Konsekwencje prawne śmierci pracownika

-20%

Konsekwencje prawne śmierci pracownika

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,60  52,00

Format: pdf

41,6052,00

cena zawiera podatek VAT

Przedmiotem opracowania jest zagadnienie konsekwencji prawnych śmierci pracownika w świetle przepisów kodeksu pracy i niektórych innych ustaw z zakresu prawa pracy. Analizie poddano z jednej strony zagadnienie następstwa prawnego w zakresie świadczeń majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku oraz kwestię własnych roszczeń jego następców prawnych powstających na skutek śmierci pracownika, z drugiej zaś zagadnienie obowiązków prawnych ciążących na następcach zmarłego pracownika wobec jego pracodawcy. Przedmiotem rozważań uczyniono ponadto zagadnienie procesowej realizacji roszczeń następców prawnych pracownika, a także pracodawcy.


Liczba stron268
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-1883-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     7
  Słowo wstępne     11
  Rozdział I. Śmierć pracownika jako zdarzenie powodujące wygaśnięcie stosunku pracy i dokumentacja tego zdarzenia     15
  1.1. Wprowadzenie 15 1.2. Wygaśnięcie stosunku pracy 16 1.3. Śmierć pracownika jako przyczyna wygaśnięcia stosunku pracy 21 1.4. Świadectwo pracy po zmarłym pracowniku     40
  Rozdział II. Przejście praw majątkowych ze stosunku pracy na członków rodziny zmarłego pracownika według art. 631 § 2 k.p.     57
  2.1. Wprowadzenie 57 2.2. Pojęcie praw majątkowych ze stosunku pracy 58 2.3. Ewolucja poglądów na temat dziedziczenia praw majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku 90 2.4. Następstwo prawne w zakresie praw majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku określone w art. 631 § 2 k.p. 93 2.5. Uwagi końcowe     139
  Rozdział III. Szczególne przypadki następstwa prawnego w zakresie praw majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku     142
  3.1. Wprowadzenie 142 3.2. Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po zmarłym pracowniku 144 3.3. Odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone w związku z wypadkiem pracownika przy pracy     149
  Rozdział IV. Zakres sukcesji obowiązków ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku     163
  4.1. Wprowadzenie 163 4.2. Przedmiot zobowiązań wobec pracodawcy 164 4.3. Krąg podmiotów zobowiązanych wobec pracodawcy     169
  Rozdział V. Prawo do odprawy pośmiertnej     171
  5.1. Wprowadzenie 171 5.2. Krąg osób uprawnionych do odprawy pośmiertnej i przesłanki jej nabycia     174
  Rozdział VI. Pozakodeksowe przypadki nabycia uprawnień po zmarłym pracowniku     179
  6.1. Wprowadzenie 179 6.2. Świadczenia zaspokajane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 180 6.3. Ekspektatywa nabycia akcji komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego     189
  Rozdział VII. Problematyka procesowa     195
  7.1. Wprowadzenie 195 7.2. Realizacja roszczeń majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku przysługujących jego następcom prawnym 196 7.3. Realizacja roszczeń pracodawcy wobec następców prawnych pracownika 219 7.4. Realizacja roszczenia o wypłatę odprawy pośmiertnej 224 7.5. Problematyka następstwa procesowego po pracowniku zmarłym w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy     226
  Podsumowanie     237
  Bibliografia     246
  Wykaz orzeczeń sądowych     262
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia