Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia

-20%

Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

103,20  129,00

Format: pdf

103,20129,00

cena zawiera podatek VAT

Książka przedstawia zagadnienia procesowe związane z pracą sędziego w sprawach o wykroczenia. Praca sędziego orzekającego w tych sprawach wymaga dobrej znajomości nie tylko przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ale także kodeksu postępowania karnego oraz umiejętności łącznego ich stosowania. Dlatego w opracowaniu przedstawiono procedurę wykroczeniową w połączeniu z procedurą karną i wyjaśniono, jak korzystać z tych regulacji. Szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty stosowania przepisów, dlatego przedstawiono przykłady czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych oraz propozycje formułowania treści poszczególnych rozstrzygnięć.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla sędziów orzekających w sądach rejonowych oraz w sądach odwoławczych w sprawach o wykroczenia. Może też służyć jako materiał szkoleniowy dla aplikantów i studentów prawa, a także jako źródło wiedzy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla osób wykonujących zawody prawnicze.


Liczba stron292
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-3629-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW     9
  Wprowadzenie     11
  Rozdział I Zagadnienia ogólne     13
  1. Uwagi wstępne     13
  2. "Odpowiednie" stosowanie przepisów     14
  3. Właściwość i skład sądu     16
  3.1. Właściwość sądu     16
  3.2. Skład sądu     21
  4. Wyłączenie sędziego     22
  5. Strony, obrońcy i pełnomocnicy     26
  5.1. Uwagi ogólne     26
  5.2. Oskarżyciel publiczny     27
  5.3. Oskarżyciel posiłkowy     31
  5.4. Obwiniony     40
  5.5. Obrońcy i pełnomocnicy     41
  6. Rodzaje rozstrzygnięć i zasady ich wydawania     51
  7. Sprostowanie orzeczenia lub zarządzenia     58
  8. Utrwalanie przebiegu czynności procesowych     59
  9. Doręczenia     65
  10. Środki przymusu     68
  10.1. Uwagi ogólne     68
  10.2. Zatrzymanie na podstawie art. 45 § 1 k.p.w.     68
  10.3. Zabezpieczenie i zajęcie przedmiotów     72
  10.4. Kary porządkowe i pozostałe środki przymusu     74
  Rozdział II Czynności wyjaśniające     79
  Rozdział III Postępowanie przed sądem pierwszej instancji     83
  1. Uwagi ogólne     83
  2. Warunki formalne wniosku o ukaranie     84
  3. Wszczęcie postępowania lub odmowa wszczęcia     90
  4. Wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy     93
  4.1. Uwagi ogólne     93
  4.2. Wniosek oskarżyciela publicznego     98
  4.3. Wniosek obwinionego     100
  Rozdział IV Rozprawa     102
  1. Uwagi ogólne     102
  2. Jawność rozprawy     103
  3. Ogólny porządek rozprawy     110
  4. Przygotowanie do rozprawy     115
  Rozdział V Przebieg rozprawy     119
  1. Rozpoczęcie rozprawy     119
  1.1. Wywołanie sprawy     119
  1.2. Udział stron i ich przedstawicieli procesowych     122
  1.3. Przeprowadzenie rozprawy w trybie art. 71 § 2 k.p.w.     127
  1.4. Rozprawa zaoczna     132
  2. Przewód sądowy     134
  2.1. Uwagi ogólne     134
  2.2. Zaniechanie dalszego postępowania dowodowego     137
  2.3. Wniosek obwinionego o skazanie bez dalszego postępowania dowodowego     138
  3. Postępowanie dowodowe     140
  3.1. Uwagi ogólne     140
  3.2. Przebieg postępowania dowodowego     147
  4. Przerwa i odroczenie rozprawy     158
  5. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu     161
  6. Głosy stron     162
  Rozdział VI Wyrokowanie     165
  1. Uwagi ogólne     165
  2. Odroczenie wydania wyroku     165
  3. Sporządzenie wyroku na piśmie     167
  4. Rodzaje wyroków     169
  4.1. Uwagi ogólne     169
  4.2. Wyrok skazujący     172
  4.3. Wyrok uniewinniający     178
  4.4. Wyrok umarzający     180
  4.5. Wyrok zaoczny     181
  5. Ogłoszenie wyroku     182
  6. Przytoczenie ustnych motywów wyroku     183
  7. Pouczenie stron o środkach zaskarżenia     184
  8. Zakończenie rozprawy     185
  9. Uzupełnienie wyroku     186
  Rozdział VII Uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji     187
  Rozdział VIII Środki odwoławcze     195
  1. Zasady wnoszenia środków odwoławczych     195
  2. Zakres kontroli odwoławczej     204
  3. Zakres orzekania sądu odwoławczego     210
  4. Przebieg postępowania odwoławczego     216
  Rozdział IX Rozprawa apelacyjna     226
  1. Przygotowanie do rozprawy apelacyjnej     226
  2. Przebieg rozprawy apelacyjnej     228
  2.1. Rodzaje wyroków sądu odwoławczego     231
  2.2. Ogłoszenie wyroku     236
  3. Sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego     238
  Rozdział X Postępowania szczególne     246
  1. Uwagi ogólne     246
  2. Postępowanie przyspieszone     247
  3. Postępowanie nakazowe     254
  Rozdział XI Nadzwyczajne środki zaskarżenia     258
  1. Kasacja     258
  2. Wznowienie postępowania     259
  3. Uchylenie prawomocnego mandatu karnego     265
  Rozdział XII Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie     269
  Rozdział XIII Koszty postępowania     273
  Bibliografia     285
  Orzecznictwo     287
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia