Rekrutacja do szkół 2016/2017 - 2 części

-25%

Rekrutacja do szkół 2016/2017 - 2 części

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,25  79,00

Format: pdf

59,2579,00

cena zawiera podatek VAT

PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE Od roku szkolnego 2016/2017 nabór do publicznych szkół oraz publicznych placówek artystycznych odbywa się na nowych zasadach. Publikacja Rekrutacja do szkół 2016/2017 zawiera praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów oraz procedury i wzory dokumentów, które ułatwią przeprowadzenie krok po kroku postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych terminów, kompetencji organu prowadzącego i dyrektora oraz praw i obowiązków rodziców. Wersja on-line pozwoli na szybkie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.


Dyrektorze, dowiesz się m.in.: czy rady gmin muszą podjąć uchwały o przyjmowaniu kandydatów spoza obwodu do szkół podstawowych lub gimnazjów, czy organ prowadzący placówki specjalne ustala harmonogram czynności rekrutacyjnych, na jakiej podstawie i do której klasy przyjąć ucznia powracającego do Polski z innego kraju, czy po zmianie przepisów statut zespołu szkolno-przedszkolnego powinien zawierać zasady rekrutacji, w jaki sposób dyrektor powinien przeprowadzić rekrutację do nowo otwieranej od września 2016 r. klasy sportowej w publicznym gimnazjum. Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów szkół publicznych oraz organów je prowadzących. Może także zainteresować rodziców uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły.


Liczba stron186
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8615-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Akty prawne    11
  Wykaz skrótów    13
  Słowo wstępne    15
  I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH 1. Wprowadzenie 21 2. Postępowanie rekrutacyjne 22 2.1. Przebieg rekrutacji 22 2.2. Terminy rekrutacji 24 2.3. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły 29 2.4. Działania komisji rekrutacyjnej 32 2.5. Procedura odwoławcza 38 2.6. Postępowanie uzupełniające 39 2.7. Przyjęcie ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego 39 2.8. Sytuacja obcokrajowców oraz uczniów powracających z zagranicy 39 3. Ochrona danych osobowych uczniów i ich rodzin 44 4. Kompetencje poszczególnych organów w związku z rekrutacją 45 5. Zmiana statutów szkół 46 6. Podsumowanie 47 II. REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PUBLICZNYCH PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH 1. Wprowadzenie 51 2. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej 52 3. Badanie przydatności i egzamin wstępny 54 4. Komisja rekrutacyjna 56 5. Egzamin kwalifikacyjny 58 6. Przyjmowanie uczniów do nowo utworzonych szkół i placówek artystycznych    60
  1. Procedura rekrutacji do szkół publicznych 63 1.1. Czynności poprzedzające rekrutację 63 1.2. Przebieg rekrutacji 64 1.3. Środki zaskarżenia w postępowaniu rekrutacyjnym 74 1.4. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego 76 2. Procedura rekrutacji do publicznych szkół artystycznych 77 2.1. Czynności poprzedzające rekrutację 77 2.2. Przebieg rekrutacji 78 2.3. Środki zaskarżenia w postępowaniu rekrutacyjnym 85 2.4. Przyjęcie ucznia do klasy wyższej niż pierwsza albo na rok kształcenia wyższy niż pierwszy 87 2.5. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego oraz przechodzenie ucznia z jednej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej do innej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej    90
  Słowo wstępne    99
  I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH 1. Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (publicznego gimnazjum) 103 2. Ogłoszenie organu prowadzącego o terminach rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów 105 3. Ogłoszenie kuratora oświaty o terminach rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 107 4. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej 110 5. Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej publicznego gimnazjum 113 6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 116 7. Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata 117 8. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia do szkoły 118 9. Zarządzenie dyrektora szkoły podstawowej (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego 119 10. Regulamin komisji rekrutacyjnej przy publicznej szkole podstawowej (gimnazjum) 120 11. Regulamin komisji rekrutacyjnej przy szkole ponadgimnazjalnej 122 12. Decyzja dyrektora szkoły dotycząca odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 125 13. Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej w publicznej szkole podstawowej (gimnazjum) 127 14. Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej 129 15. Uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia do szkoły 131 16. Zarządzenie dyrektora gimnazjum (szkoły ponadgimnazjalnej) w sprawie informacji o terminach rekrutacji 133 17. Zarządzenie dyrektora szkoły podstawowej w sprawie informacji o terminach rekrutacji 134 18. Zobowiązanie rodziców przez komisję rekrutacyjną do przedłożenia dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły publicznej 135 19. Pismo do organu prowadzącego w sprawie potwierdzenia spełniania przez kandydata na ucznia szkoły kryterium rekrutacyjnego 136 20. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły publicznej 137 21. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły publicznej 138 22. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej 139 23. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do szkoły publicznej 140 24. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym do szkoły publicznej 141 25. Skarga rodzica do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję dyrektora szkoły publicznej o utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 142 26. Decyzja dyrektora szkoły publicznej w sprawie przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego 144 27. Odwołanie rodzica ucznia (pełnoletniego ucznia) do dyrektora szkoły publicznej od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 145 II. REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PUBLICZNYCH PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH 28. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej 149 29. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego 152 30. Regulamin komisji rekrutacyjnej przy publicznej szkole artystycznej 153 31. Decyzja dyrektora szkoły artystycznej dotycząca odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 156 32. Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej w szkole artystycznej - przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego 158 33. Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej w szkole artystycznej 160 34. Uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia do szkoły artystycznej 162 35. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej oraz terminu przeprowadzenia badania przydatności / egzaminu wstępnego 164 36. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły artystycznej 166 37. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły artystycznej 167 38. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego oraz terminu składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej 168 39. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy, lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy 170 40. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydata przechodzącego z innej publicznej szkoły lub placówki artystycznej 171 41. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie w trakcie roku szkolnego 172 42. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia terminu postępowania uzupełniającego 173 43. Zobowiązanie rodziców przez komisję rekrutacyjną do przedłożenia dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły artystycznej 174 44. Pismo do organu prowadzącego w sprawie potwierdzenia spełniania przez kandydata do szkoły artystycznej kryterium rekrutacyjnego 175 45. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do szkoły artystycznej 176 46. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym do szkoły artystycznej 177 47. Skarga rodzica do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję dyrektora szkoły artystycznej o utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 178 48. Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły artystycznej do drugiej lub wyższej klasy albo na rok kształcenia wyższy niż pierwszy 180 49. Decyzja dyrektora szkoły o przyjęciu ucznia do drugiej lub wyższej klasy szkoły artystycznej albo na rok kształcenia wyższy niż pierwszy 182 50. Decyzja dyrektora szkoły artystycznej w sprawie przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego 183 51. Odwołanie rodzica ucznia (pełnoletniego ucznia) do dyrektora szkoły artystycznej od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej    184
  Autorzy    185
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia