Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

-20%

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

159,20  199,00

Format: pdf

159,20199,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz, przygotowany przez zespół doświadczonych praktyków i teoretyków prawa autorskiego, stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim l prawach pokrewnych. W związku z rozwojem techniki, a także wpływem dyrektyw unijnych na prawo polskie, od czasu uchwalenia ustawy pojawiły się zupełnie nowe kwestie, wymagające zaadaptowania utrwalonych konstrukcji prawnych do rzeczywistości.


W książce znajdują się liczne wskazówki o charakterze praktycznym, które będą przydatne w rozwiązywaniu problemów powstających na tle stosowania przepisów tej regulacji oraz w prowadzonych sporach sądowych. Jednocześnie w opracowaniu zawarto analizę kwestii fundamentalnych dla całego systemu prawa autorskiego, co pozwala na pogłębienie i usystematyzowanie obecnego stanu wiedzy z tego zakresu. Niektóre z komentowanych zagadnień, np. Dotyczące zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi, są jednymi z pierwszych opracowań tej tematyk] w literaturze przedmiotu.


Publikacja zawiera bogate orzecznictwo sądów krajowych i zagranicznych (przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz liczne odniesienia do wypowiedzi przedstawicieli doktryny.


Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów tych zawodów. Będzie przydatny także dla twórców, artystów wykonawców, wydawców, producentów, pracowników organizacji zbiorowego zarządzania, a także studentów prawa lub kierunków artystycznych.


Liczba stron1560
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8528-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  Wstęp     17
  Ustawa z dnia 4 lutego94 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych     19
  ROZDZIAŁ 1 PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO     21
  ROZDZIAŁ 2 PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO     159
  ROZDZIAŁ 3 TREŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO     213
  Oddział 1 Autorskie prawa osobiste     213
  Oddział 2 Autorskie prawa majątkowe     262
  Oddział 3 Dozwolony użytek chronionych utworów     327
  ROZDZIAŁ 4 CZAS TRWANIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH     603
  ROZDZIAŁ 5 PRZEJŚCIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH     616
  ROZDZIAŁ 6 PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE UTWORÓW AUDIOWIZUALNYCH     915
  ROZDZIAŁ 7 PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH     941
  ROZDZIAŁ 8 OCHRONA AUTORSKICH PRAW OSOBISTYCH     1024
  ROZDZIAŁ 9 OCHRONA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH     1045
  ROZDZIAŁ 10 OCHRONA WIZERUNKU, ADRESATA KORESPONDENCJI I TAJEMNICY ŹRÓDEŁ INFORMACJI     1138
  ROZDZIAŁ 11 PRAWA POKREWNE     1163
  Oddział 1 Prawa do artystycznych wykonań     1163
  Oddział 2 Prawa do fonogramów i wideogramów     1198
  Oddział 3 Prawa do nadań programów     1211
  Oddział 31 Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych     1216
  Oddział 4 Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych     1261
  ROZDZIAŁ 12 ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI LUB PRAWAMI POKREWNYMI     1266
  ROZDZIAŁ 121 KOMISJA PRAWA AUTORSKIEGO     1336
  Oddział 1 Przepisy ogólne     1336
  Oddział 2 Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń     1349
  Oddział 3 Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy     1368
  Oddział 4 Rozstrzyganie sporów     1371
  Oddział 5 Pozostałe postępowania     1372
  Oddział 6 Postępowanie przed sądem     1375
  ROZDZIAŁ 122 KONTROLA PRODUKCJI NOŚNIKÓW OPTYCZNYCH     1378
  ROZDZIAŁ 13 FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI     1390
  ROZDZIAŁ 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA     1395
  ROZDZIAŁ 15 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE     1500
  Bibliografia     1527
  Skorowidz     1547
  Autorzy     1557
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia