Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura

-20%

Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura

2 oceny

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Aktualne teorie i najnowsze światowe osiągnięcia nauk organizacji i zarządzania Książka jest podręcznikiem akademickim teorii organizacji i zarządzania, przeznaczanym dla studentów nauk ekonomicznych i zarządzania starszych lat. Poświęcana jest wybranym aktualnym i istotnym z punktu widzenia dyscypliny kierunkom, które są powszechnie znane na świecie i wchodzą w zakres kanonów nauczania zarządzania. Materiał zawarty w publikacji wykracza poza typowy program kursu podstawowego zarządzania i teorii organizacji. Obejmuje wybór aktualnych zagadnień przedmiotu, od tematyki zarządzania postkolonialnego, przez zarządzanie w kulturze i zarządzanie jakością, do twórczości organizacyjnej, "Zarządzanie w XXI wieku" to podręcznik niezwykle interesujący i nietypowy. Autorki nie przedstawiają w swojej książce popularnych obecnie (a często przejściowych] mód w zarządzaniu, ale koncentrują się na wątkach, które uznały za szczególnie znamienne, a stosunkowo mata znane w Polsce. Takiego przeglądu koncepcji na naszym rynku jeszcze nie było, co sprawia, że publikacja powinna znaleźć się na liście lektur tych wszystkich, którzy chcą lepiej poznać współczesne zarządzanie i jego kontekst, dr hab., prof, UW Beata Glinka


Liczba stron348
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5279-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  Struktura książki     14
  CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNY KONTEKST ZARZĄDZANIA     17
  ROZDZIAŁ I Globalizacja: perspektywy teoretyczne     19
  Globaliści     22
  Sceptycy     23
  Transformacjonaliści     24
  ROZDZIAŁ II Wprowadzenie do globalnej polityki ekonomicznej     27
  Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty świat     30
  Inne podmioty w systemie globalnym     31
  Instytucje Bretton Woods: refleksje krytyczne     32
  ROZDZIAŁ III Korporacje ponadnarodowe a globalizacja     35
  Koncepcje globalizacji Leslie Sklaira     37
  Ponadnarodowa klasa kapitalistyczna (PKK)     38
  Korporacyjna odpowiedzialność społeczna (KOS) w warunkach globalizacji     40
  ROZDZIAŁ IV Teoretyczne uzasadnienia KOS     43
  Definicja KOS     45
  Firma i jej interesariusze     47
  Zasady KOS w praktyce organizacji     49
  ROZDZIAŁ V Kontekst postkolonialny zarządzania     53
  Pojęcie postkolonializmu     55
  Główni teoretycy postkolonializmu     57
  Postkolonializm w zarządzaniu     58
  ROZDZIAŁ VI Globalizacja i środowisko naturalne     61
  Wpływ globalizacji na zmiany ekologiczne     63
  Zagrożenia ekologiczne     64
  Wpływ korporacji na środowisko i społeczności w krajach rozwijających się     65
  CZĘŚĆ II. ZARZĄDZANIE MIĘDZYKULTUROWE     69
  ROZDZIAŁ VII Różnice kulturowe a zarządzanie     71
  Kontekst kulturowy zarządzania     73
  Wiedza i kultura     74
  Stereotypy kulturowe i zarządzanie     76
  ROZDZIAŁ VIII Kulturowe uwarunkowania zarządzania     79
  Pojęcie kultury     81
  Zewnętrzne aspekty kultury     82
  Wierzenia i wartości     84
  ROZDZIAŁ IX Podstawowe założenia kulturowe     87
  Natura i kultura     89
  Człowiek i kultura     91
  Relacje międzyludzkie i kultura organizacji     92
  ROZDZIAŁ X Wymiary i poziomy analizy kultury     93
  Przestrzeń, język i czas     95
  Zróżnicowanie kulturowe narodów i społeczności     97
  Wpływ sektora przemysłu i grup zawodowych na kulturę organizacji     98
  ROZDZIAŁ XI Różnice kulturowe w procesie zarządzania     99
  Klasyfikacja Hofstede     101
  Klasyfikacja Trompenaarsa     103
  Klasyfikacja GLOBE     105
  ROZDZIAŁ XII Kultura narodowa i zarządzanie     109
  Tożsamości kulturowe     111
  Zjawisko hybrydyzacji     112
  Multikulturalizm     114
  ROZDZIAŁ XIII Różnice kulturowe: doświadczenia na poziomie jednostek     115
  Akulturacja     117
  Współpraca w grupach międzykulturowych     119
  Etyka, kultura i zarządzanie     121
  CZĘŚĆ III. JAKOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH     125
  ROZDZIAŁ XIV Jakość w zarządzaniu     127
  Historia koncepcji jakości     129
  Pojęcie jakości w zarządzaniu     130
  Interpretacje jakości w zarządzaniu     132
  ROZDZIAŁ XV Jakość w usługach     139
  Trzeci sektor i badania jakości     141
  Jakość a cechy usług     143
  Rola użytkowników w określaniu jakości w usługach     143
  ROZDZIAŁ XVI Jakość w usługach a pracownicy organizacji usługowych     145
  Koncepcja "łańcucha zysku usług"     148
  Niektóre czynniki środowiskowe i stres     149
  Jakość usług z perspektywy relacyjnej     150
  ROZDZIAŁ XVII Określanie jakości usług     151
  Modele SERVQUAL i SERVPERF     153
  Inne modele określania jakości usług     155
  Zastosowanie metod statystycznych w usługach     159
  ROZDZIAŁ XVIII Etyka i polityka w zarządzaniu jakością     161
  Poziom globalny     165
  Poziom krajowy     166
  Poziom organizacji     167
  CZĘŚĆ IV. TWÓRCZOŚĆ W ZARZĄDZANIU     169
  ROZDZIAŁ XIX Jak znaleźć przepływ?     171
  Przepływ     173
  Samorealizacja w organizacjach     175
  Kres motywowania - praca twórcza jako zabawa     178
  ROZDZIAŁ XX Organizacja opowiadana i opowiadająca     181
  Typy opowieści w organizacjach     183
  Gawęda menedżerska     185
  Opowieści przedstawiane - organizacja jako scena     187
  ROZDZIAŁ XXI Mity i archetypy w świecie organizacji     191
  Mity i zarządzanie     193
  Mitologizacja organizacji     195
  Archetypy     197
  ROZDZIAŁ XXII Zarządzanie sztuką, sztuka zarządzania     201
  Zarządzanie sztuką     203
  Zarządzanie jako sztuka     206
  Wyobraźnia organizacyjna     208
  ROZDZIAŁ XXIII Rynek doznań     211
  Etapy rozwoju rynku     213
  Zarządzanie na rynku doznań     214
  Autentyczność i cień     217
  ROZDZIAŁ XXIV Ironia i humor     219
  Ironia w organizacjach     221
  Ironia jako forma organizacyjnego oporu     224
  Humor "na górze"     226
  ROZDZIAŁ XXV Przedsiębiorczość i duch innowacyjności     229
  Przedsiębiorczość jako podejmowanie wyzwań     231
  Przedsiębiorczość a zarządzanie     233
  Przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie     235
  Różne rodzaje przedsiębiorczości     238
  CZĘŚĆ V. ZARZĄDZANIE A KULTURA     241
  ROZDZIAŁ XXVI Kultura organizacji     243
  Czy kulturą można zarządzać?     245
  Organizacje jako kultury     248
  Nadawanie sensu     251
  ROZDZIAŁ XXVII Tożsamość a organizacja     253
  Tożsamość organizacji     255
  Zmiana a trwanie     257
  Pamięć i zapominanie     260
  ROZDZIAŁ XXVIII Człowiek zarządzany    263
  Zarządzanie uczuciami     265
  Czas pracy, czas życia     267
  Cisza - poza zarządzaniem     270
  ROZDZIAŁ XXIX Przestrzeń organizacji     275
  Przestrzeń     277
  Tworzenie przestrzeni organizacyjnych     279
  Inne przestrzenie - heterotopie, puste przestrzenie     281
  ROZDZIAŁ XXX Duchowość a zarządzanie     285
  Związki duchowości z zarządzaniem     287
  Zarządzanie pogranicza: kultywowanie cnót czy biznes?     289
  Poszukiwanie sensu w organizacjach     290
  ROZDZIAŁ XXXI Kultura zarządzania     295
  Kultura menedżerska i menedżeryzm     297
  Mody i style w zarządzaniu     300
  Edukacja menedżerska     302
  ROZDZIAŁ XXXII Zarządzanie różnorodnością     307
  Współczesne podejścia do różnorodności     309
  Gender i komunikowanie się w pracy     312
  Konflikt w organizacjach     314
  Bibliografia     316
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia