Instrumenty finansowe w gospodarce gminy

-20%

Instrumenty finansowe w gospodarce gminy

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Monografia stanowi przystępne omówienie problematyki funkcjonowania gmin na rynku kapitałowym.


W opracowaniu zaprezentowano m.in.: zasady i regulacje prawne determinujące wykorzystanie instrumentów finansowych w gospodarce gminy, prawne aspekty emisji przez gminę obligacji komunalnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych, sekurytyzację wierzytelności gminnych, kwestię utworzenia spółki komunalnej w celu wykorzystania instrumentów finansowych.


Liczba stron548
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9038-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  Wstęp     17
  Rozdział I Determinanty uczestnictwa jednostek sektora finansów publicznych na rynku finansowym     29
  1. Rynek finansowy i jego segmentacja     29
  2. Regulacja prawna rynku finansowego     41
  3. Pośrednictwo na rynku finansowym     63
  4. Szczególne podstawy prawne uczestnictwa jednostek sektora finansów publicznych na rynku finansowym     74
  5. Podsumowanie     88
   Rozdział II Segmenty rynku kapitałowego w świetle możliwości ich wykorzystania przez gminę     90
  1. Pojęcie i podział rynku kapitałowego     90
  2. Rynek regulowany     97
  3. Alternatywny system obrotu     112
  4. Rynek niezorganizowany     116
  5. Podsumowanie     118
   Rozdział III Cechy instrumentów finansowych przesądzające o możliwości ich wykorzystania w gospodarce gminy     120
  1. Papier wartościowy a instrument finansowy     120
  2. Wybrane wierzycielskie papiery wartościowe     131
  3. Wybrane udziałowe papiery wartościowe     150
  4. Podstawowe rodzaje pochodnych instrumentów finansowych     163
  5. Podsumowanie     177
   Rozdział IV Zasady i regulacje prawne determinujące wykorzystanie instrumentów finansowych w gospodarce gminy     179
  1. Prawne uwarunkowania dotyczące wykonywania zadań przez gminę     179
  2. Samodzielność finansowa jako podstawa wykorzystania instrumentów finansowych w gospodarce gminy     198
  3. Zasady gminnej gospodarki finansowej w świetle wykorzystania instrumentów finansowych     218
  4. Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej dla wykorzystania instrumentów finansowych w gospodarce gminy     231
  5. Podsumowanie     239
   Rozdział V Gmina jako uczestnik rynku kapitałowego     242
  1. Prawne podstawy funkcjonowania gminy na rynku kapitałowym i jej ograniczenia     242
  2. Dwojaki charakter uczestnictwa gminy na rynku kapitałowym     257
  2.1. Gmina jako emitent na rynku kapitałowym     257
  2.2. Gmina jako inwestor na rynku kapitałowym     270
  3. Ryzyko inwestycji na rynku kapitałowym     285
  4. Podsumowanie     294
   Rozdział VI Obligacje komunalne jako podstawowy rodzaj papierów wartościowych w gospodarce gminy     296
  1. Pojęcie i istota obligacji komunalnych oraz ich rodzaje     296
  2. Obligacje przychodowe jako szczególny rodzaj obligacji komunalnych     309
  3. Tryb i warunki emisji obligacji komunalnych     320
  4. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych     341
  5. Realizacja świadczeń wynikających z obligacji komunalnych     354
  6. Podsumowanie     363
   Rozdział VII Możliwości wykorzystania pozostałych instrumentów finansowych w gospodarce gminy     365
  1. Bony komunalne i weksle inwestycyjne publiczne     365
  2. Certyfikaty depozytowe i papiery wartościowe o zbliżonym charakterze prawnym     375
  3. Pożyczki obligacyjne w gospodarce gmin państw członkowskich Unii Europejskiej     380
  4. Podsumowanie     386
   Rozdział VIII Pochodne instrumenty finansowe a gospodarka gminy     389
  1. Pochodne instrumenty finansowe w ramach zarządzania długiem publicznym     389
  2. Możliwość zastososowania pochodnych instrumentów finansowych w gospodarce gminy w świetle prawa międzynarodowego i unijnego     395
  3. Przypadki stosowania pochodnych instrumentów finansowych w gospodarce gminy     398
  4. Problem dopuszczalności stosowania pochodnych instrumentów finansowych w gospodarce polskich gmin     405
  5. Podsumowanie     410
   Rozdział IX Sekurytyzacja jako metoda wykorzystania instrumentów finansowych przez gminę     412
  1. Pojęcie i etapy sekurytyzacji     412
  2. Rodzaje sekurytyzacji     416
  3. Gmina jako inicjator sekurytyzacji     419
  4. Wierzytelności gminy jako przedmiot sekurytyzacji     423
  5. Podsumowanie     426
   Rozdział X Pozostałe formy wykorzystania instrumentów finansowych przez gminę (spółka komunalna i komunalizacja)     428
  1. Utworzenie spółki komunalnej w celu wykorzystania instrumentów finansowych     428
  2. Akcje spółki komunalnej     439
  3. Obligacje emitowane przez spółkę komunalną     445
  4. Zbycie akcji na rzecz gminy w ramach komunalizacji spółek Skarbu Państwa     452
  5. Podsumowanie     455
   Wnioski końcowe     457
  Źródła prawa     473
  Orzecznictwo i rozstrzygnięcia organów nadzoru     489
  Pozostałe materiały     497
  Literatura     503
  Spis tabel i wykresów     545
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia