Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody

-20%

Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

60,80  76,00

Format: pdf

60,8076,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji omówiono zagadnienia niezbędne do nowoczesnego, progresywnego zarządzania w ochronie zdrowia, którego istota polega na łączeniu licznych dyscyplin wiedzy (ekonomii, prawa, psychologii, socjologii) przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy mikro i makrospołecznej oraz społecznych uwarunkowań dotyczących procesu decyzyjnego. Autorzy podjęli próbę rozpoznania problemów niezbędnych do zrozumienia procesów zachodzących w sferze zdrowia, które wymuszają nowe, dogłębne podejście do zarządzania. Dodatkowo omówili metody wykorzystywane w zarządzaniu progresywnym podmiotem leczniczym.


Liczba stron388
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8359-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Violetta Korporowicz)     11
  CZĘŚĆ I O KIERUNKACH W ZARZĄDZANIU PROGRESYWNYM ZDROWIEM
  Rozdział 1 Zarządzanie progresywne - idea i pojęcia podstawowe (Violetta Korporowicz)     21
  1. Wokół zdrowia i jego ochrony     23
  2. Charakter zarządzania progresywnego     26
  3. Zarządzanie progresywne w ochronie zdrowia     35
  Bibliografia     46
   Rozdział 2 Diagnoza potrzeb zdrowotnych (Adam Kurzynowski)     48
  1. Diagnoza potrzeb zdrowotnych jako podstawa zarządzania     51
  2. Źródła danych o potrzebach zdrowotnych     54
  3. Diagnozy społeczne krajowe, regionalne i lokalne     56
  4. Diagnozy potrzeb zdrowotnych a strategie rozwoju     61
  Bibliografia     64
   Rozdział 3 Zarządzanie systemem zabezpieczenia zdrowotnego - podejście progresywne (Tadeusz Szumlicz)     65
  1. Zarządzanie systemem zabezpieczenia zdrowotnego - zakres podmiotowy i przedmiotowy     67
  2. System zabezpieczenia zdrowotnego - zakres uspołecznienia i solidaryzmu     72
  3. System zabezpieczenia zdrowotnego - aspekt instrumentalny     79
  Bibliografia     89
   Rozdział 4 Proces starzenia się ludności a progresywne zarządzanie zdrowiem (Piotr Błędowski)     91
  1. Proces demograficznego starzenia się ludności w Polsce - podstawowe cechy     92
  2. Specyficzne cechy sytuacji zdrowotnej ludzi starych     98
  3. Najważniejsze zadania dla progresywnego zarządzania zdrowiem wobec procesu starzenia się ludności     102
  Bibliografia     108
   Rozdział 5 Demedykalizacja procesu leczenia jako kierunek zarządzania progresywnego ryzykiem choroby (Jolanta Gładys-Jakóbik)     110
  1. Społeczne podstawy choroby     111
  2. Model biomedyczny choroby     115
  3. Społeczna konstrukcja choroby     118
  4. Medykalizacja     119
  5. Profilaktyka jako zsekularyzowana forma zbawienia     125
  Bibliografia     128
   CZĘŚĆ II STRATEGIE ZARZĄDZANIA PROGRESYWNEGO W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA
  Rozdział 6 Koordynowana opieka zdrowotna - strategia wykorzystywana w nowoczesnym zarządzaniu opieką zdrowotną (Adam Kozierkiewicz)     131
  1. Tworzenie wartości dodanej w ochronie zdrowia     132
  2. Rozwój koncepcji opieki kierowanej     136
  Bibliografia     145
   Rozdział 7 Promocja zdrowia jako przykład demokratycznej i nastawionej na rozwój strategii w zarządzaniu progresywnym (Violetta Korporowicz)     146
  1. Rozumienie promocji zdrowia     147
  2. Demokratyczne podejście w promocji zdrowia     151
  3. Nastawione na rozwój podejście w promocji zdrowia     155
  4. Ruch i założenia wybranych programów promocji zdrowia jako przejaw aktywności na szczeblu lokalnym     158
  Bibliografia     165
   Rozdział 8 Profilaktyka chorób w kontekście idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Violetta Korporowicz, Anna Kozłowska)     167
  1. Interesariusze podmiotu leczniczego     170
  2. Rozumienie profilaktyki chorób     176
  3. Podstawowe obszary zainteresowania profilaktyką chorób w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu     179
  Bibliografia     185
   Rozdział 9 Jakość usług zdrowotnych, TQM oraz zewnętrzne systemy oceny jakości - strategia zarządzania progresywnego (Tomasz Karkowski)     187
  1. Potrzeby pacjenta     188
  2. Jakość usług zdrowotnych postrzegana przez pacjenta     189
  3. Zakażenia szpitalne a jakość usług zdrowotnych     190
  4. Modele oceny jakości usług zdrowotnych     192
  5. Certyfikaty jakości jako jedno z kryteriów branych pod uwagę przy ocenie ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej     206
  6. Satysfakcja pacjenta     207
  Bibliografia     209
   Rozdział 10 Przekształcenia własnościowe w opiece zdrowotnej w Polsce jako podstawa w kształtowaniu strategii zarządzania progresywnego (Violetta Korporowicz)     211
  1. Rola państwa w procesie przekształceń własnościowych w opiece zdrowotnej w Polsce     212
  2. Samorządy w procesie przekształceń własnościowych w opiece zdrowotnej     216
  3. Rola podmiotów leczniczych w procesie przekształceń własnościowych w opiece zdrowotnej w Polsce     222
  Bibliografia     226
   CZĘŚĆ III METODY WYKORZYSTYWANE W ZARZĄDZANIU PROGRESYWNYM PODMIOTEM LECZNICZYM
  Rozdział 11 Stan zdrowia oraz koszty leczenia mężczyzn i kobiet w świetle zachowań autodestrukcyjnych jako metoda badania potrzeb zdrowotnych (Violetta Korporowicz)     229
  1. Różnice w zdrowiu kobiet i mężczyzn     229
  2. Zachowania autodestrukcyjne     234
  3. Społeczne koszty leczenia jako badanie potrzeb zdrowotnych kobiet i mężczyzn     241
  Bibliografia     253
   Rozdział 12 System RAFAELA? - oparte na badaniach naukowych narzędzie służące do planowania zatrudnienia pielęgniarek. Przypadek Finlandii (Lisbeth Fagerström)     254
  1. Definicje podstawowych pojęć     256
  2. Dlaczego potrzebny jest system służący do klasyfikacji i pomiaru intensywności pielęgnacji?     259
  3. Podstawy teoretyczne systemu RAFAELA?     261
  4. Struktura i wdrożenie systemu RAFAELA?     263
  5. Korzyści płynące z systematycznego codziennego pomiaru intensywności pielęgnacji za pomocą systemu RAFAELA?     270
  Bibliografia     279
   Rozdział 13 Rachunkowość zarządcza w realizacji kontroli zarządczej w zarządzaniu progresywnym w podmiotach leczniczych (Wioletta Baran)     283
  1. Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych     285
  2. Istota kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym     292
  3. Projektowanie środowiska kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych     303
  Bibliografia     311
   Rozdział 14 Odpowiedzialność podmiotu leczniczego strategią ograniczenia nieprawidłowości zarządczych (Iwona Wrześniewska-Wal)     314
  1. Błędy medyczne     316
  2. Prawa pacjenta     319
  3. Zakażenia szpitalne     324
  4. Zdarzenia medyczne     327
  5. Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych     332
  Bibliografia     338
   Rozdział 15 Wpływ zmian przepisów prawnych na konsumpcję narkotyków z wyszczególnieniem środków zastępczych - metoda badania potrzeb w zarządzaniu progresywnym (Adrianna Filimonowicz)     341
  1. Narkomania - pojęcia wstępne     342
  2. Rozwój zjawiska narkomanii w Polsce i możliwości jego ograniczenia     343
  3. Ekonomiczne ujęcie problemu narkotyków     347
  4. Wpływ wprowadzenia przepisów ograniczających handel środkami zastępczymi na ceny     350
  5. Efektywność i skutki likwidacji sklepów stacjonarnych oferujących środki zastępcze     354
  6. Korzyści i zagrożenia płynące z delegalizacji substancji będących środkami zastępczymi     356
  7. Wpływ zaostrzenia przepisów antynarkotykowych na politykę informacyjną dotyczącą środków zastępczych     360
  Bibliografia     363
   Rozdział 16 Komunikacja progresywna na poziomie organizacji ochrony zdrowia w perspektywie rozwiązywania problemów kompetencyjnych (Grzegorz Myśliwiec)     365
  1. Informowanie interesariuszy o własnych zamierzeniach i działaniach     367
  2. Konsultowanie interesariuszy jako wyraz uwzględniania ich interesów     368
  3. Negocjowanie i elastyczność w przełamywaniu luki kompetencyjnej - model czeski i szkocki     373
  4. Negocjowanie kontraktów z pracownikami kluczowymi z wykorzystaniem strategii progresywnej     377
  5. Negocjowanie z pracownikiem szeregowym     381
  6. Negocjowanie wewnętrzne z grupą pracowników     383
  Bibliografia     387
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia