Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki

-20%

Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

39,20  49,00

Format: pdf

39,2049,00

cena zawiera podatek VAT

Zamierzeniem autorów książki jest analiza najbardziej aktualnych zjawisk i tendencji obserwowanych na globalizującym się rynku turystycznym. Uwzględniona w niej zarówno dynamiczne zmiany zachodzące po stronie popytu i podaży turystycznej, jak i najnowsze osiągnięcia myśli ekonomicznej. Ważnym elementem publikacji są zamieszczone w każdym rozdziale studia przypadków przedsiębiorstw i regionów turystycznych, pokazujące, w jaki sposób można zastosować podejście ekonomiczne do analizy konkretnych zjawisk rynku turystycznego. Omówiono mi.in. tak złożone zagadnienia jak: * kolonizacja turystyczna i enklawizacja turystyki, * rola państwa w obszarze redukcji załamań i niedoskonałości rynku turystycznego, * problematyka zrównoważonego rozwoju turystyki. Z punktu widzenia potrzeb wykładowców, studentów i doktorantów największą zaletą opracowania jest kompleksowość i przejrzystość omawianych zagadnień, Badacze rynku turystycznego znajdą w nim omówienie najważniejszych aktualnych tendencji i trendów na rynku turystycznym. Praktycy z powodzeniem wykorzystają analizę zagrożeń i czynników konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Książka powinna wzbudzić refleksją na temat niepohamowanego rozwoju turystyki, która w wielu regionach stała się wężem pożerającym własny ogon i przyczyną konfliktów, podczas gdy jej potencjał rozwojowy, rozumnie wykorzystany, może służyć tworzeniu dobrobytu społeczności lokalnych. Wejdź na stroną www.rynek-turystyczny.eoficyna.com.pl, gdzie znajduje się blog prowadzony przez autorów książki oraz dostępny po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego zestaw testów on-line, dzięki którym sprawdzisz swoją wiedzę.


Liczba stron312
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5250-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O autorach     7
  Wprowadzenie     11
  1.Turystyka jako przedmiot badań ekonomicznych     15
  Magdalena Kachniewska, Elżbieta Nawrocka
  1.1.Pojęcie turystyki w ujęciu ekonomicznym     15
  1.2.Ekonomika turystyki - pojęcie i przedmiot badań     17
  1.3.Rozwój turystyki w świetle koncepcji ekonomicznych     23
  2.Uwarunkowania popytu turystycznego     31
  Agnieszka Niezgoda
  2.1.Pojęcie popytu turystycznego     31
  2.2.Czynniki kształtujące popyt turystyczny     33
  2.3.Proces decyzyjny konsumentów na rynku turystycznym     43
  2.4.Cechy i zmienne kształtujące popyt turystyczny     49
  2.5.Trendy po stronie popytu turystycznego     54
  3.Ekonomika podaży turystycznej     57
  Magdalena Kachniewska, Elżbieta Nawrocka
  3.1.Pojęcie i przedmiot podaży turystycznej     57
  3.2.Podmioty podaży turystycznej     69
  3.3.Cel działalności przedsiębiorstwa turystycznego w świetle alternatywnych teorii firmy     78
  3.4.Czynniki kształtujące wielkość produkcji i ceny usług turystycznych     81
  3.5.Formy regulacji i integracja przedsiębiorstw turystycznych     95
  3.6.Przeobrażenia podaży turystycznej pod wpływem nowoczesnych technologii     102
  4.Równowaga i relacje konkurencyjne na rynku turystycznym     113
  Magdalena Kachniewska, Elżbieta Nawrocka, Agnieszka Niezgoda
  4.1.Pojęcia rynku, rynku turystycznego i mechanizmu rynkowego     113
  4.2.Równowaga na rynku turystycznym i przyczyny jej zakłóceń     116
  4.3.Zjawisko konkurencji i bariery wejścia na rynek     124
  4.4.Istota konkurencyjności i źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa     133
  4.5.Konkurencyjność obszarów turystycznych i jej uwarunkowania     138
  4.6.Innowacyjność jako czynnik konkurencyjności na rynku turystycznym     147
  5.Miejsce turystyki w gospodarce narodowej     155
  Magdalena Kachniewska
  5.1.Mechanizm mnożnika turystycznego     155
  5.2.Wpływ turystyki na PKB     162
  5.3.Rachunek satelitarny turystyki (RST)     167
  5.4.Wymiana turystyczna z zagranicą jako eksport/import niewidzialny     175
  6.Globalizacja i internacjonalizacja działalności turystycznej     182
  Magdalena Kachniewska, Elżbieta Nawrocka, Adam Pawlicz
  6.1.Wielkość i czynniki rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego     182
  6.2.Przyczyny rozwoju międzynarodowej wymiany turystycznej w świetle teorii ekonomicznych     189
  6.3.Globalizacja jako czynnik przeobrażeń rynku turystycznego     195
  6.4.Motywy globalnej ekspansji przedsiębiorstw turystycznych     202
  6.5.Ekonomiczna ocena międzynarodowej wymiany turystycznej     208
  6.6.Gospodarki monokulturowe i zjawisko kolonizacji turystycznej     215
  7.Turystyka a środowisko społeczne i naturalne     223
  Magdalena Kachniewska, Agnieszka Niezgoda, Adam Pawlicz
  7.1.Współzależność turystyki i środowiska naturalnego     223
  7.2.Turystyka jako determinanta jakości życia w wymiarze społeczno-kulturowym     230
  7.3.Koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki     239
  7.4.Uwarunkowania wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego na rynku turystycznym     240
  8.Miejsce państwa na rynku turystycznym     247
  Adam Pawlicz
  8.1.Pojęcie i typologia efektów zewnętrznych rozwoju turystyki     248
  8.2.Rozwiązania problemu efektów zewnętrznych     260
  8.3.Dobra publiczne na rynku turystycznym     270
  8.4.Dylematy dostarczania dóbr publicznych na rynku turystycznym     275
  8.5.Koszty transakcyjne i asymetria informacji     279
  8.6.Metody ograniczania asymetrii informacji i kosztów transakcyjnych na rynku turystycznym     282
  Bibliografia     289
  Indeks     307
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia