Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT. Komentarz

-20%

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

215,20  269,00

Format: pdf

215,20269,00

cena zawiera podatek VAT

Orzecznictwo TSUE ma kluczowe znaczenie zarówno dla pełniejszego zrozumienia fundamentalnych zasad podatku VAT, jak i zapewnienia spójności stosowania przepisów dyrektywy VAT we wszystkich krajach Unii. Trybunał dokonuje bowiem interpretacji prawa unijnego, a nie przepisów poszczególnych państw członkowskich, co stanowi jednak pewną barierę w pełnym wykorzystaniu jego dorobku orzeczniczego przez polskich podatników. Punktem odniesienia są dla nich przepisy ustawy o podatku od towarów i usług - stąd obiektywne trudności w znalezieniu właściwych wyroków, które mogłyby być pomocne przy ocenie zgodności polskich przepisów z prawem unijnym i stanowić niekwestionowany oręż we wszelkich sporach z organami podatkowymi.


Liczba stron1480
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-7842-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  Przedmowa     11
  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług     13
  DZIAŁ I. Przepisy ogólne     15
  DZIAŁ II. Zakres opodatkowania     191
  Rozdział 1. Przepisy ogólne     191
  Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług     288
  Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów     355
  Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną     382
  DZIAŁ III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi     386
  Rozdział 1. Podatnicy i płatnicy     386
  Rozdział 2. Przedstawiciele podatkowi     469
  DZIAŁ IV. Obowiązek podatkowy     474
  Rozdział 1. Zasady ogólne     474
  Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów     493
  Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników     496
   DZIAŁ V. Miejsce świadczenia     498
  Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów     498
  Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów     518
  Rozdział 2a. Miejsce świadczenia przy imporcie towarów     522
  Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług     523
   DZIAŁ VI. Podstawa opodatkowania     595
  DZIAŁ VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów     676
  DZIAŁ VIII. Wysokość opodatkowania     682
  Rozdział 1. Stawki     682
  Rozdział 2. Zwolnienia     764
  Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów     922
  Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%     954
  Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego     977
   DZIAŁ IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe     978
  Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku     978
  Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności     1159
  Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego     1168
   DZIAŁ X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku     1235
  Rozdział 1. Rejestracja     1235
  Rozdział 2. Deklaracje     1253
  Rozdział 3. Informacje podsumowujące     1261
  Rozdział 4. Zapłata podatku     1267
   DZIAŁ Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach     1276
  DZIAŁ XI. Dokumentacja     1283
  Rozdział 1. Faktury     1283
  Rozdział 2. Ewidencje     1320
  Rozdział 3. Kasy rejestrujące     1330
  Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów     1336
   DZIAŁ XII. Procedury szczególne     1340
  Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców     1340
  Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych     1349
  Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki     1362
  Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków     1382
  Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego     1404
  Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym     1410
  Rozdział 6a. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a     1417
  Rozdział 7. Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Unii Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu     1420
  Rozdział 7a. Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób     1434
  Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona     1437
   DZIAŁ XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe     1443
  Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących     1443
  Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe     1443
  Wykaz orzecznictwa     1457
  O autorach     1475
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia