jest również wyjaśnienie wielu spornych w doktrynie kwestii, dotyczących przede wszystkim charakteru prawa do firmy, momentu powstania i wygaśnięcia tego prawa, roli organu rejestrowego w procesie przestrzegania przepisów o firmie, interpretacji zasad prawa firmowego. Nowe polskie rozwiązania prawne dotyczące firmy zostały porównane z regulacjami obowiązującymi już od lat we Francji, w Niemczech oraz w Anglii.


W książce wykorzystano nie tylko orzecznictwo polskich sądów cywilnych, administracyjnych oraz Urzędu Patentowego, ale również orzecznictwo sądów zagranicznych, co stanowi ważną ilustrację prezentowanych zagadnień oraz problemów pojawiających się w praktyce stosowania prawa.


Liczba stron312
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-1864-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     11
  1. Akty prawne 11 2. Czasopisma 12 3. Organy orzekające 13 4. Inne skróty     14
  Wstęp     15
  Rozdział I Pojęcie i znaczenie gospodarcze firmy     21
  1. Ewolucja pojęcia firmy oraz jej ochrony w prawie polskim 21 2. Funkcja i znaczenie gospodarcze firmy 29 2.1. Funkcja indywidualizująca firmy 29 2.2. Funkcja informacyjna firmy 32 2.3. Funkcja gwarancyjna (jakościowa) firmy 33 2.4. Funkcja reklamowa firmy 35 3. Firma a oznaczenia odróżniające wykorzystywane w działalności gospodarczej 36 3.1. Nazwy przedsiębiorstw 36 3.2. Znaki towarowe 42 3.3. Oznaczenia geograficzne 48 3.4. Tytuły prasowe 59 3.5. Szyldy 62 3.6. Adresy internetowe     65
  Rozdział II Prawne ujęcie firmy oraz jej ochrony w prawie wybranych krajów europejskich     72
  1. Firma w prawie francuskim 72 1.1. Pojęcie firmy i podmioty uprawnione do jej używania 72 1.2. Zasady tworzenia firmy 75 1.3. Powstanie i wygaśnięcie prawa do firmy 77 1.4. Zasady korzystania z firmy 78 1.5. Ochrona firmy 82 2. Firma w prawie angielskim 89 2.1. Pojęcie firmy i podmioty uprawnione do jej używania 89 2.2. Zasady tworzenia firmy 92 2.3. Powstanie i wygaśnięcie prawa do firmy 95 2.4. Zasady korzystania z firmy 95 2.5. Ochrona firmy 96 3. Firma w prawie niemieckim 98 3.1. Pojęcie firmy i podmioty uprawnione do jej używania 98 3.2. Zasady tworzenia firmy 101 3.3. Powstanie i wygaśnięcie prawa do firmy 104 3.4. Zasady korzystania z firmy 105 3.5. Ochrona firmy     107
  Rozdział III Firma jako dobro chronione w świetle przepisów kodeksu cywilnego     111
  1. Firma a dobra osobiste służące identyfikacji podmiotów prawa 111 2. Rodzaje firm i reguły ich tworzenia 118 3. Zasady prawa firmowego 131 3.1. Wprowadzenie 131 3.2. Zasada prawdziwości firmy 132 3.3. Zasada wyłączności firmy 137 3.4. Zasada ciągłości firmy 147 3.5. Zasada jedności firmy 153 3.6. Zasada jawności firmy     157
  Rozdział IV Prawo do firmy i jego ochrona w świetle przepisów kodeksu cywilnego     163
  1. Zakres podmiotowy prawa do firmy 163 2. Powstanie i wygaśnięcie prawa do firmy 172 3. Treść prawa do firmy 184 4. Charakter prawa do firmy 201 5. Ochrona prawa do firmy 216 5.1. Ochrona prawa do firmy przed jego zagrożeniem lub naruszeniem 216 5.2. Prawne środki ochrony prawa do firmy     230
  Rozdział V Podstawy prawne ochrony firmy w innych aktach prawnych     244
  1. Ochrona firmy w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 244 1.1. Dopuszczalność ochrony firmy na podstawie przepisów szczegółowych ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 244 1.2. Znaczenie klauzuli generalnej dla ochrony firmy 250 1.3. Cywilnoprawne środki ochrony firmy na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 253 2. Ochrona firmy w świetle przepisów ustawy - Prawo własności przemysłowej 258 2.1. Reguły rozstrzygania kolizji pomiędzy prawem do firmy a prawem ochronnym na znak towarowy 258 2.2. Reguły rozstrzygania kolizji pomiędzy prawem do firmy a prawem z rejestracji na oznaczenie geograficzne 267 2.3. Administracyjne i sądowe środki ochrony firmy w świetle ustawy - Prawo własności przemysłowej 269 3. Rola organu rejestrowego w zakresie ochrony firmy oraz przestrzegania przepisów o firmie 274 4. Ochrona firmy przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce     281
  Podsumowanie     291
  Bibliografia     299
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia