Instrumenty finansowe w gospodarce gminy

Instrumenty finansowe w gospodarce gminy

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

99,00

Format: pdf

99,00

cena zawiera podatek VAT

Monografia stanowi przystępne omówienie problematyki funkcjonowania gmin na rynku kapitałowym.


W opracowaniu zaprezentowano m.in.: zasady i regulacje prawne determinujące wykorzystanie instrumentów finansowych w gospodarce gminy, prawne aspekty emisji przez gminę obligacji komunalnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych, sekurytyzację wierzytelności gminnych, kwestię utworzenia spółki komunalnej w celu wykorzystania instrumentów finansowych.


Liczba stron548
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9038-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    17
  Rozdział I Determinanty uczestnictwa jednostek sektora finansów publicznych na rynku finansowym    29
  1. Rynek finansowy i jego segmentacja    29
  2. Regulacja prawna rynku finansowego    41
  3. Pośrednictwo na rynku finansowym    63
  4. Szczególne podstawy prawne uczestnictwa jednostek sektora finansów publicznych na rynku finansowym    74
  5. Podsumowanie    88
   Rozdział II Segmenty rynku kapitałowego w świetle możliwości ich wykorzystania przez gminę    90
  1. Pojęcie i podział rynku kapitałowego    90
  2. Rynek regulowany    97
  3. Alternatywny system obrotu    112
  4. Rynek niezorganizowany    116
  5. Podsumowanie    118
   Rozdział III Cechy instrumentów finansowych przesądzające o możliwości ich wykorzystania w gospodarce gminy    120
  1. Papier wartościowy a instrument finansowy    120
  2. Wybrane wierzycielskie papiery wartościowe    131
  3. Wybrane udziałowe papiery wartościowe    150
  4. Podstawowe rodzaje pochodnych instrumentów finansowych    163
  5. Podsumowanie    177
   Rozdział IV Zasady i regulacje prawne determinujące wykorzystanie instrumentów finansowych w gospodarce gminy    179
  1. Prawne uwarunkowania dotyczące wykonywania zadań przez gminę    179
  2. Samodzielność finansowa jako podstawa wykorzystania instrumentów finansowych w gospodarce gminy    198
  3. Zasady gminnej gospodarki finansowej w świetle wykorzystania instrumentów finansowych    218
  4. Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej dla wykorzystania instrumentów finansowych w gospodarce gminy    231
  5. Podsumowanie    239
   Rozdział V Gmina jako uczestnik rynku kapitałowego    242
  1. Prawne podstawy funkcjonowania gminy na rynku kapitałowym i jej ograniczenia    242
  2. Dwojaki charakter uczestnictwa gminy na rynku kapitałowym    257
  2.1. Gmina jako emitent na rynku kapitałowym    257
  2.2. Gmina jako inwestor na rynku kapitałowym    270
  3. Ryzyko inwestycji na rynku kapitałowym    285
  4. Podsumowanie    294
   Rozdział VI Obligacje komunalne jako podstawowy rodzaj papierów wartościowych w gospodarce gminy    296
  1. Pojęcie i istota obligacji komunalnych oraz ich rodzaje    296
  2. Obligacje przychodowe jako szczególny rodzaj obligacji komunalnych    309
  3. Tryb i warunki emisji obligacji komunalnych    320
  4. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych    341
  5. Realizacja świadczeń wynikających z obligacji komunalnych    354
  6. Podsumowanie    363
   Rozdział VII Możliwości wykorzystania pozostałych instrumentów finansowych w gospodarce gminy    365
  1. Bony komunalne i weksle inwestycyjne publiczne    365
  2. Certyfikaty depozytowe i papiery wartościowe o zbliżonym charakterze prawnym    375
  3. Pożyczki obligacyjne w gospodarce gmin państw członkowskich Unii Europejskiej    380
  4. Podsumowanie    386
   Rozdział VIII Pochodne instrumenty finansowe a gospodarka gminy    389
  1. Pochodne instrumenty finansowe w ramach zarządzania długiem publicznym    389
  2. Możliwość zastososowania pochodnych instrumentów finansowych w gospodarce gminy w świetle prawa międzynarodowego i unijnego    395
  3. Przypadki stosowania pochodnych instrumentów finansowych w gospodarce gminy    398
  4. Problem dopuszczalności stosowania pochodnych instrumentów finansowych w gospodarce polskich gmin    405
  5. Podsumowanie    410
   Rozdział IX Sekurytyzacja jako metoda wykorzystania instrumentów finansowych przez gminę    412
  1. Pojęcie i etapy sekurytyzacji    412
  2. Rodzaje sekurytyzacji    416
  3. Gmina jako inicjator sekurytyzacji    419
  4. Wierzytelności gminy jako przedmiot sekurytyzacji    423
  5. Podsumowanie    426
   Rozdział X Pozostałe formy wykorzystania instrumentów finansowych przez gminę (spółka komunalna i komunalizacja)    428
  1. Utworzenie spółki komunalnej w celu wykorzystania instrumentów finansowych    428
  2. Akcje spółki komunalnej    439
  3. Obligacje emitowane przez spółkę komunalną    445
  4. Zbycie akcji na rzecz gminy w ramach komunalizacji spółek Skarbu Państwa    452
  5. Podsumowanie    455
   Wnioski końcowe    457
  Źródła prawa    473
  Orzecznictwo i rozstrzygnięcia organów nadzoru    489
  Pozostałe materiały    497
  Literatura    503
  Spis tabel i wykresów    545
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia