Badania lekarskie pracowników - nowe zasady od 1 kwietnia 2015 r.

-20%

Badania lekarskie pracowników - nowe zasady od 1 kwietnia 2015 r.

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Niezbędna pozycja w bibliotece każdego pracownika kadrowego


Książka ma formę przystępnego, praktycznego poradnika, w którym w sposób kompleksowy i przystępny zostały omówione przepisy dotyczące profilaktycznych badań lekarskich pracowników.


Przedstawiono również obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. nowe zasady kierowania pracowników na badania wstępne. Nie zabraknie również wyjaśnia wątpliwości związanych z wystawianiem skierowań na badania według nowego wzoru i analizą warunków pracy wskazanych w orzeczeniach lekarskich dostarczonych przez kandydatów na pracowników.


Liczba stron236
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8415-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     11
  CZĘŚĆ IKOMENTARZ
  Rozdział 1 Badania lekarskie pracowników - nowe zasady od 1 kwietnia 2015 r. (Anna Sokołowska)     17
  1. Badania lekarskie pracowników 17 2. Wstępne badania lekarskie pracowników 19 2.1. Pracownicy wyłączeni z obowiązku przeprowadzania wstępnych badań lekarskich 21 2.2. Pracownicy ponownie zatrudniani u tego samego pracodawcy 22 2.3. Pracownicy przyjmowani do pracy u innego pracodawcy 22 2.4. Pracownicy przyjmowani do pracy, którzy pozostają jednocześnie w innym stosunku pracy 24 2.5. Badania wstępne konieczne przy pracach szczególnie niebezpiecznych 26 2.6. Badania wstępne pracowników już zatrudnionych 26 3. Skierowanie na badania profilaktyczne 28 4. Przechowywanie skierowania na badania lekarskie i orzeczenia o braku przeciwskazań do pracy w aktach osobowych pracownika 33 5. Sankcje dla pracodawcy za naruszenie obowiązków dotyczących badań lekarskich 33 6. Sankcje dla pracownika w przypadku niepoddania się badaniom lekarskim     34
  Rozdział 2 Tryb i zasady przeprowadzania badań lekarskich (Maciej Ambroziewicz)     35
  1. Wprowadzenie 35 2. Rodzaje badań profilaktycznych 36 3. Tryb i zasady przeprowadzania badań profilaktycznych 39 4. Kto może przeprowadzać badania profilaktyczne? 43 5. Profilaktyczna opieka lekarska tylko na podstawie pisemnej umowy 43 6. Tryb odwoławczy 45 7. Finansowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 46 8. Przechowywanie orzeczeń lekarskich 46 9. Sankcje za niedopełnienie obowiązków związanych z profilaktyczną opieką lekarską nad pracownikami     47
  Rozdział 3 Obowiązek badań lekarskich na koszt pracodawcy (Jarosław Marciniak)     49
  Rozdział 4 Szczególne rodzaje badań lekarskich (Maciej Ambroziewicz)     52
  1. Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych 52 2. Badania kierowców oraz użytkowników pojazdów służbowych 53 2.1. Kto to jest kierowca? 53 2.2. Skierowanie na badania 55 2.3. Kto może przeprowadzać badania lekarskie kierowców? 59 2.4. Zasady badania kierowców wyłączonych spod przepisów ustawy o transporcie drogowym 60 2.5. Wzory zaświadczeń 62 2.6. Koszty badań 62 3. Badania uczniów i studentów     63
  Rozdział 5 Służba medycyny pracy (Dariusz Durzyński)     65
  1. Wprowadzenie 65 1.1. Jednostki organizacyjne służby medycyny pracy 65 1.2. Inne podmioty realizujące zadania służby medycyny pracy 66 2. Podmioty, na rzecz których realizowane są zadania służby medycyny pracy 66 3. Podmioty zobowiązane do objęcia pracowników profilaktyczną opieką zdrowotną 67 4. Zakres zadań i środki ich realizacji 68 4.1. Uwagi ogólne 68 4.2. Badania profilaktyczne przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę 70 5. Podmioty współdziałające z jednostkami służby medycyny pracy w realizacji zadań 72 6. Lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych 73 7. Umowa pracodawcy z jednostką służby medycyny pracy 75 8. Wojewódzki ośrodek medycyny pracy 77 8.1. Zadania wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy 77 8.2. Kontrola podstawowych jednostek służby medycyny pracy 78 9. Finansowanie zadań służby medycyny pracy 80 10. Podejmowanie działalności przez podmioty wykonujące zadania służby medycyny pracy 81 11. Dokumentacja medyczna     82
  Rozdział 6 Umowa o wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy zawierana pomiędzy pracodawcą a ośrodkiem medycyny pracy (Marta Handzlik)     84
  1. Wstęp 84 2. Zakres przedmiotowy umowy o wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy zawieranej pomiędzy pracodawcą a ośrodkiem medycyny pracy 86 3. Forma zawarcia umowy o wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy     87
  CZĘŚĆ IIPYTANIA I ODPOWIEDZI
  1. Po co są dwa egzemplarze skierowania na badania profilaktyczne? 91 2. Czy konieczne jest drukowanie dwóch kopii skierowania na badania lekarskie pracowników, jeśli tak, to w jakim celu i gdzie przechowywać drugą kopię? 93 3. Jak wypełniać nowy wzór skierowania na badania lekarskie obowiązujący od 1 kwietnia 2015 r.? 96 4. Czy na skierowaniu na pracownicze badania lekarskie może pojawić się dopisek: "Badania należy wykonać do?"? 97 5. Co oznacza podanie czynnika szkodliwego i wielkości narażenia w nowym wzorze skierowania na lekarskie badania pracowników? 98 6. Czy bazując na wzorze skierowania na badania lekarskie, można wprowadzić odmienny układ graficzny? 100 7. Czy lekarz medycyny pracy może zmieniać zakres prac wskazany w skierowaniu na badania profilaktyczne? 102 8. Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do wykonania testów psychologicznych? 104 9. Czy badanie lekarskie zmieniające stanowisko pracy powinno traktować się jako badanie wstępne, czy kontrolne? 105 10. Czy pracodawca powinien skierować na ponowne badania wstępne pracownika, który nie został po rekrutacji od razu zatrudniony? 106 11. Czy pracownik ma obowiązek pilnować terminu kolejnych pracowniczych badań lekarskich? 107 12. Jak długo jest ważne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy? 109 13. Jaki jest zakres badań profilaktycznych w odniesieniu do pracowników kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych? 110 14. Kiedy pracownicy powinni przeprowadzać badania lekarskie medycyny pracy? 112 15. Czy można wyegzekwować poniesiony koszt badania wstępnego od osoby, która po wykonaniu badań nie podjęła pracy? 113 16. Czy pracodawca ma obowiązek zwrotu kosztów dojazdu na wstępne badania profilaktyczne osobie przyjmowanej do pracy? 114 17. Czy w skierowaniu na badania wstępne pracownika należy wpisać, że jest to osoba niepełnosprawna? 116 18. Czy należy skierować na badania wstępne pracownika, który był zatrudniony u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę oraz umowy o dzieło? 116 19. Czy osobę, z którą po umowie zlecenia podpisano umowę o pracę, należy skierować na wstępne szkolenie bhp i badania lekarskie? 118 20. Czy zleceniobiorca poruszający się osobowym samochodem służbowym powinien otrzymać od zleceniodawcy skierowanie na badania lekarskie? 121 21. Czy kierowca, który posiada aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu psychologicznym, musi zostać skierowany na wstępne badania lekarskie? 124 22. Czy magazynier obsługujący wózek widłowy wysokiego składowania musi mieć badania psychotechniczne? 125 23. Czy należy skierować na badania wstępne pracownika, który po okresie próbnym został zatrudniony na stanowisku kierowniczym? 128 24. Czy organizator praktyk absolwenckich powinien skierować absolwentów na wstępne badania lekarskie? 129 25. Czy pracę przy komputerze w pełnym wymiarze czasu pracy, jaką wykonuje np. grafik komputerowy, uznaje się za pracę uciążliwą? 132 26. Czy pracownik wykonujący pracę w wykopach powyżej 1 m jest zobowiązany przejść badania lekarskie? 134 27. Czy pracownik, który rozpoczyna pracę przy komputerze, powinien być skierowany na badania profilaktyczne? 135 28. Czy prezes spółki zatrudniony na podstawie powołania powinien zostać skierowany na badania lekarskie? 137 29. Czy student przyjęty na nieodpłatną praktykę powinien przejść badania lekarskie i szkolenie bhp i ppoż? 138 30. Czy w przypadku osób przyjmowanych do pracy można wskazać więcej stanowisk pracy w skierowaniu na badania wstępne? 139 31. Jakie badania powinien odbyć operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym? 140 32. Czy firmy zatrudniające 60 i 100 pracowników powinny zawrzeć umowę z lekarzem medycyny pracy na badania pracowników? 143 33. Czy lekarz medycyny pracy może uzależnić przeprowadzenie badania profilaktycznego od dostarczenia przez pracownika zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty?     144
  CZĘŚĆ IIIWZORY DOKUMENTÓW
  Skierowanie na badania lekarskie 148 Orzeczenie lekarskie 150 Orzeczenie lekarskie 152 Rejestr wydanych orzeczeń 154 Umowa o wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy     155
  CZĘŚĆ IVAKTY PRAWNE
  Ustawa Kodeks pracy 161 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy 182 Ustawa o służbie medycyny pracy 215 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niezdolności do pracy 221 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów 224 Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy     235
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia