Poszukiwanie modelu inteligentnego miasta. Przykład Gdańska i Glasgow

-12%

Poszukiwanie modelu inteligentnego miasta. Przykład Gdańska i Glasgow

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

60,72  69,00

Format: pdf

60,7269,00

cena zawiera podatek VAT

Pierwsza, główna część opracowania, przygotowana przez pracowników Biura Rozwoju Gdańska, zawiera przyczynek do porównań prowadzonych polityk przestrzennych w Gdańsku i Glasgow. W dalszych częściach przedstawione zostały wybrane zagadnienia w ujęciu modelowym, opracowane przez naukowców z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Glasgow School of Art oraz praktyków - planistów i urbanistów z Glasgow.


Książka przedstawia pragmatyczne spojrzenie gdańskich urbanistów na politykę przestrzenną, stosowane w Glasgow mechanizmy planistyczne oraz wskazuje praktyczne zastosowania inteligentnych rozwiązań. Omawia zjawiska i strategie widziane oczami polskich pracowników samorządowych, którzy po zapoznaniu się z prowadzoną polityką w innym mieście europejskim rekomendują wybrane z nich jako godne naśladowania. Opisują działania, które z punktu widzenia swoich doświadczeń zawodowych i praktyki samorządowej uważają za wskazane, zalecane albo nierealne w polskich warunkach.


Liczba stron388
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9409-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania    13
  Acknowledgements    14
  Przedmiot 25 Cel 26 Pytania badawcze 26 Metoda 26 Zakres i struktura    28
  I. PRZYCZYNEK DO PORÓWNAŃ    35
  Wprowadzenie 39 Uwarunkowania formalne procesów sporządzania dokumentów kształtujących lokalną politykę przestrzenną 42 Kontekst planistyczny - opracowania wyższego rzędu dokumentów kształtujących lokalną politykę przestrzenną 44 Proces sporządzania 46 Wnioski    53
  Wprowadzenie 56 Uwarunkowania formalne planowania na obszarach metropolitalnych 58 Proces sporządzania dokumentów 60 Zawartość dokumentów 64 Realizacja polityki przestrzennej 71 Wnioski    74
  Wprowadzenie 77 Gdańsk. Charakterystyka wydarzenia sportowego Euro 2012 77 Glasgow. Charakterystyka wydarzenia sportowego 2014 Commonwealth Games 80 Wnioski    86
  Wprowadzenie 89 Analiza przypadku 92 System biletowy Glasgow i Gdańska 95 Systemy sterowania ruchem 96 Ruch rowerowy 98 Wnioski    101
  Wprowadzenie 103 Struktura funkcjonalno-przestrzenna miast 104 System ulic pieszych, odniesienie do terenów zielonych i wodnych 105 Problematyka przestrzeni publicznych w dokumentach strategicznych i planistycznych 107 Polityka miejska w zakresie przestrzeni publicznych 111 Programy strategiczne dotyczące przestrzeni publicznych 114 Działania mające na celu poprawę jakości i funkcjonowania przestrzeni publicznych 117 Wnioski    126
  Wprowadzenie 129 Typy terenów zieleni 130 Budowa spójnego systemu zieleni w mieście 134 Dostępność do terenów zieleni 137 Rozwiązania dla obszarów o zidentyfikowanej słabej dostępności pieszej do terenów zieleni 142 Wnioski    147
  Wprowadzenie 148 Dostęp do terenów zieleni, sportu i rekreacji miarą jakości życia w mieście oraz szansą na zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców 149 Jakość otwartych przestrzeni oraz infrastruktury umożliwiająca rekreację i uprawianie sportów 154 Aktywizowanie mieszkańców do zdrowego stylu życia 158 Podejmowane działania i programy 159 Programy aktywności sportowej i fizycznej uczniów 161 Wnioski    163
  Wprowadzenie 165 Budowa systemu informacji przestrzennej Gdańska 167 Miejski geoportal 170 Wnioski    175
  Wprowadzenie 178 Uwarunkowania formalne partycypacji społecznej 179 Partycypacja społeczna w harmonogramie sporządzania dokumentów planistycznych 181 Doświadczenia miast w partycypacji i edukacji społecznej 183 Wnioski    188
  II. GDAŃSK. MIASTO WOLNOŚCI, MORZE MOŻLIWOŚCI    191
  Neoliberalizm i jego oblicza 195 Neoliberalizm w Polsce 199 Miasto neoliberalne 201 Planowanie(?) rozwoju przestrzennego w mieście neoliberalnym 202 Miasto (neoliberalne) z ludzką twarzą? 206 Bibliografia    208
  Wpływ funduszy europejskich na rozwój polskich miast 212 Priorytety działań współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 213 Polityka miejska a fundusze Unii Europejskiej 214 Rozwój funkcji metropolitalnych przy wsparciu funduszy UE w Gdańsku 215 Wnioski 221 Bibliografia    222
  Wprowadzenie - kontekst rozwoju handlu w Polsce 224 Planowanie obiektów handlowych a prawo polskie 226 Strategie planistyczne 231 Wnioski 235 Bibliografia    236
  III. LUDZIE TWORZĄ GLASGOW. PEOPLE MAKE GLASGOW    239
  The tradition of metropolitan planning 242 The tradition of economic development and entrepreneurship 248 The tradition of cultural development & celebration 252 The tradition in innovation 267 Outcomes 273 Overall conclusion    275
  Tradycja planowania miejskiego 278 Tradycja przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego 285 Tradycja rozwijania i celebrowania kultury 291 Tradycja innowacyjności 308 Rezultaty 316 Wnioski    319
  IV. PODSUMOWANIE    321
  Spójność systemów 325 Wspólna wizja - miasto przyjazne do życia 329 Współzarządzanie kapitałem: publiczne zaangażowanie w planowanie 335 Wnioski 342 Nec temere, nec timide    344
  V. EXECUTIVE SUMMARY    347
  Introduction 349 Civic-minded cities 355 Lessons learned 376 Nec temere, nec timide    378
  Bibliografia    381
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia