Prawa lekarza. Zarys problematyki

Prawa lekarza. Zarys problematyki

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

49,00

Format: pdf

49,00

cena zawiera podatek VAT

W książce omówiono całokształt regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza, przywołano kluczowe wyroki sądowe w tym zakresie oraz wybrane opinie wybitnych znawców tej problematyki. .. Zarówno lekarze, jak i prawnicy odnajdą tu uporządkowany opis kilkudziesięciu praw związanych ze specyfi ką udzielanych świadczeń zdrowotnych, a więc praw stanowiących istotę zawodu lekarza, tylko i wyłącznie mu przysługujących, m.in.: prawo do swobodnego podejmowania decyzji przy wyborze metody i sposobu leczenia, prawo do przeprowadzenia eksperymentu medycznego, prawo do niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia pacjenta, prawo do powstrzymania się w określonych sytuacjach od świadczeń medycznych niezgodnych z sumieniem lekarza. .. Dla lekarzy przydatne będzie również zapoznanie się z kolejnymi kilkudziesięcioma prawami związanymi z formalną stroną wykonywania zawodu, np. z odbywaniem szkoleń specjalizacyjnych, procedurą postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i innymi kwestiami.


Liczba stron254
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5276-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    7
  Wstęp    11
  Rozdział 1 Prawa lekarza w systemie prawnym    21
  1.1. Uwagi wstępne    21
  1.2. Dwojaki charakter praw lekarza    23
  1.3. Prawa lekarza zawarte w powszechnie obowiązujących regulacjach polskich    26
  1.4. Prawa lekarza wynikające z regulacji międzynarodowych    38
  1.5. Prawa lekarza związane z wykonywaniem zawodu    44
  1.6. Prawa lekarza a prawa pacjenta    50
  Rozdział 2 Rozwój praw lekarza w ustawodawstwie polskim    61
  2.1. Uwagi wstępne    61
  2.2. Prawa lekarza w świetle ustawodawstwa II RP    63
  2.3. Prawa lekarza w regulacjach prawnych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (w latach 1945-1989)    77
  2.4. Nowe regulacje w zakresie praw lekarza przyjęte po 1989 r.    85
  Rozdział 3 Prawa lekarza w świetle ustaw o zawodzie lekarza i o izbach lekarskich    91
  3.1. Prawa lekarza związane z formalną stroną wykonywania zawodu    91
  3.2. Prawa lekarza ściśle związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych    124
  Rozdział 4 Prawa lekarza w świetle innych ustaw dotyczących ochrony zdrowia    147
  4.1. Ogólna charakterystyka ustaw    147
  4.2. Prawa ogółu lekarzy zawarte w ustawach szczególnych    152
  4.3. Prawa przysługujące niektórym szczególnym grupom i kategoriom lekarzy    185
  Rozdział 5 Prawa lekarza w świetle Kodeksu Etyki Lekarskiej    203
  5.1. Wkład środowiska lekarskiego w zakresie praw lekarza    203
  5.2. Normatywny charakter zasad etyki lekarskiej    205
  5.3. Prawa lekarza w świetle obowiązującego Kodeksu Etyki Lekarskiej    208
  Rozdział 6 Prawa lekarza a praktyka działania    221
  6.1. Ograniczenia praw podmiotowych    221
  6.2. Zobowiązania lekarza a uprawnienia osób leczonych    223
  6.3. Prawa lekarza a rozwój nauki i techniki    231
  6.4. Rola orzecznictwa sądów powszechnych i lekarskich w przedmiocie praw lekarza    234
  Wybrane orzeczenia sądowe    241
  Ważniejsze akty prawne    245
  Bibliografia    249
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia