Konsekwencje prawne śmierci pracownika

Konsekwencje prawne śmierci pracownika

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

52,00

Format: pdf

52,00

cena zawiera podatek VAT

Przedmiotem opracowania jest zagadnienie konsekwencji prawnych śmierci pracownika w świetle przepisów kodeksu pracy i niektórych innych ustaw z zakresu prawa pracy. Analizie poddano z jednej strony zagadnienie następstwa prawnego w zakresie świadczeń majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku oraz kwestię własnych roszczeń jego następców prawnych powstających na skutek śmierci pracownika, z drugiej zaś zagadnienie obowiązków prawnych ciążących na następcach zmarłego pracownika wobec jego pracodawcy. Przedmiotem rozważań uczyniono ponadto zagadnienie procesowej realizacji roszczeń następców prawnych pracownika, a także pracodawcy.


Liczba stron268
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-1883-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    7
  Słowo wstępne    11
  Rozdział I. Śmierć pracownika jako zdarzenie powodujące wygaśnięcie stosunku pracy i dokumentacja tego zdarzenia    15
  1.1. Wprowadzenie 15 1.2. Wygaśnięcie stosunku pracy 16 1.3. Śmierć pracownika jako przyczyna wygaśnięcia stosunku pracy 21 1.4. Świadectwo pracy po zmarłym pracowniku    40
  Rozdział II. Przejście praw majątkowych ze stosunku pracy na członków rodziny zmarłego pracownika według art. 631 § 2 k.p.    57
  2.1. Wprowadzenie 57 2.2. Pojęcie praw majątkowych ze stosunku pracy 58 2.3. Ewolucja poglądów na temat dziedziczenia praw majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku 90 2.4. Następstwo prawne w zakresie praw majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku określone w art. 631 § 2 k.p. 93 2.5. Uwagi końcowe    139
  Rozdział III. Szczególne przypadki następstwa prawnego w zakresie praw majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku    142
  3.1. Wprowadzenie 142 3.2. Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po zmarłym pracowniku 144 3.3. Odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone w związku z wypadkiem pracownika przy pracy    149
  Rozdział IV. Zakres sukcesji obowiązków ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku    163
  4.1. Wprowadzenie 163 4.2. Przedmiot zobowiązań wobec pracodawcy 164 4.3. Krąg podmiotów zobowiązanych wobec pracodawcy    169
  Rozdział V. Prawo do odprawy pośmiertnej    171
  5.1. Wprowadzenie 171 5.2. Krąg osób uprawnionych do odprawy pośmiertnej i przesłanki jej nabycia    174
  Rozdział VI. Pozakodeksowe przypadki nabycia uprawnień po zmarłym pracowniku    179
  6.1. Wprowadzenie 179 6.2. Świadczenia zaspokajane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 180 6.3. Ekspektatywa nabycia akcji komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego    189
  Rozdział VII. Problematyka procesowa    195
  7.1. Wprowadzenie 195 7.2. Realizacja roszczeń majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku przysługujących jego następcom prawnym 196 7.3. Realizacja roszczeń pracodawcy wobec następców prawnych pracownika 219 7.4. Realizacja roszczenia o wypłatę odprawy pośmiertnej 224 7.5. Problematyka następstwa procesowego po pracowniku zmarłym w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy    226
  Podsumowanie    237
  Bibliografia    246
  Wykaz orzeczeń sądowych    262
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia