X

  O autorkach 9
  Wstęp 11
  1. Teoretyczne zagadnienia finansów publicznych 13
  Definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych 13
  Zakres sektora finansów publicznych 21
  Funkcje i zasady finansów publicznych 22
  Dyscyplina finansów publicznych 26
  2. Tendencje rachunkowości sektora publicznego 35
  Metoda kasowa i memoriałowa w rachunkowości sektora publicznego 35
  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego 39
  Memoriałowe ukierunkowanie rachunkowości w sektorze publicznym 44
  3. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej 47
  Istota i zakres rachunkowości budżetowej 47
  Zastosowanie klasyfikacji budżetowej 51
  Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości 59
  Charakterystyka zakładowego planu kont 66
  4. Rachunkowość budżetu jednostki samorządu terytorialnego 100
  Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek 100
  Ewidencja rozrachunków i rozliczeń 105
  Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych 109
  Ewidencja wyniku wykonania budżetu 116
  Ewidencja podatków w organie podatkowym 119
  5. Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych 128
  Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych 128
  Zasady sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych 136
  Tryb dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych 144
  Realizacja dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe 145
  Szczególne zasady gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych 149
  Zasady obsługi rachunków bankowych 153
  6. Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w układzie zespołów planu kont 160
  Majątek trwały 160
  Środki pieniężne 173
  Rozrachunki 177
  Materiały i towary 184
  Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 191
  Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 201
  Produkty 207
  Przychody i koszty ich uzyskania 214
  Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 224
  Konta pozabilansowe 235
  7. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych 251
  Ewidencja dochodów i wydatków 251
  Ewidencja kosztów i przychodów 259
  Ustalenie i podział wyniku finansowego jednostki budżetowej 272
  Rachunek dochodów jednostek budżetowych 276
  8. Specyfika rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych 293
  Ewidencja kosztów i przychodów 293
  Ustalanie wyniku finansowego 294
  Rozliczenia z budżetem 296
  Przykłady planu finansowego i jego realizacji 297
  9. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych 305
  Zadania i zakres funduszy pomocowych 305
  Konta do ewidencji funduszy pomocowych 309
  Ewidencja wykorzystania funduszy pomocowych 316
  10. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 322
  Regulacje prawne sprawozdawczości 322
  Rodzaje sprawozdań budżetowych, terminy i jednostki zobowiązane do ich sporządzania 326
  Rodzaje sprawozdań w zakresie operacji finansowych, terminy i jednostki zobowiązane do ich sporządzania 343
  Rodzaje sprawozdań z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym, terminy i jednostki zobowiązane do ich sporządzania 347
  Sprawozdawczość finansowa 351
  11. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych 364
  Pojęcie i zakres kontroli zarządczej 364
  Standardy kontroli wewnętrznej podstawą tworzenia standardów audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej 366
  Teoretyczne zagadnienia audytu wewnętrznego 378
  Standardy audytu wewnętrznego 386
  Regulacje prawne audytu wewnętrznego 395
  Metodyka audytu wewnętrznego 402
  12. Rachunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych 417
  13. Test i ćwiczenia sprawdzające 422
  Test 422
  Ćwiczenia sprawdzające 427
  Literatura 439
  Indeks 445
Rachunkowość budżetowa
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

452

Kategoria

Rachunkowość i controlling

ISBN-13

978-83-264-5500-1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 2,46 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

99,00

79,20

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Rachunkowość budżetowa uwzględnia szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach zaliczanych do sfery finansów ublicznych: jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Książka powstała głównie z myślą o pracownikach służb księgowych tych jednostek. Ma im pomóc w zrozumieniu specyfiki finansów publicznych, ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. Omówiono w niej miedzy innymi: teoretyczne zagadnienia finansów publicznych, tendencje rachunkowości sektora publicznego, nowe formy organizacyjne sektora finansów publicznych, organizację rachunkowości budżetowej. zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, specyfikę rachunkowości budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, a także samorządowych zakładów budżetowych, korespondencję wybranych kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w układzie zespołów planów kont, ewidencję funduszy pomocowych Unii Europejskiej, sprawozdawczość budżetową i finansową, kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, zarys rachunkowości zarządczej w sektorze finansów publicznych.
Publikacja może być wykorzystywana także podczas zajęć z rachunkowości budżetowej w szkołach średnich i wyższych oraz na szkoleniach z tego zakresu. Cenną pomoc dydaktyczną stanowią zamieszczone w niej przykłady i zadania z rozwiązaniami,


wydanie IV rozszerzone i zaktualizowane według stanu prawnego na 1 stycznia 2013 roku


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!