Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym

-12%

Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym

3 oceny

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

60,72  69,00

Format: pdf

60,7269,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny na 1.02.2008 r. Niniejsza monografia wypełnia w polskiej literaturze lukę dotyczącą opracowań na temat prawnych aspektów pomocy społecznej. W książce porusza się kwestie związane z zakresem pojęcia pomocy społecznej, jej miejscem w systemie prawa oraz celami, zasadami i wartościami występującymi na gruncie tego prawa. Problematyka przedstawiona jest z perspektywy osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej. Kluczowe miejsce w pracy zajmuje zatem analiza zakresu podmiotowego prawa do pomocy społecznej oraz wymagań, jakie należy spełnić, aby takie świadczenie otrzymać. Dopełnienie stanowi prezentacja unormowań procesowych związanych z przyznaniem poszczególnych rodzajów świadczeń oraz organów uprawnionych do podejmowania działań w tym zakresie.


Adresaci:


Praca łączy teoretyczne rozważania - skierowane zarówno do specjalistów z omawianego zakresu, jak i studentów kierunków prawniczych oraz z zakresu pracy socjalnej - z praktycznymi analizami możliwymi do wykorzystania przez osoby zatrudnione w organach administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości, jest też dobrym punktem wyjścia do pogłębionej analizy poszczególnych instytucji pomocy społecznej.


Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->


Rok wydania2008
Liczba stron368
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-3007-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  Wprowadzenie     11
    
  Rozdział 1. Pojęcie pomocy społecznej     17
    
  1.1. Geneza pomocy społecznej     17
  1.2. Pojęcie pomocy społecznej     29
  1.3. Modele i miejsce pomocy społecznej w systemie prawa     36
  1.3.1. Modele pomocy społecznej     36
  1.3.2. Miejsce pomocy społecznej w systemie prawa     40
  1.4. Podstawy prawne pomocy społecznej     50
    
  Rozdział 2. Cele, zasady i wartości pomocy społecznej     58
    
  2.1. Cele pomocy społecznej     58
  2.1.1. Zagadnienia wstępne     58
  2.1.2. Cel podstawowy pomocy społecznej - umożliwienie osobom i rodzinom życie w warunkach odpowiadających godności człowieka     65
  2.1.3. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb     73
  2.1.4. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia     76
  2.1.5. Doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem     80
  2.1.6. Zapobieganie sytuacjom powodującym niemożność przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych     82
  2.1.7. Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej służące umacnianiu rodziny     84
  2.1.8. Podsumowanie     88
  2.2. Zasady pomocy społecznej     89
  2.2.1. Pojęcie zasady w prawie     89
  2.2.2. Zasada indywidualizacji     92
  2.2.3. Zasada subsydiarności (pomocniczości)     95
  2.2.4. Zasada uwzględniania potrzeb osób i rodzin korzystających z pomocy, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej     102
  2.2.5. Zasada współdziałania osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej     105
  2.2.6. Zasada finansowania pomocy społecznej ze środków publicznych     107
  2.2.7. Podsumowanie     109
  2.3. Wartości aksjologiczne związane z prawem do świadczenia z pomocy społecznej     110
  2.3.1. Wprowadzenie     110
  2.3.2. Godność     111
  2.3.3. Wolność     115
  2.3.4. Równość     119
  2.3.5. Sprawiedliwość     122
  2.3.6. Solidarność     127
  2.3.7. Podsumowanie     129
    
  Rozdział 3. Zakres podmiotowy prawa do pomocy społecznej     131
    
  3.1. Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej     131
  3.1.1. Zagadnienia wprowadzające     131
  3.1.2. Rodzina jako podmiot świadczenia z pomocy społecznej     134
  3.1.3. Osoba fizyczna jako podmiot świadczenia pomocy społecznej     139
  3.1.4. Zmarły jako adresat działań pomocy społecznej     148
  3.2. Wymogi, jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej     150
  3.2.1. Wprowadzenie     150
  3.2.2. Wysokość dochodu jako wymóg przy ubieganiu się o świadczenie z pomocy społecznej     153
  3.2.3. Przesłanki uzasadniające przyznanie świadczenia     158
  3.2.3.1. Ubóstwo     160
  3.2.3.2. Sieroctwo     161
  3.2.3.3. Bezdomność     162
  3.2.3.4. Potrzeba ochrony macierzyństwa     164
  3.2.3.5. Wielodzietność     166
  3.2.3.6. Bezrobocie     166
  3.2.3.7. Niepełnosprawność     168
  3.2.3.8. Długotrwała choroba (ciężka choroba)     169
  3.2.3.9. Przemoc w rodzinie     169
  3.2.3.10. Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi     170
  3.2.3.11. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego     171
  3.2.3.12. Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze     171
  3.2.3.13. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy     172
  3.2.3.14. Alkoholizm lub narkomania     172
  3.2.3.15. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego     173
  3.2.3.16. Klęska żywiołowa lub ekologiczna     174
  3.2.3.17. Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa     176
  3.3. Podsumowanie     177
    
  Rozdział 4. Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej     179
    
  4.1. Pojęcie świadczenia z pomocy społecznej i jego klasyfikacje     179
  4.1.1. Zagadnienia wprowadzające     179
  4.1.2. Podziały świadczeń z pomocy społecznej     181
  4.2. Świadczenia pomocy środowiskowej     190
  4.2.1. Świadczenia pieniężne     190
  4.2.1.1. Zasiłek stały     190
  4.2.1.2. Zasiłek okresowy     191
  4.2.1.3. Zasiłek celowy     193
  4.2.1.4. Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie     195
  4.2.1.5. Pomoc dla rodzin zastępczych     196
  4.2.1.6. Pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki     198
  4.2.1.7. Świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców     201
  4.2.2. Świadczenia niepieniężne     202
  4.2.2.1. Praca socjalna     202
  4.2.2.2. Pomoc rzeczowa na ekonomiczne usamodzielnienie     204
  4.2.2.3. Sprawienie pogrzebu     204
  4.2.2.4. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania     205
  4.2.2.5. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne     207
  4.3. Świadczenia pomocy instytucjonalnej     208
  4.3.1. Domy pomocy społecznej     210
  4.3.2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze     213
  4.3.3. Ośrodki wsparcia     217
  4.3.4. Ośrodek interwencji kryzysowej     217
  4.4. Świadczenia pomocy społecznej w sytuacjach nadzwyczajnych     218
  4.5. Obowiązki związane z przyznanymi świadczeniami     223
  4.6. Podsumowanie     225
    
  Rozdział 5. Prawne formy przyznania świadczenia z pomocy społecznej     227
    
  5.1. Wprowadzenie     227
  5.2. Pojęcie stosunku administracyjnoprawnego i sytuacji administracyjnoprawnej w pomocy społecznej     228
  5.3. Prawne formy przyznania świadczenia z pomocy społecznej     235
  5.4. Unormowania procesowe związane z przyznaniem świadczenia z pomocy społecznej     248
  5.4.1. Relacje ustaw z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego     249
  5.4.2. Odmienności procesowe przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej w stosunku do ogólnego postępowania administracyjnego     250
  5.4.2.1. Zasady ogólne     250
  5.4.2.2. Właściwość organu w sprawach pomocy społecznej     256
  5.4.2.3. Wszczęcie postępowania     259
  5.4.2.4. Postępowanie dowodowe     261
  5.4.2.5. Rozstrzygnięcia i środki odwoławcze     265
  5.4.2.6. Weryfikacja decyzji administracyjnej     274
  5.4.2.7. Sądowa kontrola decyzji administracyjnych     286
  5.5. Podsumowanie     290
    
  Rozdział 6. Organizacja pomocy społecznej     292
    
  6.1. Wprowadzenie     292
  6.2. Organy administracji rządowej wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej     294
  6.3. Organy samorządu terytorialnego wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej     301
  6.3.1. Gmina     302
  6.3.2. Powiat     312
  6.3.3. Województwo samorządowe     322
  6.4. Podmioty niepubliczne wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej     325
  6.5. Podsumowanie     332
    
  Zakończenie     335
  Bibliografia     341
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia