Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym

-20%

Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

79,20  99,00

Format: pdf

79,2099,00

cena zawiera podatek VAT

W monografii w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w związku z czynnościami procesowymi podejmowanymi w postępowaniu cywilnym.


Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie problematyki elektronicznych czynności procesowych. Czytelnik może w ramach prezentowanych uwag odnaleźć uporządkowaną analizę większości z wyrażonych dotychczas w nauce oraz w praktyce poglądów. Omówiono nie tylko aktualne rozwiązania legislacyjne, lecz także szereg postulatów de lege ferenda, wskazując tym samym możliwy zakres wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przyszłości.


Publikacja zawiera również praktyczne informacje na temat dopuszczalności i sposobów dokonywania czynności procesowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki prawa. Może stanowić również cenną pomoc dla sędziów, radców prawnych, adwokatów, a także studentów prawa.


Liczba stron364
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-3603-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Wstęp    17
  Rozdział 1 Pojęcie czynności procesowych    25
  1. Potrzeba określenia pojęcia czynności procesowych    25
  2. Przegląd definicji czynności procesowych    26
  3. Cechy czynności procesowych    31
  3.1. Uwagi wstępne    31
  3.2. Czynność procesowa jako działanie lub zaniechanie    31
  3.3. Podmioty czynności procesowej    33
  3.4. Cel oraz skutek czynności procesowej    35
  3.5. Dopuszczalność dokonania czynności procesowej    37
  3.6. Forma, miejsce i czas czynności procesowej    40
  3.7. Zagadnienie dokonania czynności procesowej w toku postępowania    44
  4. Czynność procesowa a czynność prawna    50
  4.1. Czynność procesowa jako szczególny rodzaj czynności prawnej    50
  4.2. Pojęcie czynności prawnej    52
  4.3. Podobieństwa między czynnościami procesowymi a czynnościami materialnoprawnymi w sprawach cywilnych    54
  4.4. Różnice między czynnościami procesowymi a czynnościami materialnoprawnymi w sprawach cywilnych    56
  4.4.1. Uwagi ogólne    56
  4.4.2. Różnice w zakresie skuteczności    57
  4.4.3. Różnice w zakresie charakteru prawnego skutku czynności    61
  4.4.4. Różnice w zakresie wykładni    62
  4.4.5. Różnice w zakresie uprawnień oraz obowiązków    65
  4.4.6. Różnice w zakresie formy czynności    65
  4.4.7. Różnice w zakresie treści czynności    67
  4.4.8. Różnice w zakresie współdziałania podmiotów dokonujących czynności    69
  4.4.9. Różnice w zakresie uchylenia się od skutków prawnych czynności    70
  4.4.10.Różnice w zakresie dopuszczalności uzależniania skuteczności czynności od zdarzeń przyszłych (warunek, termin)    71
  5. Podsumowanie    74
  Rozdział 2 Rodzaje czynności procesowych    77
  1. Uwagi ogólne    77
  2. Czynności procesowe sądu    78
  2.1. Ogólna charakterystyka czynności procesowych sądu    78
  2.2. Podział czynności procesowych sądu    83
  2.2.1. Uwagi ogólne    83
  2.2.2. Czynności przygotowawcze    84
  2.2.3. Czynności kontrolne    88
  2.2.4. Czynności jurysdykcyjne    92
  2.2.4.1. Czynności merytorycznie rozstrzygające rozpoznawaną sprawę cywilną    94
  2.2.4.2. Orzekanie o pozamerytorycznym zakończeniu postępowania    97
  2.2.5. Warunki skuteczności czynności sądowych    98
  2.2.6. Wady czynności sądowych oraz ich znaczenie dla skuteczności tych czynności    103
  3. Czynności procesowe stron i uczestników postępowania    107
  3.1. Ogólna charakterystyka czynności procesowych stron i uczestników postępowania    107
  3.2. Klasyfikacja czynności procesowych stron oraz uczestników postępowania    114
  3.2.1. Uwagi ogólne    114
  3.2.2. Czynności wpływające na wszczęcie i przebieg postępowania cywilnego    116
  3.2.3. Czynności wpływające na ustalanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia    121
  3.2.4. Czynności wpływające na zakończenie postępowania cywilnego    125
  3.2.5. Czynności zmierzające do skorygowania czynności sądowych    128
  3.3. Warunki skuteczności czynności procesowych stron oraz uczestników postępowania    131
  3.4. Wady czynności procesowych stron i uczestników postępowania oraz ich znaczenie dla skuteczności tych czynności    143
  4. Czynności procesowe prokuratora    153
  4.1. Ogólna charakterystyka czynności procesowych prokuratora    153
  4.2. Rodzaje czynności procesowych prokuratora    157
  4.3. Warunki skuteczności czynności procesowych prokuratora oraz skutki ich niespełnienia    159
  5. Czynności procesowe podmiotów oraz organów występujących w postępowaniu cywilnym na prawach przysługujących prokuratorowi    161
  5.1. Uwagi ogólne    161
  5.2. Czynności procesowe organizacji społecznych    162
  5.3. Czynności procesowe pozostałych podmiotów występujących w postępowaniu cywilnym na prawach przysługujących prokuratorowi    167
  6. Podsumowanie    169
  Rozdział 3 Pojęcie elektronicznych czynności procesowych    173
  1. Potrzeba wprowadzenia elektronicznych czynności procesowych    173
  2. Pojęcie elektronicznych czynności procesowych    178
  3. Elektroniczna forma czynności procesowych    184
  4. Moment dokonania elektronicznych czynności procesowych    195
  4.1. Uwagi ogólne    195
  4.2. Chwila wniesienia elektronicznego pisma procesowego    201
  4.2.1. Uwagi na tle obowiązującego stanu prawnego    201
  4.2.2. Uwagi de lege ferenda    205
  5. Podsumowanie    208
  Rozdział 4 Rodzaje elektronicznych czynności procesowych    212
  1. Uwagi ogólne    212
  2. Elektroniczne czynności procesowe inicjujące postępowanie cywilne    214
  2.1. Uwagi ogólne    214
  2.2. Elektroniczne pisma procesowe - uwagi na tle obowiązującego stanu prawnego    216
  2.2.1. Elektroniczne pisma procesowe w świetle regulacji kodeksu postępowania cywilnego    216
  2.2.1.1. Elektroniczne pisma procesowe w świetle przepisów ogólnych o czynnościach procesowych    216
  2.2.1.2. Elektroniczne pisma procesowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym    226
  2.2.2. Elektroniczne pisma procesowe w świetle ustawy o podpisie elektronicznym    241
  2.3. Elektroniczne pisma procesowe - uwagi de lege ferenda    245
  2.3.1. Uwagi ogólne    245
  2.3.2. Wybór usługi    246
  2.3.3. Wybór formatu danych    251
  2.3.4. Elektroniczne załączniki    254
  2.3.5. Problematyka uwierzytelnienia tożsamości nadawcy    257
  2.3.6. Problematyka opłacenia wnoszonego pisma    262
  2.3.7. Wniesienie elektronicznego pisma inicjującego postępowanie cywilne do sądu    265
  2.3.8. Elektroniczne akta sądowe    266
  3. Elektroniczne czynności procesowe podejmowane w toku postępowania    271
  3.1. Uwagi ogólne    271
  3.2. Elektroniczne doręczenia    272
  3.2.1. Uwagi ogólne    272
  3.2.2. Doręczenia elektroniczne - uwagi na tle obowiązującego stanu prawnego    274
  3.2.3. Doręczenia elektroniczne - uwagi de lege ferenda    280
  3.2.3.1. Podmiotowy zakres sądowych doręczeń elektronicznych    280
  3.2.3.2. Sposób dokonywania doręczeń w formie elektronicznej    284
  3.2.3.3. Warunki skuteczności doręczeń elektronicznych    290
  3.3. Elektroniczne czynności dowodowe    299
  3.3.1. Uwagi ogólne    299
  3.3.2. Elektroniczne czynności dowodowe a zasada bezpośredniości    300
  3.3.3. Wybór usługi    304
  3.3.4. Przesłanki dopuszczalności czynności dowodowych przeprowadzanych na odległość    306
  3.3.5. Rodzaje czynności dowodowych przeprowadzanych na odległość    310
  3.3.5.1. Uwagi ogólne    310
  3.3.5.2. Przesłuchanie na odległość    311
  3.3.5.3. Inne czynności dowodowe przeprowadzane na odległość    317
  4. Elektroniczne czynności procesowe podejmowane na etapie finalizowania postępowania    319
  4.1. Uwagi ogólne    319
  4.2. Elektroniczne orzeczenia sądowe - uwagi na tle obowiązującego stanu prawnego    321
  4.2.1. Uwagi ogólne    321
  4.2.2. Elektroniczne orzeczenia w postępowaniu rejestrowym    324
  4.2.3. Elektroniczne orzeczenia w postępowaniu wieczystoksięgowym    325
  4.2.4. Elektroniczne orzeczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym    327
  4.3. Elektroniczne orzeczenia sądowe - uwagi de lege ferenda    329
  5. Podsumowanie    338
  Zakończenie    343
  Wykaz literatury    347
  Wykaz aktów prawnych    361
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia