Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,00

Format: pdf

69,00

cena zawiera podatek VAT

Ustawa o służbie cywilnej nakłada na instytucje zatrudniające członków korpusu służby cywilnej obowiązek opracowania i wdrożenia programu zarządzania zasobami ludzkimi. Wyznacza również kierunek zmian w tym zakresie dla pozostałych grup pracowników administracji publicznej. Cenną pomoc w zrealizowaniu tych zadań stanowi książka Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Zawiera wskazówki uwzględniające specyfikę konkretnej organizacji - urzędu, a wnioski z badań mogą być źródłem inspiracji podczas rozwiązywania konkretnych problemów praktycznych.


W publikacji omówiono następujące zagadnienia: modele organizacji administracji publicznej, modele strategicznego ZZL możliwe do zastosowania w administracji publicznej, role kluczowych uczestników ZZL w administracji publicznej, standardy ZZL, pomiar sprawności administracji publicznej i efektywności ZZL. Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla kadry kierowniczej urzędów administracji rządowej, samorządowej, sądowej, prokuratorskiej i innych instytucji administracji publicznej. Może też być przydatna dla pracowników działów kadr, które w administracji publicznej coraz częściej są przekształcane w działy ZZL.


Liczba stron252
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-3611-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wprowadzenie    11
  Rozdział 1. Organizacja administracji publicznej    21
  1.1. Fundamenty administracji publicznej    21
  1.1.1. Kluczowe idee administracji publicznej    24
  1.1.2. Określone granice działania i zróżnicowane zadania administracji publicznej    34
  1.1.3. Stabilność i wyłączność działania administracji publicznej    36
  1.1.4. Stosunek pracowników administracji publicznej do państwa    37
  1.2. Teoria i praktyka organizacji administracji publicznej    43
  1.2.1. Tradycyjna administracja według M. Webera, jej krytyka i możliwość zmiany    43
  1.2.2. Zarządzanie publiczne i jego krytyka    50
  1.3. Modele organizacji administracji publicznej    65
  1.3.1. Zamknięty i otwarty model administracji publicznej    66
  1.3.2. Silne i słabe strony modelu otwartego i zamkniętego    68
  1.4. Hierarchia instytucji w administracji publicznej    72
  1.4.1. Zależności pomiędzy organizacjami - zarządzanie grupami organizacji    74
  1.4.2. Administracja publiczna jako grupa organizacji - urzędów    80
  Rozdział 2. Specyfika strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej    89
  2.1. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi administracji publicznej - próba zdefiniowania pojęcia    89
  2.2. Kompetencje jako łącznik strategii organizacji i strategii zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej    93
  2.2.1. Relacja strategii organizacji i strategii zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej    93
  2.2.2. Wieloznaczność pojęcia "kompetencje"    95
  2.2.3. Kompetencje organizacji    97
  2.2.4. Kompetencje zawodowe pracowników    100
  2.2.5. Kompetencje organizacji a kompetencje zawodowe pracowników administracji publicznej    103
  2.3. Modele i rodzaje strategii zarządzania zasobami ludzkimi    109
  2.3.1. Modele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi i możliwości ich wykorzystania w administracji publicznej    109
  2.3.2. Klasyfikacja strategii zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej    112
  2.4. Elementy strategii zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej    114
  2.4.1. Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej    114
  2.4.2. Polityka zarządzania zasobami ludzkimi i etos zawodowy pracowników administracji publicznej jako jej kluczowy element    118
  2.5. Kluczowi uczestnicy strategii zarządzania zasobami ludzkimi    124
  2.5.1. Osoby kierujące organizacją - urzędem    125
  2.5.2. Pracownicy jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zarządzania zasobami ludzkimi    126
  2.5.3. Kadra kierownicza    129
  2.5.4. Pracownicy administracji    130
  2.5.5. Inne osoby istotne dla realizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi    132
  2.6. Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej w Polsce    133
  2.6.1. Problem zdefiniowania standardów działania w administracji publicznej    133
  2.6.2. Standardy w ramach procesów zarządzania zasobami ludzkimi    136
  2.6.3. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach urzędów    137
  2.7. Sprawność administracji publicznej i efektywność zarządzania zasobami ludzkimi    143
  2.7.1. Problem określenia miernika sprawności działania administracji publicznej    143
  2.7.2. Wartości jako kryterium pomiaru sprawności administracji publicznej    148
  2.7.3. Zrównoważona karta wyników w pomiarze sprawności administracji publicznej    151
  2.7.4. Pomiar efektywności procesów i benchmarking w administracji publicznej    157
  Rozdział 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej w Polsce - zarys sytuacji obecnej    164
  3.1. Charakterystyka przeprowadzonych badań    164
  3.2. Strategiczne zarządzanie państwem    170
  3.3. Prawne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej w Polsce    173
  3.3.1. Prawne uwarunkowania pozyskiwania pracowników w administracji publicznej    175
  3.3.2. Regulacje dotyczące stanowisk pracy i wynagrodzeń pracowników administracji publicznej    176
  3.3.3. Prawa regulujące oceny okresowe pracowników i wycenę wartości pracy    178
  3.3.4. Regulacja prawna strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi    179
  3.3.5. Model organizacji administracji publicznej w Polsce w świetle obowiązującego prawa    179
  3.4. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi urzędów w administracji publicznej w Polsce na przykładzie korpusu służby cywilnej    183
  3.4.1. Programy zarządzania zasobami ludzkimi    185
  3.4.2. Analiza dokumentacji regulującej zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej    197
  3.5. Potrzeby w zakresie narzędzi i procesów zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie administracji sądowej    201
  3.5.1. Pozyskiwanie pracowników    202
  3.5.2. Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing    202
  3.5.3. Oceny okresowe pracowników i planowanie ich rozwoju    203
  3.5.4. Przesunięcia pracowników wewnątrz sądów i pomiędzy nimi    204
  3.6. Praca w administracji publicznej a praca w sektorze przedsiębiorstw    211
  3.6.1. Wymagania wobec pracowników    212
  3.6.2. Oferta administracji publicznej jako pracodawcy    222
  Zakończenie    231
  Literatura    237
  Akty prawne    247
  Inne źródła    249
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia