Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania

-12%

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

78,32  89,00

Format: pdf

78,3289,00

cena zawiera podatek VAT

Autorzy podręcznika prezentują w nim wybrane istotne kierunki i tendencje w naukach o organizacji i zarządzaniu, które są powszechnie znane w Europie i Stanach Zjednoczonych, a z którymi polski czytelnik do tej pory miał ograniczony kontakt.


Głównymi obszarami tematycznymi publikacji są:
współczesny kontekst organizowania organizacja w relacjach z otoczeniem,
różnorodność świata organizacji metafory i archetypy,
społeczne i techniczne elementy organizacji powiązania i ewolucja,
współczesne trendy w zarządzaniu teoria i praktyka,
badania współczesnych organizacji wybrane metody i ich implikacje.


Wszystkie zawarte w podręczniku rozdziały mają jednolity układ. Otwierają je studia przypadków (w większości pochodzące z oryginalnych badań autorów), które stanowią ilustrację przedstawionych teorii i ułatwiają ich zrozumienie. Każdy rozdział zawiera także listę definicji podstawowych pojęć, a zakończony jest pytaniami, które mogą być wykorzystane w dyskusji na zajęciach.


Podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia (magisterskich) nauk ekonomicznych i zarządzania. Może być wykorzystany jako literatura podstawowa do kompletnego kursu składającego się z wykładu i konwersatorium lub ćwiczeń.


Liczba stron672
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8952-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I. Współczesny kontekst organizowania - organizacja w relacjach z otoczeniem    27
  1. Organizacja w środowisku międzynarodowym. Zarys teoretyczno-instytucjonalny 29 Martyna Śliwa Opis przypadku 29 Podstawowe pojęcia 31 Zarys historyczno-teoretyczny 32 Teorie wymiany międzynarodowej 32 Teorie związane z międzynarodową działalnością firm 35 Inwestycje zagraniczne 37 Otoczenie instytucjonalne organizacji 39 Uwagi końcowe    43
  2. Ponadnarodowi normodawcy i biznes 46 Przemysław Hensel Opis przypadku - IATA, EASA i standardy bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej 46 Podstawowe pojęcia 47 Wstęp 48 Geneza nazwy 50 Przyczyny powstawania ponadnarodowych normodawców 50 Mechanizmy oddziaływania na biznes 53 Typy ponadnarodowych regulatorów 56 Problemy związane z istnieniem ponadnarodowych normodawców    59
  3. Kultura i organizacje. Perspektywa antropologiczna 63 Paweł Krzyworzeka Opis przypadku 63 Podstawowe pojęcia 64 Kultura - definicje i pojęcia 65 Etnografia 66 Kultura i organizacje - rys historyczny 69 Krytyka postkolonialna Otwarcie kulturowej kapsuły    71
  4. Koncepcja klasy kreatywnej Richarda Floridy - nowa rzeczywistość współczesnych organizacji 79 Magdalena Miedzianowska Opis przypadku: Księży Młyn - osiedle kreatywne 79 Podstawowe pojęcia 81 Pojęcie klasy kreatywnej. Talent, Tolerancja, Technologia 82 Znaczenie klasy kreatywnej dla firm 86 Co motywuje klasę kreatywną do pracy? 91 Art_Inkubator jako miejsce przyciągające klasę kreatywną    92
  5. Społeczna odpowiedzialność organizacji 95 Ewa Filipp Opis przypadku 95 Podstawowe pojęcia 97 Społeczna odpowiedzialność biznesu - rys historyczny 98 Analiza przypadku firmy, która postrzega odpowiedzialność przede wszystkim jako sposób zarządzania    102
  6. Ekologiczny kontekst zarządzania 114 Marcin Żemigała Opis przypadku - The Body Shop 114 Podstawowe pojęcia 117 Geneza zarządzania środowiskowego 118 Fundament zarządzania środowiskowego 120 Systemy zarządzania środowiskowego 123 Narzędzia wspomagające zarządzanie środowiskowe 130 Uwagi końcowe    135
  7. Wykorzystanie teorii corporate governance w korporacjach 138 Igor Postuła Opis przypadku 138 Podstawowe pojęcia 141 Pojęcie corporate governance 142 Główne teorie 144 Rys historyczny 146 Analiza przypadku    147
  Część II. Różnorodność świata organizacji - metafory i archetypy    153
  8. Archetypy, opowieści archetypiczne i metafory 155 Monika Kostera Opis przypadku 155 Podstawowe pojęcia 156 Archetypy a organizacje 157 Opowieść archetypiczna 162 Metafory    165
  9. Sektor publiczny - specyfika i metody zarządzania 171 Przemysław Hensel Opis przypadku - e-Government w Korei Południowej 171 Podstawowe pojęcia 172 Specyfika zarządzania publicznego 173 Hierarchie, rynki i sieci - podejścia do zarządzania publicznego 174 e-Government 183 Podsumowanie    185
  10. Metafory organizacji publicznej 189 Roman Batko Opis przypadku: biurokracja a komunikacja z obywatelem w polskich organizacjach publicznych 189 Podstawowe pojęcia 190 Wstęp 191 Golem 193 Awatar 195 Midas 198 Złoty Cielec 203 Podsumowanie    205
  11. Gmina jako organizacja - zarządzanie gminą 211 Jacek Pasieczny Opis przypadku 211 Podstawowe pojęcia 214 Główne teorie 215 Rys historyczny 221 Analiza przypadku    223
  12. Zarządzanie mediami - aspekty teoretyczne i praktyczne 227 Bogusław Nierenberg Opis przypadków - media komercyjne versus publiczne, czyli o kłopotach z misją 227 Zarządzanie mediami - pojęcia podstawowe 229 Podsumowanie    237
  13. Kwestie praktyczne zarządzania w kontekście wielonarodowym. Perspektywa firmy i jej interesariuszy 240 Martyna Śliwa Opis przypadku 240 Podstawowe pojęcia 242 Badania i rozwój 242 Marketing międzynarodowy 243 Zarządzanie łańcuchem logistycznym 245 Operacje międzynarodowe w sektorze usług 246 Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście firm wielonarodowych 248 Znaczenie różnic kulturowych 250 Aspekty zarządzania finansowego w firmach wielonarodowych 251 Standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 253 Uwagi końcowe    254
  14. Mikro- i małe przedsiębiorstwa - tworzenie, zarządzanie, rozwój 256 Beata Glinka Studium przypadku 256 Podstawowe pojęcia i definicje 257 Mikro- i małe przedsiębiorstwa - wprowadzenie 258 Tworzenie i rozwój małych przedsiębiorstw - specyfika wyzwań 261 Wyzwania i dylematy zarządzania małymi przedsiębiorstwami 267 Podsumowanie    272
  15. Fenomen przedsiębiorczości społecznej 277 Aneta Milczarczyk Opis przypadku - walka o godne życie 277 Podstawowe pojęcia 279 Ambiwalentność przedsiębiorczości społecznej 280 Istota przedsiębiorczości społecznej 281 Narodziny przedsiębiorczości społecznej 283 Przedsiębiorczość społeczna w praktyce    285
  Część III. Społeczne i techniczne elementy organizacji - powiązania i ewolucja    289
  16. Nowe technologie w organizacjach 291 Jerzy Kociatkiewicz Opis przypadku 291 Podstawowe pojęcia 292 Wstęp 293 Rys historyczny 293 Główne teorie 297 Analiza przypadku    301
  17. Struktury i projektowanie organizacji 305 Beata Glinka, Przemysław Hensel Opis przypadku 305 Podstawowe pojęcia 307 Wprowadzenie- potrzeba tworzenia struktur 308 Ewolucja podejścia do struktur i projektowania 310 Podsumowanie    321
  18. Różnorodność kulturowa współczesnych organizacji 323 Beata Glinka, Monika Kostera, Agnieszka Brzozowska Opis przypadku 323 Podstawowe pojęcia 326 Wstęp 327 Organizacje wielokulturowe - źródła i przejawy różnorodności kulturowej 327 Źródła różnorodności kulturowej 328 Zarządzanie organizacjami różnorodnymi kulturowo 333 Współczesne podejścia do różnorodności 336 Podsumowanie    339
  19. Gender w organizacjach 343 Yga Kostrzewa Opis przypadków 343 Podstawowe pojęcia 345 Od sufrażystek do gender mainstreamingu 348 Wprowadzanie teorii w praktykę    354
  20. Duchowość w organizacji 361 Michał Izak Opis przypadków 361 Podstawowe pojęcia 363 Wprowadzenie 364 Przejawy duchowości w organizacji 364 Zainteresowanie duchowością 366 Zdefiniować duchowość 366 Źródła i przyczyny 368 Przedstawienie głównych teorii 370 Analiza przypadków    375
  21. Kompetencje przedsiębiorcze w tworzeniu i rozwijaniu organizacji 378 Svetlana Gudkova Opis przypadku 378 Podstawowe pojęcia 379 Model kompetencji przedsiębiorczych 380 Analiza przypadku 390 Podsumowanie    393
  Część IV. Współczesne trendy w zarządzaniu: teoria i praktyka    397
  22. Zarządzanie na rynku doznań 399 Monika Kostera Opis przypadku 399 Podstawowe pojęcia 400 Ewolucja zarządzania 401 Konsument na rynku doznań 406 Zarządzanie firmą na rynku doznań 408 Rynek doznań w praktyce    410
  23. Współczesne koncepcje zarządzania strategicznego 414 Aleksandra Wąsowska Opis przypadku 414 Podstawowe pojęcia 416 Strategia organizacji w perspektywie historycznej 417 Zarządzanie strategiczne - podstawowe wybory 420 Strategiczne odpowiedzi na wyzwania współczesności 424 Podsumowanie    430
  24. Planowanie jako walka z niepewnością 433 Tomasz Szczerski Opis przypadku 433 Podstawowe pojęcia 434 Planowanie 435 Luźne zasoby 437 Intersubiektywne modele mentalne (dominująca logika 439 Oswajanie niepewności 441 Strategiczna odpowiedź na słabe sygnały (weak signals 442 Omówienie przypadku w świetle zaprezentowanych teorii    444
  25. Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne 447 Aleksandra Spik, Krzysztof Klincewicz Opis przypadku 447 Podstawowe pojęcia 449 Wprowadzenie 450 Czym jest zaangażowanie organizacyjne i jak je mierzyć 451 Model zaangażowania organizacyjnego 452 Zaangażowanie organizacyjne - ewolucja koncepcji 454 Źródła zaangażowania organizacyjnego 456 Wpływ zaangażowania organizacyjnego na zachowania w organizacji    462
  26. Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem 467 Sylwia Ciuk Opis przypadku 467 Podstawowe pojęcia 468 Przywództwo a zmiana organizacyjna 469 Rys historyczny 469 Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem 471 Przywództwo a kultura organizacyjna    475
  27. Marketing krytyczny 481 Jerzy Kociatkiewicz Opis przypadku 481 Podstawowe pojęcia 482 Rys historyczny 483 Główne tematy 485 Analiza przypadku    489
  28. Doradztwo naukowe (Action Research) jako metoda sprzyjająca uczeniu się organizacji i tworzeniu wiedzy 493 Aleksander Chrostowski Opis przypadku 493 Podstawowe pojęcia 495 Co to jest organizacja ucząca się? Cechy, warunki i zasady charakteryzujące uczące się organizacje 495 Projekty doradztwa naukowego jako podstawa uczenia się organizacji 502 Etapy tworzenia prac projektowych w doradztwie naukowym, związanych z uczeniem się    503
  29. Budowa i diagnoza organizacji uczących się 509 Adrianna Jaskanis Opis przypadku - UBuild 509 Podstawowe pojęcia 510 Wprowadzenie 511 Typy i poziomy uczenia się 512 Organizacja ucząca się a organizacyjne uczenie się 514 Rezultaty procesu uczenia się 515 Narzędzia diagnostyczne organizacji uczących się 516 Imperatywy działania organizacji uczącej się 521 Wykorzystanie Kwestionariusza Wymiarów Organizacji Uczącej się we współczesnych organizacjach    523
  30. Rachunkowość jako system informacyjny wspomagający zarządzanie 526 Jan Turyna Opis przypadku 526 Podstawowe pojęcia 528 Pojęcie i struktura systemu informacyjnego 529 Pojęcie i zakres współczesnej rachunkowości 533 Potrzeby informacyjne menedżerów w zarządzaniu 537 Rachunkowość jako system informacyjny w przedsiębiorstwie 540 Podstawowe podsystemy informacyjne rachunkowości    544
  Część V. Badanie współczesnych organizacji - wybrane metody i ich implikacje    549
  31. Zarządzanie zmianą i badanie wartości organizacji z użyciem techniki siatki repertuaru 551 Dorota Joanna Bourne Opis przypadku 551 Podstawowe pojęcia 554 Wędrówki zarządzania zmianą po świecie 555 Badania wartości i pojęć osobistych w organizacjach 558 Zarządzanie zmianą w General Motors    559
  32. Teoria aktora-sieci (Actor-Network Theory) 564 Agnieszka Postuła Opis przypadku 564 Podstawowe pojęcia 567 Pojęcia i definicje 568 Główne teorie 570 Krótki rys historyczny 573 Jak zastosować ANT w badaniach organizacji    574
  33. Wykorzystanie teorii ugruntowanej do badań przedsiębiorczości 580 Beata Glinka, Svetlana Gudkova Opis przypadku 580 Podstawowe pojęcia 581 Przedsiębiorczość 582 Różne metody badania przedsiębiorczości 584 Możliwości wykorzystania teorii ugruntowanej w badaniu przedsiębiorczości 588 Podsumowanie    596
  34. Pouczające opowiadania o polu zawodowym i karierze 600 Katarzyna Wolanik Boström Opis przypadku 600 Podstawowe pojęcia 601 Wychowawcze opowiadania 602 Opowieść paradygmatyczna 602 Pole, kapitał i gra dystynkcji 604 Pole naukowe - najlepiej profesor, nieco opozycyjny 605 Potyczki polowe i negatywny kapitał polityczny 608 Gra dystynkcji w polu medycznym 611 Rozwojowy menedżer w polu ekonomicznym 614 Podsumowanie    616
  35. Podwójne czytanie rzeczywistości: wspieranie badań ilościowych badaniami jakościowymi 619 Bartosz Sławecki Opis przypadku 619 Podstawowe pojęcia 620 Podłoże podziału na badania jakościowe i ilościowe 621 Łączenie badań ilościowych i jakościowych 624 Korzyści związane z łączeniem badań ilościowych i jakościowych 627 Łączenie badań jakościowych i ilościowych - analiza przypadku    629
  36. Krytyczne badania nad doradztwem organizacyjnym 636 Tomasz Ludwicki Opis przypadku 636 Podstawowe pojęcia 638 Krytyczne badania nad doradztwem organizacyjnym 638 Relacja klient-konsultant 639 Podsumowanie    649
  Informacje o autorach    653
  Indeks    663
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia