Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane

Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,00

Format: pdf

69,00

cena zawiera podatek VAT

Książka prezentuje aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania placówek ochrony zdrowia i ich zespołów pielęgniarskich w odniesieniu do współczesnych problemów organizacji ochrony zdrowia. Wielopłaszczyznowe ujęcie tematu bazujące na doświadczeniach zawodowych autorów pozwala na zapoznanie się z konkretnymi przykładami rozwiązań organizacyjnych, wynikami ich zastosowania w praktyce oraz oceną ich skuteczności.


Publikacja składa się z dwóch części, w których przedstawiono m.in.: kształtowanie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy kadry pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych; różnice pomiędzy zatrudnieniem pracowniczym a niepracowniczym personelu pielęgniarskiego; specyfikę relacji pielęgniarka-pacjent oraz specyfikę działań zespołów lekarsko-pielęgniarskich; praktyczne aspekty pracy pielęgniarki w lecznictwie ambulatoryjnym w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; metody szacowania zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, doskonalenie i rozwój zawodowy pielęgniarek, organizowanie stanowisk pracy oraz organizowanie opieki nad pacjentem i dbanie o jej jakość w szpitalach; zagadnienia z zakresu pielęgniarstwa rehabilitacyjnego. Adresaci:
Książka adresowana jest do osób zarządzających szpitalami, menedżerskiej kadry pielęgniarskiej oraz pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w szczególności w szpitalach. Opracowanie może być również przydatne pielęgniarkom odbywającym studia pierwszego i drugiego stopnia na wydziałach pielęgniarstwa, a także w ramach kształcenia przed- i podyplomowego.


"(...) utwór obejmujący kompleksowo i dość szeroko problematykę pracy pielęgniarek, aktualną i ważną, wypełnia lukę na rynku wydawniczym, stanowiąc swoiste kompendium wiedzy".


Prof. zw. dr hab. n. med. Marian Sygit


Liczba stron400
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-6073-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    13
  Wstęp    15
  Rozdział i Zarządzanie i przywództwo w pionie pielęgniarskim w szpitalu    19
  1. Wprowadzenie    19
  2. Misja szpitala jako element planowania strategicznego    19
  3. Misja pielęgniarstwa    24
  4. Zarządzanie podmiotem leczniczym i stanowiska kierownicze    25
  5. Struktury organizacyjne podmiotów leczniczych    29
  5.1. Struktura funkcjonalna    34
  5.2. Struktura oddziałowa    36
  5.3. Struktura zespołowa    38
  5.4. Struktura sieciowa    38
  5.5. Struktura macierzowa (matrycowa)    39
  6. Przywództwo a wizerunek szpitala    42
  7. Style kierowania    43
  8. System ordynatorski i system konsultancki    44
  Piśmiennictwo    46
  Rozdział II Zatrudnienie w podmiocie leczniczym    49
  1. Wprowadzenie    49
  2. Zatrudnienie pracownicze    50
  3. Zatrudnienie niepracownicze    59
  4. Podsumowanie    66
  Piśmiennictwo    66
  Rozdział III Kształtowanie środowiska pracy kadry pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych    70
  1. Wprowadzenie    70
  2. Identyfikacja czynników kształtujących optymalne rozwiązania ergonomiczne na stanowiskach pielęgniarskich    72
  3. Właściwości miejsca pracy kadry pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych    78
  4. Psychofizyczne obciążenie procesem pracy kadry pielęgniarskiej    82
  5. Kształtowanie systemu organizacji procesu pracy personelu pielęgniarskiego z perspektywy ergonomii    87
  6. Podsumowanie    92
  Piśmiennictwo    94
  Rozdział IV Zarządzanie potencjałem ludzkim kadry pielęgniarskiej w szpitalach    97
  1. Wprowadzenie    97
  2. Uwarunkowania i organizacja zarządzania potencjałem ludzkim w szpitalach    99
  3. Procedury i techniki zarządzania potencjałem ludzkim kadry pielęgniarskiej w szpitalach    107
  3.1. Planowanie kadry pielęgniarskiej    107
  3.2. Rekrutacja i selekcja kadry pielęgniarskiej    110
  3.3. Ocena okresowa kadry pielęgniarskiej    115
  3.4. Rozwój kadry pielęgniarskiej    121
  4. Podsumowanie    126
  Piśmiennictwo    127
  Rozdział V podstawy zarządzania opieką pielęgniarską w międzynarodowej firmie medycznej    129
  1. Założenia programu "pacjent w centrum Opieki" w firmie Medicover    129
  1.1. Informacje wstępne    129
  1.2. Program "pacjent w centrum Opieki" jako realizacja założeń modelu Patient-Centered Medical Home    130
  1.3. Lekarz prowadzący    132
  1.4. Praca zespołowa    132
  1.5. Całościowa opieka nad zdrowiem pacjenta    133
  1.6. Koordynacja opieki    133
  1.7. Bezpieczna platforma internetowa Medicover on-line    134
  1.8. Jakość i bezpieczeństwo oraz system oceny efektywności    134
  1.9. Szybki dostęp pacjenta do porady medycznej    135
  2. Porównanie opieki tradycyjnej do programu "pacjent w centrum Opieki"    136
  2.1. Tradycyjny model opieki    136
  2.2. Potrzeba zmian modelu tradycyjnego    139
  2.3. Zmiany w polskim ustawodawstwie    139
  3. Rola zawodowa pielęgniarki jako koordynatora opieki    141
  3.1. Wykonywanie zawodu pielęgniarki    141
  3.2. Rola pielęgniarki w programie "pacjent w centrum Opieki"    142
  3.3. Rekrutacja pielęgniarek na stanowisko koordynatora opieki    151
  4. Korzyści z realizacji holistycznego programu "pacjent w centrum Opieki"    152
  4.1. Jeden lekarz prowadzący    152
  4.2. Praca zespołowa lekarzy i pielęgniarek    153
  4.3. Udział pielęgniarki w procesie opieki nad pacjentem    153
  4.4. Dostęp pacjentów do opieki podstawowej    154
  4.5. Całościowe podejście do problemów zdrowotnych pacjenta    155
  4.6. Koordynacja diagnostyki i konsultacji specjalistycznych    156
  4.7. Ciągłość leczenia    156
  4.8. Zadowolenie pacjentów    156
  4.9. Zadowolenie członków zespołów opieki podstawowej    157
  5. Trudności w realizacji i potrzeby związane ze zmianą    157
  5.1. Zmiany operacyjne    157
  5.2. Przystosowanie systemów informatycznych    159
  5.3. Wpływ na zachowania pacjentów    160
  5.4. Ocena satysfakcji pacjenta    160
  Piśmiennictwo    161
  Rozdział VI Zarządzanie personelem pielęgniarskim w Wielkiej Brytanii    163
  1. Wprowadzenie do specyfiki pielęgniarstwa brytyjskiego    163
  2. Kształcenie pielęgniarek    166
  2.1. Kształcenie przeddyplomowe    166
  2.2. Uzyskanie rejestracji w Nursing and Midwifery Council NMC - prawa do wykonywania zawodu    168
  2.3. Kształcenie podyplomowe - Continuous Professional Development CPD    169
  3. Organizacja ochrony zdrowia    171
  4. Organizacja pracy pielęgniarek    172
  4.1. Wprowadzenie do pracy induction programme, mentoring    173
  4.2. Rozwiązania organizacyjne - primary nursing, nursing team, link nurses, multidisciplinary team    177
  4.3. Samodzielność zawodowa    178
  4.4. Kwalifikacje i kompetencje menedżerów w pielęgniarstwie    179
  4.5. Kto może zostać menedżerem w pielęgniarstwie brytyjskim    179
  5. Rekrutacja na stanowiska menedżerskie    181
  6. Rola menedżerów w codziennej praktyce    182
  7. Podsumowanie    183
  Piśmiennictwo    183
  Rozdział VII Zarządzanie relacjami pielęgniarka-pacjent w usługach medycznych    185
  1. Wprowadzenie    185
  2. Marketing relacyjny i jego rola w kształtowaniu jakości usług medycznych    186
  2.1. Działania posprzedażne    189
  2.2. Jakość usług zdrowotnych    190
  3. Specyfika relacji pielęgniarka-pacjent    195
  3.1. Promocja zdrowia    195
  3.2. Coaching zdrowotny i coaching koleżeński    196
  3.3. CRM (Customer Relationship Management) i PRM (Patient Relationship Management)    198
  3.4. Empatia u pielęgniarek wobec cierpienia pacjentów    201
  3.5. Syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek    203
  3.5.1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu    207
  Piśmiennictwo    210
  Rozdział VIII Zespoły lekarsko-pielęgniarskie w systemie opieki nad przewlekle chorym    215
  1. Choroby przewlekłe    215
  1.1. Definicja choroby przewlekłej    215
  1.2. Najczęstsze przyczyny chorób przewlekłych    216
  1.3. Chorzy przewlekle w polsce    216
  1.4. Wpływ choroby przewlekłej na pacjenta, jego rodzinę, otaczające go środowisko    218
  1.5. Wpływ choroby przewlekłej pacjentów na personel medyczny    219
  2. Opieka zespołu lekarsko-pielęgniarskiego nad chorym przewlekle    220
  2.1. Opieka holistyczna nad przewlekle chorym    220
  2.2. Szkolenie zespołów lekarsko-pielęgniarskich    220
  3. Praca w zespołach    221
  4. Szkolenie pacjenta i pomocnika rodzinnego    224
  4.1. Trening podstawowy pacjenta przygotowywanego do leczenia przewlekłego ciągłą domową dializą otrzewnową (cDDO)    224
  4.2. Zakres wymagań edukacyjnych    225
  4.3. Ocena wiedzy nabytej    225
  4.4. Metoda szkolenia    226
  4.5. Zmodyfikowane cele szkolenia    226
  4.6. Modyfikacja materiału edukacyjnego    227
  4.7. Poziom wymagań    227
  4.8. Zmodyfikowane kryteria oceny wiedzy nabytej pacjenta (ocena holistyczna)    229
  4.9. Ocena osiągnięć pacjenta szkolonego    229
  4.10. Oczekiwane wyniki    231
  5. Stan zagrożenia zespołem wypalenia personelu medycznego oraz pacjenta i jego rodziny wobec choroby przewlekłej    232
  6. Kierunki ewolucji dla funkcjonowania systemu opieki zespołowej nad chorym przewlekle    233
  7. Zagrożenia dla funkcjonowania idei zespołów lekarsko-pielęgniarskich jako systemu opieki nad chorym przewlekle    233
  8. Podsumowanie    233
  Piśmiennictwo    234
  Rozdział IX praktyczne aspekty pracy pielęgniarki w lecznictwie ambulatoryjnym w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej    235
  1. Wprowadzenie    235
  2. Podstawowa opieka zdrowotna    236
  2.1. Proces przyjęcia pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej    237
  2.2. Wyznaczenie terminu wizyty pacjenta    238
  2.3. Zbieranie wywiadu od pacjenta    238
  2.4. Wizyta w gabinecie lekarskim    240
  3. Praca pielęgniarki w gabinecie zabiegowym a zadania pielęgniarki rodzinnej    242
  3.1. Zadania pielęgniarki w poradni pediatrycznej    243
  4. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w strukturze podstawowej opieki zdrowotnej    246
  5. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna    248
  5.1. Zasady udzielania świadczeń specjalistycznych    248
  5.2. Zadania pielęgniarki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej    249
  6. Centralna rejestracja jako warunek sprawnego działania opieki ambulatoryjnej    253
  7. Podsumowanie    255
  Piśmiennictwo    255
  Rozdział X Strategia rozwoju pielęgniarstwa w podmiocie leczniczym    257
  1. Wprowadzenie    257
  2. Struktura pionu, cele, zadania    257
  3. Wpływ samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, konsultantów krajowych oraz wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa, wymogów NFZ na strukturę organizacyjną oraz zadania pionu pielęgniarek    264
  4. Założenia organizacyjne w realizacji funkcji kierowniczych w zakresie planowania, organizowania, przewodzenia, motywowania, kontrolowania - zadania, zasoby kadrowe, wyposażenie stanowisk pracy, uprawnienia    267
  Piśmiennictwo    272
  Rozdział Xi pielęgniarskie zasoby kadrowe w podmiocie leczniczym    274
  1. Wprowadzenie    274
  2. Planowanie zatrudnienia pielęgniarek    274
  3. Metody szacowania zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską    275
  4. Mechanizmy zapewniające zasoby kadrowe dostosowane do aktualnego zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską: alokacja personelu, system zastępstw, wzrost lub zmniejszenie zatrudnienia    277
  5. Program adaptacji społeczno-zawodowej    279
  6. Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki    288
  7. Konkursy na stanowiska kierownicze    292
  Piśmiennictwo    295
  Rozdział XII Doskonalenie, rozwój zawodowy pielęgniarek i organizowanie stanowisk pracy    297
  1. Wprowadzenie    297
  2. Zakładowe i oddziałowe plany szkoleń - uwzględniające wymogi kwalifikacyjne oraz specyfikę opieki nad pacjentem    297
  3. Motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji: powiązanie systemu wynagrodzeń z poziomem kwalifikacji    300
  4. Program rozwoju zawodowego obejmujący działania wpływające na poziom wiedzy, umiejętności oraz postawę zawodową    302
  5. Organizowanie stanowisk pracy na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz dyrektywy Unii europejskiej    303
  5.1. Zasoby lokalowe, sprzętowe, dokumentacja    303
  5.2. Odzież robocza oraz środki ochrony indywidualnej    308
  5.3. Zasady bezpiecznego przemieszczania pacjentów    310
  5.4. Bezpieczeństwo pielęgniarki na stanowisku pracy: ekspozycje zawodowe, urazy, agresja słowna lub fizyczna pacjentów stanowiąca naruszenie praw pielęgniarki przewidzianych jak dla funkcjonariusza publicznego    313
  5.5. Przerwy oraz odpoczynek w pracy na stanowisku pielęgniarki    318
  5.6. Dbałość o kończyny górne i kończyny dolne przez personel pielęgniarski. System komunikacji z pacjentem (system przyzywowy), urządzenia monitorujące stan pacjenta, system kamer, obuwie a poziom zmęczenia pielęgniarki na stanowisku pracy    319
  5.7. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu    321
  Piśmiennictwo    324
  Rozdział XIII Organizowanie opieki nad pacjentem i jakość opieki pielęgniarskiej    328
  1. Wprowadzenie    328
  2. Planowanie opieki nad pacjentem a uprawnienia pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń bez zlecenia lekarskiego    328
  3. Proces pielęgnowania    330
  4. Informowanie pacjenta o jego prawach    335
  5. Przestrzeganie praw pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej    338
  6. Realizacja zleceń lekarskich przez pielęgniarki    340
  7. Jakość opieki pielęgniarskiej    343
  7.1. Tworzenie oraz monitorowanie procedur postępowania pielęgniarskiego    343
  Piśmiennictwo    351
  Rozdział XIV pielęgniarstwo rehabilitacyjne. Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjentów z niewydolnością narządu ruchu i niewydolnością sensoryczną    352
  1. Zadania pielęgniarki w rehabilitacji przyłóżkowej pacjentów czasowo i przewlekle unieruchomionych    352
  1.1. Przyczyny hipokinezji i akinezji    355
  1.2. Skutki przewlekłego unieruchomienia pacjenta    356
  1.3. Rehabilitacja przyłóżkowa-ruchowa pacjenta przewlekle leżącego    358
  1.3.1. Łóżko wielofunkcyjne    361
  1.3.2. Terapia ułożeniowa    363
  1.3.3. P rofilaktyka zmian na skórze    366
  1.3.4. Zapobieganie zmianom w układzie żylnym. Interakcja heparyn z żywnością    369
  1.4. Rehabilitacja przyłóżkowa-oddechowa    371
  2. Rehabilitacja domowa pacjentów z przewlekłą niewydolnością ruchową - organizacja i zadania pielęgniarki rodzinnej    379
  3. Rehabilitacja w procesie pielęgnowania pacjentów z unieruchomieniem zewnętrznym. Unieruchomienie zewnętrzne w chirurgii rekonstrukcyjnej jest metodą leczenia znoszącą możliwość wykonania ruchu    381
  4. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych sensorycznie    384
  5. Rehabilitacja w procesie pielęgnowania osób głuchych i niedosłyszących    387
  6. Rehabilitacja przyłóżkowa w procesie pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu    387
  7. Rehabilitacja lecznicza w procesie pielęgnowania pacjentów po pierwotnej alloplastyce stawu biodrowego    390
  Piśmiennictwo    393
  O autorach    395
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia