Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

-20%

Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

79,20  99,00

Format: pdf

79,2099,00

cena zawiera podatek VAT

.. Jest to obecnie jedyny na rynku komentarz do ustawy o ujawnieniu w ksiegach wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci Skarbu Panstwa oraz jednostek samorzadu terytorialnego. Zostal w nim takze dokonany gruntowny przeglad przepisów, na podstawie których moglo w przeszlosci nastapic w ksiedze wieczystej przejscie wlasnosci nieruchomosci na Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego do dzis nieujawnione. .. Ksiazka zawiera analize nie tylko przepisów ustawy, lecz takze róznych kwestii proceduralnych zwiazanych z procesem ujawniania wlasnosci publicznych nieruchomosci. .. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które zajmuja sie nieruchomosciami Skarbu Panstwa i jednostek samorzadu terytorialnego, w tym równiez dla prawników.


Liczba stron208
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2676-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  Wstęp     11
  Rozdział 1 Zakres przedmiotowy ustawy - art. 1 ust. 1 i art. 7     19
  1. Wykaz nieruchomości publicznych i przepisy odrębne - art. 1 ust. 1     20
  2. Nieruchomości publiczne, o których mowa w ustawie - art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1     26
  3. Wykaz nieruchomości niepublicznych - art. 1 ust. 1     41
  4. Wyłączenie - art. 7     49
  Rozdział 2 Sporządzenie wykazu nieruchomości     50
  1. Zadania zlecone - art. 1 ust. 2     50
  2. Zbiorcze zestawienia nieruchomości - art. 1 ust. 3     50
  3. Zbiorcze zestawienia nieruchomości dla całego kraju - art. 1 ust. 4     51
  4. Zawartość wykazu - art. 1 ust. 5     51
  5. Wzór wykazu - art. 1 ust. 6     53
  Rozdział 3 Składanie wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności Skarbu Państwa     61
  1. Składanie wniosków przez starostów - art. 2 ust. 1     61
  2. Składanie wniosków przez inne organy reprezentujące Skarb Państwa - art. 2 ust. 2     63
  3. Składanie wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego - art. 2 ust. 3 i 4     64
  Rozdział 4 Postępowanie w przypadku orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie własności nieruchomości z mocy prawa     66
  1. Składanie wniosków - art. 3 ust. 1     66
  2. Procedura - art. 3 ust. 2     68
  Rozdział 5 Obowiązki sprawozdawcze     70
  1. Składanie sprawozdań - art. 4 ust. 1     70
  2. Kontrola i obowiązki sprawozdawcze wojewodów - art. 4 ust. 2     72
  Rozdział 6 Termin rozpoznania wniosku o ujawnienie własności w księdze wieczystej - art. 5     74
  Rozdział 7 Działania informacyjne i udzielanie pomocy mieszkańcom     76
  1. Zakres działań informacyjnych i pomocy udzielanej obywatelom - art. 6 ust. 1 i 2     76
  2. Porozumienia starostów z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast - art. 6 ust. 3     79
  3. Szczegółowy zakres informacji o czynnościach niezbędnych do ustalenia danych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 - art. 6 ust. 4     79
  Rozdział 8 Przepisy karne     84
  1. Kary pieniężne - art. 8 ust. 1     84
  2. Możliwość powtórnego ukarania - art. 8 ust. 2     87
  3. Odwołanie od decyzji o ukaraniu - art. 8 ust. 3     87
  4. Przeznaczenie dochodu z kar - art. 8 ust. 4     88
  Rozdział 9 Przepis końcowy - wejście ustawy w życie - art. 9     89
  Załącznik nr 1 wykaz "przepisów odrębnych" wraz z wybranymi fragmentami dotyczącymi przejścia prawa własności nieruchomości na Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego     90
  Załącznik nr 2 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego     169
  Załącznik nr 3 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym     173
  Załącznik nr 4 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli     174
  Załącznik nr 5 przykładowe warunki techniczne - dotyczące wykonania regulacji stanu prawnego nieruchomości i przygotowania dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych własności bądź współwłasności Skarbu Państwa (...)     196
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia