Strategia, finanse i koszty szpitala

-20%

Strategia, finanse i koszty szpitala

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

58,40  73,00

Format: pdf

58,4073,00

cena zawiera podatek VAT

Książka - praca zespołu badawczego UJ - pokazuje jak lepiej i efektywniej zarządzać placówkami opieki zdrowotnej oraz jak wykorzystać dostępne narzędzia zarządzania z korzyścią dla pacjentów.


Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:
określenie i wdrażanie w zakładach opieki zdrowotnej strategii oraz analizowanie otoczenia konkurencyjnego system finansowania świadczeń na oddziałach intensywnej terapii rachunek kosztów w zarządzaniu projektowanie i wdrażanie budżetowania w zakładach opieki zdrowotnej liczenie kosztów w organizacji medycznej oraz źródła nieodpowiedzialności kosztów farmakoekonomika racjonalizacji kosztów szpitala


Adresaci: Książka jest adresowania przede wszystkim do dyrektorów szpitali publicznych i niepublicznych, dyrektorów ambulatoryjnych zakładów opieki zdrowotnej, lekarzy i pielęgniarek zainteresowanych tematyką zarządzania i organizacji opieki zdrowotnej, studentów zarządzania opieką zdrowotną.


Liczba stron376
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2316-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy    9
  Przedmowa    13
  Wstęp    15
  Introduction    19
  Rozdział 1. Wybrane zagadnienia z zakresu strategii zakładu opieki zdrowotnej    21
  przedsiębiorstwem    21
  Pojęcie strategii i rozwój koncepcji zarządzania strategicznego    24
  Konkurencja i konkurencyjność w dobie globalizacji    27
  Konkurencyjność i konkurencja w ochronie zdrowia    43
  Analiza otoczenia konkurencyjnego placówki medycznej    47
  Metody analizy otoczenia konkurencyjnego    48
  Metoda AHP (Analytical Hierarchy Process) - Analityczny Proces Hierarchiczny    63
  Strategiczna Karta Wyników    67
  Strategiczna orientacja organizacji medycznej    71
  Rozdział 2. System finansowania świadczeń zdrowotnych w intensywnej terapii    77
  Metody finansowania usług zdrowotnych    80
  System DRG (Diagnosis Related Groups), czyli system Jednorodnych Grup Pacjentów    88
  Wady i zalety systemu DRG    90
  Francuski system ochrony zdrowia - PMSI    92
  Departamenty Informacji Medycznej (DIM)    93
  Wagi kosztowe ISA    96
  Austriacki system finansowania świadczeń zdrowotnych    98
  Organizacja i funkcjonowanie oddziału intensywnej terapii    112
  Podstawy ekonomiki oddziałów intensywnej terapii    113
  Metody refundacji kosztów leczenia na OIT    115
  Systemy oceny stanu pacjentów w intensywnej terapii    124
  Skala SAPS    130
  Skala TISS-76    131
  Skala TISS-28    132
  Skala NEMS    134
  Skala TISS-28 a koszty na oddziale intensywnej terapii    136
  Metody statystyczne    139
  Korelacja    139
  Regresja wieloraka    141
  Szacowanie modelu kosztów leczenia pacjentów OIT    146
  Analiza korelacji    149
  Analiza wieloczynnikowa    149
  Podsumowanie i wnioski    153
  Rozdział 3. Rachunek kosztów w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej    157
  Krytyczna ocena tradycyjnych systemów rachunku kosztów    157
  Geneza i istota aktualnie obowiązującego w szpitalu rachunku kosztów    165
  Zmiany warunków funkcjonowania i finansowania zakładów opieki zdrowotnej    166
  Ewolucja rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej    171
  Sprawozdanie finansowe szpitala - aspekt teoretyczny    179
  Układ i treść sprawozdania finansowego szpitala    179
  Bilans szpitala    180
  Rachunek zysków i strat szpitala    189
  Analiza i ocena działalności szpitala - studium przypadku    194
  Analiza bilansowa szpitala    196
  Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat szpitala    205
  Analiza wskaźnikowa szpitala    208
  Rozdział 4. Budżetowanie jako narzędzie zarządzania szpitalem    217
  Aspekty metodologiczne rachunku kosztów i procesu budżetowania    217
  Rachunek kosztów, kryteria klasyfikacyjne kosztów    217
  Pojęcie, rodzaje i metody sporządzania budżetów    225
  Ośrodki odpowiedzialności jako podmioty budżetowania    232
  Proces budżetowania    235
  Prezentacja badanego zakładu opieki zdrowotnej - studium przypadku    240
  Obszary zmian    243
  Zmiany w strukturze organizacyjnej    243
  Zmiany w ewidencji i rozliczaniu kosztów    248
  Analiza i modyfikacja planu kont    251
  Ustalenie nowych kluczy podziałowych kosztów pośrednich    253
  Propozycja nowych wzorów raportów o kosztach    254
  Proces wdrażania systemu budżetowania w szpitalu    258
  Założenia budżetowania oddziałów    258
  Tworzenie budżetu w ośrodkach odpowiedzialności    260
  Procedura budżetowania    265
  Proces budżetowania    266
  Kontrola wykonania budżetu, analiza odchyleń    267
  Etapy wprowadzania programu budżetowania - projekt    269
  Rozdział 5. Współczesne tendencje rozwojowe liczenia kosztów szpitala    277
  Problemy odpowiedniości rachunku kosztów w zarządzaniu szpitalem na podstawie doświadczeń amerykańskich i francuskich    277
  Klasyczne źródła "nieodpowiedniości" (lub wadliwości) kosztów    281
  Formy nietrafności kosztów a blokada systemu kontroli szpitali    288
  Rachunek kosztów działań (ABC) w kontekście zakładów opieki zdrowotnej    293
  Rozdział 6. Farmakoekonomiczne możliwości racjonalizacji kosztów szpitala    319
  Racjonalność farmakoterapii w szpitalu    323
  Komitet terapeutyczny    326
  Podkomitet terapeutyczny (PT)    327
  Komisja oddziałowa    328
  Receptariusz szpitalny    328
  Apteka szpitalna    336
  Znaczenie farmakoekonomiki w wyborze leczenia    345
  Definicja i główne cele farmakoekonomiki    345
  Koszt i wynik w analizie farmakoekonomicznej    347
  Rodzaje analiz farmakoekonomicznych    352
  Analiza decyzyjna    364
  Dobra praktyka farmakoekonomiczna    370
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia