Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 1. Wybrane zagadnienia

Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 1. Wybrane zagadnienia

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,00

Format: pdf

69,00

cena zawiera podatek VAT

Opracowanie stanowi pogłębioną analizę problematyki zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez omówienie szeregu zagrożeń zdrowotnych oraz skutecznych metod przeciwdziałania im. W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu cywilizacji na zdrowie ludzi, środowiskowych uwarunkowań rozwoju chorób cywilizacyjnych, problemów starzejącego się społeczeństwa oraz edukacji i promocji zdrowia. Autorzy skupili się także na najważniejszych kwestiach demograficzno-społecznych, takich jak: długość życia i umieralność Polaków, chorobowość podlegająca hospitalizacji, obciążenia nowotworami złośliwymi w Polsce, zaburzenia psychiczne, zachorowania na choroby zakaźne, zagrożenia środowiskowe, czynniki ryzyka związane ze stylem życia.
Adresaci
Publikacja skierowana jest do menedżerów oraz pracowników podmiotów leczniczych, szczególnie działów gospodarki kadrami, finansowych i księgowych. Powinna również zainteresować pracowników administracji samorządowej i rządowej szczebla centralnego, a także nauczycieli akademickich i studentów kierunków medycznych oraz humanistycznych.


Liczba stron320
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-7091-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Przedmowa    13
  Rozdział I Problemy zdrowia Polaków w trzecim tysiącleciu (Andrzej Denys)    15
  1. Dane ogólne    15
  2. Podeszły wiek    16
  3. Niepełnosprawność    17
  4. Styl życia    18
  5. Zagrożenia cywilizacyjne    19
  6. Uwarunkowania sytuacji zdrowotnej Polaków    21
  Piśmiennictwo    22
  Rozdział II Zagrożenia dla zdrowia związane z rozwojem współczesnej cywilizacji (Andrzej Denys, Czesław Marmura)    24
  1. Uwagi wstępne    24
  2. Ekologia człowieka    24
  3. Zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby    26
  4. Znaczenie tworzyw sztucznych    27
  5. Biomonitoring    28
  6. Katastrofy ekologiczne    28
  7. Zanieczyszczenia środowiska    28
  8. Edukacja ekologiczna    29
  9. Bezpieczeństwo zdrowotne    30
  Piśmiennictwo    35
  Rozdział III Starość nie jest chorobą (Robert Błaszczak, Anna Cieślak-Skubel, Tomasz Kostka)    37
  Piśmiennictwo    45
  Rozdział IV Odżywianie osób starszych (Małgorzata Pigłowska, Tomasz Kostka)    47
  1. Uwagi wstępne    47
  2. Ocena stanu odżywienia    47
  2.1. Metody antropometryczne    48
  2.2. Inne stosowane metody    49
  3. Otyłość    50
  4. Niedożywienie białkowo-energetyczne osób starszych    54
  5. Ogólne wskazówki dotyczące żywienia osób starszych    60
  Piśmiennictwo    61
  Rozdział V Choroby zakaźne (Andrzej Szkaradkiewicz, Tomasz M. Karpiński)    64
  1. Choroby zakaźne - ich zwalczanie i profilaktyka    64
  2. Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych wg ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi    66
  3. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego    66
  3.1. Odra    67
  3.2. Ospa wietrzna    67
  3.3. Różyczka    68
  3.4. Nagminne zapalenie przyusznic (świnka)    68
  3.5. Krztusiec    69
  4. Wybrane wirusowe zapalenia wątroby (Hepatitis)    69
  4.1. WZW B (HBV)    69
  4.2. WZW C (HCV)    70
  5. Wybrane choroby przenoszone drogą płciową    70
  5.1. Rzeżączka    70
  5.2. Kiła    70
  5.3. Chlamydioza    71
  5.4. Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)    71
  6. Gruźlica    72
  7. Nowe patogeny człowieka    72
  Piśmiennictwo    74
  Rozdział VI HIV/AIDS (Andrzej Szkaradkiewicz, Tomasz M. Karpiński)    79
  1. Uwagi wstępne    79
  2. Epidemiologia    79
  3. Klasyfikacja filogenetyczna HIV    81
  4. Budowa wirusa HIV    82
  5. Patomechanizm zakażenia wirusem HIV    84
  6. Przebieg zakażenia HIV    86
  7. Profilaktyka    88
  8. Terapia    89
  Piśmiennictwo    91
  Rozdział VII Środowiskowe uwarunkowania rozwoju chorób cywilizacyjnych    96
  1. Choroby układu krążenia (Dariusz Moczulski)    96
  1.1. Wstęp    96
  1.2. Palenie papierosów    97
  1.3. Nadmierne spożycie soli    97
  1.4. Dieta bogata w tłuszcze zwierzęce i substancje wysokokaloryczne    98
  1.5. Spożycie alkoholu    98
  1.6. Nadwaga i otyłość    98
  1.7. Aktywność fizyczna    99
  Piśmiennictwo    99
  2. Choroby nowotworowe (Marian Brocki)    100
  2.1. Uwagi wstępne    100
  2.2. Etapy rozwoju nowotworów złośliwych    101
  2.3. Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce    102
  2.4. Klasyfikacja nowotworów złośliwych    105
  Piśmiennictwo    106
  3. Otyłość i cukrzyca (Dariusz Moczulski)    106
  3.1. Wstęp    106
  3.2. Wpływ nadwagi i otyłości na ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2    107
  3.3. Wpływ diety na masę ciała i ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2    107
  3.4. Wpływ aktywności fizycznej na masę ciała i ryzyko wystąpienia cukrzycy    108
  3.5. Badania interwencyjne    108
  Piśmiennictwo    109
  4. Wypadki, urazy, zatrucia (Marian Brocki)    110
  Piśmiennictwo    118
  5. Choroba zwyrodnieniowa stawów (Paweł Denys)    118
  5.1. Wiadomości ogólne    118
  5.2. Otyłość    120
  5.3. Starość    120
  5.4. Leczenie    121
  5.5. Fizjoterapia i rehabilitacja    125
  5.6. Opis modeli eksperymentalnych    126
  5.7. Podsumowanie    128
  Piśmiennictwo    129
  6. Zaburzenia psychiczne (Zbigniew Tokarski)    133
  6.1. Uwagi wstępne    133
  6.2. Krótka charakterystyka najczęściej występujących zaburzeń psychicznych    136
  6.3. Uzależnienie od alkoholu    141
  6.4. Uzależnienie od narkotyków    143
  6.5. Uzależnienie od leków    144
  6.6. Podział substancji psychoaktywnej pod względem działania na organizm    145
  6.7. Konsekwencje przyjmowania substancji psychoaktywnych    146
  Piśmiennictwo    148
  7. Wybrane czynniki ryzyka a styl życia (Zbigniew Tokarski)    150
  7.1. Uwagi wstępne    150
  7.2. Nadciśnienie tętnicze    151
  7.3. Otyłość i nadwaga    157
  7.4. Zaburzenia towarzyszące otyłości    161
  7.5. Cukrzyca    166
  Piśmiennictwo    173
  Rozdział VIII Zakażenia w opiece zdrowotnej (Jacek Michalak)    175
  Piśmiennictwo    181
  Rozdział IX Genetyka drobnoustrojów, znaczenie zmian dla zdrowia człowieka (Monika Łysakowska)    183
  1. Uwagi wstępne    183
  2. Budowa genomu bakteryjnego i jego zmienność    185
  3. Mechanizmy transferu genów u bakterii    186
  4. Modyfikacje genetyczne bakterii    191
  5. Wykorzystanie metod inżynierii genetycznej    192
  6. Podsumowanie    200
  Piśmiennictwo    200
  Rozdział X Terroryzm - zagrożenia w Polsce (Andrzej Denys)    207
  Piśmiennictwo    213
  Rozdział XI Bezpieczny dom (Monika Bigos)    215
  1. Uwagi wstępne    215
  2. Gronkowcowe zatrucia pokarmowe    216
  3. Zakażenia wywoływane przez pałeczki jelitowe    217
  4. Zakażenia wywołane przez Campylobacter sp. i Helicobacter sp.    218
  5. Zatrucia pokarmowe wywoływane przez Listeria sp.    219
  6. Zatrucia pokarmowe wywoływane przez bakterie sporujące    219
  7. Wirusy zakażające przewód pokarmowy    221
  8. Zatrucia mykotoksynami    222
  9. Regulacje prawne    223
  10. Zachowania i procesy krytyczne dla rozwoju enterogastritis w środowisku domowym    224
  11. Znaczenie higieny rąk    227
  12. Podsumowanie    228
  Piśmiennictwo    229
  Rozdział XII Szczepienia ochronne, preparaty immunostymulujące (Monika Bigos)    235
  1. Uwagi wstępne    235
  2. Rozwój badań    236
  3. Rodzaje szczepionek    237
  4. Efektywność szczepień ochronnych, podstawy prawne    238
  5. Powikłania poszczepienne    239
  6. Bezpieczeństwo szczepień    240
  7. Problem krztuśca    241
  8. Grypa    241
  9. Gruźlica    242
  10. HIV    242
  11. HCV    244
  12. Lekooporne patogeny bakteryjne    245
  13. Gorączka krwotoczna    246
  14. Malaria    246
  15. Mycoses    246
  16. Choroba meningokokowa    246
  17. Szczepionki nieswoiste    247
  18. Podsumowanie    248
  Piśmiennictwo    249
  Rozdział XIII Aktywność fizyczna a zdrowie człowieka (Jan Błaszczyk)    256
  1. Zdrowie człowieka    256
  2. Aktywność ruchowa    260
  3. Energetyka wysiłków fizycznych    262
  4. Wpływ wysiłku fizycznego na układ sercowo-naczyniowy    267
  5. Wpływ aktywności ruchowej na układ oddechowy    270
  6. Zmiany zachodzące w innych układach i narządach pod wpływem wysiłku fizycznego    271
  7. Zmiany w układzie endokrynnym podczas wysiłków fizycznych    272
  8. Korzyści dla organizmu człowieka wynikające z regularnej aktywności fizycznej    273
  Piśmiennictwo    274
  Rozdział XIV Edukacja zdrowotna, terapia, promocja zdrowia i prewencja (Jacek Michalak)    276
  Piśmiennictwo    288
  Rozdział XV Aktywność ludzi w podeszłym wieku (Czesław Marmura)    290
  1. Uwagi wstępne    290
  2. Refleksja o senioralnej polityce społecznej    292
  3. Zdrowie i aktywne starzenie się    295
  4. Aktywność fizyczna, intelektualna i społeczna w podeszłym wieku    299
  5. Podsumowanie    303
  Piśmiennictwo    304
  Rozdział XVI Strategia, zagrożenia, organizacja, polityka (Jacek Michalak)    306
  Piśmiennictwo    316
  Autorzy    319
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia