Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje, usługi

-20%

Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje, usługi

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Niniejszy podręcznik jest dostosowany do formy i zawartości standardowego kursu bankowości realizowanego na większości uczelni ekonomicznych. Jego przydatność do studiowania bankowości zwiększają liczne przykłady i studia przypadków, a także dołączone do każdego rozdziału zestawy pytań testowych, zadania i problemy do rozwiązania.


Książka jest jednak nie tylko nowocześnie pomyślanym podręcznikiem akademickim, autorzy bowiem uwzględnili w niej wszystkie tendencje obserwowane we współczesnej bankowości: procesy konsolidacji i zmian własnościowych związane z przepływami kapitału w skali globalnej, tworzenie uniwersalnych grup bankowych, integrację produktów finansowych i koncentrowanie się na silnie zdywersyfikowanych usługach.


Szczegółowo omówiono w niej: podstawowe zasady kalkulacji dotyczących wartości pieniądza w czasie, kwestie związane z rynkami finansowymi (takie jak stopy procentowe i rynek walutowy), historię i obecny stan sektora bankowego w Polsce zagadnienie bankowości centralnej (polityka monetarna, Narodowy Bank Polski i System Rezerw Federalnych), regulacje oparte na standardach bazylejskich, działalność kredytową banków (w tym bankową ocenę zdolności kredytowej), leasing i faktoring, rozwój bankowości elektronicznej.


Liczba stron324
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2798-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O autorach     11
  Wstęp     13
  Wprowadzenie. Wartość pieniądza w czasie     15
  Wiktor Patena
  Kapitalizacja     16
  Renta okresowa     19
  Stopy procentowe     21
  Wybory inwestycyjne     29
  Podsumowanie     32
  Zadania do rozwiązania     32
  Test (prawda/fałsz)     34
  Bibliografia     34
  Część I. Rynki finansowe     35
  1. System finansowy - funkcje, struktura, instrumenty     37
  Wiktor Patena
  Finansowanie pośrednie i bezpośrednie     37
  Instytucje finansowe     39
  Rynki i instrumenty finansowe     42
  Infrastruktura     45
  Rynek finansowy - polski, europejski i globalny     46
  Zadania do rozwiązania     49
  Test     50
  Bibliografia     51
  2. Stopy procentowe     52
  Wiktor Patena
  Rynkowe stopy procentowe     52
  Stopa zwrotu w terminie do wykupu     54
  Stopa zwrotu a YTM     56
  Obliczanie YTM     56
  Struktura terminowa stóp procentowych     59
  Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych - duration     61
  Bankowość w krajach islamskich     65
  Zadania do rozwiązania     66
  Test     66
  Bibliografia     67
  3. Rynek walutowy     68
  Wiktor Patena
  Kursy walutowe     68
  Krótka historia systemów walutowych     72
  Wyznaczanie kursów walutowych     74
  Ryzyko kursowe     79
  Zadania do rozwiązania     87
  Test     88
  Bibliografia     89
  Część II. Historia i struktura systemów bankowych     91
  4. Historia i struktura systemu bankowego w Polsce     93
  Wiktor Cwynar, Wiktor Patena
  Historia polskiej bankowości     93
  Rozwój polskiej bankowości komercyjnej     95
  Struktura systemu bankowego w Polsce     101
  Klasyfikacje banków     106
  Struktura własnościowa polskiego systemu bankowego     115
  Procesy konsolidacji i rola kapitału zagranicznego     121
  Banki spółdzielcze     123
  Parabanki     125
  Zadania do rozwiązania     129
  Test     130
  Bibliografia     132
  5. "Tak powinno być w każdym banku" - studium przypadku Lukas Banku     134
  Wiktor Cwynar
  Od montażu kalkulatorów do sprzedaży usług bankowych     134
  Nabycie Banku Świętokrzyskiego     135
  Lukas jako pośrednik finansowy     136
  Przejęcie przez Francuzów     137
  Od Lukasa do Eurobanku     138
  Zadania do rozwiązania     138
  Bibliografia     139
  6. Nadzór instytucjonalny i bankowe regulacje prawne     140
  Wiktor Cwynar
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny     140
  Komisja Nadzoru Finansowego     141
  Biuro Informacji Kredytowej     141
  Związek Banków Polskich     142
  Krajowa Izba Rozliczeniowa     142
  Podstawy prawne funkcjonowania banków komercyjnych     143
  Zakładanie banku     144
  Zadania do rozwiązania     145
  Test     145
  Część III. Banki centralne     147
  7. Narodowy Bank Polski     149
  Wiktor Cwynar
  Charakter, funkcje i cele NBP     149
  Zadania do rozwiązania     153
  Test     154
  8. System Rezerw Federalnych w Stanach Zjednoczonych i Europejski System Banków Centralnych     157
  Wiktor Patena
  System Rezerw Federalnych     157
  Eurosystem     160
  Zadania do rozwiązania     166
  Test     167
  Bibliografia     168
  9. Pieniądz i polityka monetarna     169
  Wiktor Patena
  Funkcje pieniądza     171
  Miary pieniądza     172
  Podaż pieniądza     173
  Polityka monetarna     178
  Zadania do rozwiązania     186
  Test     187
  Bibliografia     188
  Część IV. Regulacje     189
  10. Sprawozdania finansowe banków 191 Wiktor Cwynar
  Sprawozdawczość finansowa banku     191
  Bilans banku     191
  Rachunek wyników banku     193
  Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych     194
  Bibliografia     195
  11. Standardy bazylejskie     196
  Wiktor Patena
  Europejskie wymagania wobec systemu bankowego     196
  Kapitał własny (księgowy)     198
  Fundusze własne (regulacyjny kapitał własny)     200
  Regulacje ostrożnościowe     202
  Standardy bazylejskie I (Basel Accord I)     204
  Standardy bazylejskie II (Basel Accord II)     206
  Zadania do rozwiązania     211
  Test (prawda/fałsz)     213
  Bibliografia     213
  Część V. Trendy we współczesnej bankowości     215
  12. Struktury bankowe     217
  Wiktor Cwynar
  Bankostruktury     217
  Bancassurance     218
  Inne alianse finansowe     220
  Bibliografia     221
  13. Bankowość elektroniczna - karty płatnicze     222
  Wiktor Patena
  E-banking     222
  Bankowość internetowa     224
  Karty płatnicze     227
  Bezpieczeństwo     232
  Zadania do rozwiązania     237
  Test     237
  Bibliografia     238
  Część VI. Operacje bankowe     239
  14. Działalność kredytowa banku     241
  Wiktor Cwynar, Wiktor Patena
  Procedury kredytowe     241
  Rodzaje kredytów     244
  Zabezpieczenia kredytów     247
  Formy spłaty kredytów     248
  Wykorzystanie funkcji arkuszy kalkulacyjnych     252
  Koszt kredytu     258
  Zadania do rozwiązania     261
  Test     262
  Bibliografia     265
  15. Leasing     266
  Wiktor Patena
  Kredyt a leasing     266
  Badanie ofert leasingowych     272
  Zadania do rozwiązania     282
  Bibliografia     283
  16. Faktoring     284
  Wiktor Cwynar
  Istota faktoringu     284
  Podmioty faktoringu     285
  Podstawy prawne faktoringu     286
  Cechy faktoringu     287
  Faktoring a cesja wierzytelności     287
  Faktoring a umowa-zlecenie     288
  Faktoring a dyskonto     288
  Faktoring a kredyt     289
  Rodzaje faktoringu     290
  Opodatkowanie faktoringu     293
  Koszt faktoringu     294
  Koszt faktoringu - realia rynkowe     310
  Faktoring a płynność finansowa przedsiębiorstwa     310
  Stan i perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce     312
  Zadania do rozwiązania     314
  Test     318
  Bibliografia     319
  Indeks     321
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia