Mobbing. Środki ochrony prawnej

-15%

Mobbing. Środki ochrony prawnej

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

53,55  63,00

Format: pdf

53,5563,00

cena zawiera podatek VAT

Opracowanie odpowiada na pytanie, w jaki sposób na drodze prawnej poradzić sobie w sytuacji wystąpienia przemocy psychicznej, która może zostać zakwalifikowana jako mobbing. W pracy poruszono zagadnienia dotyczące skutków mobbingu w prawie pracy, prawie cywilnym oraz karnym. Wskazano na polubowne sposoby rozwiązania sporu, które mogą stanowić alternatywę dla skierowania sprawy na drogę sądową. Istotną część opracowania poświęcono problematyce dochodzenia roszczeń przez osoby poddane mobbingowi. Drugie wydanie publikacji poszerzone zostało m.in. o orzecznictwo oraz wzór pozwu w sprawie o zadośćuczynienie z tytułu stosowania mobbingu.
Po publikację powinny sięgnąć nie tylko osoby, które zostały poddane mobbingowi, ale również pracodawcy, na których spoczywa obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku. Stanowi ona pomoc dla wszystkich, którzy zetknęli się z mobbingiem i szukają informacji o prawnych aspektach występowania mobbingu w miejscu pracy.


Liczba stron176
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-0911-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
  Wstęp do drugiego wydania
  Wprowadzenie
  Rozdział I Mobbing w miejscu pracy - pojęcie, skutki, przeciwdziałanie
  1. Pojęcie mobbingu
  2. Mobbing a inne zjawiska w miejscu pracy
  3. Mobbing a dozwolone zachowania pracodawcy
  4. Przebieg i skutki mobbingu
  5. Strategia radzenia sobie z mobbingiem
  6. Uwagi ogólne o ochronie prawnej ofiar mobbingu
  Rozdział II Polubowne rozstrzyganie sporów w sprawach z zakresu prawa pracy
  1. Charakterystyka ogólna polubownych sposobów rozstrzygania sporów z zakresu prawa pracy
  2. Postępowanie przed komisją pojednawczą
  3. Zawarcie ugody przed sądem pracy
  4. Postępowanie mediacyjne
  5. Postępowanie przed sądem polubownym
  Rozdział III Roszczenia przysługujące ofiarom mobbingu na podstawie przepisów Kodeksu pracy
  1. Odpowiedzialność pracodawcy
  2. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej
  3. Rodzaje roszczeń i legitymacja procesowa
  4. Roszczenie o zadośćuczynienie
  5. Roszczenie o odszkodowanie
  6. Roszczenie regresowe pracodawcy wobec pracownika stosującego mobbing
  7. Kwestie intertemporalne
  8. Przedawnienie roszczeń
  9. Postępowanie przed sądem pracy
  A. Postępowanie dowodowe
  B. Zasady orzekania
  C. Apelacja
  D. Skarga kasacyjna
  Rozdział IV Dochodzenie roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego 1. Mobbing jako naruszenie dóbr osobistych
  2. Wzajemność stosowania mobbingu
  3. Charakterystyka ogólna roszczeń
  4. Roszczenie o zaniechanie
  5. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia
  6. Roszczenie o ustalenie
  7. Roszczenie o zadośćuczynienie
  8. Roszczenie o odszkodowanie
  Rozdział V Prawnokarne aspekty stosowania mobbingu
  1. Wypełnienie znamion niektórych przestępstw przez sprawcę mobbingu
  2. Dochodzenie zadośćuczynienia na drodze procesu adhezyjnego
  3. Stosunek postępowania karnego do cywilnego
  Rozdział VI Zbieg roszczeń
  1. Zbieg roszczeń wobec pracodawcy
  A. Stanowisko Sądu Najwyższego
  B. Pracodawca nie stosuje mobbingu
  C. Pracodawca sam stosuje mobbing
  2. Zbieg roszczeń wobec osób stosujących mobbing
  3. Roszczenia wobec pracodawcy i osób stosujących mobbing
  Rozdział VII Znaczenie Państwowej Inspekcji Pracy w zapobieganiu oraz zwalczaniu zjawiska mobbingu
  Rozdział VIII Dla pracodawcy
  Rozdział IX Postulaty de lege ferenda
  Podsumowanie
  Wzór. Pozew o zadośćuczynienie za stosowanie mobbingu
  Bibliografia
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia