Współczesna gospodarka światowa

-25%

Współczesna gospodarka światowa

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,25  59,00

Format: pdf

44,2559,00

cena zawiera podatek VAT

Kompendium wiedzy o najważniejszych przemianach zachodzących w gospodarce Światowej w ostatnich dekadach. W książce omówiono zasady funkcjonowania globalnych rynków finansowych oraz wyzwania stojące przed gospodarką światową. Z publikacji można dowiedzieć się. m.in.: * jak funkcjonują globalne rynki finansowe, * jaka jest struktura współczesnej gospodarki światowej i sytuacja najważniejszych rynków wschodzących, * jakie zmiany zachodzą na międzynarodowych rynkach dóbr, usług i surowców, * jakie są zadania niezależnych banków centralnych oraz optymalne rozwiązania w zakresie kursów walutowych, * jak powstają kryzysy, jaki mają przebieg i skutki. Poszczególne zagadnienia są bogato ilustrowane przykładami oraz danymi statystycznymi. Publikacja może być wykorzystywana jako podręcznik akademicki dc nauczania przedmiotów związanych z gospodarką i ekonomią międzynarodową na kierunkach studiów: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, a także na wielu specjalnościach o profilu międzynarodowym, finansowym i europejskim. Jest także cenną propozycją dla przedstawicieli praktyki gospodarczej zajmujących się problematyką międzynarodową. "Za niezwykle szczęśliwą okoliczność należy uznać fakt, że książkę na ten temat przygotowała prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka. Jej droga życiowa, dorobek naukowy oraz osobowość wskazują bowiem, że na rynek trafi dzieło w pełni spełniające oczekiwania czytelników. Dobrze, że ta książka powstała, dobrze, że powstała właśnie w tej chwili, i dobrze, że wychodzi właśnie spod tego pióra". Prof. dr hab. Adam Budnikowski Szkota Główna Handlowa w Warszawie


Liczba stron264
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-4684-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O autorce     9
  Wstęp     11
  Część I. Realna sfera gospodarki światowej     13
  1. Struktura współczesnej gospodarki światowej Współczesna gospodarka światowa - charakterystyka     15
  Podstawowe przyczyny przemian w gospodarce światowej     16
  Skutki przesunięć między regionami świata dla struktury gospodarki światowej     21
  Pytania kontrolne i problemy do dyskusji     39
  2. Nowe źródła wzrostu gospodarczego     40
  Wzrost długookresowy we współczesnej gospodarce światowej - wprowadzenie     40
  Procesy wzrostu gospodarczego w tradycyjnych modelach typu Solowa-Swana     41
  Nowa teoria wzrostu endogenicznego     45
  Hipoteza konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego     50
  Pozamodelowe źródła rozwoju gospodarczego     54
  Dylematy zrównoważonego rozwoju     57
  Pytania kontrolne i problemy do dyskusji     61
  3. Zmiany strukturalne w światowej produkcji i handlu dobrami     62
  Definicje struktury gospodarczej i zmian strukturalnych     62
  Determinanty międzynarodowej specjalizacji produkcji i wymiany     63
  Miary struktury gospodarczej i specjalizacji międzynarodowej     73
  Klasyfikacje sektorów i produktów     76
  Handel światowy według intensywności technologicznej oraz etapów przetwórstwa produkcyjnego     84
  Pytania kontrolne i problemy do dyskusji     90
  4. Rozwój rynków usługowych i surowcowych     91
  Definicja świadczenia usług w skali międzynarodowej     91
  Determinanty rozwoju światowych rynków usługowych     92
  Handel usługami na świecie     101
  Międzynarodowe rynki surowcowe - determinanty i rozwój handlu     105
  Pytania kontrolne i problemy do dyskusji     110
  Część II. Globalna sfera finansowa     111
  5. Globalne rynki finansowe: pieniężne i kapitałowe     113
  Globalizacja rynków finansowych - definicje     113
  Funkcjonowanie rynku pieniężnego w warunkach globalizacji     115
  Rola banków centralnych i polityki pieniężnej     121
  Funkcjonowanie międzynarodowych rynków kapitałowych     132
  Pytania kontrolne i problemy do dyskusji     147
   6. Systemy kursowe i rynki walutowe     148
  Definicje i cechy systemów kursu walutowego     148
  System kursów sztywnych i płynnych     149
  Pośrednie rozwiązania systemów kursowych     152
  Optymalne obszary walutowe     156
  Kursy i rynki walutowe     162
  Pytania kontrolne i problemy do dyskusji     169
  7. Kryzysy finansowe i globalne nierównowagi na świecie     170
  Definicje kryzysów finansowych     170
  Kryzysy walutowe     171
  Kryzysy bankowe i zadłużeniowe     177
  Globalne nierównowagi na świecie     188
  Pytania kontrolne i problemy do dyskusji     192
  Część III. Instytucje wobec globalizacji     195
  8. Nowe zadania instytucji w warunkach globalizacji     197
  Definicje instytucji formalnych i nieformalnych     197
  Rola instytucji w rozwoju krajów transformacji     199
  Nowe zadania organizacji międzynarodowych     203
  Nowe spojrzenie na globalną konkurencyjność     218
  Społeczna odpowiedzialność biznesu     225
  Pytania kontrolne i problemy do dyskusji     230
  9. Unia Europejska w gospodarce światowej     231
  Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej     231
  Pozycja Unii w gospodarce światowej     234
  Działania zewnętrzne Unii     238
  Pytania kontrolne i problemy do dyskusji 247 Bibliografia     249
  Indeks     255
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia