Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje, usługi

Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje, usługi

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,00

Format: pdf

59,00

cena zawiera podatek VAT

Niniejszy podręcznik jest dostosowany do formy i zawartości standardowego kursu bankowości realizowanego na większości uczelni ekonomicznych. Jego przydatność do studiowania bankowości zwiększają liczne przykłady i studia przypadków, a także dołączone do każdego rozdziału zestawy pytań testowych, zadania i problemy do rozwiązania.


Książka jest jednak nie tylko nowocześnie pomyślanym podręcznikiem akademickim, autorzy bowiem uwzględnili w niej wszystkie tendencje obserwowane we współczesnej bankowości: procesy konsolidacji i zmian własnościowych związane z przepływami kapitału w skali globalnej, tworzenie uniwersalnych grup bankowych, integrację produktów finansowych i koncentrowanie się na silnie zdywersyfikowanych usługach.


Szczegółowo omówiono w niej: podstawowe zasady kalkulacji dotyczących wartości pieniądza w czasie, kwestie związane z rynkami finansowymi (takie jak stopy procentowe i rynek walutowy), historię i obecny stan sektora bankowego w Polsce zagadnienie bankowości centralnej (polityka monetarna, Narodowy Bank Polski i System Rezerw Federalnych), regulacje oparte na standardach bazylejskich, działalność kredytową banków (w tym bankową ocenę zdolności kredytowej), leasing i faktoring, rozwój bankowości elektronicznej.


Liczba stron324
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2798-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O autorach    11
  Wstęp    13
  Wprowadzenie. Wartość pieniądza w czasie    15
  Kapitalizacja    16
  Renta okresowa    19
  Stopy procentowe    21
  Wybory inwestycyjne    29
  Podsumowanie    32
  Zadania do rozwiązania    32
  Test (prawda/fałsz)    34
  Bibliografia    34
  Część I. Rynki finansowe    35
  1. System finansowy - funkcje, struktura, instrumenty    37
  Finansowanie pośrednie i bezpośrednie    37
  Instytucje finansowe    39
  Rynki i instrumenty finansowe    42
  Infrastruktura    45
  Rynek finansowy - polski, europejski i globalny    46
  Zadania do rozwiązania    49
  Test    50
  Bibliografia    51
  2. Stopy procentowe    52
  Rynkowe stopy procentowe    52
  Stopa zwrotu w terminie do wykupu    54
  Stopa zwrotu a YTM    56
  Obliczanie YTM    56
  Struktura terminowa stóp procentowych    59
  Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych - duration    61
  Bankowość w krajach islamskich    65
  Zadania do rozwiązania    66
  Test    66
  Bibliografia    67
  3. Rynek walutowy    68
  Kursy walutowe    68
  Krótka historia systemów walutowych    72
  Wyznaczanie kursów walutowych    74
  Ryzyko kursowe    79
  Zadania do rozwiązania    87
  Test    88
  Bibliografia    89
  Część II. Historia i struktura systemów bankowych    91
  4. Historia i struktura systemu bankowego w Polsce    93
  Historia polskiej bankowości    93
  Rozwój polskiej bankowości komercyjnej    95
  Struktura systemu bankowego w Polsce    101
  Klasyfikacje banków    106
  Struktura własnościowa polskiego systemu bankowego    115
  Procesy konsolidacji i rola kapitału zagranicznego    121
  Banki spółdzielcze    123
  Parabanki    125
  Zadania do rozwiązania    129
  Test    130
  Bibliografia    132
  5. "Tak powinno być w każdym banku" - studium przypadku Lukas Banku    134
  Od montażu kalkulatorów do sprzedaży usług bankowych    134
  Nabycie Banku Świętokrzyskiego    135
  Lukas jako pośrednik finansowy    136
  Przejęcie przez Francuzów    137
  Od Lukasa do Eurobanku    138
  Zadania do rozwiązania    138
  Bibliografia    139
  6. Nadzór instytucjonalny i bankowe regulacje prawne    140
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny    140
  Komisja Nadzoru Finansowego    141
  Biuro Informacji Kredytowej    141
  Związek Banków Polskich    142
  Krajowa Izba Rozliczeniowa    142
  Podstawy prawne funkcjonowania banków komercyjnych    143
  Zakładanie banku    144
  Zadania do rozwiązania    145
  Test    145
  Część III. Banki centralne    147
  7. Narodowy Bank Polski    149
  Charakter, funkcje i cele NBP    149
  Zadania do rozwiązania    153
  Test    154
  8. System Rezerw Federalnych w Stanach Zjednoczonych i Europejski System Banków Centralnych    157
  System Rezerw Federalnych    157
  Eurosystem    160
  Zadania do rozwiązania    166
  Test    167
  Bibliografia    168
  9. Pieniądz i polityka monetarna    169
  Funkcje pieniądza    171
  Miary pieniądza    172
  Podaż pieniądza    173
  Polityka monetarna    178
  Zadania do rozwiązania    186
  Test    187
  Bibliografia    188
  Część IV. Regulacje    189
  Sprawozdawczość finansowa banku    191
  Bilans banku    191
  Rachunek wyników banku    193
  Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych    194
  Bibliografia    195
  11. Standardy bazylejskie    196
  Europejskie wymagania wobec systemu bankowego    196
  Kapitał własny (księgowy)    198
  Fundusze własne (regulacyjny kapitał własny)    200
  Regulacje ostrożnościowe    202
  Standardy bazylejskie I (Basel Accord I)    204
  Standardy bazylejskie II (Basel Accord II)    206
  Zadania do rozwiązania    211
  Test (prawda/fałsz)    213
  Bibliografia    213
  Część V. Trendy we współczesnej bankowości    215
  12. Struktury bankowe    217
  Bankostruktury    217
  Bancassurance    218
  Inne alianse finansowe    220
  Bibliografia    221
  13. Bankowość elektroniczna - karty płatnicze    222
  E-banking    222
  Bankowość internetowa    224
  Karty płatnicze    227
  Bezpieczeństwo    232
  Zadania do rozwiązania    237
  Test    237
  Bibliografia    238
  Część VI. Operacje bankowe    239
  14. Działalność kredytowa banku    241
  Procedury kredytowe    241
  Rodzaje kredytów    244
  Zabezpieczenia kredytów    247
  Formy spłaty kredytów    248
  Wykorzystanie funkcji arkuszy kalkulacyjnych    252
  Koszt kredytu    258
  Zadania do rozwiązania    261
  Test    262
  Bibliografia    265
  15. Leasing    266
  Kredyt a leasing    266
  Badanie ofert leasingowych    272
  Zadania do rozwiązania    282
  Bibliografia    283
  16. Faktoring    284
  Istota faktoringu    284
  Podmioty faktoringu    285
  Podstawy prawne faktoringu    286
  Cechy faktoringu    287
  Faktoring a cesja wierzytelności    287
  Faktoring a umowa-zlecenie    288
  Faktoring a dyskonto    288
  Faktoring a kredyt    289
  Rodzaje faktoringu    290
  Opodatkowanie faktoringu    293
  Koszt faktoringu    294
  Koszt faktoringu - realia rynkowe    310
  Faktoring a płynność finansowa przedsiębiorstwa    310
  Stan i perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce    312
  Zadania do rozwiązania    314
  Test    318
  Bibliografia    319
  Indeks    321
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia