Współczesne problemy prawa zobowiązań

-15%

Współczesne problemy prawa zobowiązań

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

94,35  111,00

Format: pdf

94,35111,00

cena zawiera podatek VAT

W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące niemal wszystkich działów zobowiązań, w tym również z pogranicza prawa rzeczowego oraz prywatnego międzynarodowego. Wiele rozwiązań zaproponowanych przez autorów, z uwagi na ich nowatorski charakter, stanowi cenny wkład w rozwój prawa cywilnego. Artykuły zawierają dorobek badawczy, który może w najbliższym czasie kształtować praktykę stosowania prawa cywilnego.


Liczba stron812
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9027-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne     11
  Wystąpienia poświęcone profesorowi Zbigniewowi Radwańskiemu
  Janina Panowicz-Lipska Nowe konstrukcje w projekcie przepisów o umowach dotyczących korzystania z cudzych rzeczy lub praw     15
  Bronisław Ziemianin Profesor Zbigniew Radwański - wspomnienie pośmiertne     27
  Maksymilian Pazdan Profesor Zbigniew Radwański jako uczony, kodyfikator i redaktor     32
  Andrzej Szlęzak Profesor Radwański - refleksja osobista     39
  Część pierwsza. Referaty
  Ewa Bagińska Kompensacja utraconej szansy - problem związku przyczynowego czy szkody?     43
  Kinga Bączyk-Rozwadowska Koncepcja no fault compensation a polski system kompensacji szkód doznanych w następstwie zdarzeń medycznych     68
  Zdzisław Brodecki, Dorota Maśniak Principles of European Insurance Contract Law jako element zintegrowanego porządku prawnego     95
  Jan Byrski Ustawowy zakaz wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności partnera outsourcingowego wobec banku     113
  Krzysztof Czub Treść umów licencyjnych w prawie autorskim i w prawie własności przemysłowej - wspólna natura, odmienna regulacja     124
  Katarzyna Doliwa, Adam Doliwa Zbigniewa Radwańskiego semiotyczna koncepcja oświadczenia woli     141
  Przemysław Drapała Problem niespójnej i niepełnej regulacji kodeksowej skutków wykonania umownego i ustawowego prawa odstąpienia od umowy (art. 395 § 2 a art. 494 k.c.) w perspektywie nowej kodyfikacji     153
  Edyta Figura-Góralczyk Prawo właściwe dla "wielomiejscowych" czynów nieuczciwej konkurencji     170
  Grzegorz Gorczyński Klauzula rebus sic stantibus w XXI wieku     186
  Mateusz Grochowski, Ewa Łętowska Czemu może dziś służyć bezpodstawne wzbogacenie?     213
  Jacek Górecki, Grzegorz Matusik Prawo pierwokupu (pierwszeństwo) w nowym kodeksie cywilnym     230
  Jacek Jastrzębski Konstrukcje prawa obcego a ustalone zwyczaje przy wykładni klauzul umownych     246
  Natalia Karczewska-Kamińska Dostosowanie polskiego prawa czynów niedozwolonych do zasad europejskiego prawa deliktów zawartych w PETL i DCFR (w związku z projektem nowego kodeksu cywilnego)     269
  Wojciech J. Katner Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną naruszeniem zobowiązania de lege lata i według propozycji zgłoszonych do nowego kodeksu cywilnego     286
  Piotr Konik, Maciej Pannert Dopuszczalność zastrzegania uprawnienia do odstąpienia częściowego w umowie o roboty budowlane     305
  Marcin Krajewski Pierwotna niemożliwość świadczenia - między dwoma rozwiązaniami     323
  Zbigniew Kuniewicz, Przemysław Katner Zmiany w składzie osobowym wspólników spółki cywilnej a odpowiedzialność za jej zobowiązania     334
  Jan Lic Treść pojęcia solidarności dłużników     352
  Anita Lutkiewicz-Rucińska Zagadnienie wielości świadczeń głównych w stosunku zobowiązaniowym - rozważania na przykładzie umowy o dzieło     369
  Piotr Machnikowski Prawo zobowiązań w 2025 roku. Nowe technologie, nowe wyzwania     379
  Maja Maciejewska-Szałas Forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnych w projekcie księgi pierwszej nowego kodeksu cywilnego     396
  Maciej Mataczyński Prawo właściwe dla formy czynności prawnych, których przedmiotem jest rozporządzenie prawami udziałowymi w spółkach handlowych, jak również powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej     412
  Jacek Mazurkiewicz "Cześć, prywatność i zgon pilnie sprzedam!" Wokół dopuszczalności rozporządzania prawami osobistymi     432
  Katarzyna Michałowska Argumenty z prawa obcego w uzasadnieniu uchwał i orzeczeń Sądu Najwyższego     457
  Kinga Michałowska Umowne zadysponowanie informacjami ze sfery prywatności     475
  Krzysztof Mularski Zakres autonomii woli w ramach prawa pierwokupu     498
  Izabela Mycko-Katner Charakter (natura) świadczenia wyrównawczego w umowie agencyjnej     528
  Magdalena Olczyk Charakter prawny więzi łączącej dawne strony umowy najmu w razie dalszego zajmowania lokalu mieszkalnego przez byłego najemcę     547
  Marlena Pecyna, Fryderyk Zoll Regulacja świadczenia usług jako wyzwanie legislacyjne     561
  Agnieszka Pyrzyńska Świadczenie jednorazowe w umownym zobowiązaniu ciągłym     588
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka Uwagi na temat naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji     605
  Maciej Rzewuski Darowizna na wypadek śmierci     626
  Tomasz Sójka Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych     639
  Rafał Szczepaniak Rozróżnienie prawa prywatnego i publicznego na przykładzie umów obligacyjnych jako form działania administracji     652
  Andrzej Szlęzak Kilka uwag o warunku potestatywnym     670
  Ryszard Szostak O potrzebie usprawnienia kodeksowej regulacji umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia     680
  Piotr Tereszkiewicz Solidarność dłużników w świetle europeizacji prawa obligacyjnego     696
  Krzysztof Topolewski Umowa agencyjna według Kodeksu cywilnego. Wybrane problemy de lege ferenda     712
  Magdalena Wilejczyk O potrzebie uchylenia art. 412 k.c. i zasadności wprowadzenia reguły wyłączającej żądanie zwrotu świadczenia niegodziwego     728
  Piotr Zakrzewski Umowa darowizny na wypadek śmierci w prawie holenderskim, niemieckim i polskim     743
  Kamil Zaradkiewicz Prawo zabudowy w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego     761
   Część druga. Głosy w dyskusji
  Katarzyna Anna Dadańska Prawo pierwokupu (pierwszeństwo nabycia) - głos w dyskusji     783
  Jacek Mazurkiewicz Dwa głosy w dyskusjach     788
  Marek Miller Wypowiedź odnosząca się do referatu Profesor Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej     790
  Konrad Osajda Wielość funkcji zadośćuczynienia a zakres swobody sędziowskiej przy określaniu wysokości zadośćuczynienia     794
  Maria-Anna Zachariasiewicz Uwagi do referatu Profesora Wojciecha J. Katnera     798
   Podsumowanie
  Tomasz Sokołowski Współczesne problemy prawa zobowiązań. Podsumowanie V Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Poznaniu w 2014 roku     803
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia