Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I Komentarz do art.1-103; Tom II Komentarz do art.104-269

-20%

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I Komentarz do art.1-103; Tom II Komentarz do art.104-269

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

184,80  231,00

Format: pdf

184,80231,00

cena zawiera podatek VAT

Dwutomowy komentarz w sposób kompleksowy i wyczerpujący przedstawia zagadnienia procedury administracyjnej, które zostały uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego. Publikacja została poszerzona o najnowsze poglądy doktryny, literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego jednocześnie podejmując próbę połączenia go z wymogami praktyki stosowania prawa administracyjnego. Komentarz stanowił będzie cenną pomoc dla sędziów, radców prawnych czy też osób stosujących w codziennej pracy zapisy komentowanej ustawy, a także jako pomoc dydaktyczna dla studentów wydziałów prawa i administracji. Autorzy są nauczycielami akademickimi w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swoim dorobku naukowym mają wiele publikacji z zakresu prawa administracyjnego procesowego.


Liczba stron1412
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2573-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Tom I Wykaz skrótów     7
  Źródła prawa     7
  Periodyki     8
  Inne     8
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego     11
  Dział I. Przepisy ogólne     13
  Rozdział 1. Zakres obowiązywania     13
  Rozdział 2. Zasady ogólne     84
  Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne     181
  Rozdział 4. Właściwość organów     190
  Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu     240
  Rozdział 6. Strona     277
  Rozdział 7. Załatwianie spraw     409
  Rozdział 8. Doręczenia     428
  Rozdział 9. Wezwania     476
  Rozdział 10. Terminy     489
  Dział II. Postępowanie     502
  Rozdział 1. Wszczęcie postępowania     502
  Rozdział 2. Protokoły i adnotacje 55    4
  Rozdział 3. Udostępnianie akt     569
  Rozdział 4. Dowody     579
  Rozdział 5. Rozprawa     667
  Rozdział 6. Zawieszenie postępowania     703
  Bibliografia     753
    Tom II
  Wykaz skrótów     7
  Źródła prawa     7
  Periodyki     8
  Inne     8
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego     11
  Rozdział 7. Decyzje     13
  Rozdział 8. Ugoda     118
  Rozdział 9. Postanowienia     138
  Rozdział 10. Odwołania     170
  Rozdział 11. Zażalenia     239
  Rozdział 12. Wznowienie postępowania     259
  Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji     321
  Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych     424
  Dział IV. Udział prokuratora     441
  Dział V. (skreślony)     457
  Dział VI. (skreślony)     457
  Dział VII. Wydawanie zaświadczeń     457
  Dział VIII. Skargi i wnioski     475
  Rozdział 1. Postanowienia ogólne     475
  Rozdział 2. Skargi     484
  Rozdział 3. Wnioski     506
  Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych     511
  Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków     514
  Rozdział 6. Nadzór i kontrola     517
  Dział IX. Opłaty i koszty postępowania     520
  Dział X. Przepisy końcowe     550
  Bibliografia 565 Skorowidz     607
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia