Prawne aspekty procesu inwestycyjnego

-15%

Prawne aspekty procesu inwestycyjnego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

53,55  63,00

Format: pdf

53,5563,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny na 1.06.2009 r. "Praca zbiorowa pt. Prawne aspekty procesu inwestycyjnego - zagadnienia praktyczne stanowi ciekawy przykład połączenia na gruncie spójnego w swym zamyśle opracowania wykładu teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania regulacji o charakterze administracyjnoprawnym. Jej autorzy, będący w większości aktywnymi zawodowo prawnikami, zaangażowanymi równocześnie w pracę naukową na szczeblu akademickim, w sposób zwięzły, a zarazem wszechstronny rozważają w swych artykułach kontrowersyjne lub rzadko opracowywane kwestie pojawiające się nagminnie w toku procedur immanentnie związanych z realizacją każdej większej inwestycji, w szczególności na terenach miejskich. (...) Jako zaś, że przedmiotowe opracowanie adresowane jest przede wszystkim do inwestorów, osób na różnych etapach zajmujących się obsługą procesu inwestycyjnego (projektantów, prawników itp.), a także pracowników organów administracji publicznej (pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, przedstawicieli służb konserwatorskich), przyjęty przez jej autorów stopień szczegółowości należy uznać za pożądany, a formę graficzną tekstu za przejrzystą i funkcjonalną."


Z recenzji prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka


Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->


Liczba stron252
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2988-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW     9
  WSTĘP     11
  DZIAŁ I POZWOLENIA NA BUDOWĘ     13
  Przesłanki dokonania zmiany pozwolenia na budowę w trybie art. 36a prawa budowlanego 15 Analiza zależności pomiędzy wyznaczonym inwestorowi terminem na uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń a ustawowym terminem na wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę 21 Dopuszczalność rozpatrywania kwestii dostępu do drogi publicznej na poziomie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę 24 Umowa cywilnoprawna jako tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 30 Dopuszczalność wydania pozwolenia na budowę w dniu wznowienia postępowania w tym przedmiocie     33
  DZIAŁ II ROZBIÓRKI     39
  Rozbiórka w trybie art. 31 ust. 5 prawa budowlanego - aspekty proceduralne 41 Konsekwencje dokonania rozbiórki obiektu bez zachowania wymaganego prawem trybu     48
  DZIAŁ III ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE     53
  Wpływ wystąpienia o wydanie pozwolenia na przebudowę sieci infrastruktury technicznej na zakres uprawnień przysługujących inwestorowi na mocy decyzji o warunkach zabudowy 55 Zasady wykładni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 62 Sposoby wpływania na kształt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     66
  DZIAŁ IV OCHRONA ZABYTKÓW     69
  Aksjologia polskich regulacji z zakresu ochrony zabytków 71 Pozycja prawna wojewódzkiego konserwatora zabytków w latach 1975-1983 80 Status prawny stołecznego konserwatora zabytków w okresie stanu wojennego 93 Wpływ postępowania w sprawie wpisu danego obiektu do rejestru zabytków na postępowanie w przedmiocie wydania pozwolenia na rozbiórkę tego obiektu 97 Prawne przesłanki wpisu do rejestru zabytków otoczenia zabytku 102 Warunki zgodności z prawem decyzji o wpisie do rejestru zabytków zabytku nieruchomego 113 Status zaleceń konserwatorskich wydanych dla obiektu nieobjętego żadną z prawnych form ochrony zabytków 119 Działalność muzeum prywatnego, nieposiadającego osobowości prawnej - wybrane aspekty administracyjnoprawne 124 Pojęcie zabytku nieruchomego w prawie polskim 130 DZIAŁ V KWESTIE PROCEDURALNE     143
  Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego w procesie inwestycyjnym 145 Status prawny zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przewidzianej w art. 5a ust. 1 ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa 165 Procedura dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony 179 Decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego jako decyzja kończąca postępowanie w sprawie 187 Artykuł 152 § 1 k.p.a. jako podstawa wstrzymania wykonalności decyzji administracyjnej 190 Zakres postępowania wyjaśniającego przy ponownym rozpatrywaniu sprawy przez organ pierwszej instancji 195 Wyłączenie piastuna funkcji ministra w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 199 Udział prokuratora w procesie inwestycyjnym 203 Sytuacja bez wyjścia? Możliwości rozwiązania problemów powstałych na tle obowiązywania niekonstytucyjnych przepisów (na przykładzie ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych) 207 Postępowanie w trybie art. 208 ustawy o gospodarce nieruchomościami 212 Roszczenie o zwrot nakładów jako źródło interesu prawnego w postępowaniu o ustanowienie użytkowania wieczystego w trybie dekretu warszawskiego 219 Zbycie środków trwałych przez przedsiębiorstwo państwowe w okresie stanu wojennego 229 Zakres praw autorskich autora projektu zamierzenia architektoniczno-urbanistycznego     233
  BIBLIOGRAFIA     243
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia