Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym

-20%

Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

79,20  99,00

Format: pdf

79,2099,00

cena zawiera podatek VAT

W monografii w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w związku z czynnościami procesowymi podejmowanymi w postępowaniu cywilnym.


Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie problematyki elektronicznych czynności procesowych. Czytelnik może w ramach prezentowanych uwag odnaleźć uporządkowaną analizę większości z wyrażonych dotychczas w nauce oraz w praktyce poglądów. Omówiono nie tylko aktualne rozwiązania legislacyjne, lecz także szereg postulatów de lege ferenda, wskazując tym samym możliwy zakres wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przyszłości.


Publikacja zawiera również praktyczne informacje na temat dopuszczalności i sposobów dokonywania czynności procesowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki prawa. Może stanowić również cenną pomoc dla sędziów, radców prawnych, adwokatów, a także studentów prawa.


Liczba stron364
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-3603-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     11
  Wstęp     17
  Rozdział 1 Pojęcie czynności procesowych     25
  1. Potrzeba określenia pojęcia czynności procesowych     25
  2. Przegląd definicji czynności procesowych     26
  3. Cechy czynności procesowych     31
  3.1. Uwagi wstępne     31
  3.2. Czynność procesowa jako działanie lub zaniechanie     31
  3.3. Podmioty czynności procesowej     33
  3.4. Cel oraz skutek czynności procesowej     35
  3.5. Dopuszczalność dokonania czynności procesowej     37
  3.6. Forma, miejsce i czas czynności procesowej     40
  3.7. Zagadnienie dokonania czynności procesowej w toku postępowania     44
  4. Czynność procesowa a czynność prawna     50
  4.1. Czynność procesowa jako szczególny rodzaj czynności prawnej     50
  4.2. Pojęcie czynności prawnej     52
  4.3. Podobieństwa między czynnościami procesowymi a czynnościami materialnoprawnymi w sprawach cywilnych     54
  4.4. Różnice między czynnościami procesowymi a czynnościami materialnoprawnymi w sprawach cywilnych     56
  4.4.1. Uwagi ogólne     56
  4.4.2. Różnice w zakresie skuteczności     57
  4.4.3. Różnice w zakresie charakteru prawnego skutku czynności     61
  4.4.4. Różnice w zakresie wykładni     62
  4.4.5. Różnice w zakresie uprawnień oraz obowiązków     65
  4.4.6. Różnice w zakresie formy czynności     65
  4.4.7. Różnice w zakresie treści czynności     67
  4.4.8. Różnice w zakresie współdziałania podmiotów dokonujących czynności     69
  4.4.9. Różnice w zakresie uchylenia się od skutków prawnych czynności     70
  4.4.10.Różnice w zakresie dopuszczalności uzależniania skuteczności czynności od zdarzeń przyszłych (warunek, termin)     71
  5. Podsumowanie     74
  Rozdział 2 Rodzaje czynności procesowych     77
  1. Uwagi ogólne     77
  2. Czynności procesowe sądu     78
  2.1. Ogólna charakterystyka czynności procesowych sądu     78
  2.2. Podział czynności procesowych sądu     83
  2.2.1. Uwagi ogólne     83
  2.2.2. Czynności przygotowawcze     84
  2.2.3. Czynności kontrolne     88
  2.2.4. Czynności jurysdykcyjne     92
  2.2.4.1. Czynności merytorycznie rozstrzygające rozpoznawaną sprawę cywilną     94
  2.2.4.2. Orzekanie o pozamerytorycznym zakończeniu postępowania     97
  2.2.5. Warunki skuteczności czynności sądowych     98
  2.2.6. Wady czynności sądowych oraz ich znaczenie dla skuteczności tych czynności     103
  3. Czynności procesowe stron i uczestników postępowania     107
  3.1. Ogólna charakterystyka czynności procesowych stron i uczestników postępowania     107
  3.2. Klasyfikacja czynności procesowych stron oraz uczestników postępowania     114
  3.2.1. Uwagi ogólne     114
  3.2.2. Czynności wpływające na wszczęcie i przebieg postępowania cywilnego     116
  3.2.3. Czynności wpływające na ustalanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia     121
  3.2.4. Czynności wpływające na zakończenie postępowania cywilnego     125
  3.2.5. Czynności zmierzające do skorygowania czynności sądowych     128
  3.3. Warunki skuteczności czynności procesowych stron oraz uczestników postępowania     131
  3.4. Wady czynności procesowych stron i uczestników postępowania oraz ich znaczenie dla skuteczności tych czynności     143
  4. Czynności procesowe prokuratora     153
  4.1. Ogólna charakterystyka czynności procesowych prokuratora     153
  4.2. Rodzaje czynności procesowych prokuratora     157
  4.3. Warunki skuteczności czynności procesowych prokuratora oraz skutki ich niespełnienia     159
  5. Czynności procesowe podmiotów oraz organów występujących w postępowaniu cywilnym na prawach przysługujących prokuratorowi     161
  5.1. Uwagi ogólne     161
  5.2. Czynności procesowe organizacji społecznych     162
  5.3. Czynności procesowe pozostałych podmiotów występujących w postępowaniu cywilnym na prawach przysługujących prokuratorowi     167
  6. Podsumowanie     169
  Rozdział 3 Pojęcie elektronicznych czynności procesowych     173
  1. Potrzeba wprowadzenia elektronicznych czynności procesowych     173
  2. Pojęcie elektronicznych czynności procesowych     178
  3. Elektroniczna forma czynności procesowych     184
  4. Moment dokonania elektronicznych czynności procesowych     195
  4.1. Uwagi ogólne     195
  4.2. Chwila wniesienia elektronicznego pisma procesowego     201
  4.2.1. Uwagi na tle obowiązującego stanu prawnego     201
  4.2.2. Uwagi de lege ferenda     205
  5. Podsumowanie     208
  Rozdział 4 Rodzaje elektronicznych czynności procesowych     212
  1. Uwagi ogólne     212
  2. Elektroniczne czynności procesowe inicjujące postępowanie cywilne     214
  2.1. Uwagi ogólne     214
  2.2. Elektroniczne pisma procesowe - uwagi na tle obowiązującego stanu prawnego     216
  2.2.1. Elektroniczne pisma procesowe w świetle regulacji kodeksu postępowania cywilnego     216
  2.2.1.1. Elektroniczne pisma procesowe w świetle przepisów ogólnych o czynnościach procesowych     216
  2.2.1.2. Elektroniczne pisma procesowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym     226
  2.2.2. Elektroniczne pisma procesowe w świetle ustawy o podpisie elektronicznym     241
  2.3. Elektroniczne pisma procesowe - uwagi de lege ferenda     245
  2.3.1. Uwagi ogólne     245
  2.3.2. Wybór usługi     246
  2.3.3. Wybór formatu danych     251
  2.3.4. Elektroniczne załączniki     254
  2.3.5. Problematyka uwierzytelnienia tożsamości nadawcy     257
  2.3.6. Problematyka opłacenia wnoszonego pisma     262
  2.3.7. Wniesienie elektronicznego pisma inicjującego postępowanie cywilne do sądu     265
  2.3.8. Elektroniczne akta sądowe     266
  3. Elektroniczne czynności procesowe podejmowane w toku postępowania     271
  3.1. Uwagi ogólne     271
  3.2. Elektroniczne doręczenia     272
  3.2.1. Uwagi ogólne     272
  3.2.2. Doręczenia elektroniczne - uwagi na tle obowiązującego stanu prawnego     274
  3.2.3. Doręczenia elektroniczne - uwagi de lege ferenda     280
  3.2.3.1. Podmiotowy zakres sądowych doręczeń elektronicznych     280
  3.2.3.2. Sposób dokonywania doręczeń w formie elektronicznej     284
  3.2.3.3. Warunki skuteczności doręczeń elektronicznych     290
  3.3. Elektroniczne czynności dowodowe     299
  3.3.1. Uwagi ogólne     299
  3.3.2. Elektroniczne czynności dowodowe a zasada bezpośredniości     300
  3.3.3. Wybór usługi     304
  3.3.4. Przesłanki dopuszczalności czynności dowodowych przeprowadzanych na odległość     306
  3.3.5. Rodzaje czynności dowodowych przeprowadzanych na odległość     310
  3.3.5.1. Uwagi ogólne     310
  3.3.5.2. Przesłuchanie na odległość     311
  3.3.5.3. Inne czynności dowodowe przeprowadzane na odległość     317
  4. Elektroniczne czynności procesowe podejmowane na etapie finalizowania postępowania     319
  4.1. Uwagi ogólne     319
  4.2. Elektroniczne orzeczenia sądowe - uwagi na tle obowiązującego stanu prawnego     321
  4.2.1. Uwagi ogólne     321
  4.2.2. Elektroniczne orzeczenia w postępowaniu rejestrowym     324
  4.2.3. Elektroniczne orzeczenia w postępowaniu wieczystoksięgowym     325
  4.2.4. Elektroniczne orzeczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym     327
  4.3. Elektroniczne orzeczenia sądowe - uwagi de lege ferenda     329
  5. Podsumowanie     338
  Zakończenie     343
  Wykaz literatury     347
  Wykaz aktów prawnych     361
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia