Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady - 2 części

Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady - 2 części

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,00

Format: pdf

59,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady zostały
omówione najważniejsze problemy związane z organizacją wycieczek szkolnych (krajowych i zagra-
nicznych) w trakcie trwania zajęć edukacyjnych, kwalifikacjami oraz odpowiedzialnością opiekunów
i kierownika wycieczki, ich zatrudnieniem oraz rozliczaniem czasu ich pracy. W opracowaniu zostały
również przedstawione najważniejsze zasady organizacji wypoczynku kolonie, półkolonie, zimowiska,
obozy i biwaki w okresie wolnym od zajęć (ferie letnie, zimowe, świąteczne), zgodnie z obowiązującymi
od 6 kwietnia 2016 r. nowymi przepisami rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Ważnym zagadnieniem w obu przypadkach jest zapewnienie uczestnikom odpowiedniej i zgodnej z li-
terą prawa opieki i bezpieczeństwa.
Dzięki fachowym wyjaśnieniom specjalistów, zebranej dokumentacji oraz szczegółowo opisanej proce-
durze organizacji wycieczek szkolnych dowiesz się m.in.:
jakie kwalifikacje powinien posiadać kierownik wycieczki szkolnej, a jakie opiekun,
czy wycieczka zagraniczna organizowana przez dwie szkoły powinna być zgłoszona w kuratorium,
czy uczniowie podczas wycieczki szkolnej powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków,
jak należy rozliczać czas pracy nauczycieli podczas wycieczki wielodniowej,
kto może być organizatorem wypoczynku i jakie są jego obowiązki,
jaka jest procedura zgłoszenia wypoczynku do bazy wypoczynku.
Opracowanie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół, nauczycieli oraz dla rodziców.


Liczba stron176
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9681-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Akty prawne i orzecznictwo    9
  Wykaz skrótów    11
  Słowo wstępne    13
  1. Wstęp 17 2. Ogólna charakterystyka wycieczki szkolnej 18 3. Liczba opiekunów wycieczki szkolnej 19 4. Kierownik wycieczki szkolnej 21 5. Opiekun wycieczki szkolnej 24 6. Organizacja wycieczki lub imprezy 25 7. Wycieczki lub imprezy krajowe 26 8. Wycieczki lub imprezy zagraniczne 27 9. Ubezpieczenie uczestników 30 10. Finansowanie wycieczki szkolnej 31 11. Szczególne zasady bezpieczeństwa 33 11.1. Wycieczka w góry 33 11.2. Wycieczka rowerowa 34 11.3. Zielone, białe szkoły 35 12. Odpowiedzialność prawna nauczycieli 38 13. Czas pracy nauczyciela na wycieczce 40 14. Wycieczka szkolna a podróż służbowa 43 15. Umowy cywilnoprawne z nauczycielami i opiekunami wycieczki 45 15.1. Umowa o dzieło 45 15.2. Umowa-zlecenie 45 16. Przedstawianie zaświadczeń o niekaralności przez wolontariuszy oraz wychowawców i opiekunów na wycieczkach, koloniach i obozach    47
  1. Wstęp 49 2. Definicja wypoczynku 50 3. Organizator wypoczynku i jego obowiązki 51 4. Zgłoszenie wypoczynku 54 5. Wypoczynek zorganizowany przez szkołę, niepodlegający zgłoszeniu 56 6. Baza wypoczynku 57 7. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku 58 8. Wypadek z udziałem uczestnika wypoczynku 59 9. Nadzór nad wypoczynkiem w kraju 61 10. Kompetencje kuratora oświaty 63 10.1. Kompetencje kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku 63 10.2. Kompetencje kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce wypoczynku (art. 92n ust. 1-3 u.s.o.) 63 11. Wypoczynek za granicą 65 12. Kierownik wypoczynku 66 13. Wychowawca wypoczynku 68 14. Kurs na kierownika lub wychowawcę wypoczynku 70 15. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego przez wojewodę 71 16. Sankcje karne dla organizatorów wypoczynku 72 17. Przepisy końcowe ustawy 73 18. Zakończenie    74
  1. Czynności poprzedzające wyjazd na wycieczkę 76 2. Przebieg, zakończenie i podsumowanie wycieczki 84 3. Wycieczka zagraniczna    89
  Słowo wstępne    97
  1. Regulamin organizacji form krajoznawstwa i turystyki 101 2. Regulamin uczestnika wycieczki 113 3. Karta wycieczki (imprezy) 114 4. Lista uczestników wycieczki 116 5. Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej 117 6. Lista uczniów nieuczestniczących w wycieczce 119 7. Informacja dla rodziców / prawnych opiekunów wyjeżdżającego dziecka 120 8. Deklaracja zgody (oświadczenie) rodziców na udział dziecka w wycieczce szkolnej 121 9. Preliminarz wycieczki 122 10. Rozliczenie finansowe wycieczki 123 11. Protokół powypadkowy 125 12. Zawiadomienie organu prowadzącego / organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wyjeździe zagranicznym 127 13. Oświadczenie dyrektora szkoły o ubezpieczeniu uczniów na wyjeździe zagranicznym 128 14. Grafik dyżurów opiekunów na wycieczce trzydniowej 129 15. Wniosek do dyrektora szkoły - administratora danych osobowych o zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników wycieczki poza teren szkoły 130 16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników wycieczki szkolnej poza teren szkoły 131 17. Sprawozdanie kierownika wycieczki 132 18. Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży 133 19. Zgłoszenie dla półkolonii 142 20. Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą 150 21. Karta wypoczynku 158 22. Dziennik zajęć 160 23. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku 165 24. Program kursu na kierownika wypoczynku 168 25. Program kursu na wychowawcę wypoczynku 169 26. Zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku 171 27. Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku    173
  Autorzy    175
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia