X

  WYKAZ SKRÓTÓW 9
  Wprowadzenie 11
  Rozdział I Zagadnienia ogólne 13
  1. Uwagi wstępne 13
  2. "Odpowiednie" stosowanie przepisów 14
  3. Właściwość i skład sądu 16
  3.1. Właściwość sądu 16
  3.2. Skład sądu 21
  4. Wyłączenie sędziego 22
  5. Strony, obrońcy i pełnomocnicy 26
  5.1. Uwagi ogólne 26
  5.2. Oskarżyciel publiczny 27
  5.3. Oskarżyciel posiłkowy 31
  5.4. Obwiniony 40
  5.5. Obrońcy i pełnomocnicy 41
  6. Rodzaje rozstrzygnięć i zasady ich wydawania 51
  7. Sprostowanie orzeczenia lub zarządzenia 58
  8. Utrwalanie przebiegu czynności procesowych 59
  9. Doręczenia 65
  10. Środki przymusu 68
  10.1. Uwagi ogólne 68
  10.2. Zatrzymanie na podstawie art. 45 § 1 k.p.w. 68
  10.3. Zabezpieczenie i zajęcie przedmiotów 72
  10.4. Kary porządkowe i pozostałe środki przymusu 74
  Rozdział II Czynności wyjaśniające 79
  Rozdział III Postępowanie przed sądem pierwszej instancji 83
  1. Uwagi ogólne 83
  2. Warunki formalne wniosku o ukaranie 84
  3. Wszczęcie postępowania lub odmowa wszczęcia 90
  4. Wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy 93
  4.1. Uwagi ogólne 93
  4.2. Wniosek oskarżyciela publicznego 98
  4.3. Wniosek obwinionego 100
  Rozdział IV Rozprawa 102
  1. Uwagi ogólne 102
  2. Jawność rozprawy 103
  3. Ogólny porządek rozprawy 110
  4. Przygotowanie do rozprawy 115
  Rozdział V Przebieg rozprawy 119
  1. Rozpoczęcie rozprawy 119
  1.1. Wywołanie sprawy 119
  1.2. Udział stron i ich przedstawicieli procesowych 122
  1.3. Przeprowadzenie rozprawy w trybie art. 71 § 2 k.p.w. 127
  1.4. Rozprawa zaoczna 132
  2. Przewód sądowy 134
  2.1. Uwagi ogólne 134
  2.2. Zaniechanie dalszego postępowania dowodowego 137
  2.3. Wniosek obwinionego o skazanie bez dalszego postępowania dowodowego 138
  3. Postępowanie dowodowe 140
  3.1. Uwagi ogólne 140
  3.2. Przebieg postępowania dowodowego 147
  4. Przerwa i odroczenie rozprawy 158
  5. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu 161
  6. Głosy stron 162
  Rozdział VI Wyrokowanie 165
  1. Uwagi ogólne 165
  2. Odroczenie wydania wyroku 165
  3. Sporządzenie wyroku na piśmie 167
  4. Rodzaje wyroków 169
  4.1. Uwagi ogólne 169
  4.2. Wyrok skazujący 172
  4.3. Wyrok uniewinniający 178
  4.4. Wyrok umarzający 180
  4.5. Wyrok zaoczny 181
  5. Ogłoszenie wyroku 182
  6. Przytoczenie ustnych motywów wyroku 183
  7. Pouczenie stron o środkach zaskarżenia 184
  8. Zakończenie rozprawy 185
  9. Uzupełnienie wyroku 186
  Rozdział VII Uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji 187
  Rozdział VIII Środki odwoławcze 195
  1. Zasady wnoszenia środków odwoławczych 195
  2. Zakres kontroli odwoławczej 204
  3. Zakres orzekania sądu odwoławczego 210
  4. Przebieg postępowania odwoławczego 216
  Rozdział IX Rozprawa apelacyjna 226
  1. Przygotowanie do rozprawy apelacyjnej 226
  2. Przebieg rozprawy apelacyjnej 228
  2.1. Rodzaje wyroków sądu odwoławczego 231
  2.2. Ogłoszenie wyroku 236
  3. Sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego 238
  Rozdział X Postępowania szczególne 246
  1. Uwagi ogólne 246
  2. Postępowanie przyspieszone 247
  3. Postępowanie nakazowe 254
  Rozdział XI Nadzwyczajne środki zaskarżenia 258
  1. Kasacja 258
  2. Wznowienie postępowania 259
  3. Uchylenie prawomocnego mandatu karnego 265
  Rozdział XII Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie 269
  Rozdział XIII Koszty postępowania 273
  Bibliografia 285
  Orzecznictwo 287
Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

292

Kategoria

Historia i nauka prawa

ISBN-13

978-83-264-3629-1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 2,06 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

129,00

103,20

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Książka przedstawia zagadnienia procesowe związane z pracą sędziego w sprawach o wykroczenia. Praca sędziego orzekającego w tych sprawach wymaga dobrej znajomości nie tylko przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ale także kodeksu postępowania karnego oraz umiejętności łącznego ich stosowania. Dlatego w opracowaniu przedstawiono procedurę wykroczeniową w połączeniu z procedurą karną i wyjaśniono, jak korzystać z tych regulacji. Szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty stosowania przepisów, dlatego przedstawiono przykłady czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych oraz propozycje formułowania treści poszczególnych rozstrzygnięć.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla sędziów orzekających w sądach rejonowych oraz w sądach odwoławczych w sprawach o wykroczenia. Może też służyć jako materiał szkoleniowy dla aplikantów i studentów prawa, a także jako źródło wiedzy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla osób wykonujących zawody prawnicze.


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!