Zabawy z prawem autorskim

Zabawy z prawem autorskim

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

99,00

Format: pdf

99,00

cena zawiera podatek VAT

Podstawowy pomysł tej książki polega na wykorzystaniu ilustracji do analizy ochrony autorskoprawnej. Nie chodzi tu o ubarwienie wywodu, ale - w moim założeniu - o pokazanie na konkretnych przykładach dylematów, trudności i ciągłej niepewności w stosowaniu prawa autorskiego. Zamieszczone w książce rysunki, obrazy, zdjęcia albo bezpośrednio stanowiły przedmiot sporów sądowych, dyskusji prasowych lub "internetowych" w kontekście naruszania praw autorskich, albo są dobrą ilustracją trudności w interpretacjach autorskoprawnych. Wprawdzie możliwa byłaby także analiza prawna bez tych obrazków, ale tylko gdy czytelnik bezpośrednio skonfrontuje wywody prawne z nimi, może rozważać trafność i rzetelność konkretnych rozumowań i rozstrzygnięć sądowych, a także wartość wielu generalizacji. Inaczej ujmując, bez tych ilustracji również możliwe jest prowadzenie wywodów prawnych. Możliwe - tak, ale taki wywód jest mniej wyrazisty, ogranicza ocenę trafności danego rozstrzygnięcia czy też odpowiedniości argumentów. Zilustrowane teksty zamieszczone w tej książce mają wykazać sensowność i racje dla tego rodzaju podejścia.


Liczba stron250
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8391-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I. WSTĘP    9
  II. UTWÓR I JEGO OCHRONA W PRAWIE AUTORSKIM - ILUSTROWANE ABC I D    11
  1. Wprowadzenie    11
  2. Prawo autorskie w systemie prawa    12
  3. Utwór    15
  A. Uwagi ogólne    15
  B. Brak ochrony pomysłu    18
  C. Postacie utworów    27
  D. Prawne kategorie utworów    38
  a) Dzieło samoistne i inspirowane    38
  b) Dzieło zależne    42
  c) Dzieła współautorskie i łączne    44
  d) Bazy danych    44
  e) Dzieła zbiorowe, pracownicze    45
  4. Znaczki, banknoty i inne przedmioty wyłączone spod ochrony autorskiej na podstawie art. 4 pr. aut    46
  5. Powstanie i czas ochrony praw autorskich    52
  6. Autorskie dobra osobiste (treść i ochrona)    52
  A. Uwagi ogólne    52
  B. Prawo do autorstwa    54
  C. Prawo do integralności    63
  D. Prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu    69
  7. Autorskie prawa majątkowe (treść i ochrona)    70
  A. Treść autorskich praw majątkowych    70
  B. Naruszenie autorskich praw majątkowych    71
  8. Dozwolony użytek    92
  A. Uwagi ogólne    92
  B. Dozwolony użytek osobisty    93
  C. Cytat    94
  D. Parodia    95
  E. Prawo panoramy    101
  F. Skandal z wizerunkiem prezydenta    103
  9. Zamiast zakończenia    106
   III. FOTOGRAFIA    109
  1. Fotografia jako utwór    109
  A. Dopuszczalność klasyfikacji fotografii jako przedmiotu prawa autorskiego    109
  B. Istnienie cech utworu w fotografii    110
  2. Podmiot prawa autorskiego (współautorstwo)    116
  3. Naruszenie prawa autorskiego w związku z fotografią    117
  A. Uwagi ogólne    117
  B. Niechroniony pomysł    119
  C. Kompozycja zdjęcia    126
  D. Fotografia portretowa    128
  E. Zakres ochrony    130
  F. Przejęcie planu wyrażenia w fotografii    135
  G. Fotografia dzieł plastycznych    137
  H. Naruszenie czy brak naruszenia prawa autorskiego?    141
  4. Fotografia i dozwolony użytek    147
  A. Uwagi ogólne    147
  B. Cytat    148
  C. Parodia i satyra    149
  D. Prawo panoramy    150
  E. Miniatury fotografii w wyszukiwarkach internetowych    155
  5. Sztuka przywłaszczeniowa    158
  6. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC)    158
  7. Głupia zabawa    159
  8. Wnioski    160
  A PRAWO AUTORSKIE    162
  1. Wstęp    162
  2. Autorskoprawny status sztuki przywłaszczeniowej    165
  A. Brak nowego utworu    165
  B. Dzieła niesamoistne i dzieła z cytatami    167
  3. Dozwolony użytek w sztuce przywłaszczeniowej    171
  4. Sztuka przywłaszczeniowa a autorskie dobra osobiste    179
  5. Wnioski    181
   V. "POLITYKA", W SAMO POŁUDNIE I PLAKAT SOLIDARNOŚCI    185
  1. Problem istnienia utworu    185
  2. Dzieło tylko inspirowane i dzieło przejmujące cudze elementy twórcze    188
  3. Dopuszczalność wykorzystania elementów twórczych z cudzego dzieła    192
  A. Uwagi ogólne    192
  B. Parodia i wyjaśnianie jako postać cytatu    194
  C. Wykorzystanie plakatu dla własnych celów promocyjnych    196
  D. Cytat "ilustracyjny"    197
  E. Obowiązek wskazania autorstwa wykorzystanego utworu    199
  4. Status prawny i logo Solidarności    201
  5. Same wątpliwości    204
  6. Wnioski    205
   VI. PLAKAT ZJAZDOWY    206
  1. Uwagi ogólne    206
  2. Naruszenie autorskich dóbr osobistych    207
  A. Prawo do autorstwa    207
  B. Prawo do integralności    208
  3. Autorskie prawa majątkowe    208
  4. Dozwolony użytek - cytat    211
   VII. MONA LISA W ŚWIETLE PRAWA AUTORSKIEGO    217
  1. Uwagi ogólne    217
  2. Eksploatacja cudzego utworu    218
  A. Utwór inspirowany    218
  B. "Nietwórcza" modyfikacja dzieła (brak nowego utworu)    219
  C. Fotografia obrazu a utwór    223
  D. Dzieła zależne i dopuszczalność eksploatacji cudzego utworu we własnym dziele    225
  3. Autorskie dobra osobiste    228
  A. Autorskie dobra osobiste po śmierci twórcy    228
  B. Prawo do autorstwa    229
  C. Naruszenie prawa do integralności i prawa do rzetelnego wykorzystania utworu    230
  4. Wnioski    232
  VIII. W SPRAWIE DOPUSZCZALNOŚCI ZAMIESZCZENIA ILUSTRACJI W TEJ KSIĄŻCE    233
  IX. ZAMIAST WNIOSKÓW: NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH DO UTWORU    241
  X. POSTSCRIPTUM - ZABAWY Z OKŁADKĄ    244
  O AUTORZE    249
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia