Strategia, finanse i koszty szpitala

-20%

Strategia, finanse i koszty szpitala

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

58,40  73,00

Format: pdf

58,4073,00

cena zawiera podatek VAT

Książka - praca zespołu badawczego UJ - pokazuje jak lepiej i efektywniej zarządzać placówkami opieki zdrowotnej oraz jak wykorzystać dostępne narzędzia zarządzania z korzyścią dla pacjentów.


Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:
określenie i wdrażanie w zakładach opieki zdrowotnej strategii oraz analizowanie otoczenia konkurencyjnego system finansowania świadczeń na oddziałach intensywnej terapii rachunek kosztów w zarządzaniu projektowanie i wdrażanie budżetowania w zakładach opieki zdrowotnej liczenie kosztów w organizacji medycznej oraz źródła nieodpowiedzialności kosztów farmakoekonomika racjonalizacji kosztów szpitala


Adresaci: Książka jest adresowania przede wszystkim do dyrektorów szpitali publicznych i niepublicznych, dyrektorów ambulatoryjnych zakładów opieki zdrowotnej, lekarzy i pielęgniarek zainteresowanych tematyką zarządzania i organizacji opieki zdrowotnej, studentów zarządzania opieką zdrowotną.


Liczba stron376
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2316-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Strategia, finanse i koszty szpitala
  
  
  Autorzy     9
  Przedmowa     13
  Wstęp     15
  Introduction     19
    
  Rozdział 1. Wybrane zagadnienia z zakresu strategii zakładu opieki zdrowotnej     21
    
  Zarządzanie strategiczne w kontekście zarządzania
  przedsiębiorstwem     21
  Pojęcie strategii i rozwój koncepcji zarządzania strategicznego     24
  Konkurencja i konkurencyjność w dobie globalizacji     27
  Konkurencyjność i konkurencja w ochronie zdrowia     43
  Analiza otoczenia konkurencyjnego placówki medycznej     47
  Metody analizy otoczenia konkurencyjnego     48
  Metoda AHP (Analytical Hierarchy Process) - Analityczny Proces Hierarchiczny     63
  Strategiczna Karta Wyników     67
  Strategiczna orientacja organizacji medycznej     71
    
  Rozdział 2. System finansowania świadczeń zdrowotnych w intensywnej terapii     77
    
  Metody finansowania usług zdrowotnych     80
  System DRG (Diagnosis Related Groups), czyli system Jednorodnych Grup Pacjentów     88
  Wady i zalety systemu DRG     90
  Francuski system ochrony zdrowia - PMSI     92
  Departamenty Informacji Medycznej (DIM)     93
  Wagi kosztowe ISA     96
  Austriacki system finansowania świadczeń zdrowotnych     98
  Organizacja i funkcjonowanie oddziału intensywnej terapii     112
  Podstawy ekonomiki oddziałów intensywnej terapii     113
  Metody refundacji kosztów leczenia na OIT     115
  Systemy oceny stanu pacjentów w intensywnej terapii     124
  Skala SAPS     130
  Skala TISS-76     131
  Skala TISS-28     132
  Skala NEMS     134
  Skala TISS-28 a koszty na oddziale intensywnej terapii     136
  Metody statystyczne     139
  Korelacja     139
  Regresja wieloraka     141
  Szacowanie modelu kosztów leczenia pacjentów OIT     146
  Analiza korelacji     149
  Analiza wieloczynnikowa     149
  Podsumowanie i wnioski     153
    
  Rozdział 3. Rachunek kosztów w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej     157
    
  Krytyczna ocena tradycyjnych systemów rachunku kosztów     157
  Geneza i istota aktualnie obowiązującego w szpitalu rachunku kosztów     165
  Zmiany warunków funkcjonowania i finansowania zakładów opieki zdrowotnej     166
  Ewolucja rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej     171
  Sprawozdanie finansowe szpitala - aspekt teoretyczny     179
  Układ i treść sprawozdania finansowego szpitala     179
  Bilans szpitala     180
  Rachunek zysków i strat szpitala     189
  Analiza i ocena działalności szpitala - studium przypadku     194
  Analiza bilansowa szpitala     196
  Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat szpitala     205
  Analiza wskaźnikowa szpitala     208
    
  Rozdział 4. Budżetowanie jako narzędzie zarządzania szpitalem     217
    
  Aspekty metodologiczne rachunku kosztów i procesu budżetowania     217
  Rachunek kosztów, kryteria klasyfikacyjne kosztów     217
  Pojęcie, rodzaje i metody sporządzania budżetów     225
  Ośrodki odpowiedzialności jako podmioty budżetowania     232
  Proces budżetowania     235
  Prezentacja badanego zakładu opieki zdrowotnej - studium przypadku     240
  Obszary zmian     243
  Zmiany w strukturze organizacyjnej     243
  Zmiany w ewidencji i rozliczaniu kosztów     248
  Analiza i modyfikacja planu kont     251
  Ustalenie nowych kluczy podziałowych kosztów pośrednich     253
  Propozycja nowych wzorów raportów o kosztach     254
  Proces wdrażania systemu budżetowania w szpitalu     258
  Założenia budżetowania oddziałów     258
  Tworzenie budżetu w ośrodkach odpowiedzialności     260
  Procedura budżetowania     265
  Proces budżetowania     266
  Kontrola wykonania budżetu, analiza odchyleń     267
  Etapy wprowadzania programu budżetowania - projekt     269
    
  Rozdział 5. Współczesne tendencje rozwojowe liczenia kosztów szpitala     277
    
  Problemy odpowiedniości rachunku kosztów w zarządzaniu szpitalem na podstawie doświadczeń amerykańskich i francuskich     277
  Klasyczne źródła "nieodpowiedniości" (lub wadliwości) kosztów     281
  Formy nietrafności kosztów a blokada systemu kontroli szpitali     288
  Rachunek kosztów działań (ABC) w kontekście zakładów opieki zdrowotnej     293
    
  Rozdział 6. Farmakoekonomiczne możliwości racjonalizacji kosztów szpitala     319
    
  Racjonalność farmakoterapii w szpitalu     323
  Komitet terapeutyczny     326
  Podkomitet terapeutyczny (PT)     327
  Komisja oddziałowa     328
  Receptariusz szpitalny     328
  Apteka szpitalna     336
  Znaczenie farmakoekonomiki w wyborze leczenia     345
  Definicja i główne cele farmakoekonomiki     345
  Koszt i wynik w analizie farmakoekonomicznej     347
  Rodzaje analiz farmakoekonomicznych     352
  Analiza decyzyjna     364
  Dobra praktyka farmakoekonomiczna     370
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia