Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne

Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,00

Format: pdf

69,00

cena zawiera podatek VAT

Prezentowana publikacja jest jedną z niewielu na rynku wydawniczym, które w tak kompleksowy i gruntowny sposób omawiają zagadnienia związane z karierą naukową w Polsce. Interdyscyplinarne podejście w opisie zjawisk związanych z awansem naukowym pozwoliło na uchwycenie wielu determinujących czynników zarówno o charakterze prawnym, jak i społecznym, ekonomicznym czy historycznym. Dodatkową zaletą opracowania jest umiejscowienie polskiej nauki w szerszym, międzynarodowym kontekście.
Autorzy omawiają najbardziej istotne zagadnienia związane z rozwojem naukowym, w tym m.in.: najnowszą nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym, bariery w modelowaniu kariery naukowej w Polsce, aspekty społeczno-ekonomiczne kariery naukowej - status zawodów związanych z działalnością naukową, warunki rozwijania przedsiębiorczości wśród kadry naukowej w Polsce. Książka skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych praktyczną realizacją kariery naukowej w naszym kraju, osób ze środowisk polskich szkół wyższych oraz obecnych i przyszłych pracowników instytutów naukowych i jednostek naukowo-badawczych. Z jednej więc strony publikacja będzie praktycznym przewodnikiem dla młodych adeptów nauki, z drugiej natomiast będzie stanowić kompetentne źródło wykorzystywane przez doświadczonych naukowców w dyskusji na temat kondycji i kierunków rozwoju polskiej nauki.


"Prezentowana czytelnikom książka pt. Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, pod redakcją Stanisława Waltosia i Andrzeja Rozmusa, jest pozycją wyjątkową, przede wszystkim ze względu na rozległość zakresu analizy uwarunkowań związanych ze ścieżkami awansu naukowego w naszym kraju. Liczne grono autorów poszczególnych rozdziałów przedstawia w ujęciu monograficznym szeroką panoramę problemów, które stały się przedmiotem ożywionej dyskusji publicznej w ostatnich latach".


ze wstępu Profesora Jerzego Woźnickiego


Liczba stron296
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-3577-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  O Autorach    11
  Wstęp    15
  Rozdział I Perypetie z karierą naukową w Polsce - kilka wstępnych refleksji na tle klasycznych modeli tejże kariery (Stanisław Waltoś)    21
  Rozdział II Współczesne modele rynków pracy naukowców na świecie jako pochodna modeli szkolnictwa wyższego (Marta Czyżewska, Tomasz Skica) 1. Wprowadzenie    43
  2. Modele szkolnictwa wyższego    47
  2.1. Wieloczynnikowy model Burtona Clarka    48
  2.2. Model biurokratyczny    49
  2.3. Model rynkowy    50
  2.4. Model oligarchii akademickiej    51
  2.5. Jednoczynnikowy model szkolnictwa wyższego van Voughta    52
  2.6. Model Brauna i Merriena    53
  3. Modele kariery naukowej - rynki pracy dla naukowców    56
  4. Bariery w modelowaniu kariery naukowej w Polsce. Propozycje zmian    77
  Rozdział III Kariery naukowe w świetle dokumentów europejskich (Karolina Cyran, Olga Kurek)    83
  1. Wprowadzenie    83
  2. Deklaracja Bolońska - geneza, uczestnicy, postanowienia i realizacja    84
  3. Kariera naukowa w myśl dokumentów Procesu Bolońskiego    88
  4. Miejsce studiów doktoranckich w Procesie Bolońskim - zasady salzburskie    91
  5. Kariera naukowa w kontekście Strategii Lizbońskiej    92
  6. Jednolity rynek pracy dla kadry naukowej - mobilność    97
  7. Program Ramowy - szansą także dla rozwoju kariery naukowej    99
  8. Krajobraz po Strategii Lizbońskiej - wyzwania nowej strategii Europa 2020    103
  9. Podsumowanie    106
  Rozdział IV Kariera naukowa - zdobywanie stopni i tytułów naukowych (Andrzej Kiebała)    107
  1. Wprowadzenie    107
  2. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego    108
  3. Uzyskiwanie stopnia naukowego doktora    115
  4. Uzyskiwanie stopnia doktora habilitowanego    123
  5. Uzyskiwanie tytułu naukowego    129
  6. Kariera po uzyskaniu tytułu naukowego    132
  7. Podsumowanie    133
  Rozdział V Kariera akademicka w świetle przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym (Katarzyna Kurzępa-Dedo)    137
  1. Wprowadzenie    137
  2. Kariera akademicka w oparciu o stanowiska zajmowane na uczelni    139
  3. Kariera akademicka w oparciu o funkcje pełnione na uczelni    146
  4. Podsumowanie    151
  Rozdział VI Uznawanie w Polsce zagranicznego wykształcenia (Arkadiusz Bazylko)    153
  1. Wprowadzenie    153
  2. Sieć ENIC - NARIC    155
  3. Umowy międzynarodowe odnoszące się do kwestii wzajemnej uznawalności wykształcenia    156
  3.1. Umowy bilateralne    156
  3.2. Konwencje międzynarodowe    160
  4. Nostryfikacja    163
  4.1. Nostryfikacja świadectw szkolnych i maturalnych    163
  4.2. Nostryfikacja dyplomów studiów wyższych    166
  4.3. Nostryfikacja stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki    170
  5. Zmiany w polskim systemie uznawalności dyplomów zagranicznych    172
  6. Podsumowanie    175
  Rozdział VII Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kariery naukowej w Polsce (Karolina Cyran, Barbara Przywara)    177
  1. Wprowadzenie    177
  2. Struktura zatrudnienia w szkole wyższej - mocne i słabe strony kadry naukowej    178
  3. Uwarunkowania kariery naukowej    188
  4. Prestiż zawodu naukowca    190
  5. Wynagrodzenia pracowników naukowych    194
  6. Stypendia naukowe    201
  7. Podsumowanie    205
  Rozdział VIII Wybrane mierniki potencjału polskiej nauki - widziane przez pryzmat kariery naukowej (Andrzej Rozmus)    207
  1. Wprowadzenie    207
  2. Co oceniamy, czyli podmiot i przedmiot wnikliwej krytyki    209
  3. Międzynarodowy kurs polskiej nauki    215
  4. Podsumowanie    229
  Rozdział IX Nauka a biznes - warunki rozwijania przedsiębiorczości wśród kadry naukowej w Polsce (Marta Czyżewska)    233
  1. Wprowadzenie    233
  2. Przedsiębiorczość akademicka a kariera naukowa    235
  3. Postawy przedsiębiorcze kadry naukowej jako podstawa realizacji misji przedsiębiorczego uniwersytetu    243
  4. Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej a możliwości ich przełamywania w kształtowaniu kariery naukowej w Polsce    249
  5. Podsumowanie    256
  Aneks 1 Stymulowanie rozwoju kariery naukowej - model brytyjski (case study) (Monika Struck-Peregończyk)    259
  1. Uniwersytet w Manchesterze (The University of Manchester)    259
  2. Uniwersytet w Bristolu (The University of Bristol)    263
  3. Uniwersytet w Nottingham (The University of Nottingham)    269
  Aneks 2 Ścieżka kariery naukowej pracownika uczelni - rozwiązania wybranych uczelni partnerskich (wywiady pogłębione) (Karolina Cyran, Olga Kurek, Andrzej Rozmus, Monika Struck-Peregończyk)    273
  Informacje wstępne    273
  I. University at Albany (USA)    273
  II. Purdue University (USA)    278
  III. University of Winnipeg (Kanada)    284
  IV. Dublin Institute of Technology (Irlandia)    287
  V. Kastamonu Üniversitesi (Turcja)    292
  VI. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (Turcja)    294
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia