Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura

Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura

1 ocena

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,00

Format: pdf

59,00

cena zawiera podatek VAT

Aktualne teorie i najnowsze światowe osiągnięcia nauk organizacji i zarządzania Książka jest podręcznikiem akademickim teorii organizacji i zarządzania, przeznaczanym dla studentów nauk ekonomicznych i zarządzania starszych lat. Poświęcana jest wybranym aktualnym i istotnym z punktu widzenia dyscypliny kierunkom, które są powszechnie znane na świecie i wchodzą w zakres kanonów nauczania zarządzania. Materiał zawarty w publikacji wykracza poza typowy program kursu podstawowego zarządzania i teorii organizacji. Obejmuje wybór aktualnych zagadnień przedmiotu, od tematyki zarządzania postkolonialnego, przez zarządzanie w kulturze i zarządzanie jakością, do twórczości organizacyjnej, "Zarządzanie w XXI wieku" to podręcznik niezwykle interesujący i nietypowy. Autorki nie przedstawiają w swojej książce popularnych obecnie (a często przejściowych] mód w zarządzaniu, ale koncentrują się na wątkach, które uznały za szczególnie znamienne, a stosunkowo mata znane w Polsce. Takiego przeglądu koncepcji na naszym rynku jeszcze nie było, co sprawia, że publikacja powinna znaleźć się na liście lektur tych wszystkich, którzy chcą lepiej poznać współczesne zarządzanie i jego kontekst, dr hab., prof, UW Beata Glinka


Liczba stron348
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5279-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Struktura książki    14
  CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNY KONTEKST ZARZĄDZANIA    17
  ROZDZIAŁ I Globalizacja: perspektywy teoretyczne    19
  Globaliści    22
  Sceptycy    23
  Transformacjonaliści    24
  ROZDZIAŁ II Wprowadzenie do globalnej polityki ekonomicznej    27
  Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty świat    30
  Inne podmioty w systemie globalnym    31
  Instytucje Bretton Woods: refleksje krytyczne    32
  ROZDZIAŁ III Korporacje ponadnarodowe a globalizacja    35
  Koncepcje globalizacji Leslie Sklaira    37
  Ponadnarodowa klasa kapitalistyczna (PKK)    38
  Korporacyjna odpowiedzialność społeczna (KOS) w warunkach globalizacji    40
  ROZDZIAŁ IV Teoretyczne uzasadnienia KOS    43
  Definicja KOS    45
  Firma i jej interesariusze    47
  Zasady KOS w praktyce organizacji    49
  ROZDZIAŁ V Kontekst postkolonialny zarządzania    53
  Pojęcie postkolonializmu    55
  Główni teoretycy postkolonializmu    57
  Postkolonializm w zarządzaniu    58
  ROZDZIAŁ VI Globalizacja i środowisko naturalne    61
  Wpływ globalizacji na zmiany ekologiczne    63
  Zagrożenia ekologiczne    64
  Wpływ korporacji na środowisko i społeczności w krajach rozwijających się    65
  CZĘŚĆ II. ZARZĄDZANIE MIĘDZYKULTUROWE    69
  ROZDZIAŁ VII Różnice kulturowe a zarządzanie    71
  Kontekst kulturowy zarządzania    73
  Wiedza i kultura    74
  Stereotypy kulturowe i zarządzanie    76
  ROZDZIAŁ VIII Kulturowe uwarunkowania zarządzania    79
  Pojęcie kultury    81
  Zewnętrzne aspekty kultury    82
  Wierzenia i wartości    84
  ROZDZIAŁ IX Podstawowe założenia kulturowe    87
  Natura i kultura    89
  Człowiek i kultura    91
  Relacje międzyludzkie i kultura organizacji    92
  ROZDZIAŁ X Wymiary i poziomy analizy kultury    93
  Przestrzeń, język i czas    95
  Zróżnicowanie kulturowe narodów i społeczności    97
  Wpływ sektora przemysłu i grup zawodowych na kulturę organizacji    98
  ROZDZIAŁ XI Różnice kulturowe w procesie zarządzania    99
  Klasyfikacja Hofstede    101
  Klasyfikacja Trompenaarsa    103
  Klasyfikacja GLOBE    105
  ROZDZIAŁ XII Kultura narodowa i zarządzanie    109
  Tożsamości kulturowe    111
  Zjawisko hybrydyzacji    112
  Multikulturalizm    114
  ROZDZIAŁ XIII Różnice kulturowe: doświadczenia na poziomie jednostek    115
  Akulturacja    117
  Współpraca w grupach międzykulturowych    119
  Etyka, kultura i zarządzanie    121
  CZĘŚĆ III. JAKOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH    125
  ROZDZIAŁ XIV Jakość w zarządzaniu    127
  Historia koncepcji jakości    129
  Pojęcie jakości w zarządzaniu    130
  Interpretacje jakości w zarządzaniu    132
  ROZDZIAŁ XV Jakość w usługach    139
  Trzeci sektor i badania jakości    141
  Jakość a cechy usług    143
  Rola użytkowników w określaniu jakości w usługach    143
  ROZDZIAŁ XVI Jakość w usługach a pracownicy organizacji usługowych    145
  Koncepcja "łańcucha zysku usług"    148
  Niektóre czynniki środowiskowe i stres    149
  Jakość usług z perspektywy relacyjnej    150
  ROZDZIAŁ XVII Określanie jakości usług    151
  Modele SERVQUAL i SERVPERF    153
  Inne modele określania jakości usług    155
  Zastosowanie metod statystycznych w usługach    159
  ROZDZIAŁ XVIII Etyka i polityka w zarządzaniu jakością    161
  Poziom globalny    165
  Poziom krajowy    166
  Poziom organizacji    167
  CZĘŚĆ IV. TWÓRCZOŚĆ W ZARZĄDZANIU    169
  ROZDZIAŁ XIX Jak znaleźć przepływ?    171
  Przepływ    173
  Samorealizacja w organizacjach    175
  Kres motywowania - praca twórcza jako zabawa    178
  ROZDZIAŁ XX Organizacja opowiadana i opowiadająca    181
  Typy opowieści w organizacjach    183
  Gawęda menedżerska    185
  Opowieści przedstawiane - organizacja jako scena    187
  ROZDZIAŁ XXI Mity i archetypy w świecie organizacji    191
  Mity i zarządzanie    193
  Mitologizacja organizacji    195
  Archetypy    197
  ROZDZIAŁ XXII Zarządzanie sztuką, sztuka zarządzania    201
  Zarządzanie sztuką    203
  Zarządzanie jako sztuka    206
  Wyobraźnia organizacyjna    208
  ROZDZIAŁ XXIII Rynek doznań    211
  Etapy rozwoju rynku    213
  Zarządzanie na rynku doznań    214
  Autentyczność i cień    217
  ROZDZIAŁ XXIV Ironia i humor    219
  Ironia w organizacjach    221
  Ironia jako forma organizacyjnego oporu    224
  Humor "na górze"    226
  ROZDZIAŁ XXV Przedsiębiorczość i duch innowacyjności    229
  Przedsiębiorczość jako podejmowanie wyzwań    231
  Przedsiębiorczość a zarządzanie    233
  Przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie    235
  Różne rodzaje przedsiębiorczości    238
  CZĘŚĆ V. ZARZĄDZANIE A KULTURA    241
  ROZDZIAŁ XXVI Kultura organizacji    243
  Czy kulturą można zarządzać?    245
  Organizacje jako kultury    248
  Nadawanie sensu    251
  ROZDZIAŁ XXVII Tożsamość a organizacja    253
  Tożsamość organizacji    255
  Zmiana a trwanie    257
  Pamięć i zapominanie    260
  ROZDZIAŁ XXVIII Człowiek zarządzany    263
  Zarządzanie uczuciami    265
  Czas pracy, czas życia    267
  Cisza - poza zarządzaniem    270
  ROZDZIAŁ XXIX Przestrzeń organizacji    275
  Przestrzeń    277
  Tworzenie przestrzeni organizacyjnych    279
  Inne przestrzenie - heterotopie, puste przestrzenie    281
  ROZDZIAŁ XXX Duchowość a zarządzanie    285
  Związki duchowości z zarządzaniem    287
  Zarządzanie pogranicza: kultywowanie cnót czy biznes?    289
  Poszukiwanie sensu w organizacjach    290
  ROZDZIAŁ XXXI Kultura zarządzania    295
  Kultura menedżerska i menedżeryzm    297
  Mody i style w zarządzaniu    300
  Edukacja menedżerska    302
  ROZDZIAŁ XXXII Zarządzanie różnorodnością    307
  Współczesne podejścia do różnorodności    309
  Gender i komunikowanie się w pracy    312
  Konflikt w organizacjach    314
  Bibliografia    316
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia