Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi

Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

239,00

Format: pdf

239,00

cena zawiera podatek VAT

"Księga pamiątkowa jest nie tylko podziękowaniem i hołdem złożonym Profesorowi Michałowi du Vallowi. Jest też dowodem, że wiele tez naukowych zawartych w jego publikacjach i obszarów zainteresowań badawczych stanowi inspirację do dalszych studiów, dyskusji i polemik. Potwierdzają to artykuły nawiązujące do jego twórczości zawarte w tej szczególnej publikacji. Mamy nadzieję, że Księga będzie symbolicznym pożegnalnym akordem w przerwanej "symfonii życia" człowieka, naukowca, mentora i kolegi, którego bardzo nam brakuje".


Fragment publikacji


Liczba stron966
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-065-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  MICHAŁ DU VALL - PASJONAT PRAWA, NAUCZYCIEL, PRZYJACIEL    5
  WSPOMNIENIE DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UJ    10
  WSPOMNIENIE PREZES URZĘDU PATENTOWEGO RP    12
  WYBRANE PUBLIKACJE PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO MICHAŁA DU VALLA W UJĘCIU CHRONOLOGICZNYM    15
  Perspektywy utworzenia sądu ds. własności intelektualnej w Polsce - obecne realia Alicja Adamczak, Michał Kruk    26
  Prawa osobiste w natarciu Janusz Barta    40
  Korzystanie z utworów w antologii Jan Błeszyński    47
  Supporting Innovation and Access to Technological Information and Knowledge in Developing Countries Andrew Czajkowski    64
  Prototype? The Claim for Information Based on the Council Regulation (EC) No. 2100/94 on Community Plant Variety Rights and the Claim for Information Based on Directive No. 2004/48 on the Enforcement of Intellectual Property Rights Krzysztof Felchner    74
  Celowość ochrony patentowej programów komputerowych w prawie polskim Janusz Fiołka    86
  Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - rozważania na tle orzecznictwa w sprawach o zwrot "opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży" Beata Giesen    99
  Patents for Biotechnological Inventions and Morality Horst-Peter Götting    110
  Skutki orzeczeń sądu wydanych na podstawie art. 39 oraz art. 40 zdanie pierwsze k.r.o. - zagadnienia wybrane Wojciech Górecki    122
  Wybrane aspekty wyceny wartości prawa do znaku towarowego i jej ujmowania w księgach rachunkowych Maria Hulicka    138
  Kształtowanie europejskiego modelu roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem reguł konkurencji - ujęcie syntetyczne Maciej Hulicki    154
  Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji do praw własności intelektualnej Dariusz Kasprzycki    166
  Reklama z użyciem słów kluczowych identycznych lub podobnych do zarejestrowanego znaku towarowego Marian Kępiński, Jakub Kępiński    194
  Wpływ przepisów konwencji o udzielaniu patentów europejskich i praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego na wykładnię krajowych przepisów o zdolności patentowej Piotr Kostański    220
  O mechanizmach komputerowego wykrywania plagiatu Wiesław Lubaszewski    259
  Innovation, Profit, Economic Growth and Intellectual Property Ron Marchant    273
  Ustawowa konstrukcja wspólności autorskich praw majątkowych Michał Markiewicz    283
  Dozwolony użytek dedykowany sieciom komputerowym Ryszard Markiewicz    308
  Must carry z perspektywy prawa autorskiego Andrzej Matlak    327
  Dochodzenie roszczeń przysługujących uprawnionemu z tytułu naruszenia praw wyłącznych jako praktyka ograniczająca konkurencję Dawid Miąsik    350
  Czy pelargonia zasługuje na obronę? Zawiła i długa droga do ochrony wiedzy tradycyjnej Iwona B. Mika    364
  O konieczności uchylenia ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Monika Namysłowska    382
  Aktualna regulacja nazw rodzajowych w sektorze nauki jako przykład specyficznego reżimu nazw prawnie zastrzeżonych Igor B. Nestoruk    401
  Wynalazek biotechnologiczny jako przedmiot patentu. Prawnopatentowy status embrionu ludzkiego Aurelia Nowicka    424
  Posłowie a społeczny dostęp do informacji Ewa Nowińska    450
  Teoria ekwiwalentów w sporach o naruszenie patentu - kierunki rozwoju i meandry stosowania (uwagi na tle porównawczym) Justyna Ożegalska-Trybalska    465
  Naruszenie patentu na drugie zastosowanie medyczne Żaneta Pacud    499
  Zagadnienia nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie środków zaradczych Paweł Podrecki    518
  Kazus "nielojalnego agenta" w świetle prawa własności przemysłowej Urszula Promińska    531
  Kilka uwag w kwestii ochrony własności intelektualnej z perspektywy prawnokarnej Janusz Raglewski    545
  Obowiązek niepublikowania oraz prawo pierwszeństwa publikacji utworów naukowych Marek Salamonowicz    562
  Postępowanie na wniosek i w drodze sprzeciwu w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy w orzecznictwie sądowoadministracyjnym Joanna Sieńczyło-Chlabicz    581
  Szczególny mechanizm (uwagi do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-539/13 Merck Canada Inc. i inni v. Sigma) Ryszard Skubisz    597
  Procedury w polskim prawie antymonopolowym: przegląd krytyczny Jarosław Sroczyński    616
  Opisy patentowe i ochronne jako jedna z kategorii wyłączeń spod ochrony autorskoprawnej Sybilla Stanisławska-Kloc    638
  The Role of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Countries in Transition and Poland Michal Svantner    671
  Pośrednia ochrona produktów wytworzonych opatentowanym sposobem Krystyna Szczepanowska-Kozłowska    675
  O wynalazkach Andrzej Szewc    694
  Prawo konkurencji versus prawo własności intelektualnej do programów komputerowych. Czy jest zwycięzca tej batalii? Karolina Sztobryn    708
  Stosunek praw wyłącznych do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Tomasz Targosz    724
  Wynalazek wzorniczy czy wzór wynalazczy? O potrzebie utrzymywania wzorów użytkowych jako odrębnej kategorii przedmiotów własności przemysłowej w prawie polskim Anna Tischner    771
  Znaczenie patentu podstawowego dla możliwości otrzymania SPC w świetle ostatniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE Elżbieta Traple    781
  Świadoma zgoda na prowadzenie badań naukowych na ludzkim materiale biologicznym (PIC) jako instytucja prawa patentowego(?) Joanna Uchańska    801
  Mit rasy: prawne i ideologiczne aspekty działalności muzycznej w Trzeciej Rzeszy w latach 1933-1939. Zarys problematyki Katarzyna du Vall    825
  Online Music Licensing in Europe - Problems and Solutions Andreas Wiebe    839
  Narodowy Bank Polski - pozycja ustrojowa a polityka monetarna Tadeusz Włudyka    850
  O domniemaniu nabycia praw przez producenta filmu na podstawie art. 70 ust. 1 pr. aut. Anna Wojciechowska    858
  Kształt funkcjonalnie estetyczny Elżbieta Wojcieszko-Głuszko    872
  Jak nie formułować przepisów prawnych i jakie są skutki błędnej legislacji (studium trzech przypadków) Jan Woleński    898
  Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o prawach konsumenta Michał Wyrwiński    913
  Swoboda tranzytu a ochrona praw własności intelektualnej Helena Żakowska-Henzler    925
  WYKAZ SKRÓTÓW    947
  AUTORZY    951
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia