Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00

Format: pdf

136,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

Czy można łatwo i szybko korzystać ze zwolnienia podatkowego w Specjalnych Strefach Ekonomicznych? Z pewnością niezbędna jest do tego rzetelna wiedza i zrozumienie mechanizmów rządzących tym popularnym instrumentem wspierania inwestycji.


Eksperci Działu Doradztwa Podatkowego Ernst & Young, pod kierunkiem Agnieszki Tałasiewicz, przygotowali kompleksowe opracowanie, w którym przedstawiają najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych i korzystaniem z dostępnego w nich zwolnienia podatkowego.


To pierwsza taka publikacja na rynku, stanowiąca kompendium wiedzy na temat zasad rządzących udzielaniem pomocy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, oraz doskonały praktyczny przewodnik po problematyce strefowej - zarówno dla osób zajmujących się rozliczaniem działalności w Strefie, jak i dla inwestorów dopiero rozważających skorzystanie z tej zachęty inwestycyjnej.


W opracowaniu znajdą Państwo wyczerpujące informacje na temat Specjalnych Stref Ekonomicznych: od historii ich powstawania, poprzez procedurę wchodzenia do Strefy, szczegółową analizę aspektów związanych z poprawnym rozliczaniem działalności w niej prowadzonej, kontrole działalności strefowej, aż po zakończenie korzystania z ulgi w SSE.


Znajomość poruszanych w publikacji istotnych kwestii pomoże każdemu sprawnie i prawidłowo korzystać ze zwolnienia podatkowego dostępnego w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.


Tę książkę trzeba przeczytać!


Rok wydania2010
Liczba stron272
KategoriaPrawo finansowe
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-0841-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     9
  Wstęp     11
  Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnień specjalnych stref ekonomicznych     13
  1.1. Podstawowe informacje o specjalnych strefach ekonomicznych     13
  1.2. Podstawowe akty prawne regulujące kwestie strefowe     17
  1.3. Rys historyczny     19
   Rozdział 2. Zezwolenie strefowe jako podstawa korzystania z pomocy publicznej w SSE     31
  2.1. Zakres zezwolenia strefowego     31
  2.1.1. Informacje wstępne     31
  2.1.2. Przedmiot zezwolenia strefowego     32
  2.1.3. Działalności wyłączone z możliwości objęcia zezwoleniem strefowym     33
  2.2. Spełnianie podstawowych wymogów związanych z prowadzeniem działalności w SSE     37
  2.2.1. Wymogi wynikające wprost z zezwolenia     37
  2.2.2. Wymogi wynikające z przepisów strefowych     40
  2.2.3. Wypełnienie warunków a moment przysługiwania zwolnienia     40
  2.3. Zmiana zezwolenia     41
  2.3.1. Kiedy zmienia się zezwolenie strefowe?     41
  2.3.2. Kto może dokonać zmian w zezwoleniu strefowym?     42
  2.3.3. Jak zmienić zezwolenie?     42
  2.3.4. Co można zmienić?     42
  2.4. Sukcesja zezwolenia strefowego w przypadku przekształceń     45
  2.4.1. Rodzaje przekształceń     45
  2.4.2. Zasady ogólne dotyczące sukcesji generalnej i podatkowej     46
  2.4.3. Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa strefowego     47
  2.4.4. Łączenie lub podział przedsiębiorstwa strefowego     47
  2.4.5. Przeniesienia własności udziałów (akcji) w przedsiębiorstwie strefowym     48
  2.4.6. Przeniesienie własności składników majątkowych przedsiębiorstwa strefowego     49
   Rozdział 3. Zarys procedury rozliczania w SSE     50
  3.1. Wyliczenie wartości dostępnej puli pomocy publicznej     50
  3.2. Wyliczenie wartości pomocy publicznej     51
  3.3. Porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej w wartościach zdyskontowanych     53
  Rozdział 4. Dostępna pula pomocy publicznej     54
  4.1. Koszty kwalifikowane     55
  4.1.1. Koszty nowej inwestycji     56
  4.1.2. Koszty pracy     89
  4.2. Dyskontowanie     94
  4.2.1. Wzór matematyczny     94
  4.2.2. Stopy dyskontowe     97
  4.2.3. Dyskontowanie kosztów pracy     102
  4.3. Intensywność pomocy     103
  4.3.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)     104
  4.3.2. Zmiana statusu w trakcie działalności w SSE     105
  4.3.3. Przepisy przejściowe     109
  4.3.4. Duże projekty inwestycyjne     111
  4.4. Moment korzystania z pomocy publicznej     115
  4.4.1. Dzień udzielenia pomocy     115
  4.4.2. Moment rozpoczęcia korzystania z pomocy publicznej w SSE     116
  4.5. Łączenie z innymi formami pomocy     120
  4.5.1. Zasada kumulacji     120
  4.5.2. Ekwiwalent dotacji brutto     125
  4.5.3. Dyskontowanie pomocy otrzymanej w wielu formach     127
  4.5.4. Praktyczne aspekty ubiegania się o pomoc z różnych źródeł     130
   Rozdział 5. Określenie dochodu z działalności zwolnionej     131
  5.1. Podstawowe zasady określania dochodu zwolnionego     131
  5.1.1. Odpowiednie zastosowanie przepisów podatkowych     131
  5.1.2. Zakres działalności generującej dochód zwolniony     132
  5.1.3. Dochód zwolniony w przypadku objęcia statusem strefy istniejącego zakładu (inwestycja typu brownfield)     133
  5.2. Wydzielenie organizacyjne     133
  5.2.1. Działalność prowadzona poza SSE a przesłanki wydzielenia     134
  5.2.2. Stosowanie cen transferowych     145
  5.2.3. Dwa lub więcej zezwoleń     152
  5.3. Rozliczanie strat     158
  5.3.1. Rozliczane straty w świetle przepisów ustawy o CIT     158
  5.3.2. Rozliczane straty w świetle przepisów ustawy o PIT     166
  5.3.3. Potencjalne rozwiązanie problemu     166
  5.4. Zaliczki na podatek     167
  5.4.1. Zwalnianie z opodatkowania zaliczek miesięcznych     167
  5.4.2. Zaliczki uproszczone     169
  5.5. Fundusz strefowy     171
  5.6. Deklaracje podatkowe     172
  5.6.1. Zeznanie roczne     172
  5.6.2. Deklaracje miesięczne     173
  Rozdział 6. Przychody z działalności strefowej     175
  6.1. Charakterystyka dochodów z działalności gospodarczej na terenie strefy     175
  6.1.1. Wstęp     175
  6.1.2. Dochód w rozumieniu przepisów podatkowych     175
  6.1.3 Klasyfikacja działalności prowadzonej na terenie strefy     176
  6.1.4. Działalność gospodarcza określona w zezwoleniu     177
  6.1.5. Działalność dodatkowa nieokreślona w zezwoleniu, niestanowiąca odrębnej działalności gospodarczej     179
  6.1.6. Działalność gospodarcza nieokreślona w zezwoleniu     183
  6.2. Charakterystyka wyrobu wytworzonego na terenie strefy     185
  6.2.1. Wprowadzenie     185
  6.2.2. Pojęcie wytworzenia     185
  6.2.3. Wytworzenie na terenie strefy     187
  6.2.4. Wytworzenie w trakcie obowiązywania zwolnienia podatkowego     188
  6.3. Kategorie przychodów z działalności na terenie strefy     189
  6.3.1. Przychody z działalności podstawowej     189
  6.3.2. Przychody z działalności podstawowej wykraczającej poza strefę     190
  6.3.3. Przychody z czynności związanych ze strefową działalnością podstawową, wykraczających poza strefę     190
  6.3.4. Przychody z działalności pomocniczej na terenie strefy     191
  6.3.5. Przychody z działalności handlowej     192
  6.3.6. Przychody finansowe     192
  6.3.7. Pozostałe przychody operacyjne     198
  6.3.8. Podsumowanie     201
  6.4. Alokowanie przychodów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej     201
   Rozdział 7. Koszty działalności strefowej     207
  7.1. Charakterystyka kosztów działalności gospodarczej na terenie strefy     207
  7.1.1. Zasady ogólne     207
  7.1.2. Ewidencja kosztów działalności strefowej     207
  7.2. Alokowanie kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej     210
  7.2.1. Kiedy wystąpi konieczność alokacji kosztów?     210
  7.2.2. Jakie koszty podlegają alokacji?     211
  7.2.3. Jak należy stosować klucze alokacji kosztów?     212
  7.3. Kategorie kosztów działalności na terenie strefy     216
  7.3.1. Koszty związane z uzyskaniem zezwolenia strefowego oraz koszty bieżące ponoszone w trakcie fazy inwestycyjnej na terenie strefy     216
  7.3.2. Koszty bieżące działalności na terenie strefy     219
  Rozdział 8. Kontrole w SSE     223
  8.1. Kontrola wypełniania warunków zezwolenia     223
  8.2. Kontrola prawidłowości korzystania ze zwolnienia podatkowego     228
  8.3. Przebieg kontroli prowadzonej przez organy podatkowe     229
  8.4. Kontrola prowadzona przez urzędy kontroli skarbowej     231
  8.5. Zakres badania organów podatkowych     231
  8.6. Kontrola zgodności pomocy z zasadami wspólnego rynku     232
  8.7. Kontrole pośrednio dotyczące przedsiębiorców     234
  8.8. Podsumowanie     235
   Rozdział 9. Rozpoczęcie działalności w SSE     236
  9.1. Informacje wstępne     236
  9.2. Przetargi i rokowania     237
  9.2.1. Definicje     237
  9.2.2. Procedury krajowe     238
  9.2.3. Wątpliwości w ramach procedur     239
  9.2.4. Udział Komisji Europejskiej     240
  9.3. Rozszerzenie SSE     242
  9.3.1. Nowe możliwości     242
  9.3.2. Kryteria obejmowania gruntów prywatnych statusem SSE     242
  9.3.3. Aspekty proceduralne     246
  9.4. Rozpoczęcie inwestycji w SSE     247
  Rozdział 10. Zakończenie działalności w SSE     249
  10.1. Cofnięcie zezwolenia     251
  10.1.1. Przesłanki cofnięcia zezwolenia     251
  10.1.2. Konsekwencje podatkowe w przypadku dochodu strefowego     253
  10.1.3. Konsekwencje podatkowe w przypadku straty strefowej     254
  10.2. Wygaszenie zezwolenia     255
  Załącznik 1. Słownik pojęć     257
  Załącznik 2. Wykaz aktów prawnych     261
  O Autorach     269
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia